Welcome to our New Forums!

Our forums have been upgraded and expanded!

Welcome to Our New Forums

  • Our forums have been upgraded! You can read about this HERE

Kagalakan ni Satanas - Joy of Satan Philippines

Mabuhay at maligayang pagdating sa ating forum na nakatuon sa pagtuklas at pagsasabuhay ng Espirituwal na Satanismo. Ito ang ating pook-sambahan para sa mga nagnanais pang palalimin ang kanilang kaugnayan kay Satanas, upang lubos na maunawaan ang katotohanan ng Espirituwual na Satanismo, at makilahok sa mga diskusyon patungkol sa Satanikong Kulam, Mahika, at personal na paglago sa loob ng ating komunidad.

Mga Alituntunin na Pinapairal sa Ating Forum:

1. Tayo ay nagkakaisa sa pagbibigay-pugay kay Satanas bilang Lumikha ng Sangkatauhan. Kinikilala natin si Satanas at ang Kanyang mga Demonyo bilang tunay at buhay na mga nilalang. 2. Ang espasyong ito ay nakalaan para sa masigasig at magalang na talakayan hinggil sa mga prinsipyong bumabalot at mga gawain na bumubuo sa Espirituwal na Satanismo. 3. Anumang uri ng kawalang-galang o negatibong komento laban kay Satanas o sa Kanyang mga Demonyo ay hindi pinapayagan at magreresulta sa agarang pagtanggal mula sa forum. 4. Ang buong diwa ng ating talakayan ay nakatuon lamang sa Espirituwal na Satanismo. Ipinapakiusap na huwag magbahagi ng mga paniniwalang hindi umaayon sa ating paniniwala. 5. Mahigpit tayong sumusunod sa mga umiiral na batas. Hindi natin kinukunsinti ang mga usapin patungkol sa mga ilegal na aktibidad o sakripisyo; agad na tatanggalin ang ganitong mga post at ang nagbahagi nito. 6. Hindi tinatanggap ang mga sumusuporta o may simpatiya sa mga kaaway ni Satanas o sa mga ideolohiyang salungat sa ating mga paniniwala katulad ng Judaismo, Kristiyanismo, at Islam. 7. Ang pag-endorso sa mga indibidwal o samahan na lumalaban sa Joy of Satan ay mahigpit na ipinagbabawal. Layon nating magtayo ng isang suportadong kapaligiran, malaya mula sa paninira at pagtutunggali. 8. Mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng personal na impormasyon (tulad ng tunay na pangalan o mga larawan) sa iyong account. Ang pribasiya ng bawat isa ay mahalaga, at dapat itong pangalagaan. 9. Huwag magdala ng mga panlabas na alitan sa espasyong ito, at huwag banggitin ang mga grupo o site na laban sa Joy of Satan. 10. Ang bawat miyembro ay may pananagutan sa kanilang mga ipinapaskil. Hindi responsibilidad ng forum, mga moderator, o sinumang iba pa ang mga post ng bawat indibidwal.

Tayo'y magkaisa upang matuklasan at mapalago ang ating espiritwal na gawain, magtulungan upang magkaroon ng mas malalim na pag-unawa at pagkakaisa sa loob ng komunidad sa pamamagitan ng mga aral ng Espirituwal na Satanismo.

Para sa karagdagang impormasyon, magtungo sa https://kagalakannisatanas.org/

Al Jilwah: Chapter IV

"It is my desire that all my followers unite in a bond of unity, lest those who are without prevail against them." - Satan

Back
Top