Estonian Translation Thread

This is a forum exclusively for translators and organizing the translation projects of the Joy of Satan Material.

Help each other in co-ordination, advice and support.
Forum rules
1. Be aware that some people that may want to do these things, could be potentially infiltrators. One should avoid meetups, retain one's anonymity, and be careful.

2. Disputes on translations, so long translations are great, and while they don't constitute a viable danger for the meaning, should be fine.

3. Tips for organization will be given by those in charge of each respective language, or co-ordinators.

4. It's best all translations are sent on the JoS, for uploading, safeguarding the sites, and making sure the work remains permanently alive. If possible, sites should be mirrored in more than one instances.

5. For those who want to seriously focus on this, the JoS will handle all things related to airing a website, or making a website so that everyone remains fine and safe [since many countries prohibit the content].

6. Everyone must also remember, translations are a very important work for the Gods, and seek their assistance to stay on the path. Many great and caring members have started as translators.

7. HAIL SATAN!!!
User avatar
Deep Darkness
Posts: 572
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

"Exposed: Secrets Of the Kabbalah
Kabala saladused, paljastatud

Juudi rabid väidavad oma iidsetes okultistlikes õpetustes mitu korda, et nende "jumal" on kolm asja, mis on ühendatud üheks. Seda "ühte" nimetatakse Metatroniks. Kõikides nende tekstides on Metatroni lugematul arvul kordadel mainitud. JHVH on teine ​​nimi, mis väljendab Metatroni. Juudi okultismi saladuste mõistmiseks tuleb mõista, mis on juudid ja mis on nende kollektiivne "jumal".

Metatron esindab kolme asja, kolmainsust. Ülaosas on Seraphim, mida rabid seletavad kui reptiloid-tulnukatest, Iisraeli rassist, juudi rassi hingest ja Toorast koosnevat kollektiivset meelt. Rabide tekstid väidavad, et juudi rassil on "kõrgem kollektiivne hing", mida jagatakse taevase metatroniga, st olenditega, keda nad kutsuvad oma peremeesteks Seraphimideks, st reptiloididega, nagu eespool mainitud. Seda seetõttu, et nagu juudid väitsid, ei olnud nende rass sellest maailmast, vaid tuli kusagilt "selle maailma tagant". Juudi tekstides öeldakse, et nende "jumal" ei loonud seda planeeti füüsiliselt. Rabid omistavad juudi Gematrias nime Elohim heebreakeelsele terminile, mis tähendab "loodust", mis on loodus või universum, loodusseadus lõi planeedi füüsiliselt. Juudid väidavad oma kirjutistes, et nende rass pärineb JHVH verest, mis, nagu nende Coheni rassigeen näitab, sisaldab reptiilsete DNA-d. Nad on hübriidrass ja reptiilsete kollektiivse hinge kehastus Maal. See on kogu nende okultistlikku süsteemi võti. See on nende võõra kollektiivse hinge avaldumine ja avardumine. Taevast Metatronit esindavad reptiloidid, alumine Metatron on Toora energia ja juudid esindavad maist/füüsilist Metatronit.

Peamised juudi okultistlikud õpetused jagunevad tegelikult kahte kategooriasse:

1. Loomine Sõna abil.

Juudi tekstides öeldakse, et Mooses oli nende Messias, sest ta avas oma hinge osa, mis võimaldas tal näha ja suhelda astraalis otse Taevase Metatroniga, reptiilsete tulnukate kollektiivse meelega, kes andis talle Toora. Toora, mille nad talle andsid, oli aga 22 heebrea tähte ja nende okultistlik kasutamine, misjärel nad näitasid talle, kuidas füüsilises Tooras tähti järjestada. Juudid nimetavad seda suuliseks Tooraks, kuna jumal on sõna, mille kaudu 22 tähte vibreerivad, ja rabid ütlevad, et salajane Toora, mis on kirjutatud musta tule peidetud tähtedega, on energiavälja energia, mis on loodud heebrea keeles Toora lugemisel ajal teatud kalendrikuupäevadel, mil okultistlikud jõud võimenduvad. Toora on juudi rassi hinge pikendus, ja see energiaväli ühendub reptiilsete meistrite kollektiivse hinge ja kollektiivse meelega, mida nad nendega jagavad, toites neid seega energiaga. Must tuli, millest rabid räägivad, on Toora termini tähendus, mis tähendab "pimeduse ratast". Seetõttu kuulutavad rabid, et tõeline Toora on energiaväli, mis on loodud astraalis selle vibratsiooniga, mida nad püüavad siin maailmas füüsiliselt avaldada. Suulise Toora teine ​​tähendus on rabide poolt edasi antud okulultistlikud õpetused selle nõiduste kasutamise kohta. Juudi okultistlikud tekstid ütlevad, et maailm ja toora olid energia enne, kui nad muutusid füüsiliseks.

Iiobi raamat on hoiatuseks juutidele. Talmudis on kirjas, et Iisrael, mis tähendab juudi rassi, ei allu tähtede ega karma negatiivsetele mõjudele, sest neil on nende rassi kaitsev Toora. Iiob ei tegelenud rituaalkalendri kuupäevadel Toora lugemisega ega selle energiavälja jõustamise praktikatega, mistõttu see hajus ja Iiobit tabas negatiivne saatus, mis ootab juute, kui see juhtub. Juute hoiatatakse Tooras korduvalt, et kui see energiaväli hajub, hävitavad nad vaenlased. Juute karistatakse ikka ja jälle hävitamisega selle eest, et nad ei kummardanud ega kuuletunud oma "jumalale" piisavalt või korralikult, mis tähendab, et nad ei toitnud piisavalt madalama Metatroni, st Toora energiavälja.

2. Ülestõusmise vanker.

Kõik teised juudi okultistlikud õpetused põhinevad "Jumala nimede" kasutamisel, see tähendab Metatroni nimede vibratsiooni, mida nimetatakse Metatroni 22 pitseriks, mis on 22 tähte, mille Taevane Metatron andis Moosesele, kes on reptiilne Seraphim. See hõlmab ka arvukalt muid madalama Metatroni nimesid, mis on 22 tähe erinevad paigutused sõltuvalt sellest, mida nad on kavandatud avaldama. See on lihtsalt nagu konkreetne pangakonto number madalama Toora/Metratoni energiavälja energiapanga konkreetse haru jaoks.

Rabide varjatud õpetuste teine ​​tasand on see, kuidas nad kasutavad 22 tähte konkreetsete tavadega, et "juurde pääseda Jumala vankrile" ehk Merkava õpetustele. Nende õpetuste sümboliks on juudi prohvetid nagu Eenok, kellest saab osa Taevasest Metatronist. Oluline on märkida, et temast ei saa üksi Metatron, vaid taevase metatroni osa. See tähendab allegooriliselt, et Eenokist sai täielikult "elav Toora", täielik "kanal", milles ta lahustas oma individuaalsuse ja ühendas oma teadvuse täielikult kollektiivse maavälise meele teadvusesse, mida läbib Toora psüühiline energiaväli. Ta oli robotlikult täielikult assimileerunud sellesse "ühtsesse" kollektiivsesse mõistusesse. Juutide okultistlike praktikate eesmärk on saada osa sellest kollektiivsest meelest ja saada avatud aknaks, mis võimaldab Toora energiaväljal füüsiliselt avalduda ei millegi muu kui hassiidi mütsi kandva robotdrooni kaudu. Kõik nende meditatiivsed praktikad on seotud sellele kollektiivsele rassilisele meelele ja energiaga, millesse see on Toora kaudu imbunud. Rabid väidavad, et iidsetel juutidel olid prohvetlikud koolid, kus ainult teatud valitud juudid õppisid, kuidas avada oma hinge psüühilisi aspekte, et Metatroniga suhelda ja sellega ühineda. Juudid on füüsiline osa või "riistvara", mille kaudu toimib Toora psüühiline või "tarkvara" osa.

Must kast, mida juudid kannavad (tefelin), on osa sellest ja on seotud Shema palvega, mida nad seda kandes ütlevad. Kabalas on sõna Shema koodi "Shaddai" ja "YHVH" jaoks, mis tähendab JHVH Shaddaid [jõudu]. Sõna YHVH on kood, mis tuleneb heebrea terminist Hoveh, mis on tähed Heh Vav Heh, mis tähendab juutide kollektiivset rassiteadvust ja selle ette asetatud Yud tähistab selle võõra kollektiivse teadvuse aktiivset integreerimist ja avaldumist millest juudid kui agenttulnukad on osa ja kuidas nad selle energiaväljaga ühenduvad ja seda maailma manifesteerivad. Seetõttu on JHVH Metatroni nimi. Ta on sama, mis Metatron.

Juudi okultistlikku süsteemi eesmärk on saada "üheks" oma reptiilsete "jumalate" kollektiivse meelega. Juudi rassi eesmärk on nii nagu Baal Shem Tov on öelnud, et kui iga juut sellesse seisundisse jõuab, saab ta Messia ajastu, mis on nende väidete kohaselt see, mil avaldub "maine Metatron" /juudi rass. Messia ajastu, mil kogu inimkond assimileeritakse "Üheks", nagu üks rabi sõna otseses mõttes ütles, "nagu robotid", orjarass, mida Maal valitsevad reptiloidid ja juudid.

Üks asi, mida kõik meistrid ja rabitekstid väidavad, on see, et 22 tähte on kõige jaoks ÜKS VÕTI. Lõplik RTR (Toora Tagasipööramise Rituaal) on seega KÕIGE VÕTI. 22 tähe ümberpööramine tähendab Metatroni lõppu.

Olulised õppetunnid üldiselt.

Midagi, mida me peame teadma, on see, et diasporaa oli rabide sõnul loodud selleks, et levitada juute üle maa, "et koguda Metatroni sädemeid". Nad ütlevad, et nad on käinud läbi maailma ja imbunud iidsetesse kultuuridesse ning rikkunud nende vaimseid praktikaid ja võtnud seestpoolt üle nende ühiskonna, et luua süntees, mis toob asjad planeedil nende rassi kontrollile lähemale. Nad mainivad, et seda tehakse etapiviisiliselt ja kõik algstaadiumid ei olnud otseselt judaistlikud vaid maskeeritud.

Tooras öeldakse, et Metatron needis mittejuudid surnuks ning reinkarnatsiooni tsükkel peatati ja seega on suurim mittejuutide vastane needus Tooras avalikult väljaöeldud... vaimne surm. Kui hing on reinkarneerumiseks liiga nõrk, siis see on lõpp. Muistsed hindud ja egiptlased hoiatasid selle saatuse eest, kui meie hing ei jõua vaimsete tavade valguseni, mille jumalad on inimkonnale andnud.

Juutide eemaldatud vaimsed õpetused näitavad seda needust. Vana-Egiptuse koodeksis mainitakse paganliku jumala Thothi kirjutatud "Hingamisraamatut". Öeldi, et raamatu käsikiri esindab Thothi surematuse õpetusi, kuidas inimene võib saada surematuks, järgides vaimseid tavasid.... ISE. Juutidest vaenlane hävitas selle raamatu, kui nad hävitasid Aleksandria raamatukogu. See on teadmine, mille juudid on kogu maailmas hävitanud ja meilt ära viinud.

Juutide infiltratsiooni varased faasid.

Kui uurida selle dünaamikat, võib kaasaegses hinduismis näha, et selle õpetused pärinevad budismist ja selle teosoofiat leidub tavaliselt ainult juudi okultistlikes õpetustes. Kristluse loonud Aleksandria juute mainiti ajalooliselt Asoka impeeriumi korraldajate ja valitsejatena idas, mis surus selle võõra budismi mõrvade ja propaganda kaudu India elanikkonnale peale. See hõlmas kõigi Valguskeha õpetuste vaimsete praktikate keelustamist, templite ja raamatukogude massilist hävitamist, mis olid täidetud meie jumalate antud vaimsete ja ajalooliste teadmistega, ning katset kehtestada "üksainus" Buddha jumal. Ja see hõlmas ka selle režiimi poolt korraldatud hindude massimõrvu.

Selle tunnistajaks on ka Vana-Egiptus Ehnatoniga, kes tegi täpselt sama egiptlastega. Ta käskis Egiptuse templid hävitada, vaimsed õpetused keelustada ja jumalakujud hävitada ning ta käskis isegi rituaalselt loomi ohverdada sellele oma uuele "jumalale", keda seaduse järgi ei tohtinud templites" raidkujudena näidata. See on juutide "jumal" - alqti vereohvrid ja jumalust kujutavate nikerdatud kujutiste keelamine. Ehnatoni "jumalat" kutsuti Adoniks, mida juudid vanasti kutsusid oma "jumalaks" Adonai'ks. Muistsest maailmast pärit juutide ajaloos väidetakse avalikult, et Mooses oli Ehnatoni kultuse preester ja mõned juudid on väitnud, et Mooses oli Ehnaton. Juudid püüdsid Ehnatoni juhtimisel Egiptust üle võtta ja oma kontrolliprogrammi iidset etappi egiptlastele peale suruda. Kuid egiptlased tõusid jumalate ja egiptuse vaimsete õpetajate abiga üles ning ajasid juudid välja suures ja pikas verises vabadussõjas, mis kestis peaaegu 13 aastat.

Kirjutasin ka varem, et juudid olid Ameerikas (tänapäeva Kesk-Ameerikas) ja võtsid oma kontrolli alla maiade impeeriumi ning surusid maiade kirjutiste järgi elanikkonnale peale uue religiooni. Tänapäeval on teatud maiadest põlvnevad hõimud, kellel on juudi kultuur ja kombed, kes kummardavad olendit nimega "Jehoova", tähistavad heebrea religioosseid tavasid, nende keeles on heebrea sõnu ja nende matmismägedes leidub esemeid, mis on kirjutatud iidse heebrea keeles. Neil on kümme käsku koos muude esemetega, millel on tavaliselt heebreakeelsed pealdised. Juudid väidavad oma salajastes kirjutistes, et nad viibisid Ameerikas. Seal on pilte maiade preestritest, kes kannavad peas ja rihmadega seotud käel juudi musta kasti (tefelini), nagu rabitel. Maiad kirjutasid, et just see uute "jumalate" rühm, mida sõna otseses mõttes "Jehoovaks" kutsuti, kehtestas rituaalsed inimohvrid, kuna nad toitusid inimeste energiast. Kirjutisi selle kohta, kuidas ohvreid tuleks tuua, leidub ainult juudi Tooras. Maiad jätsid meile arheoloogide poolt välja kaevatud uute kollektiivse teadvuse "jumalate" kujukesed nimega "Jehoova". Maia impeeriumis toimunut üritati varjata.

Nagu isegi kõrged rabid on teatanud, on nende jumal Jehoova rühm reptiile. Kuid maiade sõnul võtsid juudid nende tsivilisatsiooni üle koostöös oma reptiilsete "jumalatega", kellega neil on ühine rassiline meel ja hing. Siin on maiade jäetud "Jehoova" kujukesed:

Seda korratakse hiljem sellel planeedil kristluse, islami ja kommunismi kaudu, mis kõik on juudi programmid, mis on loodud Metatroni ajastu füüsiliseks väljendamiseks. Kristluses ja islamis on miljardid mittejuudid, kes suunavad oma energiat ja ühendavad oma hinge Metatroniga, kes toidab seda Toora kollektiivset juudi hinge tohutu hulga energiaga, võimaldades sellel avalduda nende kristlaste ja moslemite kaudu tohutu Goyimi Golemina (veised). Rabid kutsuvad Jeesust oma okultistlikes kirjutistes... METATRONIKS.

Peame mõistma, et egiptlased, keda juudid lakkamatult tooras neavad, suutsid oma päevil juudid täielikult võita ja välja ajada Levanti, hävitades nende vundamendid, mis neil seal iidsetel aegadel olid. See juhtus seetõttu, et egiptlastel olid jumalate õpetused, Dhejedhi [Mao] ülestõusmise õpetused. Dhi tähendab tarkust kõrgema teadvuse avardunud seisundi tähenduses ja Jedhi tähendab sellega kaasnevaid aktiivseid vaimseid jõude, mida nimetatakse ka Sidhiks. Pange tähele, et Siddhi on iidne sanskriti termin arenenud/ülestõusnud mittejuudi jaoks. Si või Shee on mao energia nimi ja Dhi on ülestõusnud mao kõrgem teadvus.

Egiptlased hävitasid kõik juutide religioossed alused, kirjad ja tavad ning isegi Ehnatoni ja tema "jumala" mainimise ajaloos osana suurematest rituaalidest, mille eesmärk oli hajutada energiavälja, mille vaenlane oli planeedi vallutamiseks loonud. Egiptlased võitsid juute vaimselt. See on põhjus, miks kõigist iidsetest mittejuutidest vihkavad juudid kõige rohkem egiptlasi, sellest ka nende "jumala" 10 nuhtlust Egiptuses, mis on 10 kombinatsiooni 22 tähest, mida juudid kasutavad kõikide mottejuutide vaimseks needmiseks.

Egiptuse aadlikud on näide sellest, kuidas juute saab lüüa.


- Joy of Satan Foorumite kaastööd

TAGASI PEALELE
User avatar
Apprentice
Posts: 630
Joined: Wed Jul 04, 2018 8:16 pm
Location: Where hebrew letters come to die

Re: Estonian Translation Thread

Post by Apprentice »

The Ubiquitous Nazarene
Kõikjalviibiv naatsaretlane

Naatsaretlane on kokku klopsitud varastatud legendidest, identiteetidest ja hunnikust mõttetutest, väärtusetutest, silmakirjalikest ja vastuolulistest õpetustest. Ma ei usu, et ajaloos on olnud teist nii väljamõeldud tegelast kui see naatsaretlasest idioot. Kuna see on vale, saab seda sõltuvalt ajastule muuta.

Tema väljamõtlemise eesmärk oli masside tähelepanu kõrvalejuhtimine, mille taga toimus spirituaalsete teadmiste ja väe eemaldamine rahvastikult ja selle jätmine valitud vähemuse kätte meie kõigi kahjuks.

Kristlus on ellu jäänud kuna see on alati ajastuga kohandunud, täpselt nagu ka täna. Kristlik kirik lõpuks salakavalalt möönis, et Maa ei ole lame. Kui nad poleks seda teinud, poleks nad ellu jäänud. See on vaid üks rohketest näidetest.

Nüüd on naatsaretlane pähe tõmmanud New Age maski. Algsete Jumalate õpetused ja iidsed teadmised on järsku omistatud sellele tegelasele. Väidetakse, et need võisid tulla Egiptusest (mõnedel kahekohalise IQ-ga isikutel jätkub lollust väitmaks, et naatsaretlane oli “vaarao”.)

1960ndatel ja 70ndatel oli see ideaalne hipi. Nüüd on see suur new age rämpsu ja “kolmekordse” nalja õpetaja, mis muidugi sisaldab ka kuritahtlikke ingleid ja judeokristlikku müstitsismi.
Ristisõdade ajal oli naatsaretlane kristlik sõjamees, juhtides kristlaste armeesid tapma kõiki nende teel: “Edasi, kristlikud sõdurid.” Islamis ta siiski eksisteerib kuid sel korral mitte kui “jumala poeg”, vaid kui prohvet.

Ta näikse olevat kõikjal ning kohanduv iga trendi ja kultuuriga. Tee kahest puupulgast rist, löö see kaltsudes, vaene, professionaalne ohver selle külge ja ongi olemas. Ainus asi mis ON selle kõikjal oleva klouniga seoses reaalne, on ennasthävitavad õpetused mille eesmärk on muuta kogu ühiskond mõjutatavateks orjadeks. Aluseks olev sõnum ei muutu iial.

See on analoogne ohutuna näiva närilisega kes toob kaasa surmavad parasiidid mis elupaigad vallutavad. Sama juhtus muhkkatkuga keskajal.

Kuna ta on väljamõeldis, saavad nad teda vormida ükskõik milleks tingimusel, et seda tehakse salamisi. Naatsaretlane võib olla ükskõik mis, ükskõik millal, ükskõik kus. Ühest küljest on tal tsölibaat ja ta on “jumala poeg”. Teisest küljest, tänapäeva seksuaalse avatusega kohanemiseks on tal nüüd seksuaalsed suhted Maria Magdalenaga.

Kuna Kaug-Idast on tulnud uusi teadmisi, siis loomulikult elas naatsaretlane seal vanuses “13 kuni 30”. Kuna kirjalik ajalugu puudub, võivad nad välja mõelda mida aga soovivad. Sel moel saab temale omistada palju Idamaade õpetusi ja väita, et “kõik on üks”. Jah, “kõik on üks” kuni keegi mainib Saatanat ja sellele järgnevad nende naljameeste poolt kas eitused või kaitsvad õigustused.

Kuna homoseksuaalsus on nüüd avatumalt nähtav, väidavad St. Johni gospli mugavalt kustutatud osad, et naatsaretlasel oli seksuaalne vahekord teise mehega. Ta võib olla ükskõik mis, ükskõik millal ja ükskõik kus.

Naatsaretlane ei andnud iialgi ühtegi otsest vastust. Sel moel saab iga piibli-põmmpea teda vabalt vastavalt vajadusele tsiteerida. Tema mõistujutte saab tõlgendada sajal erineval moel. Lihtsalt pistke ta toki otsa ja laske käia!

TAGASI KRISTLUSE PALJASTAMISE LEHELE

© Copyright 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457

TAGASI RÕÕM SAATANAST AVALEHELE
User avatar
Deep Darkness
Posts: 572
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

The Qlippoth Or "Empty Husks" Explained

Qlippoth või "tühjad kestad" selgitatud

Qlippoth
Juudid on meid, mittejuute, rünnanud sajandeid. Eriti meie paganlikke jumalad. Katoliku kirik, kristlus, kommunism ja palju muud on juudi impeeriumi erinevad näod.

Lisaks kõigele sellele on juutidel olnud vabadus taas DIKTEERIDA ja RÄÄKIDA meile kõigile, mida satanism peaks endast kujutama, nn "kurjust" ja sellega seonduvat.

Meie jumalate halvustamise qlippothi, selle haige räpasusega, mõtles välja rabi Isaac Luria 16. sajandil pärast juutide Hispaaniast väljasaatmist. See väljasaatmine oli juudi kogukonnale suur löök. Nii suur, et Luria kirjutas qlippothist, otsides vastuseid juudi küsimusele: "Kui jumal on hea, siis miks on kurjust?"

Minu mõte seda kirjutades on see, et paljud satanistid on selle juutide väljamõeldud räpasuse ja meie jumalate äärmusliku jumalateotuse kaudu eksitatud. Paljud, kes uurivad seda prügi meditatsiooni ja muu sellise kaudu, kogevad kohutavaid kogemusi.

Sellel juutide väljamõeldud räpasusel pole mingit pistmist ühegi meie jumalaga.

Ülempreestrinna Maxine Dietrich 666
___________

Klipothi tähendus

Rabide tekstides on Klipoth juutide surmapuu. Esimesed juudid Adama ja Eeva surid, kuna sõid sellest puust. Elupuu aias on juutide Sephirothi maailmapuu. Klipothi valvab Saatanel, mis tähendab lihtsalt Saatanat. See on hoiatus juutidele mittejuudi vaimsete õpetuste ja selle kohta, kuidas need on juudi hingele mürgised. Seda, et juudid on võõras hing, rõhutatakse judaismis mitmel pool. Juudid aeti oma paradiisist välja selle söömise eest, mis tähendab Klipothist osavõttu. See hävitas nad ja põhjustas neile kõik kannatused, mida nad on tänaseni talunud. See on allegooria sellele, mida rabi avalikult ütleb. Juudi rahvas kannatab mittejuudi rahvaste olemasolu ja ebajumalakummardamise pärast. Sellepärast valvab Klipothi Saatan, sanskriti keeles paganajumala algne nimi. See tähistab mittejuudi vaimseid õpetusi ja kultuure. Judaism käsib mittejuudi rahvad hävitada.

2. Moosese 22:20

Igaüks, kes ohverdab teistele jumalatele peale ISSANDA, tuleb täielikult hävitada."

5. Moosese 12. Hävitatakse paganlikud pühamud

12 „Need on põhikirjad ja määrused, mida peate hoolikalt täitma maal, mille Issand, teie esiisade Jumal, on teile andnud oma valdusse, kõik päevad, mil te elate maa peal. 2 Sa hävita kindlasti kõik paigad, kus rahvad, keda sa ära ajad, teenisid oma jumalaid, kõrgetel mägedel ja küngastel ja kõigi haljastatud puude all; 3 lammuta maha nende altarid ja purusta nende sambad ning põleta nende Asherah tulega; sa raiu maha nende jumalate kujud ja hävita nende nimed sellest paigast.

Paljud Klipothi nimed on peamiselt sanskriti jumaluste nimed, kui inimene on piisavalt arenenud, et teada, mida nad loevad.

Allikas:

Tree Of Souls, Schwartz
Torah

Ülempreester Mageson666
__________

Qlipothic kabala

See on väga ohtlik juudi konstruktsioon. Mida kahjuks paljud saatanaga jamada soovivad inimesed (ohutu juudi lapsehoidja käest ja tema loal) kahjuks järgivad. Sest ekslikult eeldatakse, et need asjad on tegelikult kuidagi seotud juutidega, sest juudid kuritarvitasid neid ja kuulutasid need oma okultismi "perversseks surnud elementideks".

Need süsteemid on loodud petliku paranoia esilekutsumiseks, meele destabiliseerimiseks, tehes neid praktiseerivatele idiootidele tüüpilisi vaim-pudelis-ülesandeid, et neid ligi meelitada. Isegi rabid soovitavad omadel neid mitte kunagi praktiseerida, sest need on loodud mõistust rikkuma. On lugusid rabidest, kes on end selliste asjadega praktiseerides ära rikkunud. Sest need põhinevad JHVH ja vaenlase juudi vaimsusel, mis töötab sarnase mustri järgi. Nad lubavad kõigele paar seeklit ja lihtsaid lahendusi, nii et naiivsed idioodid teevad neid asju, tõmbavad end sisse ja saavad siis ära söödud.

Tavaliselt on selles süsteemis inimesed, kes tahtsid mängida "loojaid", "vaimseid meistreid" või "tahavad saada rabideks", seda aastate jooksul veelgi rohkem nakatades, luues koletisi, mida isegi nad ise ei mõista, mida nad nendega tegelikult teevad. Siis on sellised klounid nagu EA Koetting, kes lihtsalt 'lõbu pärast välja kutsuvad' ja teevad Emo koolilastele igasugu muid asju.

Qlippoth tähendab kesta või tühja kesta. Koorimise all mõtlevad juudid, et see on nagu puuvili või midagi taolist. Kui eemaldate sisu, puutute kokku kasutu kestaga. Mis on üldine ettekujutus sellest, kuidas juudid oma okultistliku süsteemi lõid? Nad eemaldasid jumalate olemuse, tegid nende tühjadest kestadest koopiad ja ühendasid need süsteemiga, kus nad üritavad esitada neid "YHVH" puu osana. Seda seetõttu, et jumalate endi nimesid on veidi muudetud ja see tekitas uue mõttevormi või kesta.

Sel juhul kasutate koort, kuigi arvate, et sööte puuvilju, kuid juudid on eemaldanud puuvilja tõelise kvaliteedi, toitained (vaimselt rääkides) ja tõelise olemuse, täites puuvilja mürgiga, goyimide jaoks, kes tahavad saavutada vaimseid teadmisi, püüdes leida oma vanu jumalaid. Isegi kuju meenutab kunagist mädaõuna ja sellel on ka silt "Made in Israel". Need niinimetatud "satanistid" söövad ainult mädasid kestasid, mis on tõesti väga lähedased nende üldisele emo-kontseptsioonile surmakummardamisest, nihilismist ja vaimse ahela põhjas elamisest, sest juudid ütlesid nii.

Põhimõtteliselt teevad nad täpselt seda, mida juudid ütlesid ja dikteerisid, et "tume goyim" peaks tegema. Et saata nad otse hauda, ​​hullumeelsusesse ja narkoprobleemide otsa. Täpselt seetõttu on "satanism" olnud tsirkus enne meie tulekut. Piinav enesepettuslik räpasus, isikliku dekadentsi tavad ja üldiselt see, mida juudid tahaksid oma vaenlastele, kes julgesid proovida oma vanade jumalate kohta teada saamist. Mina isiklikult suhtun paljudesse nendesse nn satanistidesse suure kaastundega. Paljud neist institutsioonidest on ka ülalt alla juutide poolt saastunud, edendades juutide rassisõda, mida nad peavad mittejuudi mõistuse vastu.

Satanistid on tõesti kurjad goyid ja nad on loonud spetsiaalsed plaanid nende õõnestamiseks. Sest juutidel on täielik teadmine, mida tõeline satanism tähendab, kuid nad projitseerivad rumalatele goyimidele midagi muud, kes kahjuks võtavad nende sõnu iseenesestmõistetavana, mõnikord valeteabe põhjal.

Kui tähelepanelikult vaadata, ei näe Koetting isegi juut välja. Nii et ta on lihtsalt emo, tume näitleja, kes peab juudi jama enesestmõistetavaks ja rakendab seda, pakkudes seda avalikkusele enesehinnangu ja rahalise kasu saamiseks.

Ta on goyim, kes sööb kestast...Made in Israel....

Mõnikord saavad nad sellest kogemuse vastu, kuid seda kogemust värvivad ja määrivad alati negatiivsed jõud, millel on hullem kõrgem eesmärk: varjata inimese eest igasugust mõistmist. Ükski neist kogemustest ei sisalda tõelist tarkust, on ainult lõbu, itsitamine ja palju teatrit. See on põhjus, miks juudid lõid algselt Qlippothic Kabala ja juudi satanismi, reaktsiooni sellele, mis satanism juba oli. Mis on Satyanism, tõelise vaimsuse allikas. See kultuur on juutide reaktsioon tõelisele kultuurile, mida satanism endast kujutab.

Need "praktikud" ei tea mitte midagi, mis nende tööga toimub. Ja teadmatult kasutavad nad põhimõtteliselt oma avaldumisvõimet, et mõnikord need süsteemid tööle panna. Seda seetõttu, et nad usuvad alateadlikult, et kuna nad näevad nii tumedad ja õnnetud välja, peavad nad ka hakkama saama. Nii et mõnikord võib neil siin-seal tulemusi olla. Tõsisematel juhtudel, kui vaenlane tunneb huvi mittejuutide hävitamise vastu, hävitavad nad neid otse ja meelitavad neid pettusega, kuni nad hävitatakse. Need on juutide süsteemid. Isegi rabisid on hävitanud nende enda rassi loodud koletised.

Tegelik satanism on hoopis teistsugune. Inimesel on kogu jõud, kõik teadmised ja kogu tarkus. Inimene ei istu lihtsalt lennukisse selleks, et lennata (ja võib-olla ka Pissraeli alla kukkuda), vaid tegelikult õpitakse lennukit juhtima, seda laadima, õpitakse tundma kõiki selle saladusi ning areneb ka arusaam lennuki eesmärgist ja paljust muust. Nii toimib vaimne satanism ja seepärast ütleme teile: VÄLTIGE VAENLASE VÄLJAHEITEID! Kui soovite luua Disneylandi ja olla printsess, kuni teie teadmatuse raskus teie peale langeb, siis palun väga.

Kuid kui soovite kummardada Satyat – Saatanat, Tõde, peate järgima jäikasid meditatsioonirutiine, mis kergitavad teie silmadelt loori, et saaksite näha Tõde, mis on mõnikord haldjamaal elavate inimeste jaoks liiga ebamugav. Vaimsus on väga teaduslik, see ei seisne ainult uskumises, kummitustes ja kujutlusvõimes. See on sama täpne ja sõltuv kui eksistentsiteadus.

Lõpuks, miks mõned inimesed nendest asjadest "tulemusi" leiavad, on ainult see, et vaimsed jõud on tõesti olemas. Sest nad usuvad nii väga, et selliseid asju tehes kogevad nad tulemusi, loovad nad need ise. See on väga algne maagiline tase, mis on maagias väga alguses ja on üsna sarnane sellega, mida kristlased teevad, palvetades rabi Jeesuse ebajumala poole, mõistmata, et nad täidavad oma "palveid".

Tõeline palve jumalate poole läheb neist taju loori eesriidest mööda ja jõuab otse jumalateni. Saatan ja jumalad ei peitu sõrmede taha ja ei ütle inimestele, et nad on seda ja teist, vaid näitavad meile selgelt, et oleme ise jumalad ja jagame Jumalate jõudu, mida peame kasvatama. Selle vaimsuse hüperrealismi taga peituvad kosmose ja tegelike olemite uinunud seadused, mis nende vahendite kaudu püüavad anda meie liigile kõrgemat mõistmist.

Nende olemite seostamine rumaluse, dekadentsi ja isikliku loova kujutlusvõimega, mis teeb neist lollid, on lugupidamatu, tagurlik, kuid ennekõike vale.

Nagu Yoda kuulus tsitaat Tähesõdades. Inimene peab õpitu lahti õppima, kui tahab teada "jõu" saladusi. Maailmas õpitu lahtiõppimine on oluline, et saada selgem arusaam eksistentsist ja selle tulemusena end järk-järgult jumalikkusesse tõsta.

Ülempreester Hooded Cobra 666

TAGASI PEALELE
User avatar
Deep Darkness
Posts: 572
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

"The Kabbalah" - The Truth Of "YHVH" - The Jewish God

"Kabbala" - tõde "JHVH" - juudi jumala kohta

Judaism põhineb Tooral ja Tooral on kaks poolt: kodeeritud Toora ja dekodeeritud Toora. Dekodeeritud Toorat nimetatakse kabalaks. Rabide käes on kodeeritud Toora dekodeerimisee võtmed.

Kabalas on JHVH, juudi "jumala" nimi, esindatud kümne sefirotiga maailmapuuna.

Kabala ütleb, et 10 sefiroti jagunevad kolmeks ülemiseks ja seitsmeks alumiseks.

Kolm kõrgeimat maailma on Kether, Binah, Chokhmah. Mis Kabala järgi on vasak aju, Binah, parem aju, Chokhmah ja nägemisnärvi talamus, Kether. Kolme ülemist sefirot nimetatakse kolmeks peaks või kolmeks näoks. Mis iidses sümboolikas on kolme ajuosa ja kolme nadi, kuu, päikese ja keskkanali üheks peaks ühinemise sümboliks. Kolmhargi pea on veel üks viis seda näidata. Hinduisümboolikas on endiselt olemas pilt kolmest ülemisest näost või peast:
User avatar
Deep Darkness
Posts: 572
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

"The Kabbalah" - The Truth Of "YHVH" - The Jewish God

"Kabbala" - tõde "JHVH" - juudi jumala kohta

Judaism põhineb Tooral ja Tooral on kaks poolt: kodeeritud Toora ja dekodeeritud Toora. Dekodeeritud Toorat nimetatakse kabalaks. Rabide käes on kodeeritud Toora dekodeerimisee võtmed.

Kabalas on JHVH, juudi "jumala" nimi, esindatud kümne sefirotiga maailmapuuna.

Kabala ütleb, et 10 sefiroti jagunevad kolmeks ülemiseks ja seitsmeks alumiseks.

Kolm kõrgeimat maailma on Kether, Binah, Chokhmah. Mis kabala järgi on vasak aju, Binah, parem aju, Chokhmah ja nägemisnärvi talamus, Kether. Kolme ülemist sefirot nimetatakse kolmeks peaks või kolmeks näoks. Mis iidses sümboolikas on kolme ajuosa ja kolme nadi, kuu, päikese ja keskkanali üheks peaks ühinemise sümboliks. Kolmhargi pea on veel üks viis seda näidata. Hindusümboolikas on endiselt olemas pilt kolmest ülemisest näost või peast:

Seitset alumist nägu ehk sefirot nimetatakse kabalas "seitsmeks Elohimiks", seitsmeks jumalaks, ja neid nimetatakse ka "seitsmeks tuleks" ja neid seostatakse seitsme planeediga. Seitse planeeti on seitse tšakrat, nimetus "jumalad" on samuti iidne termin seitsme tšakra jaoks ja sama on ka "seitsme valgusega".

JHVH kui nimetuse kohta kabalas on avalikult öeldud, et see on selle puu kümne sefiroti kood:
täht Jah on Kether ja Hokhma.

Heh on Binah

Vav on Gevurah, Tiferet, Chesed, Netzsach, Hod, Yesod.

Teine Heh on Malkhut

Kolm sammast on keha vasak, parem ja keskosa. Vasakul on naiste nadid ehk energiateed ja paremal meeste nadid. Nad kohtuvad keskel keskmise samba juures. Seda kontseptsiooni peetakse hinduismis endiselt Ardhanarishwaraks: kolm sammast esindavad ka päikest, kuud ja selgroo keskseid kanaleid. Maailmad jagunevad mees- ja naissoost sefirotideks ehk energiakeskusteks. Hinge mees- ja naisosa. Suur osa sefirotist kabalas puudutab ainult mehe ja naise sefiroti ühendamist, mis on koht, kus mees- ja naistšakrad ja hing on seksuaalselt ühendatud. Kabala nimetab seda praktikat "Daathiks", mis antud kontekstis tähendab "seksuaalset liitu", luues kabalasse uue hinge.

Puuga Atzilut, Briah, Yetzirah ja Assiah seotud neli maailma on seotud nelja elemendiga, samas kui Daath on peidetud viies vaimumaailm. Neid seostatakse ka viie peamise kestaga, mida hinduismis ikka veel esineb. Füüsiline keha, praana keha, astraalkeha, mentaalkeha ja emotsionaalne keha. Koos moodustavad nad inimese.


Kabalas sünnib hing lihtsalt uuesti, mida kabalas nimetatakse "Gilguliks". Ja see protsess toimub vastavalt individuaalse hinge karmale. Kabalas pole sõna otseses mõttes taevast, kus istub "jumal".

Kabalas on kõrgeim "jumal" lihtsalt Ain Soph, mis on Kabala kood Ketheri kroonile, mis on seotud ruumielemendiga. Kabalas loetakse tegelikult ainult üheksat sefirot, mitte kümmet. Ketherit ei peeta siia kuuluvaks, kuna see on seotud Ain Sophiga ja olemuslikult kõigis teistes sefiirites. Ain Sophiat nimetatakse Kabalas lihtsalt "jõuks" ja ei midagi muud, seda peent energiat, mis avaldab olemasolu. Üheksa sefirot on norra keeles näha üheksa maailmaga puul. Kümme on vaimse ühenduse kood. Kabalas on 1 vaim, sest see ühendab ja lisab kõikidele numbritele kõik, mida see põhielement teeb kõikidele vormidele. O on hinduismis naise sümbol, füüsiline keha või prakriti, mis ühineb vaimu ehk Purushaga. Mõlema ühinemine toimub kroonis.

Kabala eesmärk on tõsta Shekinah Malkuthist, algtšakrast, "jumalaks" kuni Keterini, kroonini. See on Shiva ja Shakti liit hinduismis. Kabala puus on tegelikult 33 rada, kuna Kether on Kabala peidetud 33. rada. Need on 33 selgroolüli, mida Shekinah, mao energia, peab mõttes rändama, et ühineda "jumalaga" Ketheris, pea ülaosas asuvas kroonis. See on ka hinduismis 33 deevat. Ja vabamüürluse 33 kraadi. Pange tähele, et Ain on heebrea täht, mis on antud kõikenägevale silmale ja seda nimetatakse Kabalas. Keetri kroon on ühendatud aju käbinäärmele. See kontseptsioon Ketherist kui tegelikust "jumalast" on hinduismis. Kroon kannab nime Guru, mis tähendab samal põhjusel "jumal". Ta ühineb igavese olemisega.

Kabalas on 22 tähte seotud seitsme planeedi, 12 sodiaagimärgi ja kolme elemendiga. Kuid see on võetud kreeka 24 tähest, mis kreeka keeles on 7 planeeti, 12 sodiaagimärki ja 5 mitte 3 tähte viie elemendi jaoks. Puul olevad tähed on loodud vibreerima teatud mustrite järgi, et viia Shekinah mööda 32 rada üles Ketheri 33. teele. Füüsilist juuti nimetatakse Kabalas sõna otseses mõttes "jumalaks". Kümme sefiirit on seotud ka füüsilise keha moodustumisega ja sellega, kuidas see kattub hingega. Lihtsalt füüsiliseks inimeseks muutmine. See näitab tõde, et Kabala on varastatud ja rikutud teiste kultuuride iidsematest vaimsetest õpetustest, mistõttu leidub seda endiselt hinduismis. Paljud Iisraeli juudid, kes läksid hinduismi ja olid initsieeritud esoteerilise hinduismi js tantrasse lihtsalt lahkusid ja läksid tagasi judaismi juurde, kuna nad väitsid, et kõik, mida nad hinduismis leidsid, oli juba kabalas.

Allikad
Kabala universaalne tähendus, Leo Schaya
kreeka kabala, Barry
Saalomoni 32 salajast teed, Hogan

Joy of Satana Foorumite kaastööd

TAGASI PEALELE
User avatar
Deep Darkness
Posts: 572
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

"Exposing Kabbala Stolen From Thoth"
"Thothilt varastatud kabbala paljastamine"


Kabalas on pea sisemine kamber teadmine ja jumalust nimetatakse "Daatiks". Heebrea keeles on D kahekordne T-täht seda võib kirjutada mõlemat pidi. Daat on Taat, see on Thoti nimi antiikmaailmas. Jumal, kes valitseb kõike nägevat silma käbinäärme kuuendas tšakras. Mis on kabalas Daat. Seetõttu on Thoth teadmiste jumal. Täielikult avatud vaimse silma teadmise ja täielikult aktiveeritud aju üliteadvuse oleku jumal.

Kabalas näidatakse "jumala pead" lihtsalt avalikult kui inimese aju peas. Mis on sümboolselt näidatud kui kolm ülemist maailma Binah, Chokhmah ja Kether. Mis on sümboolselt kujutatud kui kolmikosa ajust vasak ja parem poolkera ning optiline talamus. Tegelikkuses varastasid juudid suurema osa kabalast, kui nad olid Aleksandrias, mis oli vaimsete teadmiste keskus. Teadlased on ka seda välja toonud, et kabala on kõik võetud iidsetest hellenistlikest vaimsetest õpetustest, mõned rabid tunnistavad seda samuti. Kreeklastel ja egiptlastel oli sama kultuur.

Allikas
Vilna Gaoni salajane õpetus, II köide: Joosepi Messias, Leviaatan, Metatron ja püha madu: Joel David Bakst
Mao saladused, Philip Gardiner
Kreeka Kabala, Barry
JoS Foorumite kaastöö

TAGASI PEALEHELE
User avatar
Deep Darkness
Posts: 572
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

The Disgusting Truth Ritual Murder Is The Core Of Judaism And Christianity
Vastik tõde: Rituaalne mõrv on judaismi ja kristluse keskmes


Judaismis põhinevad juudi pühama päeva Jom Kippuri peamised rituaalid loomade rituaalsel tapmisel veriohvrina. Seda tehakse energia tõstmiseks ja suunamiseks kui musta maagia vormi:

"Võib juhtida kahjulikku seisundit või sündmust kõrvale, kandes selle üle asendusobjektile või -olendile. See on rahvauskumuste loogika ohvrite, kui ka Jom Kippuri patuohvri ohverdamise taga. Teine esmane näide asendusrituaalist juudi pärimuses on kapparot, mille puhul kantakse rituaalselt oma patt üle linnule ja seejärel lind tapetakse....[1].

Juudi kabala tekstist rituaalse maagia kohta võib märkida koos arvukate heebrea mantrate või jumalike nimede nimetustega, et üks praktika on:

"Loomade ohverdamine ja isegi rituaalselt ebapuhaste loomade vere tarbimine."[2]

Pange tähele, et juutide poolt rituaalselt mõrvatud mittejuudi laste kehade kirjeldustes märgiti, et nende kehadel olevad haavad jäljendasid Kristuse ristilöömist, sealhulgas Norwichi Williami puhul märgid peas, kuhu nad panid okastraatkrooni. Kristliku religiooni kõige püham rituaal on õhtusöömaaeg, kus kristlased seisavad ristil rituaalselt mõrvatud mehe kuju ees ning söövad tema liha ja joovad tema verd. Juudid lõid kristluse, et siduda mittejuudid oma okultistlikku kontrolli- ja energiamaatriksisse YHWH-ga. Kristlik õhtusöömaaeg on üks sümpaatilise maagilise rituaali vorm, mis seob juutide rituaalse mõrvaga, mis on õhtusöömaaja rituaali teine pool:

"sümpaatiline maagia põhineb metafüüsilisel usul, et jumalikud jõud on peidetud tavalistesse asjadesse ja sarnane mõjutab sarnast; et sümboolsete tegude ja reaalsete sündmuste vahel on võimalik luua analoogiaid ja et kui asju saab vaimselt seostada, siis võivad nad üksteist maagiliselt mõjutada." ....[3].


Juudid joovad ohvri verd ja söövad ohvri liha. Mittejuute nimetatakse juutluses loomadeks ja ELUSOLENDITE OHVERDAMINE JA VEREJOOMINE ON JUUDI OKSULTUUMI OSALISED RITUAALID. Pange tähele, et paljudel juutidel on registreeritud kummalisi haigusi, mida leidub ainult ühes teises kohas maa peal...... Uus-Guineas kannibalihõimude seas. Haigusi, mida nad saavad inimvere joomisest ja inimliha söömisest. On ilmselge, miks juudid on ainukesed teised inimesed, kellel see on. Judaism usub, et teatud toidud nagu liha annavad neile energiat või sädemeid looma hingest.

Ilmselt juudi režissööri poolt lavastatud vastikus juudi filmis "Sin City" näidati tegelast, keda mängib teine juudi näitleja, kes sööb naisi ja see annab talle ohvrite sädemetest või erilisest energiast üliinimlikke võimeid. Huvitav, kust juudid võisid selle ideaali võtta. Nad panevad seda ka filmidesse sümpaatilise maagia vormina.

Kristlaste armulaua rituaal on mõeldud sümpaatilise maagiana juudi vererituaalile, mis mõlemad ühenduvad astraalvõrgustikus ja võimendavad energiamaatriksit, mida juudid nimetavad oma jumalaks, kes nõuab vereohvrit kui kõrgeimat ohvrit Tooras. Tooras antakse juutidele viis looma, keda nad peavad Jahvele ohverdama. Veised on üks neist......Juudid kutsuvad mittejuute goyim'iks, mis tähendab VEISI....JoSi foorumite kaastöödTAGASI PEALEHELE
User avatar
Apprentice
Posts: 630
Joined: Wed Jul 04, 2018 8:16 pm
Location: Where hebrew letters come to die

Re: Estonian Translation Thread

Post by Apprentice »

The Subliminal Message of the Judeo/Christian Bible:
Jewish Supremacy over Gentiles

Judeokristliku piibli alateadlik sõnum:
juutide üleolek paganatest

Eksisteerib salajane juutide seltskond mille juured ulatuvad tuhandete aastate taha. See seltskond on alati kontrollinud ja omanud märksa kõrgema taseme teadmisi, oluliselt kõrgemaid kui need mida üldsus teadis. Kui rajati uusi ühiskondi, võttis see juudi seltskond jõuga enda kätte religioosse ja poliitilise võimu ning tegi kõik selleks, et mis tahes kõrgema taseme teadmised eemaldataks avalikkuse käest ning liiguks nende salajastesse koolidesse ja organisatsioonidesse. Vatikani valitsev hierarhia on kõigest kurjategijad kes on põhjustanud inimkonnale uskumatut hävingut, viletsust, kannatusi ja leina. Katoliku kiriku ja kristliku religiooni kõrgemad ametikohad on mehitatud inimestega kes on juutide tööriistad. Juudid kontrollivad kristlikke kirikuid, eriti aga Vatikani, millest kõik teised kristluse sektid välja arenesid.

Kõrgema tasandi tegelased teavad päikese tõelist väge, numeroloogiat, kollektiivset alateadvust, planeetide mõju inimese käitumisele, kuidas manipuleerida aega ja energiat. Nad on oma salajasi organisatsioone kasutades loonud avalikke asutusi nagu religioonid ja poliitilised parteid, et eemaldada okultsed teadmised ja hoida need ringlusest eemal. Inkvisitsioon oli parim näide – isegi rääkimine millestki okultsest või esoteerilisest oli võrdne iseenda surmaotsuse allakirjutamisega.

Selleks, et maksimeeerida oma tegevusplaani energia, ehitati kristlikud kirikud Ley joontele. Ley jooned on kõrgema geomagnetilise energiaga alad maa sees. Inimkeha toimib bioloogilise elektriga. Meie mõtted koosnevad elektrilistest impulssidest. Meditatsiooni ja iseenda energiakeskustega töötamise kaudu on võimalik oma mõtted elektriliselt võimsamaks lihvida ja seeläbi oma keskkonda mõjutada. Kui teadmistega inimene kasutab lisaks suunatud mõtteenergiale ka Maa energiat, võimendab see olulisel määral mõtete energiat ja energia suunamist tahtejõu kaudu. Paganate templid tehti maatasa ja nende asemele ehitati kristlikud kirikud. Neis maa energiapunktides tehti ka spetsiaalseid rituaale. Inimeste/loomade ohverdamised ja muu taoline tekitasid ohvrites tohutu hirmu. See suunatud hirmu energia, mida nad teiste kontrollimiseks kasutavad, suunati maa energiapööristesse. Tulemusena loob see energia tuhandekordselt võimendatuna maa energiaväljas teatud vibratsiooni milles me kõik elame. Minule teadaolevalt katab Ley joonte võrk kogu Maad. See on üks põhjusi miks kristlus paljudele nii tugevalt mõjub. Hirm on neljatäheline sõna mis maailma väga efektiivselt kontrollib.

Nendes hoonetes toimunud valetav, emotsioone pilgeni täis jutlustamine ja lõputult korratud doktriinid olid seeläbi vajaliku energiaga oma töö tegemiseks väga hästi varustatud. Koos ignorantse koguduse energia kasutamisega oli ja on saadaval pidev ja võimas energiaallikas mida siis vaenlase meistrid elanikkonna needmiseks suunasid ja manipuleerisid. Iidsed kunstiteosed kuni renessansini on tõestus sellest millisel määral kristlik kirik inimeste elu igat aspekti kontrollis. On väga vähe maale, skulptuure ja muid kunstiteoseid mis ei kujuta naatsaretlast või neitsi maarjat ja muud taolist. Sama kehtib ka selle perioodi muusika kohta. Kui keegi oleks teinud mõned mitte-kristlikud teosed, oleks ta kohe ketserina hukka mõistetud. Ainuüksi sellesse roppu asutusse panustatud palvete energia on kujuteldamatu. Juba üksainus mingi mõtte või idee külge kinnituv inimene loob mõtteenergiat. Mõtle, mida siis miljonid teha suudavad.

Arvestades seda hävituslikku ringi juhtivate kuritahtlike tulnukate ja nende maapealsete orjade ahnust, ei ole see kahjuks piisav. Sõda pidi olema. Inimenergia tootmine on kõige võimsam suure hirmu tingimustes, surmaga silmitsi seistes või surres. Mida vägivaldsem, seda parem. Igaüks kes teab piibli vana testamenti peaks olema vägagi tuttav lõputude sõdade ja paganate genotsiidiga mille eestvedaja oli nn. jehoova. See on juutide domineerimine paganate üle, nende massimõrvad, piinamine ja genotsiid. Seda haiget perversset kõntsa taotakse jõuga paganatele pähe alates esimesest elupäevast, luues võimsa alateadliku mõttevormi mis on reaalsuses manifesteerunud.

TAGASI KRISTLUSE PALJASTAMISE LEHELE
User avatar
Deep Darkness
Posts: 572
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

Why Hitler Destroyed Freemasonry
Miks Hitler hävitas vabamüürluse


Paljud inimesed vihkavad illuminaate ja vabamüürlasi, roosiristlaste ordut ja antroposoofe. Mõned inimesed, nagu Pike, on käsitlenud nende ordude juudi nakatumise-eelseid tähendusi, kuid need olid umbes 1700-ndateks aastateks täiesti kokku varisenud, mistõttu nad leidsid vaid varjud, mis on segatud hiljem tekkinud suuremasse juudi räpasusse.

See on väga tõsi, ka Hitler tegi seda, ründas neid ordusud ja hävitas peaaegu kõik. Ja pühkis nad Saksamaalt minema. Nende okultistlike organisatsioonide tegemistest saate parema ettekujutuse, kui uurite nende käsikirju.

Üks näide on Jah-Bul-On, mida kasutavad vabamüürlaste loožid. JAH on YAH Piibli psalmidest. Bul, nad ütlevad, et see on seotud Baaliga, mis tähendab semiidi keeltes lihtsalt "kuningas". Seetõttu on nii mittejuudid kui ka juudid selle termini pärast tülitsenud. ON tähendab lihtsalt elusolendit. Kogu nimi tähendab, et Jahve on elavate kuningas. See on ilmselge. Nagu leiti 18. sajandil, on see nimi otseselt seotud YHWH-ga.

Vabamüürlus on judaismi poliitiline piir. See on aktiivne Goyimi maadel. See on vabamüürlus. Põhitasemel hoiab see mõningaid idioote tegutsema kahurilihana ja kaitsma oma kõrgemaid eesmärke. Vabamüürlaste töö on anda riik juutide kätte. Osana suuremast (((Messia plaanist))).

Hitleri ajaks tegid kõik ülaltoodud organisatsioonid lihtsalt, rituaale Jehoova austamiseks, potentsiaalselt inimohvreid ja arvasid ära, mis neil igas loožis on olnud... Toora. Millest nad lugesid juudi egregorite kiidukõnede kaudu needusi ja õnnistusi vabamüürlaste ordule, et nad teeksid seda, mida nad alati kõige paremini oskasid, hoida riike juutide võimu all. Vabamüürlased usuvad tegelikult ennast kui juudi jumala määratud juhte. Ja avalikult edendada oma huve paganate maadel. Vabamüürlusse ja illuminaatidesse sisenetakse, teades hästi, et nad teenivad juute või harvadel juhtudel saab sellest teada veidi hiljem.

Forces Occultes on film, mis loodi 1943. aastal ja oli tugevalt seotud "natside vandenõu retoorikaga". Nagu see loodi Prantsusmaal. See on juudi vabamüürlaste ordudele ja nende tegutsemisviisidele tõeliselt hariv. See näitab ka hea mehe korruptsiooni vabamüürluse poolt ja seda, kuidas ta avastas end lõksu sattunud Judeni poliitikuna. Muide, kõik inimesed, kes selle filmi tegid, mõrvati.

https://www.youtube.com/watch?v=AiMR8LuWcLs

Kõigi ordenite käsikirjades. Sul on selgelt olemas Toora, Jeesuse Kristuse kui "kõrgema Jumala" rituaalid, deemonite ründamise ja õõnestamise rituaalid, Jehoovaga ja selle nime muude veidrate muudatustega seotud ülistavad rituaalid ja meditatsioonid (Piiblis on kümneid kümneid sellisest ei tähenda veel üks mitte midagi). Mediteerijad harjutavad juudi Qlippothic Tree'i, loevad Toorat ja järgivad lõike samamoodi, nagu juudid seda loevad.

Niinimetatud "ANTROPOSOOFIA" puhul kurdavad paljud inimesed, miks Hitler kiusas taga ja sulges nende väikese juudipoe. Nad harjutasid juudi Qlippothic puud ja paljusid teisi juudi meditatsioone. Sest nad olid juudid. Ja kiites samu egregoreid, mida ülaltoodud kategooriad tegid. Kõik need väikesed seened on osa samast vähivõrgustikust.

Antroposoofia, mille tegi Rudolf Steiner, kellega Hitler tundis tõsist vihkamist, et ta mängis keset Saksamaad okultisti... Kiidab järgmisi juudi egregore: Anael, Gabriel, Michael, Oriphiel, Raphael, Samael ja Zerachiel . Ta lihtsalt kiidab juudi egregoreid.

Mida Hitler 1921. aastal Steinerist (Ariosoofia asutaja) kirjutab:

"Võimalik, et Simons oskab seda tegelikult paremini väärtustada, näib, et mees hindas täpselt saksa rahva töövõimet. Londoni afääri käigus kerkivad nüüd järk-järgult pinnale sellised salapärased kaasnevad asjaolud, pole mitte ainult asjakohane, vaid ka üsna vajalik seda härra ministrit – gnostikute lähedast sõpra, antroposoof Rudolf Steinerit ennast – kolmekordse ühiskonnakorralduse järgijat, mis on üks paljudest täiesti juudi meetoditest rahvaste hävitamiseks. "Tavaline meeleseisund – näha, kas tema mõttetu nägu, Lloyd George'i arvates arutu, on tõesti ainult vaimupuuduse tagajärg või on see vastne, mille taga on peidus midagi muud..."

Mis on siin lihtne tõsiasi...Lihtsalt hävitab juudi vaimsus ümberringi. Sellepärast hävitas Hitler ka vabamüürlased, illuminaadid ja kõik ordud, kes kiitsid juudi egregoreid ja lugesid Toorat, samal ajal kui "Inglite Vägede" taga olevate üksustega Saksamaa hävitamiseks vandenõus. Sest Hitler oli ET-de vastaspoolega, kes tahtis, et Saksamaa elaks, mitte ei sureks. See on üks põhjusi, miks Hitlerit kutsutakse ka "saatanaks", kuna ta on juutide vaenlane. Siioni Christardid nimetavad Hitlerit sõna otseses mõttes "Antikristuks". Kuigi vähesed püüavad säilitada "kristliku Hitleri" valet, räägivad faktid nende endi eest.

Pange tähele ka, et Hitler süüdistab Steinerit gnostitsismis. Mis pole midagi muud kui puhas juudi räpasus hilistel sajanditel. Üks enim kaaperdatud juudi liikumisi.

Loomulikult olid loožid vihased, kui Hitler võimule tuli. Ja te tõesti ei taha oma rahvas 5. vaimset kolonni. Nii otsustas Hitler need täielikult puhastada. Kuid teised ordud ja kõik muud, mittejuutide usundid (sealhulgas need, mis praktiseerisid hinduismi või meditatsiooni) jäid puutumata. Sest lihtsalt usu praktiseerimise ja Talmudi ja Toora lugemise vahel on erinevus oma valitsuse või inimeste peale, kelle üle te valitsete.

Seetõttu on illuminaadid ja vabamüürlased tänini vihatud. Kõik need loožid teevad viimased kolm sajandit lihtsalt paganamaad orjastamiseks seeklite ja võimu eest, mille juudid on neile andnud.

Vaadake seda beebiraamatut siit. Mis see teie arvates on? See on piibel. See on asi, mida nad vabamüürlaste loožides loevad, õpivad ja kiidavad. Jah, sama, mida paavst on kullaga määrinud, ja sama, mida rabid uurivad ja kiruvad inimkonnalt, 24/7.

Pilt

Mida Hitler ja natsionaalsotsialistid 1933. aastal loožides teada said...Samad asjad.

Okultistidele, kes olid ariosoofid, ja teistele, kes olid aarialased, anti vabadus. Paljud pandi ka SS-i ja teistesse olulistesse organisatsioonidesse, et taastada kadunud teadmisi.

Lõpetuseks religiooni sallivusest Saksamaal. NS oli mittejuutide uskudega hästi. Nagu budism ja teised sarnased religioonid ja nad ei kiusanud kunagi neid vähemusi taga, töötasid nad tegelikult nende esindajatega sildade ja asjade leidmise nimel. Mis on ajalooliselt tunnistatud. Allpool ajalooline artikkel, mis selgitab olukorda üsna hästi.

https://studybuddhism.com/en/advanced-s ... -and-tibet

Mida tegi Hitler juutide ja vabamüürlastega? Mida oleks teinud iga satanist (heebrea keeles vaenlane). Ta saatis SS-i vabamüürluse, illuminaatide ja kõigi juutide okultistlike loožide täielikku lamendamiseks. Juudi vaimse jõu hävitamine oma rahvas. Samm-sammult kuni juudi sibula lõpliku kooreni, mis on kristlus. Mis oli suures osas välja surnud pärast vähem kui 10 aastat Saksamaal.

Hitler esindas jumalate jõude ja võitles iidsete uskude taastamise eest, nagu ka juutide vaimse mõju väljajuurimise eest. Mis oli ka Thule Seltsi põhialus, et esindada aaria thule. See on esindatud alates bännerist kuni kõigeni, mida NS partei tegi. Kristuse kaotamisele ja Nietzsche Antikristuse andmisele iga täiskasvanud noore ja Zarathustra kui rahvusliku kirjanduse kätte.

Kõik ülaltoodu, nagu messiastlikud kristlased tunnistavad, oli kuradi ja antikristuse töö. See on vaimne vabanemine juutide vaimsest haardest.
Ülempreester kapuutsiga Cobra 666TAGASI PEALELE
User avatar
Deep Darkness
Posts: 572
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

CORRECT VERSION!!!


Why Hitler Destroyed Freemasonry
Miks Hitler hävitas vabamüürluse


Paljud inimesed vihkavad illuminaate ja vabamüürlasi, roosiristlaste ordut ja antroposoofe. Mõned inimesed, nagu Pike, on käsitlenud nende ordude juudi nakatumise-eelseid tähendusi, kuid need olid umbes 1700-ndateks aastateks täiesti kokku varisenud, mistõttu nad leidsid vaid varjud, mis on segatud hiljem tekkinud suuremasse juudi räpasusse.

See on väga tõsi, ka Hitler tegi seda, ründas neid ordusud ja hävitas peaaegu kõik. Ja pühkis nad Saksamaalt minema. Nende okultistlike organisatsioonide tegemistest saate parema ettekujutuse, kui uurite nende käsikirju.

Üks näide on Jah-Bul-On, mida kasutavad vabamüürlaste loožid. JAH on YAH Piibli psalmidest. Bul, nad ütlevad, et see on seotud Baaliga, mis tähendab semiidi keeltes lihtsalt "kuningas". Seetõttu on nii mittejuudid kui ka juudid selle termini pärast tülitsenud. ON tähendab lihtsalt elusolendit. Kogu nimi tähendab, et Jahve on elavate kuningas. See on ilmselge. Nagu leiti 18. sajandil, on see nimi otseselt seotud YHWH-ga.

Vabamüürlus on judaismi poliitiline eelkäia. See on aktiivne Goyimide maadel. Põhitasemel hoiab see mõningaid idioote tegutsemas kahurilihana ja kaitsma kõrgemaid eesmärke. Vabamüürlaste töö on anda riik juutide kätte. Osana suuremast (((Messia plaanist))).

Hitleri ajaks tegid kõik ülaltoodud organisatsioonid rituaale Jehoova austamiseks, tõid potentsiaalselt inimohvreid ja arvake ära, mis neil igas loožis on olnud... Toora. Millest nad lugesid juudi egregorite kiidukõnede kaudu needusi ja õnnistusi vabamüürlaste ordule, et nad teeksid seda, mida nad alati kõige paremini oskasid, hoida riike juutide võimu all. Vabamüürlased usuvad tegelikult ennast kui juudi jumala määratud juhte. Ja avalikult edendada oma huve mittejuudi maadel. Vabamüürlaste ja illuminaatidega liitutakse, teades hästi, et nad teenivad juute või harvadel juhtudel saab sellest teada veidi hiljem.

Forces Occultes on film, mis loodi 1943. aastal ja oli tugevalt seotud "natside vandenõu retoorikaga". See loodi Prantsusmaal. See on juudi vabamüürlaste ordudele ja nende tegutsemisviiside kohta hariv. See näitab ka hea mehe rikkumist vabamüürluse poolt ja seda, kuidas ta avastas end lõksu sattunud Judeni poliitikuna. Muide, kõik inimesed, kes selle filmi tegid, mõrvati.

https://www.youtube.com/watch?v=AiMR8LuWcLs

Kõigi ordude käsikirjades on selgelt olemas Toora, Jeesuse Kristuse kui "kõrgema Jumala" rituaalid, deemonite ründamise ja õõnestamise rituaalid, Jehoovaga ja selle nime muude veidrate varjatsioonidega seotud ülistavad rituaalid ja meditatsioonid (Piiblis on kümneid ja kümneid selliseid, üks lisaks ei tähenda veel mitte midagi). Mediteerijad praktiseerivad juudi Qlippothi puud, loevad Toorat ja järgivad lõike samamoodi, nagu juudid seda loevad.

Niinimetatud "ANTROPOSOOFIA" puhul kurdavad paljud inimesed, miks Hitler kiusas taga ja sulges nende väikese juudipoe. Nad praktiseerisid juudi Qlippothi puud ja paljusid teisi juudi meditatsioone. Sest nad olid juudid. Ja kiites samu egregoreid, mida ülaltoodud üksused tegid. Kõik need väikesed seened on osa samast vähivõrgustikust.

Antroposoofia, mille tegi Rudolf Steiner, kelle vastu Hitler tundis tõsist vihkamist, kuna ta mängis keset Saksamaad okultisti... Kiidab järgmisi juudi egregore: Anael, Gabriel, Michael, Oriphiel, Raphael, Samael ja Zerachiel. Ta lihtsalt kiidab juudi egregoreid.

Mida Hitler 1921. aastal Steinerist (Ariosoofia asutaja) kirjutab:

Võimalik, et Simons hindab seda tegelikult paremini, tundub, et mees hindas just saksa rahva töövõimet. Londoni juhtumiga seoses kerkivad nüüd järk-järgult pinnale selliseid salapäraseid kaaslasi, et see pole ainult asjakohane, kuid absoluutselt vajalik seda härra ministrit – gnostikut, antroposoofikat – pisut lähemalt uurida. Rudolf Steineri lähedane sõber, kes ise on kolmekordse ühiskonnakorralduse pooldaja, üks paljudest läbinisti juudi meetoditest normaalse meeleseisundi hävitamiseks rahvastest. "Tavaline meeleseisund – näha, kas tema mõttetu nägu, Lloyd George'i arvates arutu, on tõesti ainult vaimupuuduse tagajärg või on see vastne, mille taga on peidus midagi muud..."


Mis on siin lihtne tõsiasi...Lihtsalt juudi vaimsuse hävitamine ümberringi. Seetõttu hävitas Hitler ka vabamüürlased, illuminaadid ja kõik organisatsioonid, mis ülistasid juudi egregoreid ja lugesid Toorat, samal ajal kui "inglite väeosa" taga olevad üksused pidasid vandenõud Saksamaa hävitamiseks. Sest Hitler oli tulnukate vastaspoolel, kuna ta tahtis, et Saksamaa elaks, mitte ei sureks. See on üks põhjusi, miks Hitlerit kutsutakse ka "saatanaks", sest ta on juutide vaenlane. Siioni kristlased kutsuvad Hitlerit sõna otseses mõttes "Antikristuseks". Kuigi vähesed püüavad põlistada "kristliku Hitleri" valet, räägivad faktid enda eest.

Pange tähele ka, et Hitler süüdistab Steinerit gnostitsismis. Mis pole midagi muud kui puhas juudi räpasus hilistel sajanditel. Üks enim kaaperdatud juudi liikumisi.

Loomulikult olid loožid vihased, kui Hitler võimule tuli. Ja te tõesti ei taha oma rahva sekka vaimset viiendat kolonni. Nii otsustas Hitler need täielikult puhastada. Kuid teised ordud ja kõik muud, mittejuutide usundid (sealhulgas need, mis praktiseerisid hinduismi või meditatsiooni) jäid puutumata. On ju hoopis teine ​​asi lihtsalt religiooni praktiseerida kui Talmudi ja Toorat lugeda, et valitsust või inimesi, keda te valitsete, kiruda.

Seetõttu on illuminaadid ja vabamüürlased tänini vihatud. Kõik need loožid töötavad viimased kolm sajandit lihtsalt mittejuudi maade orjastamiseks seeklite ja võimu eest, mille juudid on neile andnud.

Vaadake seda beebiraamatut siit. Mis see teie arvates on? See on piibel. See on asi, mida nad vabamüürlaste loožides loevad, õpivad ja kiidavad. Jah, sama, mida paavst on kullaga katnud, ja sama, mida rabid uurivad ja millega kiruvad inimkonnalt, 24/7.


Mida Hitler ja natsionaalsotsialistid 1933. aastal loožidest leidsid...Samad asjad.

Okultistidele, kes olid ariosoofid, ja teistele, kes olid aarialased, anti vabadus. Paljud pandi ka SS-i ja teistesse olulistesse organisatsioonidesse, et taastada kadunud teadmisi.

Lõpetuseks religiooni sallivusest Saksamaal. NS oli mittejuudi uskudega OK. Nagu budism ja teised sarnased religioonid ja nad ei kiusanud kunagi neid vähemusi taga, töötasid nad tegelikult nende esindajatega sildade ja asjade leidmise nimel. Mis on ajalooliselt tunnistatud. Allpool ajalooline artikkel, mis selgitab olukorda üsna hästi.

https://studybuddhism.com/en/advanced-s ... -and-tibet

Mida tegi Hitler juutide ja vabamüürlastega? Mida oleks teinud iga satanist (heebrea keeles vaenlane). Ta käskis SS-il vabamüürlaste, illuminaatide ja kõikide juutide okultistlikud loožid täielikult lammutada. See oli juudi vaimse jõu hävitamine oma rahvas. Samm-sammult kuni juudi sibula lõpliku kooreni, mis on kristlus. Mis oli suures osas välja surnud pärast vähem kui kümmet aastat Saksamaal.

Hitler esindas jumalate jõude ja võitles iidsete uskude taastamise eest, nagu ka juutide vaimse mõju väljajuurimise eest. Mis oli ka Thule Seltsi põhialus, et esindada aaria thulet. See on esindatud alates bänner kõiges, mida NS partei tegi. Kristuse kaotamisele ja Nietzsche Antikristuse andmisele iga täiskasvanud noorele ja Zarathustra kehtestamine kui rahvuslik kirjandus.

Kõik ülaltoodu, nagu messiastlikud kristlased tunnistavad, oli kuradi ja antikristuse töö. See on vaimne vabanemine juutide vaimsest haardest.

Ülempreester Hooded Cobra 666TAGASI PEALELE
User avatar
Apprentice
Posts: 630
Joined: Wed Jul 04, 2018 8:16 pm
Location: Where hebrew letters come to die

Re: Estonian Translation Thread

Post by Apprentice »

Deep Darkness wrote:
Sun Jan 01, 2023 12:48 am
kapuutsiga Cobra 666
Ära palun masinal niimoodi tõlkida lase.
"Hooded" tähendab seda, et kuningkobral on kael laiali aetud kaitseks vaenlaste eest.
Pealegi, inimese nimi (või kasutajanimi foorumis) loetakse pärisnimeks ja neid üldiselt ei tõlgita.

Head Uut Aastat!
User avatar
Deep Darkness
Posts: 572
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

Apprentice wrote:
Sun Jan 01, 2023 11:11 am
Deep Darkness wrote:
Sun Jan 01, 2023 12:48 am
kapuutsiga Cobra 666
Ära palun masinal niimoodi tõlkida lase.
"Hooded" tähendab seda, et kuningkobral on kael laiali aetud kaitseks vaenlaste eest.
Pealegi, inimese nimi (või kasutajanimi foorumis) loetakse pärisnimeks ja neid üldiselt ei tõlgita.

Head Uut Aastat!
Ja, mul läks see esimene tõlge metsa, vajutasin submit nuppu enne kui tõlge oli parandatud. Teine postitus on parandatud.

Head Uut Aastat!
User avatar
Apprentice
Posts: 630
Joined: Wed Jul 04, 2018 8:16 pm
Location: Where hebrew letters come to die

Re: Estonian Translation Thread

Post by Apprentice »

The Bible: A Jewish Conspiracy and Hoax on the Gentiles
Piibel: juutide vandenõu ja pettus paganatele

Piibel on juutide vandenõu. Kristlased on võimsa loitsuga ära tinistatud. Kristlus pole midagi muud kui õel programm mille eesmärgid on:
• Paganate (need, kes pole juudid) sunnitud loobumine kõigist okultsetest teadmistest ja väest nii, et kogu psüühiline võim on väheste valitud juutide käes täieliku kontrolli saavutamiseks.
• Paganate rahvamasside programmeerimine patsifismi ja orjaliku teenija mentaliteeti.
• Paganate ärgitamine loobuma kogu rahast ja maisest varast mis kogutakse kokku valitsevate juutide ja nende paganatest lakeide kätte nagu Billy Graham.
• Paganate masside ettevalmistamine üleilmseks kommunistlikuks orjariigiks mida juhivad juudid.
• Paganate psüühilise energia ja palvete kanaldamine “kristuse teise tulemisse” mis on tegelikkuses juudi messias, sest iga mõttetöö peab omama sidet.
• Paganate eraldamine nende endi iidsetest Jumalatest ja Pooljumalatest kelle identiteedid on muudetud ja asendatud juudi väljamõeldistega. Meie endi Tõeline Looja Jumal on alandatud, õelalt ja jälgilt solvatud, teotatud ja pagendatud inimkonna vaenlase seisusesse.

"Saagu tema nimi ja mälestus temast kustutatud."
--juudi talmud

"Meie hävitame jumala "
--Tsitaat siioni tarkade protokollidest

Loetelu on lõputu ning see, mida tehti, on silmatorkavalt selge. Me kõik teame, et naatsaretlane on väljamõeldis. Juudid ise teavad seda ega usu sellesse, sest see vale põhineb enam kui 20 ristilöödud “päästjal” mille lood on varastatud paganate panteonidest üle kogu maailma.

Olen pühendanud palju energiat ja aega piibli uurimisele, sest nii paljudel inimestel on tõsised sissevõetused mis tulenevad kristluse programmeeringutest ja sellesse paigutatud psüühilisest väest. On ilmselge, et piibel on pettus ja vale.

“Nüüd üritame vastata küsimusele mis peaks loomulikul moel tekkima kõigis kes esimest korda näevad sarnasusi heebrealaste ja teiste rahvaste legendides: kas juudid kopeerisid teistelt rahvastelt või kopeerisid teised rahvad juutidelt? Sellele küsimusele vastamiseks anname esmalt lühikese ülevaate Moosese raamatute ja teiste vana testamendi raamatute ajaloost millest oleme võtnud legendid ja näitame, millal need umbes kirjutati. Teiseks näitame, et teised rahvused olid nendest legendidest lummatud oluliselt varem ning, et juudid kopeerisid neilt.”
- Bible Myths And Their Parallels in Other Religions, T. W. Doane © 1882, lehekülg 92

Maailma Loomine:
“Struktuurselt kujutavad Moosese esimese raamatu 1 kuni 11 endas kütkestavat pilguheitu sellesse kuidas piibel arenes erinevatest kultuuridest pärinevate polüteistlike müütide ja legendide kogumist monoteistlikuks, peamiselt sidusaks aruandeks israeliitide ajaloost.”
- 101 Myths of the Bible, Gary Greenburg © 2000; lehekülg 3

Kokkuvõttes on iga piibli tegelaskuju varastatud paganate religioonidest ning asendatud juudi tegelaskujuga:

• juutide monoteism varastati Egiptuse Akhenatonist
• juudi maailma loomine varastati Egiptuse Loomisest ¹
• juudi jahve loomine sõna abil varastati Egiptlastelt (juudi jahve asendas Ptah) ²
• “Saagu valgus” varastati Teeba Loomise eeposest. ³
• “Laotus vete vahele…” varastati Egiptuse Loomisest 4
• Aadam ja Eeva varastati Egiptusest: Geb ja Nut 5
• Eeva päritolu Aadama ribist varastati Enki Eeposest:
Ninhursag: "Mu vend, mis sulle haiget teeb?”
"Minu ribi teeb mulle haiget”
ANET, 41.
Ninti kelle nimi tähendab
"Ribi Leedi " ravis Enki ribi terveks 6
• Aadama ja Eeva karistus ja surematuse kaotamine varastati Mesopotaamia Adapa loost (juutide jahve asendas Sumeri Enki) 7
• Juutide Kain, Aabel ja Seth aluseks olid Osiris, Set ja Horus 8
• Kaini ja Aabeli vahelise konflikti aluseks olid Set ja Osiris ning loo jätkudes põhineb see hiljem Sumeri tegelastel Dumuzi ja Enkimdu 9
• Juudi Samsoni aluseks oli Herakles
• Samsoni silmade väljatorkamise aluseks on Oidipus
• Tugisammaste kokkutõmbamine varastati Egiptuse loost Re-Herakhte kohta 10
• Juudi lugu Jaakobist ja redelist varastati Egiptuse Surnud Kuninga Matuserituaalidest.
"Tervitame sind, oo Jumala Redel, tervitame sind, Set’i redel. Tõuse üles, Jumala Redel, tõuse üles, Set’i redel, tõuse üles, Horuse Redel, mille peal läks Osiris taevasse.” “Kahe Egiptuse jumaluse kehast koosnev Egiptuse Redel mida mööda Osiris taevasse läks, on asendatud redeliga mida mööda ronivad üles-alla maa ja taeva vahel mitmed üleloomulikud olendid ja inglid.” 11

• Juutide Moosese aluseks varastati infot mitmetelt Jumalatelt ja kuningatelt sõltuvalt tegelase eluloost:
Sargon (sünd ja jätmine jõkke, päästmine kuningliku isiku poolt jne)
Ekslemised kõrbes põhinesid Päikesejumal Bacchusel Orpheuse Hümnidest 12
Heebrea väide “40 aastat kõrbes” juutide 2. Moosese raamatus ja hilisem juudi naatsaretlase “40 päeva ja ööd” kõrbes varastati siit:
“Seti ja Horose võitlus kõrbes kestis 40 päeva, mida mälestatakse 40-päevase Egiptuse Paastuga. Selle käigus sõdis Set, kes oli põua ja steriilsuse jõud, Horosega vees ja mattis idanevad seemned… Need 40 päeva venitati 40 aastaks teadaolevalt juutide poolt”13

• Juutide Joosua varastati Egiptuse Jumalustelt Shu ja Nun. 14
• Juutide Deboora varastati Egiptuse Jumalannalt Neith 15
• Juutide Noa varastati Sumeri Ziusudralt
• Fiktiivne juutide jumal jahve Noa loos asendas Sumeri Jumalat Enlil (Beelzebub)
• Noa poeg Haam varastati Beluselt 16
• Juudi Nimrod aluseks oli Egiptuse Vaarao Sesostris 17
• Juudi Aabraham aluseks oli Hindu Sankhayana-Sutra Kuningas Hariscandra
• Juudi Iisak varastati Kuningas Hariscandra poja Rohita loost
• Juudi fiktiivne jumal jahve asendas selle loos Hindu Jumala Varuna 18
• Juudi tegelane Taaniel põhines Egiptuse Nefertitil 19
• Juudi Joona ja vaal; Joona aluseks oli Somadeva Bhatta-st pärit Hindu tegelane Saktideva.
• “Iisraeli kaksteist hõimu” ja ka kaksteist kristuse jüngrit põhinevad sodiaagi kaheteistkümnel tähemärgil.
• Juudi Lott ja tema naine põhinevad Kreeka tegelastel Orpheus ja Eurydike.
• Juudi jahve asendab Kreeka Jumalat Hadest
• Juudi Jaakob ja juudi Eesav, aluseks olid Horus ja Set 20
• Juudi Rebeka põhines Egiptuse Jumalannal Isisel 21
• Juudi Joosep koos 11 vennaga põhines Egiptuse tegelasel Psammetichus 22
• Juudi lugu Joosepist ja Pootifari naisest põhineb Egiptuse Anubise ja Bata lool 23
• "Kümme katku" Egiptuse vastu on räigelt liialdatud ja muudetud, allikas: Ipuweri Papüürus 24
• Kümme käsku varastati Hammurabi seadusest, juudi jahve asendab Sumeri Päikesejumalat Shamash (Azazel) 25
• Juudi Taavet tappis vilistide Koljati, selle loo aluseks on Thori haamrivise Hrungniri otsaette 26
• Juudi Iiobi aluseks on Ugariti Keret, Jumal El-i asendab juutide jahve
• Juudi Iiob varastati ühest Ugariti keeles (kiilkiri) umbes 1400 e.m.a. “Kirjutaja Ilimilku” poolt üles tähendatud loost. Selles eeposes on “Keret” ja Jumal “El”, aga mitte Iiob ja jehoova. Kereti perekonna tragöödiad ja haigused on võrreldavad Iiobi looga. Originaalses loos ei olnud “Saatan” kunagi pildil. Siin asendab juudi jehoova Jumal El-i 27

Luues vastanduvad, ühe “hea” ja teise “kurja” jumala, on juutidel õnnestunud maailma uskumatul määral manipuleerida.

• Juudi õpetussõnad (Õp) koos kirjutistega Koguja raamatus (Kg) varastati Egiptuse Ptah-Hotep õpetustest 28
• Paljud juudi Joosua raamatu kirjutised varastati El Amarna Kirjadest 29

Juudi kohtumõistjate raamat (Km) koosneb materjalidest mis on varastatud:
• The Story of Aqhat
• The Diary of Wen-Amon
• The Gezer Almanac 30

Juudi Saamueli ja Kuningate raamatud sisaldavad varastatud materjale:
• The Mari Prophecies
• The Stele of Mesha
• The Karatepe Inscription
• The Annals of Shalmaneser III
• The Black Obelisk of Shalmaneser III
• The Annals of Tiglath-Pileser III
• The Annals of Sargon II
• The Siloam Inscription
• The Yavne-Yam Inscription
• The Lachlish Letters
• The Arad Ostraca
• The Annals of Sennacherib
• The Annals of Nebuchadnezzar II

Täiendav varastatud materjal piibli raamatutes Esra ja Nehemja pärineb:
• The Cylinder of Cyrus 31
• Juudi Mordokai aluseks on Baabüloni Jumal Marduk 32
• Juudi Ester ja Esteri raamat (Est) aluseks on Jumalanna Ishtar ehk Astaroth ehk Astarte ehk Ashtar 33
• Juudi neitsi maarja “taeva kuninganna” aluseks on Astaroth
• Juudi Ristija Johannes aluseks on Anup, Horuse ristija; mõlemad kaotasid oma pea 34
• Juudi Juudase aluseks on Set 35
• Juudi Matteuse aluseks on Thoth 36
• Juudi Toomase aluseks oli Tammuz 37
• “Nagu jeesus, Kreek Jumal Hermes mähiti samuti mähkmesse ja asetati sõime, nagu ka Dionysos." 38

Paganlikud Jumalad sattusid jumalateotuse loitsudesse.

“Ükski teine rahvas pole iial olnud nii teadlik ülimast tähtsusest üleloomuliku sekkumise kaudu. See on andnud neile sidususe ja julguse jääda kindlaks tagakiusamisele ja hävitustööle. Tõekspidamine, et iga juut saab ühel päeval osa oma jumalikust saatusest maailma valitseva rassina, on muutnud nad uhkeks ja võimaldanud neil maa rahvaste hulgas assimileerimata ellu jääda.”
“Tõotatud pärandi hulgas oli päästja või messias kes toob kaasa “kuningriigi”. See messias oleks kas ilmalik, füüsiline juht kes oma armeega kukutaks Iisraeli vaenlased või siis üleloomulik olend kes samuti seaks sisse “igikestva” juudi kuningriigi. “Juudi imperialism järgneks sellele kui oodatud päästja hävitab vaenlased ja annab oma sõjasaagi Iisraelile. Larson ütles: “See messias toob Paganatele kohtumõistmise ning neist saavad Juuda orjad…”
Ülaltoodud kaks lõiku pärinevad raamatust The Christ Conspiracy: The Greatest Story Ever Sold, Acharya S. © 1999 leheküljed 325 ja 326

Piibli eesmärk oli:

• Anda juudi rahvale ajalugu mida neil pole eales olnud.
• Anda juudi rahvale spetsiaalne “jumala poolt äravalitud” staatus
• Lubada juudi rahval maailma valitsemise otsingul edasi liikuda. Kristlusega on paganad relvituks tehtud ning neile söödetakse lusikaga sisse patsifistlikku eluvastast filosoofiat.
• Hoida kogu okultne, psüühiline ja mõttejõud juutide kontrolli all ja muuta paganate populatsioonid psüühiliselt relvituks.
• Võimaldada juutide salaliidul ära võtta nii palju psüühilist energiat kui võimalik ja suunata see nende “messiase” tulekusse kes ühendab juudid ja valitseb maailma. (see on fiktiivne kristus – juudid ise teavad, et kristus on fiktiivne – “saalomoni tempel” ja muud sama teema erinevad näod).
• Kuna rohkelt tegelasi, lugusid ja numbreid varastati paganlikest allikatest, on nad paganate rassilises mälus piisavalt tugevad ja sobivad seega võimsa psüühilise tööriistana kasutamiseks manipuleerimise eesmärgil.

Bible Myths And Their Parallels in Other Religions, T. W. Doane, Copyright 1882

Lõpetuseks, Al Jilwah ja Qu’ret al-Yezid tekstides ütleb Saatan nende valede kohta väga selgelt:

“POLE ÜHTEGI JUMALAT PEALE MINU” “TEADES SEDA, KES JULGEB KUMMARDADA KORAANI JA PIIBLI VALEJUMALAID?”
-SAATAN
QU'RET AL-YEZID

"SATAN" TÄHENDAB HEEBREA KEELES VAENLAST

"Me hävitame Jumala "
--Tsitaat Siioni tarkade protokollidest


VIITED:

¹ 101 Myths of the Bible, Gary Greenburg © 2000 leheküljed 3-24
² Ibid, leheküljed 11-13
³ Ibid, leheküljed 14
4 Ibid, leheküljed 17
5 Ibid, leheküljed 43-44
6 Ibid, leheküljed 55
7Ibid, leheküljed 56-57
8 Ibid, leheküljed 9
9 Ibid, leheküljed 68-69
10 Bible Myths And Their Parallels in Other Religions, T. W. Doane © 1882, Peatükk VIII "Samson and his Exploits" leheküljed 62-76
11 lehekülg 144, 101 Myths of the Bible
12 lehekülg 51 Bible Myths And Their Parallels in Other Religions
13 The Christ Conspiracy: The Greatest Story Ever Sold, Acharya S. © 1999 lehekülg 244
14 101 Myths of the Bible leheküljed 254-255
15 101 Myths of the Bible leheküljed 258-62
16 101 Myths of the Bible leheküljed 103-104
17 101 Myths of the Bible leheküljed 103-104, leheküljed 101, 102
18 Bible Myths And Their Parallels in Other Religions, lehekülg 39
19 Old Testament Parallels - Laws and Stories from the Ancient Near East, Victor H. Matthews ja Don C. Benjamin &3169; 1991 leheküljed 235-240
20 101 Myths of the Bible, leheküljed 135-137
21 101 Myths of the Bible, leheküljed 138
22 101 Myths of the Bible, leheküljed 175-179
23 101 Myths of the Bible, leheküljed 180-181 ja Old Testament Parallels leheküljed 41-45
24 101 Myths of the Bible, leheküljed 206
25 Old Testament Parallels, leheküljed 62-67
26 Bible Myths And Their Parallels in Other Religions, leheküljed 90-91
27 Old Testament Parallels, leheküljed 201-211
28 Old Testament Parallels, leheküljed 184-188
29 Old Testament Parallels, leheküljed 77-80
30 Old Testament Parallels, leheküljed 85-105
31 Old Testament Parallels, leheküljed 109-143
32 101 Myths of the Bible, leheküljed 292
33 101 Myths of the Bible, leheküljed 292-293
34 The Christ Conspiracy: The Greatest Story Ever Sold, lehekülg 177
35 The Christ Conspiracy: The Greatest Story Ever Sold, lehekülg 171
36 The Christ Conspiracy: The Greatest Story Ever Sold, lehekülg 171
37 The Christ Conspiracy: The Greatest Story Ever Sold, lehekülg 172
37 The Christ Conspiracy: The Greatest Story Ever Sold, lehekülg 191

Muud viited:

Popular Dictionary of Assyrian and Babylonian Terminology, F. C. Norton © 2003
The Literature of Ancient Egypt: An Anthology of Stories, Instructions, and Poetry, toimetanud William Kelly Simpson © 1972
Religions of the Ancient Near East Sumero-Akkadian Religious Texts and Ugaritic Epics, toimetanud Isaac Mendelsohn © 1955
The Ancient Near East Volume I, An Anthology of Texts and Pictures, toimetanud James Pritchard © 1958© Copyright 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457

TAGASI KRISTLUSE PALJASTAMISE LEHELE
User avatar
Apprentice
Posts: 630
Joined: Wed Jul 04, 2018 8:16 pm
Location: Where hebrew letters come to die

Re: Estonian Translation Thread

Post by Apprentice »

The Christian Program and Purpose
Kristluse programm ja selle eesmärk


Tsitaat talmudist:
Libbre David 37: “Gooile info andmine meie religioossete tõekspidamiste kohta oleks võrdne kõigi juutide tapmisega, sest kui gooid teaksid, mida me nende kohta õpetame, tapaksid nad meid avalikult.”

Piisava uuringuga saab kristluse ja selle seltsilised kokku võtta, paljastades selle tõelise eesmärgi. Jehoova tunnistajad teavad kõigi pühade, nagu jõulud ja lihavõttepühad, paganlikust päritolust. Nad on illusioonides naatsaretlase osas, sest ka naatsaretlane on varastatud IDEE, põhinedes enam kui 18 Paganlikul Jumalal kes poodi puu otsa nagu Odin. Kõik kristluse programmis olev on VALE, VARASTATUD, RIKUTUD JA VÕLTSITUD!

Kristluse kogu eesmärk on VALMISTADA paganad ETTE orjalikuks sõnakuulekuseks ja oma juudi isandate kummardamiseks uue maailmakorra raames, kus juutidel on täielik ülemvõim ja kontroll. Kui just inimesed üles ei ärka ja seda ei peata.

Nagu sellel veebilehel olevatest artiklitest näha võib, asendati kristlikus programmis Paganlike Jumalate panteon (alateadlik kummardamine) fiktiivsete juudi arhetüüpidega. Selle käigus omistasid juudid endile spetsiaalse staatuse mida nad ei väärinud – “jumala poolt valitud rahvas”. See kõik on alateadlik selles osas, et loob oma ohvrites orjaliku, ennastohverdava, teenijaliku mentaliteedi millega täiesti vabalt aktsepteeritakse juuti kui valitsejat. Fiktiivsed juudi arhetüübid nagu naatsaretlane loovad võimsa alateadliku ühenduse “Jumala osaga ajus” ja muudavad kummardamise objektiks juudid kes maailma valitseda kavatsevad. Kristluses pole MITTE MIDAGI spirituaalset. Piibel pole midagi muud kui juutide fiktiivne ajalugu ja intensiivne Paganlike Jumalate ja meie Tõelise Looja Saatana teotamine. Saatan tähendab heebrea keeles “vaenlast”. Kõik see on sellel veebilehel ära tõestatud.

Juudi talmudi tsitaat:
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Kui Messias tuleb, saab iga juut omama 2800 orja.”

Lisaks alateadlikele sisestustele ähvardatakse Paganaid tõsiselt “okultsesse” süvenemise eest. Selle eesmärk on eemaldada täielikult mõtte- ja hingejõud ning hoida need jõud valitsevate juudi isandate siseringis Paganate täieliku väärkohtlemise ja kurnamise eesmärgil. Kuna seksuaalne orgasm on hinge väe ja arengu võti, on kristlikud doktriinid seda alati järeleandmatult alla surunud. Kristlus tambib oma ohvritele pähe, et need pole midagi muud kui omand. Nende meeled, hinged ja kehad kuuluvad “jehoovale”, mille all mõeldakse juutide tippvalitsejaid kes on okultse väe meistrid.

Talmudi tsitaadid:
Nidrasch Talpioth, p. 225-L: “Jehoova lõi mittejuudid inimese kujul selleks, et juuti ei teenindaks lojused. Mittejuut on järelikult inimkujul lojus ja mõistetud teenima juuti päeval ja ööl.”

Seph. Jp., 92, 1: “Jumal on andnud juutidele võimu kõigi rahvaste omandi ja vere üle.”

Neis programmides toimuv naiste mustamine on haige, väärastunud ja perversne katse (taaskord alateadlik nagu ka inimliku seksuaalsuse allasurumine) jätta Paganad okultsest väest ilma. See pärineb Kaug-Ida õpetustest “Shakti” kohta, mis esindab inimhinge naiselikku (alateadvus ja kundalini vägi) aspekti. Mehelik aspekt on aju vasak loogiline pool. Oluliste tulemuste saamiseks peavad mõlemad koos töötama, see on jooga eesmärk. Surudes alla aju naiseliku poole, on inimese meelte ja hinge vägi täielikult latentne ja ligipääsmatu.

Ouija tahvlid, astroloogia ja muud ennustamise vormid on samuti olnud range hukkamõistu all eesmärgiga vältida Paganate suhtlust meie endi TÕELISTE Jumalatega keda on häbiväärselt ja võikalt teotatud ning “kurjadeks” sildistatud. Meie Jumalad on olnud juudi Hollywoodi õudusfilmide ja muude mustavate ja solvavate teoste ohvrid. Nendega pannakse Paganad oma Jumalaid mõnitama, needma ja kartma. Seda tehes töötavad Paganad omaenda hukatuse nimel ja maksavad lisaks triljonitele dollaritele ka oma psüühilise energiaga. Juudid on ammu kavaldanud Paganaid maksma iseenda hukatuse ja hävingu eest, see ajalugu on neil pikk. Sõda Iraagis on silmatorkav näide. Selle käigus on surnud või jäädavalt invaliidistunud tuhandeid noori Ameerika mehi ja naisi – seda kõike Iisraeli nimel.

PAGANAD PEAVAD ÜLES ÄRKAMA!!

TAGASI KRISTLUSE PALJASTAMISE LEHELE
User avatar
Deep Darkness
Posts: 572
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

Where "Angel" Was Stolen From
Kust "Ingel" varastati

Tänapäevane sõna ingel pärineb kreekakeelsest sõnast "Angelos" ja ladinakeelsest sõnast "Angelicus" ning sanskriti sõnast "Angiras", mis tähendab, et veeda seitse Angirasa nägijat (tarka) sümboliseerivad seitsme tšakra tulesid ja on sündinud Agni tulest.

"Peaingel" on sanskriti keeles Arhat Angiras, üllas Angiras. Budistid nimetasid oma iidseid tarku ka arhatideks, mis on vedalik sõna mis tähendab üllas ning mida sageli kasutatakse Agni kohta.”[1].

Sumeri keeles saab sellest ka An, mis on samuti iidne Shiva tiitel. Ja seitse jeziidi peainglit on seotud seitsme tšakraga. Ingel on An el, mis tähendab säravat madu, sest ka An jumalad on Anunnakid. El on iidne jumaluse tiitel, mille juudid hiljem varastasid. Paganlike kaananlaste peajumal oli El. Pange tähele, et Enkit nimetatakse ka An..Ki (Enki).

Vaenlane on selle termini rikkunud ja kasutanud seda enda loodud kabalistlike mõttevormide jaoks. Nagu ingel Metatron, mis on nende Toora mõttevormi teine ​​nimi.

Allikas
[1]Gods, Sages and Kings, David Frawley

--------------------------------------- ---------------------------

Langenud inglid on rikutud Enki sumeri tarkadest.

Vana-Sumeri seitse tarka keda kutsuti Apkallusteks, eesotsas Enkiga kes õpetasid inimkonnale teadmisi vaimsuse ja tsivilisatsiooni kohta. Nemad olid tegelikud "langenud inglid", kes hilisemates juutide ümberkirjutustes laskusid taevast maa peale:

"Öeldakse, et Apkallused on õpetanud inimkonnale veeuputuse-eelseid teadusi ja samamoodi ka Vaatlejad. Kuid nagu märgib üks õpetlane: "Juudi kirjanikud sageli tõlkisid Mesopotaamia intellektuaalseid traditsioone, et näidata oma kultuuriliste aluste paremust. Veeuputuse eelseid maage, Mesopotaamia Apkalluseid, demoniseeriti k"Jumala Poegadena" ja ilmusid Vaatlejatena... inimkonna tunnustamata õpetajatena enne veeuputust."[1].

Enkit nimetatakse ka :
"Mao isand oli Enki, aga ühes Kaldea osas kutsuti teda Shaitaniks..."[2].

Seega on Saatana ja langenud inglite kontseptsioon rikutud Enkidt ja Apkallusest. Sumeri kirjutistes nimetatakse neid ka: "viiskümmend, kes reisisid koos Enkiga taevast maa peale". Ja "Viiskümmend Annunakit Eridust". Eridu on Enki linn muistses Sumeris. Pange tähele, et 50 sümboliseerib viitkümmend tšakra kroonlehte, millega iidne sanskriti tähestik on seotud. Sellega on seotud ka maoenergia ja tšakrad. Taevast maa peale, kroontšakrast algtšakrani. Linn on Purusha ehk kosmiline inimene ja selle sümbol kogu olendile, energiakehadele ja füüsilisele kehale.

Moosese Esimese Raamatu esimesed lood on sumeritelt varastatud ja rikutud. Enki lõi Aadama Apsu punasest savist ja puhus temasse elujõudu. Hiljem väitsid juudid, et Jahve loob Aadama maa punasest tolmust ja puhub temasse elujõudu. Seejärel asetavad nad Enki hoopis kuradi rolli. Nii et nad saavad oma kurja tegevuskavaga puhtalt pääseda. Nad lisasid Edeni aeda põlise patu, mis on sumeri termin jumalate elupaiga kohta. See on heebrea keeles Daath, mis tähendab mees- ja naistšakrate [Aadama ja Eeva] seksuaalset liitu Enki sümboliseeritava mao energiaga, mis tähendab Magnum Opust.

Sumeri Edini aias asuv puu on Mish või Gish Gana elupuu, Enki sümbol. Millest voolasid Apsu veed läbi mao elujõu.

Enki seitse tarka on ka seitse tšakrat ning Enki Apsu on keha ja hing, energiakehad, nadid, energiakanalid, mis voolavad koos elujõu kosmiliste vetega. Seitse tarka kasutavad selle demonstreerimiseks sümboolseid kalapilte. Kala on veel üks viis elujõuenergia näitamiseks. Enki õpetas inimkonnale Magnum Opust, et see saaks tõusta ja saada täiuslikuks ja surematuks nagu jumalad. Vaenlane peab seda pärispatuks. Nad tahavad, et vaimselt abitud orjad goyid teeniksid neid Jumalana.

Jeziidid olid osa iidsest Sumeri tsivilisatsioonist ja nad kummardavad siiani Enkit tema iidse nime Saatana all. Samuti väidavad nad, et nad on pärit iidsest Indiast. Nende keeles on sõnu, mis esinevad mujal ainult sanskriti veedades, algses veeda sanskriti keeles. Ja nad on väitnud, et nende jumalat tuntakse Indias kui Murruganit, kellel on ka madu ja paabulind, mida võime ka tähele panna:

"Enki on Lähis-Ida vaste Murruganile, mille sümboliks on Makara, olend, kes on pooleldi kala ja pooleldi antiloop on kitskala Kerabu Enki idapoolne versioon. Nii Makara kui ka Kerabu on esimese sodiaagimärgi Kaljukitse sümbolid. Nii et Enki-Murrugan, universumi käivitanud algne elujõud, alustab igavesti astroloogilise aasta tsüklit."[3][4].

Murrugan on iidne Shiva tiitel ja hindude sõnul lõi Shiva Adimu ja Eva iidse Sri Lanka paradiisiaias enne üleujutust. Siis, kui see oli veelgi suurem kontinent. Nad väidavad esimeses saagas, et Shiva ja jumalad viibisid Kumari Kandamis sel ajal füüsiliselt maa peal ja õpetas inimkonnale teadmisi mao jooga jõu kohta ja seda kuidas tõusta vaimselt. Muistsed aaria inimesed väitsid, et nad tulid algselt sellest kohast, kuid kolisid välja pärast seda, kui suurem osa algsest maast oli vee all. Nad rändasid Põhja-Indiasse ja kaugemale. Jeziide nimetatakse heledaks vereliiniks.

Vana-Ameerika ülestähendustes on sama lugu, mis sumeritel, et saabusid sarnased targad eesotsas valge jumala Viracochaga ja õpetasid neile tsivilisatsiooni. Virachocha kuvandiks on valgenahaline habemega ja sumeri stiilis riietatud mees. Mujal muistses Ameerikas nimetatakse neid ka Votaniks. Votan on Šiva iidne nimi idas. Sri Lankal kutsutakse Buddhat Wotaniks, mis oli algselt Shiva tiitel[4].

Allikad
[1]Magicians Of The Gods, Graham Hancock
[2] Genesis Of The Graal Kings, Laurence Gardner
[3] Guardians Of The Holy Grail, Mark Pinkham
[4] Sons Of God, Acharya S

Joy of Satan Foorumi kaastööd

TAGASI PEALELE
User avatar
Deep Darkness
Posts: 572
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

Kabbalah's Cube
Kabala kuubik

Erinevad kujundid sisaldavad ja juhivad erinevat energiat. Seetõttu on universum valmistatud pühadest geomeetrilistest mustritest, mis on kogu eksistentsi plaan, nagu platoonilised tahked ained ja viis elementi. Muistsed templid ehitati selliste teadmiste abil erinevate energiate juhtimiseks ja seetõttu ehitati need maastikujoontele (ley jooned).

Algselt Kabalas on kogu juudi okultistlik süsteem kujutatud kuubikuna ja kogu tähestik mahub sellesse ruumikuupi, mis sisaldab ka viit platoonilist tahket ainet. Heebrea tähestik on nende mõttevormi energia, mida nad nimetavad jumalaks. Neid seostatakse maa elemendi ja Saturniga, mis valitseb maad. Seetõttu olid iidsed altarid ka kuubikujulised, kuna need sümboliseerisid Saturni ja maad.

Sellega kaasneb tefillin, must kast, mida juudid kannavad peas. See sisaldab Shema palvet, mis on heebrea tähestikus koostatud valem, mis on laetud yantrate seeria, mis on seotud nende energiamaatriksiga. Shema sari on see, mis ühendab juudid judaismis nende "Jumalaga". See ühendab neid ja ühendab nad energiamaatriksiga, mis on kuubik.

(Kaabal ja tefillinikuubil on olulisi sarnasusi.)

Juudid ütlevad: "Tefillin toimib nagu antenn, mis tõmbab nendest seitsmest dimensioonist võimsa vaimse jõu."

Siin selgitab seesama kabalist juut lähemalt, kuidas see Meka kuubikuga seostub:

"Nii kabala kui islami järgi on vaimumaailmas seitse taevast ehk seitse dimensiooni, mis mõjutavad otseselt meie maailma. Seetõttu on muusikal seitse nooti, ​​seitse merd, seitse kontinenti ja seitse päeva nädalas. Meie sees on seitse kihti negatiivsust ja me tahame siduda ja tappa need isekad kihid, mis panevad meid kohtlema teisi lugupidamatult.

Zohar selgitab, et see on saladus, mille taha Aabraham oma poja Iisaki sidus. Igaüks meist peab teistega jagamise nimel oma ego ohverdama. Tefillin toimib antennina, mis tõmbab nendest seitsmest dimensioonist alla võimsa vaimse jõu, mis nullib ja ohverdab meie iseka olemuse ja inetu ego mõju. 99% juutidest pole aimugi, et just seetõttu seome tefillini vasakusse kätte. Me kasutame vasakut kätt, sest vasak käsi esindab meie ego ja negatiivset (Iisak), samas kui parem käsi viitab hingele ja positiivsele (Aabraham).

Igal aastal lähevad moslemid palverännakule (Hajj), et mööda Kaabat Mekas seitse korda ümber sõita. See peegeldab tefiliini sidumise protsessi.
User avatar
Deep Darkness
Posts: 572
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

Correct version

Kabbalah's Cube
Kabala kuubik

Erinevad kujundid sisaldavad ja juhivad erinevat energiat. Seetõttu on universum valmistatud pühadest geomeetrilistest mustritest, mis on kogu eksistentsi plaan, nagu platoonilised tahked ained ja viis elementi. Muistsed templid ehitati selliste teadmiste abil erinevate energiate juhtimiseks ja seetõttu ehitati need maastikujoontele (ley jooned).

Algselt Kabalas on kogu juudi okultistlik süsteem kujutatud kuubikuna ja kogu tähestik mahub sellesse ruumikuupi, mis sisaldab ka viit platoonilist tahket ainet. Heebrea tähestik on nende mõttevormi energia, mida nad nimetavad jumalaks. Neid seostatakse maa elemendi ja Saturniga, mis valitseb maad. Seetõttu olid iidsed altarid ka kuubikujulised, kuna need sümboliseerisid Saturni ja maad.

Sellega kaasneb tefillin, must kast, mida juudid kannavad peas. See sisaldab Shema palvet, mis on heebrea tähestikus koostatud valem, mis on laetud yantrate seeria, mis on seotud nende energiamaatriksiga. Shema sari on see, mis ühendab juudid judaismis nende "Jumalaga". See ühendab neid ja ühendab nad energiamaatriksiga, mis on kuubik.

(Kaabal ja tefillinikuubil on olulisi sarnasusi.)

Juudid ütlevad: "Tefillin toimib nagu antenn, mis tõmbab nendest seitsmest dimensioonist võimsa vaimse jõu."

Siin selgitab seesama kabalist juut lähemalt, kuidas see Meka kuubikuga seostub:

"Nii kabala kui islami järgi on vaimumaailmas seitse taevast ehk seitse dimensiooni, mis mõjutavad otseselt meie maailma. Seetõttu on muusikal seitse nooti, ​​seitse merd, seitse kontinenti ja seitse päeva nädalas. Meie sees on seitse kihti negatiivsust ja me tahame siduda ja tappa need isekad kihid, mis panevad meid kohtlema teisi lugupidamatult.

Zohar selgitab, et see on saladus, mille taha Aabraham oma poja Iisaki sidus. Igaüks meist peab teistega jagamise nimel oma ego ohverdama. Tefillin toimib antennina, mis tõmbab nendest seitsmest dimensioonist alla võimsa vaimse jõu, mis nullib ja ohverdab meie iseka olemuse ja inetu ego mõju. 99% juutidest pole aimugi, et just seetõttu seome tefillini vasakusse kätte. Me kasutame vasakut kätt, sest vasak käsi esindab meie ego ja negatiivset (Iisak), samas kui parem käsi viitab hingele ja positiivsele (Aabraham).

Igal aastal lähevad moslemid palverännakule (Hadž), et ümber Kaaba Mekas seitse korda käia. See peegeldab tefiliini sidumise protsessi.

Moslemite jaoks on Hadž'i eesmärk liituda sama sündmusega, kus Aabraham sidus Iisaki (moslemid seostavad seda Aabrahamiga, kes sidus oma poja Ismaeli).

Seos on sügav. Ainult Kabala selgitab tõelist vaimset eesmärki.

Võib-olla sellepärast tuntakse Kaaba templit Mekas kui Allahi maja.

Ka'ba ja Allah, nagu me teame, tähistavad kabalat."[1].

Kirjeldatud protsess seisneb selles, kuidas moslemid seovad end selle massirituaali ajal alateadlikult juudi maatriksiga. Seitse on Saturni number. Kõik moslemid peavad viis korda päevas palvetama Meka kuubiku suunas. Nad teevad seda päeva päikeseenergia punktides, et muuta energiad tugevamaks, et seda vormi laadida.

Ja islamist:

"Traditsiooni kohaselt käskis Allah ehitada Kaaba taeva maja kujul, mille nimi oli Baitul Ma'amoor. Allah käskis oma lõpmatus halastuses sarnase koha maa peal luua ja prohvet Aadam oli esimene, kes selle koha ehitas.

Piibel kirjeldab selle ehitamist 1. Moosese raamatu peatükis, kui Jumal käskis Aabrahamil ehitada pühamu jumalateenistuseks, sest Aabrahamil kästi minna koos oma naise Hageraga ja poja Ismaeliga lõunapoolsesse kõrbesse.

Vanas Testamendis kirjeldatakse seda hoonet kui Jumala pühamut, mitmes kohas, kuid Ma'amoori ehitatud pühamu on väga sarnane Meka pühamuga. Pole kahtlust, et see viitas Mekas asuvale kivimajale.

Koraan tõi selle loo ajaloos täiesti avalikuks.
Suras 3:90 ütleb Koraan.

"Allah on rääkinud tõtt, seepärast järgige Ibrahimi usutunnistust, kes oli õigeusklik ja mitte ebajumalakummardaja."

Esimene inimeste jaoks rajatud maja oli Mekka, püha koht ja juhatus kõigile olenditele. Koraan kinnitab kindlalt tõsiasja, et Ibrahim oli Püha pühamu tõeline rajaja. Kui prohvet Ibrahim ehitas Mekas püha templi, palvetas ta, et see koht jääks kõigi heade ja vagade inimeste kummardamise keskuseks; et Jumal hoiaks tema perekonda Püha paiga valvurina.[2]

See kuubik on ehitatud ka kuuenda dimensiooni jaoks, mis on number, mis seob astraalenergiad mateeriaga, ning samuti avaneb see kuueharuliseks täheks, judaismi sümboliks. Ülaltoodud islami lõik on oluline, sest see näitab, et kristlus ja islam on omavahel seotud okultistlikul tasandil ja seega ka Toora ja Kabalaga. Taevalinn on Uue Testamendi Uus Jeruusalemm, millele on antud ka kuuega seotud dimensioon. Mis on laskumine taevast maa peale. Pange tähele, et islami kirjakohad on seotud Tooraga ja seega ka Piibli Moosese Raamatuga. Ja Piibli tegelastele, nagu Aabrahamiga jne. Jeesus on isegi Koraanis nimega Essas, kus räägitakse tema jumalikust sünnist ja muust ning ta on islamis tähtis tegelane. Islami religioon seob inimesi selle juudi mõtteviisiga Kristusest. Pange tähele, et Muhamedi kirjeldatakse ka juudina.

Aabrahami Iisaki ohverdamise lugu on samuti seotud Meka kuubi asukohaga. Talmudis pakub Aabraham tegelikult Iisakit Jahvele vereohvriks. Kolm päeva hiljem äratab Jahve Iisaki ellu. See on seotud Kristuse mõttevormiga, kes on ühtlasi ka ülim vereohver, kes tõusis üles kolm päeva hiljem. Põhjus on selles, et see on seotud tegelike rituaalsete mõrvadega, mida juudid teevad, kasutades seda, mida Kabala nimetab sümpaatiliseks maagiaks astraalvaldkonnas, mis laeb ka mõrvade energiat suurema jõuga. Islamis on massirituaalid, kus selle nimel ohverdatakse ka inimeste ja loomade verd. Pange tähele- kolm päeva mõlemal. Kolm on Saturni arv ja Saturni ruut. Kolm päeva on samuti 72 tundi. 72 on ka kuubi number. See ühendab selle juudi jumala 72 nimega, mida kujutatakse Metatronina, mis omakorda esitatakse kuubikuna. Kristlik armulauarituaal on otseselt seotud juutide rituaalse mõrvaga, sest see on juutide sümpaatiline esitlus. See hõlmab sümboolset vere joomist ja liha söömist, seistes risti ees rituaalselt mõrvatud inimese kujutise ümber. See seostub alateadlikult.

Kristlaste jaoks on kuubik rist. Kabalas tunnistatakse, et Kristuse rist on Kabala kuubik, mis toimib nende energiate laskumise ja läbimise fookuspunktina. Igas kristlikus kirikus on alati olnud rist altari ees, sest sinna on suunatud missa ajal tahe. Kabalas rullub kuup lahti kristlikuks ristiks ja sellele antakse number kuus, et energiast materjali toota

Kuubik Kabalas esindab ka VALITSUST. Juutide puhul nende maailmavalitsust, mille manifesteerimiseks nad töötavad läbi energiamaatriksi, mille kristluse ja islami loitsud loovad ning mida kuubiku energia mõttevorm toidab. Seetõttu on kuubik juutide maailmavalitsuse sümboolne kuju ja valitsust juhib traditsiooniliselt Saturni kontseptsioon.

Allikad
[1] Kabala student.com
[2]AL-Islam.org
Tree of Souls, Howard Schwartz

Minge selle jutluse 2. osa juurde
TAGASI PEALELE
User avatar
Deep Darkness
Posts: 572
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

The Protocols Of Zion Are Real
Siioni tarkade protokollid on reaalsed

Protokollite tegelik päritolu ulatub Kišinovi pogromini 1903. aasta aprillis, mil selgus, et juudi kogukond mõrvas rituaalselt mittejuudist lapse. Meenutage rabi Mendel Beilissi juhtumit Vene impeeriumis, mis hõlmas kümneaastase lapse Andrei Juštšinski rituaalset mõrva. Beilss tunnistas, et see oli osa tsaarivastasest musta maagia rituaalist, milles osales kogu juudi kogukond. Tunnistajad tuvastasid Beilssi kui süüdlast, kes juhtis Andrei röövinud juutide rühma:

Nii et see oli sündmus ja õudus, mis põhjustas mittejuutidest elanikkonna loomuliku nördimuse juudi kogukondade vastu ja mässu nende vastu. Ja Inglismaalt Venemaani oli see juutide pogrommide ja väljasaatmise põhjus number üks. Kui see juhtus uuesti Kišinovi pogrommiga. Juudi kogukonnas, mis jäi kohaliku mässu tõttu kinni. Dokumendi leidis tegelikult üks asjaosalistest ja see edastati kohalikule kirjastajale Krushevanile, kes need avaldas.
User avatar
Deep Darkness
Posts: 572
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

Correct version

The Protocols Of Zion Are Real
Siioni tarkade protokollid on reaalsed

Protokollite tegelik päritolu ulatub Kišinovi pogromini 1903. aasta aprillis, mil selgus, et juudi kogukond mõrvas rituaalselt mittejuudist lapse. Meenutage rabi Mendel Beilissi juhtumit Vene impeeriumis, mis hõlmas kümneaastase lapse Andrei Juštšinski rituaalset mõrva. Beilss tunnistas, et see oli osa tsaarivastasest musta maagia rituaalist, milles osales kogu juudi kogukond. Tunnistajad tuvastasid Beilssi kui süüdlast, kes juhtis Andrei röövinud juutide rühma:

Nii et see oli õudne sündmus, mis põhjustas mittejuutidest elanikkonna loomuliku pahameele juudi kogukondade vastu ja mässu nende vastu. Ja Inglismaalt Venemaani oli see juutide pogrommide ja väljasaatmise põhjus number üks. Kuid see juhtus uuesti Kišinovi pogrommiga. Juudi kogukonnas, mis jäi kohaliku mässu tõttu kinni. Dokumendi leidis tegelikult üks asjaosalistest ja see edastati kohalikule kirjastajale Krushevanile, kes need avaldas.

Nagu dr Radl märgib:

Seega näeme, et kui eemaldame ülestähendusi ümbritsevad müüdid ja legendid ning asetame need ajaloolisse konteksti, kasutades selleks seda, mida me nende kohta teame, saame tegelikult kitsendada, mis oli ülestähenduste algallikas. Tegemist on juudi dokumendiga, mille pogromistid Kišinevist taastasid ja Kruševanile anddid, kes seejärel avaldas selle väljaspool Odessa kohtu jurisdiktsiooni. Odessa kohus otsis võimalust talle süüdistuse esitamiseks (ja protokollid oleksid selleks sobinud), mistõttu kahtlustab de Michelis õigusega, et dokument pärines pogromistide ringkondadest...

Nüüd teame üsna vähe Kišinovi pogromist ja sellest, et see leidis aset sionistliku tegevuse peamise keskuse Odessa lähedal (95), kus Vladimir Jabotinski pidas 7. aprillil oma esimese loengu oma äärmuslikust sionistlikust variandist, revisionistlikust sionismist, pärast seda, kui ta oli kuulnud pogrommist. (96) Teame, et näiteks rüvetati suur hulk juudi Toora rulluure ja et pogromistid võtsid juutidelt pogrommi ajal suures koguses raha, kaupu ja esemeid. (97)

Nüüd, kus on otsene side Protokolli esimese toimetajaga, mis oli sionistliku liikumise oluline keskus Vene impeeriumis (äärmuslike variatsioonidega; näiteks revisionistlik sionism) ja millest teame, et juutidele olulised objektid olid kas kahjustatud või võetud. Võime teha üsna revolutsioonilise ettepaneku: et algdokument, millel Kruševani väljaanne põhines, on tegelikult võetud Hisinjevi pogromist ja see oli mingi sionistlik dokument või kohalik plaan.

Krushevan, et kaitsta end tagakiusamise ja vahistamise eest, sest tal oli teatav seos pogrommidega, kus inimesi vahistati ja kohtu alla anti. Lihtsamalt öeldes, teine ​​allikas, kes oli agent Pariisis, kaitses ennast. Küll aga teine ​​ja enim avaldatud koopia kristliku müstiku Niluse ülestähendustest. Oma raamatus "Suur ja väike". Avaldatud 1905. aastal, eemaldatud viited Toorale [Vana Testament] ja lisatud viited juutidele, kes on Kristuse vastu, ning lisatud viited vabamüürlusele koos väidetega Nietzsche ja Darwini kohta. Üldiselt on juurde tulnud. Niluse 1914. aasta väljaanne, mille väljaanne oli taas tugevalt toimetatud ja muudetud. Sel hetkel suurenes plagieeritud materjalide hulk märkimisväärselt. "paljastajatele" meeldib kasutada Niluse väljaandeid ja sellest tuleneb suurem osa neid ümbritsevast segadusest. Juutide nõukogude süsteem läks 1920. aastate alguses isegi oma äärmustesse, et luua rohkem antipropagandat protokollide vastu, sest see dokument on neile suureks ohuks. 1990. aastatel ja 2000. aastate alguses on protokolli autentsust tõestavaid töid avaldanud ka Venemaa akadeemikud ja teadlased.

Allikas:
Dr .Radli ajaveeb:
http://semiticcontroversies.blogspot.com
(tõlkija märkus: ajaveebi on praegu saadaval ainult veebiarhiivis)

Joy of Satan Foorumite kaastöö
User avatar
Apprentice
Posts: 630
Joined: Wed Jul 04, 2018 8:16 pm
Location: Where hebrew letters come to die

Re: Estonian Translation Thread

Post by Apprentice »

The Inquisition:
A History of Christian Torture Mass Murder and Destruction of Human Life

Inkvisitsioon:
Kristliku piinamise, massimõrvade ja inimelude hävitamise ajalugu

"Kristlik otsusekindlus pidada maailma kurjaks ja inetuks on muutnud maailma kurjaks ja inetuks."
- Friedrich Nietzsche

Tänasel päeval ei oma kristlik kirik enam seda jõudu mida varem. Ometigi oleme tunnistajaks laste väärkohtlemisele, laste vägistamisele, ahistamisele ja muudele ilgetele tegudele mis paljastavad paljude kristlaste tõelise iseloomu ja nende “jumala” mõjud oma järgijatele. Pedofiilia skandaalid on vaid väike näide sellest milleks kristlased võimelised on. See tuleneb kurjast energiast millega nad end sidunud on. “Kurat” ja “jumal” on tagurpidi pööratud mõisted. Seda on selgelt näha vanas testamendis kus kristlaste “jumal” oli “mõrvar ja valetaja algusest peale”.

Aastaid tagasi oli kristlikul kirikul veel täielik kontroll valitsuse, inimese elu ja vaimu üle. Inkvisitsioonist on näha kui haiged on need inimesed, milleks nad võimelised olid, et sundida keegi “jeesust” vastu võtma. Tänapäeval panevad kristlased arvukalt toime laste väärkohtlemist kuid aastaid tagasi piinati inkvisitsiooni käigus nõiakunsti praktiseerimise süüdistuse alusel tüdrukuid alates üheksandast eluaastast ja poisse alates kümnendast eluaastast. Oluliselt nooremaid lapsi piinati selleks, et nad oma vanemate vastu tunnistaks. ¹ Seejärel lapsi piitsutati, sunnites neid samal ajal vaatama vanemate põlemist tuleriidal.

Inkvisitsioon oli varajane kommunism. Katoliku kirik oli keskaja NKVD ja KGB. Detailsemat infot leiate Aleksander Solženitsõni raamatust “Gulagi arhipelaag”. Inkvisitsioon ja kommunism on juudi programmidena praktiliselt identsed massimõrva, piinamise ja masside orjastamise süsteemid.
“Kristlus ja kommunism on spirituaalselt ja ideoloogiliselt väga lähedased. See on suhteliselt tuntud üldistus mille on omaks võtnud erinevad mõtlejad, alates Lev Tolstoist kuni Thomar More-ni. Vähesed inimesed teavad, et maailma kõige esimene sotsialistlik riik rajati Paraguais ja see põhines katoliiklike jesuiitide ideedel juba enne seda kui Marx oma õpetused lõi.”
“Jesuiitide religioosne ordu “Jeesuse ühing” katoliku kirikus oli laias laastus võrdne Nõukogude Liidu KGB-ga.“
Ülaltoodud tsitaadid on võetud kommunistliku partei ja Nõukogude Liidu juhtivast ajalehest “Pravda”. 30. aprillil 2013 ilmunud artikli pealkiri oli: Kas kristlusel ja kommunismil on erinevusi?

Tõtt-öelda olid peaaegu kõik inkvisiitorid ja kõrgetel kohtadel katoliku vaimulikud juudi rassist.

Dokumenteeritud juhtum Sileesiast Neisse linnast kirjeldab kuidas ehitati tohutu ahi milles “hukkamõistetud nõiad, mõned koguni kaheaastased” põletati elusalt. ² Paljud ohvrid olid ka väga vanad, mõned neist üle 80. Kiriku jaoks polnud vahet.

“Kristlik kirik mõrvas, piinas, sandistas ja hävitas miljoneid elusid nii otseselt inkvisitsiooni kui ka kaudselt kõigi õhutatud sõdade abil. Selle ropu religiooni poolt inimkonna vastu läbi viidud hävitustöö on peaaegu hoomamatu. Paljud inimesed pole isegi faktidest teadlikud. Aastatel 1450 kuni 1600 oli kristlik kirik vastutav umbes 30 tuhande väidetava “nõia” piinamise ja põletamise eest." ³

Rooma imperaator Constantinus Suure valitsemise ajal aastatel 306 kuni 337 peeti kristliku kiriku doktriine seaduse aluseks. 4 Ketserid (inimesed kes seisid kiriku õpetustele vastu või keda selles süüdistati) otsiti üles, piinati ja lõpuks mõrvati. Ketserlus oli kuritegu nii kiriku kui ka riigi vastu. Sadu aastaid üritasid tsiviilvalitsejad kogu ketserluse välja juurida.

Juba aastal 430 meie aja järgi kuulutasid kristliku kiriku juhid ketserluse surmaga karistatavaks teoks. Aastal 906 oli “Canon Episcopi” esimene kirikuseadus mis sõnaselgelt keelas nõiakunsti kasutamise. 5 Enne inkvisitsiooni puhkemist aktsepteeris kirik ketsereid tagasi oma ridadesse, kiriku jaoks sobivatel tingimustel. Järgnev on üks näide:

Kolmel pühapäeval võeti ketser vöökohani paljaks ning teda piitsutati teekonnal linna/küla sissepääsust kuni kiriku ukseni. Ta pidi püsivalt keelduma liha, munade ja juustu söömisest välja arvatud lihavõttepühade, nelipühade ja jõulude ajal mil ta võis neid oma karistuse märgiks süüa. Kaks korda aastas pidi ketser kahekümne päeva jooksul vältima kala söömist ja kolmel päeval igal nädalal vältima kala, veini ja õli söömist, paastuna, kui tema tervis seda lubab.

Ketser peab kandma kloostrirüüd millel on väike rist õmmeldud mõlema rinna kohale. Ketser peab iga päev osalema missal. Seitse korda päevas peab ketser ette lugema palvetunnid ja lisaks issameiet kümme korda päeval ja 20 korda igal ööl.

Ketser peab täielikult loobuma seksist. Iga kuu peab ta sellest ette kandma preestrile kes teostab järelvalvet ketseri üle. Ketser tuli eemaldada ülejäänud kogukonnast. 6

Inkvisitsiooni alguse täpne kuupäev pole teada. Enamus allikaid väidavad, et see algas katoliku paavsti Gregorius IX esimese kuue valitsemisaasta jooksul ajavahemikul 1227 kuni 1233. Paavsti Gregorius IX, kes valitses 1227 kuni 1241, peetakse tihti “inkvisitsiooni isaks”.

Inkvisitisoon oli piinamise, sandistamise, massimõrva ja inimelu hävitamise kampaania mida viisid läbi kristlased ja kristluse juutidest juur. Kiriku võim kasvas kuni sellel oli täielik kontroll inimese nii maise kui ka religioosse elu üle.
Vatikan polnud rahul regionaalsete juhtide tulemustega ketserluse väljajuurimisel. Paavst Innocentius III volitas tööle omaenda otseses alluvuses olnud inkvisiitorid. Nende võim muudeti ametlikuks paavsti otsusega 25. märtsil 1199. Innocentius kuulutas järgmist: “Igaüks, kes üritab moodustada omaenda tõlgendust jumalast mis läheb vastuollu kiriku dogmaga, tuleb põletada elusalt ilma kahetsuseta.” 8

1254 andis paavst Innocentius IV inkvisiitorite töö lihtsustamiseks välja määruse selle kohta, et süüdistajad võivad jääda anonüümseks, hoides sellega ära ohvrite enesekaitse süüdistajate suunas. Paljudes kirikutes oli kirst millesse koputajad said pista kirjalikke süüdistusi oma naabrite kohta. Kolm aastat hiljem seadustas ta ametlikult piinamise kui ketserluse ülestunnistamise meetodi. 9

Ohvreid piinati ühes ruumis. Pärast ülestunnistust viidi nad piinakambrist teise ruumi inkvisiitorite ette üles tunnistama. Sel moel oli võimalik väita, et ülestunnistused saadi ilma jõudu kasutamata. Inkvisitsiooniline õigus asendas tavaõiguse. “Süütu kuni pole tõendatud vastupidi” asemel kehtis nüüd “Süüdi kuni pole tõendatud vastupidi”.

Inkvisiitorid said väga rikkaks, võttes altkäemakse ja trahve rikastelt kes sel moel kohtumõistmist vältida soovisid. Jõukad inimesed olid kiriku peamine sihtmärk, sest menetluses konfiskeeriti inimeste vara, maa ja kõik muu mis oli nende perekonnas mitmeid põlvkondi olnud. Süüdistamise korral võttis inkvisitsioon üle kõik ohvri maised varad. Oma süütust tõestada oli praktiliselt võimatu. See oli üks moodustest kuidas katoliku kirik sedavõrd jõukaks sai. Paavst Innocentius väitis, et kuna “jumal” karistab lapsi oma vanemate pattude eest, pole lastel õigust olla oma vanemate vara seaduslikud pärijad. Kui lapsed vabal tahtel oma vanematest lahti ei öelnud, jäeti nad purupaljaks. Inkvisiitorid süüdistasid ka surnuid ketserluses, mõnikord isegi 70 aastat pärast inimese surma. Ohvri jäänused kaevati välja ja põletati, pärijatelt konfiskeeriti kogu vara, jättes nad vaesusse. 10

Inkvisiitorite tegevus omas laastavat mõju majandusele, terved piirkonnad langesid täielikku vaesusse. Kirik suples samal ajal rikkuses. Lisaks halvati majandust sellega, et teatud ameteid peeti automaatselt kahtlusalustena. Inkvisiitorid uskusid, et trükisõna on oht kirikule ning sekkusid kommunikatsiooni mille tõi kaasa trükipressi leiutamine 15. sajandil. Kaardid, kartograafid, rändkaupmehed ja kauplejad olid kõik tugeva kahtluse all: oht kirikule.

Kuigi kirik oli alustanud ketseriks peetavate inimeste mõrvamist 4. sajandil ja uuesti 1022 Orléanis, nõudsid paavsti määrused 1231 aastal seda, et ketser kannataks surma tule läbi. Inimeste surnuks põletamine hoidis ära vere mahaajamise. Johannese evangeelium 15:6 “Kes ei jää minu külge, heidetakse välja nagu oks, ja ta kuivab. Ja nad kogutakse kokku ja visatakse tulle ja nad põlevad ära.”

Tänapäeval esinev pedofiilia on lihtsalt väike näide enamike kristlaste vaimuhaigusest, moonutatud meeltest ja sellest, milleni viib nende poolt omandatav mis tahes võim.

1450 kuni 1750 toimunud nõiajaht oli see mida R. H. Robbins [The Encyclopedia of Witchcraft and Demonology] nimetas “šokeerivaks õuduseks, lääne tsivilisatsiooni kõige räpasemaks kuritööks ja sügavaimaks häbiks”. Selle 300-aastase perioodi jooksul pani kirik süütute inimeste massimõrvale ja süstemaatilisele piinamisele hoogu juurde. Piinajatel lubati ohvreid piinata täpselt niipalju kui vaja. Enamik kohtuid nõudis, et enne piinamist tuleb ohvrid põhjalikult raseerida. Põhjendus oli see, et ohvri kehakarvadesse võis end märkamatult peita mõni Deemon kes siis sekkuks piinamisse vähendades valu või vastates ohvri eest. 11

Piinamise juures viibisid ka arstid kui tundus, et ohver võib piinamise tagajärjel surra. Ohvril lasti piinamisest veidi taastuda enne kui piinamist jätkati. Kui ohver piinamise käigus suri, väitsid inkvisiitorid, et Kurat sekkus eesmärgiga säästa ohvrit valust või takistada saladuste väljarääkimist. 12 Minestajatele kallati ninasõõrmetesse äädikat nende äratamiseks. Ohvrite pered pidid seaduse alusel tasuma kohtutele piinamise kulud. Kirik võttis enda valdusse terveid mõisaid. Preestrid õnnistasid piinariistu enne nende kasutamist. Teatud riistad olid mõeldud maksimaalse valu tekitamiseks, mis on vaieldamatu tõend kristliku meelelaadi haiguslikkusest:

Juuda puur

Ohver tõmmati köie või ketiga üles ja langetati seejärel teraviku otsa. Piinaja juhtis survet, kinnitades ohvri külge raskusi, kiigutades, tõstes ja lastes ohvril kukkuda erinevatelt kõrgustelt.

Brodequin [Saapad]
Brodequin saapaid kasutati jalalabade purustamiseks. Seadet pingutati käsitsi või löödi haamriga kiile luude purustamiseks kuni luuüdi välja pritsis. Minestajaid mõisteti täiendavalt hukka, sest minestamine oli väidetavalt Kuradi trikk inimese säästmiseks valust.

Jalgade põletamine
Jalalabadele kanti õli, rasva ja määret ning seejärel küpsetati jalgu tule kohal. Valu kontrollimiseks kasutati võrku. Tuld rakendati võrgu abil mitmeid kordi maksimaalse kannatuse põhjustamiseks. Variatsioonina pidid osad ohvrid kandma suuri nahast või metallist saapaid, millesse valati keev vesi või sulatina.

Riputamine ja Strappado

Ohvri käed seoti selja taha kokku. Seejärel tõmmati käed piinakambri lakke rihmaratta ja köie abil üles. See põhjustas liigeste nihestuse. Kristlased eelistasid seda meetodit, sest see ei jätnud piinamisest nähtavaid märke. Piina ja kannatuste suurendamiseks seoti ohvri külge tihti suuri raskusi.
Üks Strappado vormidest, squassation, oli veelgi ekstreemsem piinamise vorm. Selle meetodi puhul seoti ohvri külge raskused kaaluga kuni sada kilo, tõmmates jäsemed liigesest välja. Seejärel lasi kristlik inkvisiitor köie kiiresti lahti, et ohver põranda suunas langeks. Viimasel hetkel haaras inkvisiitor uuesti köiest, pidurdades selle hoo. Sel moel tõmmati praktiliselt kõik luud ohvri kehas liigestest välja. Selle protseduuri neljakordne läbiviimine oli teadaolevalt piisav ka kõige tugevama ohvri tapmiseks.

Paljud riputati pea alaspidi üles kuni tekkis poomine.

Ketseri kahvel

Seda riista kasutati tihti ohvri vaigistamiseks teel tuleriidale, et nad ei saaks rääkida piinakambris toimunust ega kaitsta end ühelgi moel.

Lihaste rebimine

Kristlikud vaimulikud nautisid lihaste rebimist. Katoliku kirik oli selgeks saanud, et inimolend võib nülgimisel elus püsida kuni selle hetkeni kui nahk ülevalt alla vöökohani ära nülitakse. Tihti aeti rebimise riistad tulikuumaks ning neid kasutati naiste rindade rebimiseks ja mõlema soo suguelundite purustamiseks.

Rindade rebijad

Terasest piinatool oli kaetud oradega. Alasti ohver seoti kinni ja tooli alla tehti lõke. Kasutati ka raskeid esemeid, asetades need ohvri peale orade tekitatava valu suurendamiseks. Lisaks löödi ohvrit haamriga. Toolil istuja peal kasutati tihti ka muid piinariistu nagu liha rebivad tangid (vt. ülal) ja jalgade purustamise tangid.

Pealuu purustaja
Nimetus räägib iseenda eest. Kristlikud vaimulikud eelistasid seda seadet, sest see ei jätnud nähtavaid märke kui just koljut täielikult ei purustatud. Ka seda tuli ette.

Riiul

Riiul ehk redel oli teine laialdast kasutust leidnud riist. Protseduuri kohaselt asetati alasti või poolpaljas ohver horisontaalselt redelile. Köitega seoti käed ja jalad kinni. Sõlme sai stabiilselt pöörata köite pingutamiseks ja ohvri venitamiseks kuni lihaste ja kõõluste rebenemise ning luude murdumiseni. Tihti asetati ohvrile valu suurendamiseks raskeid esemeid. See oli kiriku arvates “üks kergemaid piinamise vorme”.

Ratas

Alasti, kõhuli maas või tapalaual lebav ohver venitati sirgeks, käed ja jalad laiali. Jäsemed seoti terasest rõngaste või vaiade külge. Puidust risttalad asetati ohvri randmete, küünarnukkide, pahkluude, põlvede ja puusade alla. Inkvisiitor seejärel purustas ratta terasest servaga liigesed ja jäsemed, sealhulgas õlad ja puusad, vältides seejuures ohvri surma. Kõikjal oli purustatud luude kilde, veri pritsis ja ohvri kogu skelett oli purustatud. Seejärel “punuti” purustatud jäsemed suure ratta kodarate ümber.
Ratas on ilmselt üks kõige võikamaid piinariistu. Eesmärk oli ohvri purustatud jäsemete punumine ratta kodarate vahele.

Pöidlakruvi
Selle riista sisse pisteti ohvri pöidlad mida seejärel süstemaatiliselt purustati. Sarnaseid riistu kasutati ka varvastel. Pöidlakruvisid kasutati tihti samaaegselt strappado ja teiste piinariistadega täiendava valu põhjustamiseks.

Veega piinamine
Ohver võeti paljaks ja seoti pingi või laua külge. Tema kurku suruti lehter. Ninasõõrmed vajutati kinni ja lehtrisse valati vett, sundides ohvrit neelama. Pärast selle protseduuri piisavat kordamist oli ohvri magu lõhkemiseni täis. Seejärel kallutati pinki või lauda nii, et ohvri jalad olid peast kõrgemal. Maos olev vesi tekitas valusa surve ohvri kopsudele ja südamele. Lisaks uskumatule valule kaasnes sellega ka lämbumise tunne. Inkvisiitorid tagusid ka haamritega vastu kõhtu, põhjustades maorebendi. Teises variatsioonis sunniti ohvrit neelama suurtes kogustes vett koos nööridega mis olid sõlmi täis. Seejärel tõmmati nöörid ohvri suust jõuliselt koos sisikonnaga välja.

Raudneitsi ehk “Neitsi Maarja”
Selle riista esiosa kattis Neitsi Maarja kujutis. Sisemuses olid piigid, teravad noad või naelad. Hoobadega liigutati kuju käsi, purustades ohvri vastu nuge ja naelu.

Teised seadmed ja meetodid:
• Ülesoolatud toidu sunnitud söömine mis tekitas äärmusliku veepuuduse. Seejärel vett ei antud.
• Kastmine kõrvetavalt kuuma lubjavette.
• Edasi-tagasi sikutamine kahe inkvisiitori vahel, köied olid kinnitatud piikidega kaelavõru külge. See rebis ohvri kaelal lihased puruks. Variatsioonidena kasutati kruve mida sai pingutada.
• Palvetool. Piikidega plaat millel ohver sunniti põlvitama.
• Jalapakud mis olid varustatud terasest oradega.
• Ohvri aeglane röstimine tule kohal.
• “Nõia jalutamine” tähendas ohvri kõndima sundimist edasi ja tagasi väga pikki päevi kuni täieliku kurnatuseni. Selle variatsioonis istus ohver ristatud jalgadega puidust toolil, liigutada ega magada ei lubatud. Mõned ohvrid olid ka 80-aastased.
• “Moonutamine” Sarnane piikidega teraskaelusele. Köied seoti tihkelt ümber ohvri pea ja selle abil tiriti teda edasi-tagasi.
• "Turkas." Need olid tangide variatsioon sõrmeküünte väljatõmbamiseks.
• Paljud ohvrid visati räpastesse koobastesse kus puudus valgus ja inimkontakt. Lisaks seoti nad tihti kettidega kinni või aheldati jalapakkude külge.
• “Haavamine hingetõmbe kohalt.” Iidne uskumus, et nõia veritsema panemine suu ja nina kohalt murrab loitsu, õhutas inkvisiitoreid rebima ohvrite näolihaseid, torkima nõelte ja muude instrumentidega.

Galileo Galilei, kuulus Itaalia astronoom ja füüsik oli üks inkvisitsiooni tähelepanuväärsemaid ohvreid. Kiri milles ta üritas demonstreerida Koperniku teooriat, et Maa ei ole universumi keskpunkt, edastati ühe tema vaenlase poolt Rooma inkvisiitoritele. Tema üle mõisteti 1633 kohut ja ta leiti ketserluses süüdi olevat. Ta sunniti avalikult oma väidet tagasi võtma ning karistuseks määrati eluaegne vangistus koduaresti näol.
1979 teatas paavst Johannes Paulus II, et rooma katoliku kirik “võis eksida tema hukkamõistmisel” ja ta kutsus kokku komisjoni seda juhtumit uurima. 13
1993 andis katoliku kirik “ametlikult” Galileole armu. Teisisõnu andsid nad talle andeks tema õpetuse sellest, et planeedid tiirlevad ümber Päikese, mitte Maa.

Inimelude kaotused:
• Salzburg, Austria, 1677-1681 mõrvati üle 100.
• Baski regioon Püreneedes; 1608, Advokaat Pierre de Lancre saadeti regiooni “välja juurima ja hävitama neid kes kummardavad Paganlikke Jumalaid”. Piinati ja mõrvati üle 600.
• Nõiakohtunik Henri Boguet c. 1550-1619 saatis Burgundias surma umbes 600 ohvrit. Paljud olid noored lapsed keda süstemaatiliselt piinati ja seejärel elusalt põletati.
• Rase naine põletati elusalt. Saadud traumast sünnitas ta enne surma. Beebi visati tagasi leekidesse.
• Rootsi linn Mora, 1669, mõrvati enam kui 300 inimest, nende hulgas 15 last. 36 last vanuses 9 kuni 15 sunniti kord nädalas ühe aasta vältel jooksma kadalippu ja neid peksti varrastega vastu kätt. 20 noorimal lapsel, kõigi vanus alla 9, piitsutati kiriku uksel käsi kolmel järjestikusel pühapäeval. Veelgi rohkem lapsi peksti nõiakunsti süüdistuste pärast tõsiselt läbi.
• Šotimaal mõrvati 1661. aastal Oliver Cromwelli valitsemise ajal kokku 120 inimest ühes kuus. Täielikuks surmade arvuks ajavahemikul 1563 kuni 1603 hinnatakse 17 000.

• Würzburg, Saksamaa. Kantsler kirjutas 1629. aastal näitliku seletuse: "...kolmsada last vanuses 3 kuni 4 aastat väidetakse olevat olnud vahekorras Kuradiga. Olen näinud kuidas tapetakse 7-aastaseid ja väikseid vapraid 10, 12, 14 ja 15-aastaseid õpilasi…”
• Aastatel 1623 kuni 1633 tapeti kogu Würzburgis kokku umbes 900 “nõida”. Seda korraldasid suures osas jesuiidid.
• Trevesi kroonik andis 1586 teada, et inkvisiitorid hävitasid kahes külas kõik naised. Ainult kaks naist jäeti ellu.
• Märkimisväärsemate juhtumite hulka kuuluvad templirüütel Jeanne d'Arc kes aheldati kaela, käte ja jalgadega kitsasse teraspuuri ning Galileo kes väitis, et Maa pöörleb ümber Päikese ega pole universumi keskpunkt nagu kirik õpetas (vt. ülal).

Ülaltoodud juhtumid võeti raamatust: Cassel Dictionary of Witchcraft, David Pickering.

Pühapäeval 12. märtsil 2002 vabandas paavst Johannes Paulus II “oma kiriku vigade pärast viimase 2000 aasta jooksul.”

VIITED:

¹The Dark Side of Christian History, Helen Ellerbe, lehekülg 124
²Cassel Dictionary of Witchcraft, David Pickering, artikkel "Germany", lehekülg 108
³Cassel Dictionary of Witchcraft, David Pickering, artikkel "Inquisition", lehekülg 146
4 World Book Encyclopedia, artikkel "Inquisition." ©1989
5 Wizards and Sorcerers, Tom Ogden, artikkel "Inqusition."
6 The Dark Side of Christian History, Helen Ellerbe, lehekülg 77
7Wizards and Sorcerers, Tom Ogden, artikkel "Inquisition."
8The Dark Side of Christian History, Helen Ellerbe, lehekülg 77
9Wizards and Sorcerers, Tom Ogden
10The Dark Side of Christian History, Helen Ellerbe, lehekülg 80
11Cassel Dictionary of Witchcraft, David Pickering artikkel "Torture."
12Cassel Dictionary of Witchcraft, David Pickering artikkel "torture."
13World Book Encyclopedia, artikkel "Galileo." ©1989

TAGASI KRISTLUSE PALJASTAMISE LEHELE
User avatar
Deep Darkness
Posts: 572
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

Who is Satan To The Jews
Kes on Saatan juutidele

Allpool saate aru, mis on Saatan vaenlase jaoks. See on pärit raamatust Kol Hator, mis on üks kuulsamaid juudi raamatuid ja üks kurikuulsamaid rabiraamatuid. See on "6. reegel", mida iga juut peab järgima sõjas amaleki vastu. Pange tähele, et number 6 on plaan sõda pidada Amaleki vastu. Osaliselt seetõttu kasutati 6 gorillonit holokausti pettuse ja paljude teiste sellega seotud valede õhutamiseks.

6. Sõja pidamine Amaleki vastu.

Sõda Amaleki vastu jätkub põlvest põlve. Sõda Amaleki vastu käib kolme tüüpi vaenlaste vastu: a).
Südame amalek tähendab kurja kalduvust ja pahesid;

[Minu märkus, ülaltoodust näeme, et nad on seostanud selle nime mis tahes jõu või energiaga, mis on negatiivne ja töötab sisemiselt juutide vastu. Ja sellisena väitsid nad hiljem, et see nimi on kogu olemasoleva kurjuse allikas. Kõike, mis hoiab neid tagasi ja takistab neil täita oma messiaanlikku eesmärki, nimetatakse energeetiliselt "saatanaks"].

b). Amaleki vaim, ülem, Saatan kes hävitab, Iisraeli vastane. See on Samael ja tema võõrustajad. Tema peamine jõud on Jeruusalemma väravates, kui selle maad on mahajäetud;

[Minu mõte on selles, et siin näeme, kuidas nad identifitseerivad Saatana ja tema "armee" vaimse vaenlasena, kellel on sõna otseses mõttes eksistents ja kes on leegionide komandör. Nagu rabi Ariel Tzadok tunnistab, on see kõik maaväliste ühenduste varjamiseks ja selle varjamiseks, kuidas niinimetatud "inglid" ja "deemonid" on kõik maavälised eluvormid].

c). Materjaalne Amalekil, kuhu kuuluvad Eesavi ja Ismael ning segatud rahvahulk. Nagu Gaon selgitas: meile on kästud see [maa] jõuga pärida.

[Minu märkus Eesau on valgete inimeste koodsõna, samas kui Ismael ja segarahvas on tegelikult araablased ja teised maailma rassid, kes töötavad juutide vastu. Vaenlane kirjutab seal, et nad varastavad ka nende maa vägisi].

Samast raamatust:

Pagulusse minemise eesmärk on pidada Jumala sõda Amaleki vastu, mis oli Joosua peamine missioon kooskõlas Mashiach ben Yosefiga. Sõda Amaleki vastu hõlmab kõiki aspekte, kõigi Iisraeli vaenlaste vastu, kaasa arvatud Armiluse, segatud rahvahulga vürsti vastu. Selle eesmärk on ka eemaldada maalt ebapuhtuse vaim ja tuua "Knesset Israel ja Shechina altpoolt, maa pealt."

Sama raamatu teises lõigus tunnistavad nad, et probleem, miks "Kõrgem Iisrael" (mida juudid ette kujutavad) vs "Alam-Iisrael" pole veel ehitatud, on tingitud "Amaleki" jõududest. Teisisõnu, kui te praegu juudi talus kariloomad ei ole, on see tänu paganlikele jumalatele.

Juudid kirjutavad pagendustest, sest nad usuvad, et nad on Iisraelist pagendatud, ja siinkohal tunnistavad nad, et nad ise pagendasid end selleks, et messia plaani raames hävitada amalekid, mittejuudi rahvad, seestpoolt. Samuti tunnistavad nad siin, et Meshiach ben Yosef (rabi Yeshua/Kristus, nagu rabi Kaduri tunnistas) on see, kes peab sõda kõigil rinnetel mittejuutide vastu. See on nende lõppeesmärk.

Takistuseks selliste asjade realiseerimisel on "saatan", kes blokeerib kõik juutide plaanid ja nurjab kõik juutide maailmavalitsemise katsed. Teisisõnu, iga juudivihkaja on ühel või teisel viisil tegelikult "satanist". Vähemalt juudid näevad neid nii. Ja nad sooviksid sama saatust ka Saatanale, et ta hävitaks, sest nad näevad mittejuute tema seemnena. Mis iseenesest on ka tõsi.

Mis puutub sellesse, kes Saatan tegelikult on ja olenemata sellest, kas juutide tegevuskava selle üksuse vastu võitlemiseks on täidetud:

Ülempreester Hooded Cobra 666

TAGASI PEALELE
User avatar
Deep Darkness
Posts: 572
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

Borg World The Age Of The Jewish Messiah
Borgi maailm, juudi messia ajastu

Rabid väidavad, et nende "jumal" on "Taevane Metatron" ja nad kutsuvad seda sõna otseses mõttes reptiilide massimeeleks, keda nad nimetavad ka Seraphimiks, kuid nad on sõna otseses mõttes reptiilid, kes esinevad neile reptiilidena.

Rabid väidavad, et see, mida juudid kutsuvad Messiaks, on siis, kui maa muudetakse Taevase Metatroni kujuks. Üks kõrgetasemeline rabi kasutas sõna otseses mõttes Borgi näitena selle kohta, milline saab olema maailm messia ajastul. Seda ajastut nimetatakse judaismis "uueks lepinguks", nagu seda kirjutanud rabid nimetavad seda kristlikus piiblis. See ajastu on siis, kui kogu inimkond on vallutatud ja muudetud massimõistusega Borgi orjarassiks. Nii lõpeb Piibel Ilmutusraamatus. Inimkond on muudetud rühmameelega, ilma rassi, soo, klassi, perekonna ega individuaalse mõtlemise erinevusteta. Taevase Jeruusalemma laskumine on Metatroni kuubik, mis laskub selle "Uue Maa" loomiseks. See on ka juudi kommunismi jätk.

Nüüd on planeet arenenud geneetikas ja tehnoloogias tasemeni, kus juudid koos okultistliku kontrolli ja vaenuliku kristluse loitsuga seda programmi reaalsuseks muudavad. Nad suruvad juba peale transhumanismi, mis kasutab kriminaalset geenitehnoloogiat ja tehnoloogilisi mikrokiibi implantaate, et muuta inimkond maiseks Metatroniks. See hõlmab ajukiipe kollektiivse meele loomiseks. Kõrgetasemeliste rabide, nagu näiteks Vilna Gaoni sajanditetagustes kirjutistes öeldakse, et nad kavatsevad kasutada arenevat tehnoloogiat "jumala" plaani avaldamiseks ja Messia Borgi inimkonna loomiseks.

Metatron on kolm asja, kolmainsus. Ülaosas on Seraphim, mille rabide riik on maaväliste reptiilide, Iisraeli rassi, juudi rassi hinge ja Toora mõistus. Rabi tekstid ütlevad, et juudi rassil on "kõrgem grupi hing", mida jagatakse Taevase Metatroniga, kes on olendid, keda nad kutsuvad sõna otseses mõttes isandateks, Seraphimiks ja reptillasteks. Seda seetõttu, nagu väitsid juudid, et nende rass ei tulnud siit maailmast, vaid tuli "sellest maailmast". Juudi tekstides ei loonud nende "jumal" seda füüsilist planeeti. Rabid viitavad nimele Elohim juudi gematrias, viidates heebrea terminile, mis tähendab "loodus", sest et loodus on universum, loodusseadus lõi füüsilise planeedi. Juudid deklareerivad oma tekstides, et nende rass on pärit JHVH verest, mis nende rassi Coheni geeni järgi sisaldab reptiilsete DNA-d. Nad on hübriidrass ja on siin maailmas reptiilse geneetilise hinge rühma kehastus. See on kogu nende okultistliku süsteemi võti. See on nende rassi võõra hingerühma manifestatsioon ja laiendus. Taevane Metatron on reptiilid, väiksem Metatron on Toora energia ja maine Metatron on juudid. See on kogu nende okultistliku süsteemi võti.

See on Piibli juudi "jumal".

Need juudid on tulnukate programm ja ei midagi muud.

Artikkel Mageson 666 poolt
User avatar
Deep Darkness
Posts: 572
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

Jews Openly State They Have Cursed Gentiles Spiritually
Juudid kuulutavad avalikult, et nad on paganad vaimselt neednud

Kabala, mis on Toora okultistlik tasand, koos kõigi juutide agenda tõeliste teadmistega, keskendub eriti Esimesele Moosese Raamatule, mis on sellesse kodeeritud okultistlike teadmiste tuum.

Kabala väidab, et juudid on meid sõna otseses mõttes vaimselt sidunud, et me ei saaks ühendust igavese elu, valguskeha, Bina sfääriga. Kabalas on Binah vasak ajupoolkera. Selle põhjus on lihtne. Eeva loodi ribist, mis on tegelikult Luzi luu, mis Kabalas on koksiuks. Eeva esindab naiseliku hingeosa, parema ajupoolkera energiat. Ta annab Aadamale, mehele, vasaku aju, TEADMISTE vilja. See termin on seotud gnosisega, mis tähendab "tarkust". See tuleneb aju parema poolkera avanemisest, mida Kabalas nimetatakse Chokhmaks. Alates mao aktiveerimisest ja tõstmisest, mis ühendab aju vasaku ja parema poolkera ning võtab mõistuse täiel määral kasutusele. See võimaldab eristada head kurjast, valesid tõest ja saavutada üliteadlik seisund.

Kabala aed on Gan Eden. See on seotud ajuga, antud kontekstis Aadama ja Eeva kahe ajupoolkeraga. Seda nähakse Kabalas ülemise maailma kolmnurgana. Binah Aatami, Kether "Jumal Ain Sophi tähenduses, kosmilise teadvuse olek, mida nad nimetavad jõuks," Chokhmah Eeva. Kabala järgi on madu aias Saatan, mittejuudi hinge sümbol. Seega on see siduv mittejuutide vastu.

Juudid oma Siioni tarkade protokollides, mille originaaldokumendi autentsust on kinnitanud arvukad neid uurinud vene teadlased ja akadeemikud, väidavad et nad kavatsevad meid lõksu jätta vasaku aju paradigmasse, et nad saaksid kontrollida meie reaalsustaju ja eemaldada meid parema aju, Chokhmah või Eve teadvusest ning eemaldada meid Ketherist või "Ain Sophist", mis on superteadvus, mis tuleneb parema aju ning käbinäärme- ja kroontšakrate aktiveerimisest selles kontekstis Ketheriga seotud olekus. See on see, millele Kabala viitab Moosese Raamatus, selle rabilikele needustele, mis püüavad siduda Kundalini energiat algtšakraga. Juudi "jumal" karistab madu Eeva parema aju äratamise eest. Sundides seda maapinnal roomama, mis on algtšakra, maatšakra. Püüdes siduda Kundalinit algtšakraga. Seejärel asetatakse vaenlase inglitele kaks leegitsevat mõõka, et vältida nende sattumist sellesse olekusse. See on meie vastu suunatud sidumisloitsu energia. Edini loos teatab Jahve, et kui nemad, goyid, jõuavad sellesse ülestõusmisseisundisse, siis saavad goyidest jumalad ja juutide agenda on läbi. See on hoiatus rabidele.

See tõestab, et juudid teavad, kelleks me, mittejuudid, võime saada ja püüavad seda takistada. Ja et vaimsete teadmiste eemaldamine mittejuutidelt on nende võti võiduks meie vastu.

Mageson666

TAGASI PEALELE
User avatar
Deep Darkness
Posts: 572
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

Revelation And 666 Explained
Ilmutusraamatu ja numbri 666 seletus

Paljud teist on tuttavad selle niinimetatud "prohvetliku" Ilmutusraamatuga. See raamat on ainuüksi tugevaim alateadlik sõnum Piiblis, kõigi teiste alateadlike sõnumite kulminatsioon. Sellisena on see raamat pälvinud palju tähelepanu ja spekulatsioone inimestelt, kes ei mõista selle tähendust ja eeldavad, et see on "Jumala sõna".

Erinevalt paljudest rumalatest mittejuutidest, kes näevad "paganlikke" religioone kuidagi "erinevatena" ja püüavad neid eraldada, siis kui see on nii ilmselge, on nad ikka ja jälle sama kavand, mis väljendab paganlikkust või nagu tipprabid tunnistavad. Saatanlik hing...

Juutidel pole selliseid vaevusi, nad panevad meid kõik samasse kategooriasse ja ühe jõuna, nagu nad teavad, olime saatanlikuna läbi aegade samad jõud, kandes erinevaid maske. Ja tõepoolest, me ei püüdnud ka seda kunagi varjata, me uhkustame selle ja inimkonna heaks tehtud heade asjade üle.

Juudid teesklevad, et neile ei meeldi Uus Testament, sest need on goyimide käsikirjad. Aga arvake ära, kes need kirjutas, juudid kirjutasid need ja lõid need pühakirjad. Kuid Ilmutuse raamat räägib sisuliselt sellest, mida juudid peavad Tikkun Ha-Olamiks ehk "Suureks puhastamiseks" ja maailma parandamiseks, mis hõlmab kõigi goyimide pühkimist planeedi pealt. Selle uue testamendina andmine on vajalik, et goyim ei hakkaks küsima. Sa ei saa neile õpetada oma kultuuri tõelisi õpetusi, sest nad on sinu vaenlased ja sa üritad nende ajusid pesta.

Juudi "Hinge" ülim lõplik reegel "eksistentsi tumedamate ja kurjade elementide", Saatana ja jumalate või teisisõnu Sitra Archa üle. Mis on Tikkun Ha-Olami lõppeesmärk. Sitra Archa all on manifestatsioon (Goyim rahvad ehk valged inimesed ja kõik teised mittejuudid) ja ülalpool (Meie paganlikud jumalad). Mõlemaga tuleb võidelda ülalt ja alt, et hõlbustada seda, mida juudid nimetavad "messia protsessiks".

Juudid tõlgivad selle füüsilises maailmas valgete rahvaste hävitamiseks, üksikute rahvaste ja rasside tühistamiseks ning mõne lõpliku juhi esilekerkimiseks, kes valitseb maad juudi goyimide istandusena ja annab neile ülima võimu. See on nende "tõotatud maailm". Selle eesmärgi täitumisest räägib Ilmutusraamat, juudi piibli viimane raamat.

Miks juudid seda ei aktsepteeri, on see, et see on "ennustus". Kristlik ennustus ei ole üldse prohvetlik, sest ühelgi neist olenditest pole selliseid kogemusi ja see käsitleb pigem asjade istutamist subjekti ajusse, mitte tegelikku prohvetlikku võimet. Nii et juudid on selles üsna selged, ärge ise tarbige seda jama, mida te goyimidele müüte. Selle asemel jätke goyimide petmist ja juudiks olemine. Seda seetõttu, et juudid mõistavad, et see on puhas jama ja sellele ei tasu tähelepanu pöörata.

Kui aga vaatate Hollywoodi ja rabi Yeshua või Jeesuse Kristuse reklaamimist igas stsenaariumis, saate aru, et selle vale hoidmine goyimidele on ülioluline. Kui goyim peab uskuma, et juudid on kurjad ja vihkavad Kristust, siis olgu nii – ükski ohver pole liiga suur, et hoida goyim rabi Kristuse pettuse lõksus. Juudid on kannatanud selle loitsu ja meemi säilitamise nimel ning esitlevad end oma rassi loodud jama nn vaenlastena. Mängida iga goyimiga. Lõpuks, nagu Marcus Eli Ravage tunnistab, oli see ohver seda väärt.

Paljud inimesed loevad Piibli ingliskeelset teksti (mida on sõnade varjamiseks moonutatud). Inglased kipuvad unustama, et on ka teisi keeli, milles need tekstid on kirjutatud. Nendega võrreldes on ingliskeelne piibel lihtsalt muinasjutt. See kehtib eriti Uue Testamendi kohta. Millel on kreeka keeles erinev tähendus. Vana Testament on heebrea keeles ja osa rabiks olemisest on varjatud sõnumite analüüsimine ja tundmine, mida saab mõista iidse heebrea keele oskuse kaudu.

Kui pöörate ilmutuses tähelepanu sõnale metsaline, tähendab see Therioni. See on tegelikult sõna, mis tähendab metslooma, aga suurt metslooma, väga võimsat, megavõimsat looma. Mis on tegelikult juutide solvang Saatana, goyimide jumala vastu. Seega märgib Saatan oma rahvast "märgiga", et märkida neid enda omaks. Juudid nimetavad seda halvustava nimega "metsalise märgiks", s.o goyim-karja märgiks. Kuidas juudid mittejuute kutsuvad... kariloomad ja goyid. Mida see märk tegelikult tähendab, on goyid vastandina "tõelistele juutidele". Eelnevast jääb alles see, et Saatan märgib inimesi millegagi, mis juutidele ei meeldi, ja juudid mõnitavad neid jäleda nimega.

Kui Saatan võtab maailma üle, antakse 666 inimkonnale märgiks, kõigile, kes on inimkonna tipus. Tegelikult on see ΧΞΣ, mis kreeka numeroloogias tähendab 666, mis on Piibli järgi keelatud teadus. Mida aga 666 tegelikult tähendab, on Päikeseenergia ja teadupärast on see number täiuslikkuse ja teemantkeha arv ning selle muutumine vikerkaarekehaks. See on Graali ja surematuse number. "Ostmise ja müümise" asi on seotud hinge negatiivse ja positiivse Napa energiate liigutamisega. See näitab, et sel hetkel ei ole hinges enam midagi ebatäiuslikku. See on pühitud.

Ilmub 7 pea ja 10 sarvega metsaline. See tõuseb meredest, mis on tüüpiline mao ülestõusmisele. Ja sellel 7 pead koos kroonide, tšakratega ja 10 sarvega on põhimõtteliselt nende tšakrate tipud, sealhulgas kaks komplekti, mis on tipu, õla, puusad ja templitšakrad (2 koos), mida on 10.

Metsalisel on "Goyimi" ehk "Therioni" hing. Mis on mittejuudi hing. Kuid mitte ainult hingel pole jõudu, vaid selle väe annab "Draakon". Kes on Saatan ja Madu ning ilma kelleta on hing jõuetu. Saatana ilmumisel kummardub kogu maailm põlvili, kuid see pole lihtne asi, see on ka okultistlik asi. See tähendab, et iga hingeosa viiakse täiuslikkuseni ja see, mis on ebapuhas, hävitatakse. See on Magnum Opuse eesmärk.

Pärast seda tuleb teine ​​metsaline, kes on järjekorras teine, ja ka tema saab Draakonilt võimu. Kuid sellel metsalisel on võim mateeria üle, mis sümboliseerib ülestõusmist, kui inimene on veel elus. Ja füüsiline surematus. Nii paneb see inimesi kummardama nagu kuningat.

See lugu tegelikult räägib nende jaoks, kes seda lugeda oskavad, sõda kahe hingetüübi, saatanliku ja juudiliku vahel planeedi ja maailma, taeva ja maa valitsemise pärast.

Juudid kurdavad, et selle 666-ga poisid on avalikult juutide agenda vastu ja võitlevad nendega. Ja nad nutavad selles raamatus, et ühel päeval vahetavad nad kõik välja, tall asendab jäära, kümmet krooni asendavad pühakud, kõige selle juhti (Saatanat) asendab rabi Jeesus, kes isegi üritab varastada Saatana tiitlit Hommikutähena, samal ajal kui "hoor", kes hoiab "hooruskarikat" (teise nimega surematus), et "goyim" saaks juua, hävitatakse ka tema. Ja nad ütlevad ka, et tahavad maailma üle võtta. Kokkuvõttes on meil märg uni, nagu alati.

Inimesed kohta nagu roomlased arvasid juudid, et nad on 666. Sõna Latinos, mis tähendab ladina ja see tähendas tollal roomlasi (valgeid), on tegelikult sõna, mis annab samuti kokku 666, nagu ka paljud teised sõnad. Varem sõdisid roomlased juudi kristluse kultuse vastu.

Nii nad kirjutasid nendes raamatutes, et kurta, et neil neetud kuttidel on midagi ja see oli probleem, nad olid 666. Napoleoni ja teisi nagu Preisimaa William II ja muidugi Hitlerit kutsuti kõiki antikristusteks, Williami puhul on tema nimi sõna otseses mõttes 666 . Sest nad olid seal üleval, vaimselt ja kuna nad olid 666 (saatanlikud hinged) ja paganad, mittejuudid, kellel on olnud võim. Juutide jaoks on see halb, et goyid valitsevad ise.

Seega on nende väljakuulutatud eesmärk kukutada vaimne süsteem, deemonid ja kõik, mida me esindame, ning asendada see iseendaga. Näiteks Ilmutusraamatu kummalised mainimised selle kohta, kuidas "inglid asendavad deemoneid", "Jeesus asendab Saatana" ja "pühakud asendavad kuningaid" jne või et "Tall asendab draakoni". See on eriti enesestmõistetav. Deemonid, kuningad, draakon jne on kõik paganliku hinge sümbolid. Kusjuures kogu muu jama on juutide loomingu sümbol.

Nüüd on eelnev ka metafooriline, sest kõik need asjad peegelduvad mitmel tasandil. Eelmainitu väljasuremine materiaalsel tasandil vastab mittejuutide rasside, osariikide ja vürstiriikide väljasuremisele. Juudid ütlevad, et Iisraeli 12 hõimu asendavad sisuliselt teised maailma hõimud Messia ajastul. See pole nali, rabid teavad seda liiga hästi. Tikkun Ha Olam ehk "maailma parandamine" tegeleb likvideerimisega.

Nende astraalrünnakud inimkonnale väljenduvad sõdades, rasside segunemises ja muudes sellistes vaenlasi hävitavates ohtudes, nagu nälg, vaesumine jne. Neid toetavad nende füüsiliste organisatsioonide füüsilised tegevused, kes usuvad nendesse "messia unistustesse" ja jätkavad seda. nende eesmärk on mittejiitide orjastamine ja hävitamine.

Tea seda... Juutide eesmärk on sind hävitada. See on iseenesestmõistetav, keegi pole seda neile ette heitnud ja kellelgi poleks ka julgust seda teha. Argpükslikel juutidel oli julgust seda teha ja mitte ainult seda, vaid nad avaldasid selle goyimidele ettekuulutusena. Nagu Hitler märkis, mida suuremad ja ennekuulmatumad on valed, seda tõenäolisem on, et nad leiavad inimesi, kes neid usuvad. Juutide valed on jämedad ja inimesed usuvad neid, kuid see ei tee neid tõeks.

Samamoodi ei teinud see neid kunagi võidukaks, sest see ei teinud neid kunagi TÕELISEKS...

-Ülemoreester Hooded Cobra 666

TAGASI PEALELE
User avatar
Deep Darkness
Posts: 572
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

Decoding The 666 In Kabala
666 tõlkimine Kabalas

Toora on kodeeritud Kabala, nagu rabid märgivad ja demonstreerivad. Toora moodustab sümboolselt nende maailmapuu ja täpselt Toora keskele asetatakse "jumala" keha naba juurde täht Vav. Tooras on Päikesetempli [Saalomoni] number 666.

Tiferethi Sefirot on Päike ja talle on antud number 6 ning see asetatakse Päikesetšakrasse puu keskel, kus kõik ühineb. Kabalas öeldakse, et Tifereth on lühikeste nägudega, mis on seitse Elohimi või "jumalat", mis on seitse tšakrat, et Tiferet on kõige olulisem ja nende kõigi juht või kuningas. Kabalas ühineb kogu hing Tiferetis. Seda seetõttu, et hinduism väidab endiselt, et kõik meeste ja naiste nadid ühinevad nabas. Ja keskus valitseb kõike nagu kuningas kuningriiki.

666 on päikese ruudu number ja igale ruudule on määratud summaarv. 666 on päikeseruudu kõigi arvude summa. Seitse planeedi ruutu on seotud Kabala alumiste tahkude seitsme Elohimi ehk "jumalaga". Seega on see Tiferethi ruut ja seetõttu on siia paigutatud kuues täht Vav.

Vav ühendab asju Kabalas. Asetades Vavi siia, ühendavad nad hinge, aktiveerides selle punkti, kus hing ühendub. Seetõttu kutsutakse Tiferetit Kabalas ka Daathiks. Daath tähendab seksuaalset liitu, hinge alkeemilist seksuaalset liitu. Daathi seostatakse ka vaimuga ja päikesetšakra vastutab vaimse energia muutmise eest olendi elujõuks. Vav on Kabalas mao täht ja seda seostatakse mao kõhuga. Kõht on pooluspunkt ja madu on siin päikese sümbol. Tifereth on energiakeskus, mis valitseb kõigi teiste üle, kuna kõik tšakrad on seotud päikesega. Pange tähele, et üks tähendab Kabalas 13. Mõned diagrammid näitavad 13 tšakra kaarti, mis kõik on samuti seotud Tiferethiga.

Vabamüürluses on Hiram Abiff nurgakivi. Hiram on kirjutatud ka Haram, mis tähendab "jäär". Ra või Ram on päikesejumala ja päikesetšakra iidne nimi ning on ka päikesetšakra mantra. Abiff ühineb mao isaga. Päikesetempel vabamüürluses on samuti 666. See kõik on seotud päikesetšakraga. Nurgakivi on selle tšakra iidne nimi, mida nimetatakse ka Omfalos. Metsaline 666 on iidsete inimeste jaoks Omphalose nimi. Omphalosel oli fööniks, millega see sõna metsaline Vana-Kreekas seostub.

Pange tähele, et V-täht oli kreeka tähestiku algne kuues täht Digamma, mis hiljem eemaldati ja asendati teiste tähtedega ning peideti kiriku poolt ära. Vanad kreeklased panid mao ringi sisse pentagrammi, mille alla oli 666, et tähistada Magnum Opust. Pentagrammi seostatakse seega päikesetšakraga, mis on maojumalanna Veenuse "päike või poeg". See on maailma sündimine. See on uuestisündinud hing ja see, kuidas see on seotud muudetud päikesetšakra ja elujõuga. Idas on päikesetšakra transmutatsioon Magnum Opuse oluline võti. Sellest räägitakse taoismis avalikult palju ja seda mainitakse hinduismi tantrates.

Digamma on mõnedes iidsetes sümbolites kujutatud nelja digammana, mis ühinevad haakristiks, päikesetšakra sümboliks. Digamma haakrist näitab "nelja suunda" ühendavat V-tähte, mis Kabalas kõik nabatšakras ühenduvad. Ülemine tšakra alumise tšakragq ning keha vasak pool parema poolega ning nende nadid omavahel.

Fakt on see, et juudid lihtsalt varastasid paganliku religiooni iidsed õpetused ning rikkusid need ja peitsid need kodeeritud Toorasse. Kodeeritud tasandil on Toora vale ajalugu, mis moodustab geopoliitilise doktriini ja plaani juutide maailmavalitsuse loomiseks. Kodeeritud kabala on lihtsalt okultistlik tasand, kuidas juudid kasutavad varastatud vaimseid teadmisi mittejuutide vastu, et seda saavutada. Suur osa tõelisest kabalast pärineb paganlikelt kreeklastelt, kes jagasid ühist kultuuri egiptlaste, babüloonlaste ja iidsete hindudega. 666 on vanade paganlike kreeklaste, egiptlaste, hindude, babüloonlaste ja üldse paganlike rahvaste püha number. Sellepärast tahavad juudid nagu mittejuute 666 nagu ka 13 eemale peletada, kuna see on oluline arv mida nad tahavad endale.

Pange tähele, et 666 on samuti Saatan ja juudid teavad seda. Küll aga sellepärast, et Saatan on paganliku hinge sümbol. Ja 666 on hinge süda, nagu isegi Kabala tunnistab. Heebrea keeles tähendab "Ra" päikesepunkt "kurja". Sest vaimselt teadlikud mittejuudid on juutide jaoks kurjad. See on kogu nende Piibli põhiolemus, mida nad meile, goyidele, peale suruvad. Kõik, mis on seotud vaimsete teadmiste ja vaimse arenguga, on kurjast, goyim. Saatke lihtsalt oma energia juudi mõttevormile rabi Yeshuale ja kummardage nende sionistliku maailmavalitsuse juudi poliitilise ideoloogia ees. Täpselt nii lõpeb juudi piibel. Kui Iisraeli 12 hõimu [144 000] valitsevad maailma juutide kuninga ajal. Seesama kuri raamat, mis ütleb meile, et goyim, paganliku vaimse valgustumise sümbol, saatana madu, on samuti kuri. Piibel on täis juudi "jumalat", kes ründab inimkonda, kuna sellel on vaimne jõud. Mis on kirjanduse vahend rabide hoiatuseks. Seetõttu tahavad juudid Noa seaduste alusel mittejuutidele oma reegleid peale suruda. Esimene seadus on see, et goyim ei tohi praktiseerida vaimset arendamist. Karistus selle eest on surm. Nii nagu juudi piibel ette näeb.

Allikad
Kabala universaalne tähendus, Leo Schaya
Kreeka kabala, Barry

JoS-i foorumite kaastöödTAGASI PEALELE
User avatar
Deep Darkness
Posts: 572
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

The End Days and the "Messiah"
Lõpuajad ja "Messias"

Judaism õpetab rabisid, et on kaks Messiat, üks on maapealne Messias, Joosepi poeg, kes on elav ohver, kelle surm sillutab tee teisele, taevasele Messiale, Taaveti pojale, kes laskub alla et rajada juutide messialik impeerium, mis on juudi religiooni eesmärk.

Rabid mainivad oma kirjutistes, et taevane on astraalvaldkond ja maine füüsiline valdkond. See on tõe tuum selle kohta, miks kristluse lõid juudi rabiklassi okultistlikud asjatundjad. Jeesuse tegelane – Yeshua Bar Joseph. On nii Joosepi poeg, kes elab mõnda aega isegi Egiptuses ning on ka Taaveti suguvõsast.

Juutide messialik missioon realiseerub kristluse programmis. Jeesus on loodud maise juudi Messiana, kes ohverdatakse ja kes naaseb taevase Messiana koos taevase Jeruusalemmaga.

Selle Jeesuse kuju eesmärk on luua ülemaailmne religioosne programm, et valmistuda messia ajastu saabumiseks, kui miljardid mittejuudid valavad oma vaimset ja psüühilist energiat nende hinge ja jäljendavad seda. See toimib samal ajal füüsilise kanalina selle loitsu idee elluviimiseks astraalist füüsilisse maailma, töötades isegi alateadlikult selle manifesteerimiseks. Sajandist sajandisse on sellel soovitud mõju.

Väidetavalt on Kristuse teine ​​tulemine Ruachi, "püha vaimu" laskumine maailma. Rabi tekstides on ruach energia, mis tekib Toora mantra rääkimisel, mille kogu raamat on väidetavalt üks pikk nende Jumala nimi, juudi jumal on vaid mõttevorm, mille toodab juudi loits Toorast. Juudi jumal esineb juudi tekstides isegi 22 heebrea tähe kujul, mis moodustavad Toora. Ja nende Jumal räägib ainult Pargodi tagant, mis on 22 tähest koosnev loor. See jumal ilmub ka Moosesele põlevas põõsas 22 tähena ja Mooses kirjutab Toora. Kogu Toora on kirjutatud 22 heebrea tähega. Müstilised juudi tekstid ütlevad, et Shekinah lõi Elohimi ehk Jahve, juudi jumala. Sest Shekinah on heebrea tähtede energia, kui nad loomiseks vibreerivad. Juudi jumal pole midagi muud kui energiavorm, mis on loodud astraalis, rääkides heebrea tähti mantratena teatud kombinatsioonides, et asjad juhtuksid. Kabala kõrgeim okultistlik õpetus on teadmised loomisest 22 tähe abil, mida võib korraga õpetada maksimaalselt kahele rabile ja ainult suuliselt. Uus Testament on loodud ühendamiseks Tooraga, kuna see suunab energiad juudi jumalakujule.

Jeesus on juudi mõttevorm. Tema päris heebrea nimi Yashua tähendab Jah (Jahve nime) ja Shu (mis tähendab tuld) ehk Jahve tuld. Tuli on Tooras sümboliks Jahve poolt mittejuutide hävitamiseks. Shin täht Kabalas on tuli ja Jahve hävingu täht. Heebrea keeles on täishäälikud sõnades vahetatavad. Shust saab Shi või Shin. Mis tähendab Ya Shin. Yod Shin. Nende Jumala kümnes täht on Yod ja Shin... See on Jahve nimi. Seetõttu esitletakse Jeesust Luuka evangeeliumis sümboolselt kui Moosese keppi. Millele on graveeritud JHVH nimi. See on ka 22-täheline sümbol.

Taevase Messia ja Taevase Jeruusalemma laskumine juudi tekstides toimub siis, kui jumalusvorm on piisavalt tugev, et avalduda täielikult ja laskuda astraalist materjali ning viia programmi täielik manifestatsioon reaalsusesse. Üks osa sellest on Gogi ja Magogi sõda, messiaanlik sõda, mille käigus "Jumal", juutide koodsõna, hävitab 11 mittejuutide kuningriiki. 11 on judaismis hävitamise ja surma ingli number. Seega tähendavad 11 mittejuudi kuningriiki mittejuudi rahvaste ja nende inimeste täielikku hävitamist.

Kõik Messia ajastu üleloomulikud kirjeldused on vaid sümboolika selle jumalavormi astraalenergiate jaoks, mis muutuvad mateerijaks. Antud igavene elu on igavene ülemvõim, mida juudid planeedil selles kuningriigis omavad. Taevase Jeruusalemma kuldse kuubi laskumise sümboliks on kabalistlik kuup, mis on 22 heebrea tähe sümbol, juudi jumalakuju Kabalas. Juutide arvates on need tekstid kirjutatud sümboolses keeles, kuna neil on okultistlikud tähendused.

Juudid ütlevad, et ülestõusmine, mille Messias peab tooma, on juudi rassi ülestõusmine, mis toob nad kokku ja nad hakkavad täielikult maailma kontrollima. Juudid mainivad ka, et Messias on juudi juht, kes pole midagi muud kui selle mõttevormi kanal, täiuslik kanal. Väidetakse, et see "hing" laskub juudi kehasse.

Juudid viitavad Tooras ka sellele, et Aabraham lõi hingi, mis tähendab mittejuutide toomist sellesse programmi. Juudi programmi energial on võime muuta nende mittejuudi hingede energiastruktuuri, kes nende programmi liiga tõsiselt võtavad. See on põhjus, miks karmi positsiooniga kristlased käituvad nagu zombid. Hindu tekstides mainitakse seda hingedesse või samkaradesse jääva süvendi reaalsust. Seda tehakse energeetiliselt läbimõeldud rituaalidena ja muu sellisega mitme elu jooksul ja see võib hinges püsiva muutuse esile kutsuda. Mittejuutidel saab sellest juudi jumaluse kanal, mille kaudu saada mõttest mateeriaks.

See teema kordub Tooras, kus Aabraham muutub Aabramist Aabrahamiks, sest Jahve täitis ta oma hingeõhuga, mis on Ruach ehk vaimne energia ja sellele lisandub täht Heh, Jahve hingus. Nii saab temast Aabraham. Ruach, juudi jumaluse energia, muudab ta juudi hingeks või Golemiks. Toora järgi oli Aadam ka see Golem, kellele Jahve puhus elu sisse.

Rabi traditsioonis on Golem juutide sümboliks, kes loovad mõttevormi ja seejärel käsutavad seda. Golem on alati valmistatud neljast elemendist, mis Kabalas on JHVH. Sellepärast on JHVH Golemile kirjutatud. Kabalas tähendab JHVH neli tähte nelja elementi. Rabi paneb Golemisse energiat ja annab seejärel käsu.

Sellepärast on nende Jumala nimi JHVH. See on mõttevorm.

Teine võimalus seda mõista on inglid. Neid näidatakse avalikult Kabala mõttevormidena. Neid loovad ja kutsuvad rabid, kes teavad nende nimesid ja valemeid. Metatroni lugu on ingli loomine "Jumala" poolt rabide koodimaailma ja seda inglit kutsutakse JHVH-ks. Ta teenib "Jumala" ehk rabide korraldusi taevas astraalis. Näidatakse, et Metatron on nende Jumal JHVH, kes teenib suuremat Jumalat, kes on rabide Jumal. Juudi jumalat judaismis näidatakse avalikult kui rabide loodud ja käsutatud mõttevormi.

Allikas:
Tree Of Souls, Schwartz
Idiots Guide to Hinduism, Johnsen

JoS-i foorumite kaastöödTAGASI PEALELE
User avatar
Deep Darkness
Posts: 572
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

Hanukkah Exposed
Hanuka paljastatud

Hanuka eesmärk juudi usundis põhineb Talmudi Gemara lool Menoraa valgusest juudi templis. Kui juudid templi kreeklastelt üle võtsid, leidsid nad ühe purgi õli, mida goyid ei olnud rüvetanud. See purk põles võluväel kaheksa päeva ja mitte ainult ühe päeva.

Rabi tunnistab, et see on sümboolne, mitte sõna otseses mõttes ajalooline sündmus. Lugu räägib, et kreeklased sundisid juute panema paganlike jumalate kujutisi oma templisse ja see põhjustas mässu. Kaheksa päeva sümboliseerib nime YHVH, mille 26 väärtust annab kokku 8. Menoraa on JHVH sümboliks olev mägi Menoraa.

Hanuka kehtestati juudi festivalile Sukkotile tuginedes. Kuid nagu rabid väidavad, on Hanuka eesmärk olnud rünnata paganlikku vaimset Saturnalia festivali, mis algas umbes sel ajal.

Menora valgus sümboliseerib Ketheri valgust, mis on Ain Soph, mis on seotud Shekhinah'i 22 heebrea tähega, Sukkoti kabiinides on pealuu, mis on judaismis Ketheri sümbol. Menoraa üheksa haru on juudi maailmapuu maailmad, mille kohta on mainitud, et puul on samuti üheksa maailma, mis lähtuvad Ketheri kümnest, mis on varastatud hinduismist. Seal on üheksa peamist loka't, kuid varjatud kümnes, millest nad lähtuvad. Kuid juutluses on number 9 lõplikkuse number ja seda kasutatakse kohtumõistmiseks mittejuutide üle, see üheksas täht Tas on seotud ühe asjaga, mittejuutide needmisega Kabalas. Juudid püüavad siduda mittejuutide hinge üheksat peamist väravat-Loka'sid või Tšakraid, mis moodustavad teadvuse keskused ja mis peavad olema puhastatud ja aktiveeritud korralikult, et madu, mida nimetatakse Sat'iks, saaks tõusta kroonini ja seejärel saavutada täieliku vaimse ärkamise seisund.

Üheksas täht Tas on ümberpööratud Sat, mis on saatanliku hinge ja saatanliku Jumala iidne nimi, mis on sanskriti keeles Saatan. Üheksas täht Tas ei eksisteeri tulevases juutide maailmas, sest see on mittejuutide ja nende maailma täht.

Tulede muinasjutt on lihtne templi tagasivõitmine ja paganate väljasaatmine sümboliseerib juutide tulevast maailma, kus mittejuudid hävitatakse Ketheri valgusega, nende jumala JHVH energia alistab ja hävitab mittejuutide maailma täielikult. Hanukat seostatakse mittejuutide needmisega aastaajal, mil mittejuudid tegelesid vaimsete praktikate ja kommetega, mis on seotud Magnum Opusega, valguskehasse tõusmise vaimse praktikaga. Selle eesmärk on siduda mittejuudid sellest välja ja hävitada mittejuutide maailm. Talmudis mainitakse ka, et Saturnaalide festival on paganlik festival, mille juudid on lubanud hävitada. See festival tehti sel ajal, et viia aeg vastavusse Magnum Opuse vaimse töö teostamiseks õigete astraalenergiatega.

Uusplatonistlik filosoof Porphyrios märkis, et Saturnaalide pidustuste eesmärk oli "hingede vabastamine surematusse". Seda tehakse Magnum Opusega. Saturnaalid põhinevad Magnum Opuse vabanemisel ja lahustumisel ning põhineb Päikese sisenemisel Kaljukitsesse:

Nagu Hauck kirjutas oma alkeemiateemalises raamatus: "Kaljukits hõlmab kogu tööd algusest lõpuni. Kaljukits on esimene märk aastas ning liikumine Kaljukitselt Kaljukitsele hõlmas ühte sümboolset alkeemilist aastat, mille jooksul sai tehtud Suur Töö.

-JoS-i foorumite kaastööd


TAGASI PEALELE
User avatar
Deep Darkness
Posts: 572
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

Passover Exposed
Paasapüha paljastatud

Juutide paasapüha rituaal on kabalistlik rituaal, mis on seotud uue aasta okultistlike energiatega märtsis-aprillis, mil algatatakse tulevase aasta okultistlik tegevus.

Juutide paasapüha tähistamine põhineb sellel, kui juudi "jumal" mõrvas Egiptuse esmasündinud mittejuutide lapsed. See hõlmab ka vaarao last. See on ka aeg, mil kristlased tähistavad lihavõtteid. Paasapühade ajal sooritavad juudid mittejuudi laste rituaalseid mõrvu. Laps mõrvatakse rituaalselt, imiteerides Jeesuse kristlikku rituaalset mõrva lihavõttepühal. See loob sümpaatilise sideme kristliku rituaaliga, mis pole midagi muud kui juutide rituaalsete mõrvade jäljendamine. Juudid kallavad lapse verd tassidesse ja joovad seda ning küpsetavad verest matzo leiba. Sellel rituaalil põhineb kristlik armulauarituaal. Kristliku pilarituaalse mõrva ja juudi rituaalmõrva energiad ühinevad astraaltasandil ja annavad rituaalile rohkem energiat.

Arusaamine, et esoteerilistes tekstides kasutatakse teatud tšakrate energiat, et avaldada tööd maailmale, mille energiatele need vastavad, on võti paasapühade mõistmiseks. Paasapüha rituaal on massirituaal, mille käigus kogu juudi rassi hinge kasutatakse ühiselt rituaali eesmärgi avaldamiseks maailmale. Kabala tekstides nimetatakse juutide rassilist hinge ja juudi üksikut hinge korraga "jumalaks", nende Kabala puu kümme sefirot või maailma on nende hingekaart ning see puu ja maailmad ning 22 tähte sellel moodustavad "jumala", isegi nende "jumala" nimi JHVH on see, kuidas kümme maailma jagunevad puu elementaarseteks osadeks. See on juutide hing ja ei midagi muud. See tehakse Kabalas avalikult selgeks.

Kabalistlikud tekstid paljastavad tõelised üksikasjad selle kohta, mida ja miks seda paasapühal tehakse. Paasapüha aluseks on Ain Sophi või Ketheri energiate suunamine allapoole, mõeldes kolmele ülemisele maailmale Binahile ja Chochmahile. Sellesse, mida nimetatakse seitsmeks madalamaks Sefirotiks.

Kümme maailma on juudi hinge kaart nii individuaalselt kui ka kollektiivselt. Juutide ehk JHVH mõttevorm pole midagi muud kui kollektiivse ja individuaalse juudi hinge energiaprojektsioon. Keterit või Ain Sophiat nimetatakse ka Šekinaks või "Pühaks Vaimuks" koos 22 heebrea tähega, miks? Sest kui uurida praktilist kabalat, juudi hinge mustrit, vibratsioonimustrit, mis moodustab juudi hinge erinevatel avaldumistasanditel, on seal 22 tähte ja kümme maailma.

Paasapüha tähistamise rituaalsed sederid põhinevad kümnel rituaalil, millest igaüks on seotud energia suunamisega ühte neist maailmadest. Kasutatud veinitopsid ja maatzo pallid on seotud energiate suunamisega.

Veinitops, millesse veri pannakse, on Binahi maailm ja matzo, millesse veri küpsetatakse, on Chochma maailm. Keter on juudi hinge astraalmudel, mis jaguneb nende tšakrate/energiakeskuste maailmades nendeks kaheks pooleks, juudi hinge mees- ja naisaspektiks. Kabala ütleb, et elujõud on veres, hinge energia on veres, mistõttu juudid joovad verd, on vaja ohvri elujõudu, et rituaalile otse oma energiataset tõstes jõudu juurde anda. Ohvrite põletamisel ja mõrvamisel vabanevad astraalenergiad suunatakse samuti massirituaali.

Paasapühade rituaalsete mõrvade energiad on suunatud kollektiivsesse juudi hinge, läbi Keteri tasand astraalmalli, mis ühendub kogu juudi hingege kõigi tšakratega ja mille ühendus voolas mehelikku ja naiselikku aspekti ning energiakeskustesse. Kogu paasapüha seder on loodud ühenduma rituaalsete tapmiste energiatega sümpaatiliste ühenduse ja meele joondamise ning heebreakeelsete kabalistlike valemite laulmise ja veinitopsidest joomise ning matzo leiva söömise kaudu. Sellest kõigi kümne maailma omaduste kollektiivne energia, mis on täidetud rituaali käigus esile kutsutud energiatega ning kogu juudi hinge jõuga projitseeritakse ühiselt väljapoole miljonitesse kristlikesse lihavõtte rituaalidesse.

Kabala teeb selgeks eesmärgi kasutada selle massitöö jaoks juudi rassilise hinge kõigi kümne energia- või teadvuskeskuse kollektiivseid energiaid:

Viis ilmingut meeste maailmade või tšakrate jaoks ja viis ilmingut naiste maailmade või tšakrate jaoks. Meeste viis tšakrat on suunatud mittejuutide needmisele ja naiste viis tšakrat juudi rassi õnnistuseks. See on seotud Kabala ranguse ja halastuse kontseptsiooniga. See on lihtsalt kood, mille abil kasutatakse juudi hingekeskuste energiat erinevateks töödeks. Kabala näitab, kuidas neid üksikult või väiksemates rühmades või paasapüha puhul korraga kasutada.

See rituaal paljastab ka, et kristluse eesmärk on toimida juudi rituaalide kanalina, et need saaksid ilmuda maailma mõtte ja iga kristlase kaudu, kes on "Püha Vaimu" ehk Shekinah'i hingeenergiaga ühenduses juudi rassiga [YHVH]. Okultismis on teada, et inimene suudab energiat inimesele suunata, mida hinduismis nimetatakse "Pranam". Kristliku jumalateenistuse energia suunatakse kõik juudi rassi hinge, täites ühiselt juudi rassi suure vaimse jõuga. Nagu ka kristlaste ühendamine juudi rassilise hinge projitseeritud mõttevormiga astraalis, millega kristlane liitub ja ta toimib kanalina, mille kaudu ilmuvad juudi rituaalid füüsilisse maailma.

Yom Kippuri rituaali eesmärk, kui uurida rabisid ja kabalistlikke tarku, on luua negatiivse energia ülekandmine, mida juudi rass kogub oma hinge paasapühadest ja sellistest mõrvarrituaalidest. Ja kanda see vaimselt üle mittejuutidele. Seejärel neavad juudid mittejuute nende hävitamiseks. Viies üle juutide tegude negatiivne karmaenergia goyidele, maksavad goyid selle kurja eest, mida juudid on neile teinud. Kristluse kontseptsioon teeb selle võimalikuks. See põhineb negatiivse energia ülekandmisel süüdlastelt süütutele, luues mittejuutidest ohvrite massimeeles sümpaatilise sideme. Kristlastele õpetatakse, et nad on kogu aeg süüdi ja nad häbenevad seda ning usuvad, et nad väärivad karistust. See loob nende mõtetes TÄIELIKULT avatud akna juudi needustega ühenduse loomiseks.

Eesmärgiks on kõigi vaimsete teadmiste eemaldamine ja ajaloo täielik hävitamine juutide kristluse programmiga. Jättes mittejuudid abituteks ohvriteks juudi rassilise agenda kõigide kurjade kavatsuste ees.

Joy of Saatan foorumite kaastööd
User avatar
Apprentice
Posts: 630
Joined: Wed Jul 04, 2018 8:16 pm
Location: Where hebrew letters come to die

Re: Estonian Translation Thread

Post by Apprentice »

Why Christianity Attacks Sexuality
Miks kristlus ründab seksuaalsust


Kristlik kirik on teinud kõik mis nende võimuses seksuaalsuse kontrollimiseks ja allasurumiseks. Seksuaalenergia on loominguline elujõud mis vabastab kundalini energia. Ühtlasi on see otsene oht juutidele ja nende inimkonna orjastamise plaanile.

Kristluses pole mitte midagi spirituaalset. See on vaid tööriist spirituaalsete teadmiste ja spirituaalsuse täielikuks eemaldamiseks. Teise tšakra (seksuaaltšakra) ründamisega on see neil edukalt õnnestunud. Sel moel on kundalini energia esimeses tšakras lõksus. Kundalini energia ohutul moel tõusmiseks peavad kõik tšakrad olema vabad ja avatud. Tšakrad on hinge võtmetähtsusega komponendid. Psühholoogilised sissevõetused/takistused manifesteeruvad just nendes, luues blokeeringud mis takistavad spirituaalse energia tõusmist ja ringlemist nii seitsmes põhitšakras kui ka 144 000 nadi kanalis.

Kristlus, islam ja teised sarnased spirituaalsuse hävitamise programmid ründavad seksuaalsust (olgu see siis heteroseksuaalsus, homoseksuaalsus jne) jõuliselt igal võimalikul moel. Need programmid töötavad selleks, et tekitada inimestes seesmisi piiranguid, süüd, häbitunnet ja pöörata miski, mis on ilus ja spirituaalselt jõudu andev, inetuks ja räpaseks. Ainult mõned üksikud kristlased ja moslemid on üldse teadlikud sellest mida spirituaalsus tegelikult tähendab. Kõik need kuritahtlikud programmid on asendanud spirituaalsed põhimõtted valelike juudi tegelaskujude, juudi paikade ja muude väljamõeldud juudi arhetüüpidega nagu jeesus naatsaretlane. Seda viimast kasutatakse diversiooniks ja tähelepanu kõrvalejuhtimiseks, et järgijad ei saaks ligipääsu tõesele spirituaalsusele ega iseenda hinge kallal töötamisele. Tõele au andes päästame meie ise oma hinged. “jeesus” on fiktiivne juudi tegelaskuju mis pole midagi muud kui pettur IDEE tasandil.

Kundalini vabastab hinge ja avab ka psüühe. Lisaks on kristlik kirik teinud kõik nende võimuses oleva, et me ei suhtleks selliste olenditega nagu Saatan ja tema Deemonid. Nad on tahtlikult lõiganud meid ära kõigist teadmistest ja väest. See hoiab meid kõiki pimeduses ning lõikab meid ära meie Õigest Loojast Jumalast.

"MEIE HÄVITAME JUMALA " – Siioni tarkade protokollid

Seksuaalne allasurutus loob tasakaalutuse juurtšakras ja sakraaltšakras mis mõjutab emotsionaalset taset (tšakrat), sealt edasi järgmist tšakrat jne. Sellega kaasnevad täiendavad häired energiate tasakaalus mis tekitavad hirmu, süütunnet ning muid emotsionaalseid ja psühholoogilisi häireid. Äralõikamise tulemusena pole energial väljundit ning inimkond käib spirituaalselt alla, põlvkond põlvkonna järel. Igat põlvkonda on programmeeritud vaatlema seksuaalsust judeokristlikul/islamistlikul moel. Vähe on neid kes neist mõjutustest täielikult vabad on. Seksuaalsus võrdub elu, vabaduse ja spirituaalse arenguga. Kirik teab seda ja on neid teadmisi inimkonna eest sajandeid varjanud.

Kui ma mainin “kirikut”, pean ma silmas tipptegelasi, mitte tavalist pedofiilist preestrit või vaimulikku. Katoliiklik preesterkond on parim näide programmeeritusest, ignorantsusest ja rumalusest koos pimeda sõnakuulelikkusega. Laste vägistamine ja ahistamine on peamine näide sellest mis võimsa sugutungi teadliku allasurumisega kaasneb, sest tegemist on otseselt elujõuga.

Nende teadmiste mahasurumise tõttu kasutab inimkond vaid 10 kuni 20% oma tegelikust potentsiaalist. Hinge energiakeskused on suletud ja uinunud, lõigates inimese ära teistest dimensioonidest, blokeerides spirituaalse, mentaalse, emotsionaalse ja füüsilise potentsiaali. Seda kõike selleks, et hoida see vägi “valitud” väheste käest.

Selle on põhjustanud musta maagia kasutamine tipptasemel tegelaste hulgas, vastavaid teadmisi on sajandeid käest-kätte antud. New age liikumine õpetab abitust ning keelab tugevalt mis tahes musta maagia kasutamise selleks, et tagada taolise väe püsimine väheste käes. Õiglus ja õigusemõistmine on tugevalt maha laidetud ning rünnatud. Inimesi programmeeritakse olema ohvrid ja orjad. Nagu ka juutide kommunismis, kasutatakse lakkamatut hirmu. Juutide kommunism ongi see milleni kristlus lõpuks viib.

Maagiat katsetavad new age inimesed on ka tasakaalust väljas. Iidsed Egiptlased teadsid, et meisterlikkuse saavutamiseks peab inimene olema osav nii valges kui ka mustas maagias. Must maagia on allasurutud ja kontrollitud, seda kasutavad vabalt need vähesed kes tipus istuvad. Keskmine inimene pole selle fakti suhtes mitte ainult ignorantne, vaid taolise maagia ees ka täiesti abitu.

Naiste alandamine ja väljajätmine parema käe religioonides teenib spetsiifilist eesmärki. Nagu Thoth avaldas, peab tasakaalu ja harmoonia saavutamiseks kõike olema kaks. Kaks on loominguline jõud. Naiselik energia meis kõigis on alateadvus ja psüühe. Naiselik aspekt ühendab meid kõrgemate meele dimensioonidega tasakaaluks aju mehelikule, loogilisele poolele. Ideaalis peaksid need kaks töötama harmoonias. Kundalini energia pärineb hinge naiselikust osast. Naisi rünnates ja alandades surutakse seda energiat alateadlikult veelgi rohkem alla.

Vaenlaste tegevusplaani jaoks on naiseliku energia allasurumine fundamentaalse tähtsusega. Kui naiselik energia on täielikult allasurutud, lülitatakse intuitsioon ja kõrgem teadlikkus välja ning nende üle domineerib madalam teadvus. Südametšakra on seitsme tšakra ühenduslüli ja lülituspunkt, sellest allapoole jäävad tšakrad on siis eraldatud. Tekkib tõsine tasakaalutus. Kirik ja selle kontrollivad seltsilised on täiesti teadlikud naiseliku energia äralõikamisega kaasnevast tasakaalutusest. Tšakrad töötavad kõik koos.

Seejärel toimub ülimalt vajaliku meele täielik kadumine. Seda nimetatakse ka “kuuendaks meeleks”. Inimkond on spirituaalselt pime ning on seeläbi muutunud täielikuks ohvriks. See on kristliku kiriku eesmärk: muuta paganad teadmatuteks kõhklematuteks orjadeks kes juudi isandate küüsis (kommunistlik riik) pole vastupanuks võimelised. Kui näiteks meisterlik juut saadab teele needuse, langeb kristlike valedega programmeeritud pagan täielikult selle ohvriks. Ta isegi ei näe seda tulemas ega tea midagi. Sel moel muutuvad juudid “jumalaks”.

Tsitaat juudi talmudist:
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Kui Messias tuleb, saab igal juudil olema 2800 orja."


TAGASI KRISTLUSE PALJASTAMISE LEHELE
User avatar
Apprentice
Posts: 630
Joined: Wed Jul 04, 2018 8:16 pm
Location: Where hebrew letters come to die

Re: Estonian Translation Thread

Post by Apprentice »

The Stolen Year
Varastatud Aasta


Meie Paganlik Päikeseratas varastati ning on nüüd Vatikani keskpunktis:

Täiendava informatsiooni saamiseks loe: Kristlusel pole mitte midagi originaalset.

Kristluse saabumisega hävitati ning tehti maatasa kõik Paganlikud templid ja tähtsad religioossed keskused. Need struktuurid olid ehitatud võimsatele maa energiajoontele, et joonduda maa energiatega. Paganate hävitatud templite ja haridusasutuste asemele ehitati seejärel kristlikud kirikud. Kõik Paganliku päritoluga asjad pandi needuse alla ja tunnistati “kurjaks”. See samm kindlustas psüühilise energia rakendamise juutide ülistamiseks ning tohutu hulga juudi valede jõustamiseks.

Maipüha (Beltane, Walpurgisnacht, The Feast of Valbörg, The Feast of Beltane, May Day) on iidne ja tähtis Paganlik püha. See pidu on Baal/Beelzebub auks. Täiendava info saamiseks kliki siin.

Beltane/Maipüha on asendatud kristliku versiooniga, “lihavõtetega”. Meie algsete Jumalate ja kommete asemel on fookus nüüd juutide leiutatud naatsaretlasel ning toimub selle orjalik kummardamine ja psüühilise energia suunamine. Veelgi moonutatumas versioonis on 1. mai juudi kommunismi olulise tähistamise päev.

Sõna “Easter” (lihavõttepüha) pärineb Jumalanna nimest Astaroth. Algselt oli see “Ashtar”. See püha langeb kokku kevadise pööripäevaga kui päev ja öö on ühepikkused. Anglosaksid tundsid seda püha “Eastre” nime all. Viljakuse Jumalannat seostati jäneste ja munadega. Teiste nimede hulgas on: Easter, Eastre, Eos, Eostre, Ester, Estrus (Estrus tähendab emaslooma indlemist paaritushooajal), Oestrus, Oistros ja Ostara. “Jumala lambuke” varastati sodiaagist kevadiselt Jäära tähtkujult.

Kõik ülaltoodu on varastatud ja rikutud selleks, et fookus oleks fiktiivse juudi kummardamisel. See loob võimsa psüühilise ühenduse:
Tsitaat juudi talmudist:
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Kui Messias tuleb, saab igal juudil olema 2800 orja."

Paganate suvine pööripäev varastati ja asendati “jaanipäevaga” (inglise keeles "St. John's Day"), et austada “püha ristijat Johannest” kes pole midagi muud kui järjekordne juutide väljamõeldud tegelaskuju mis varastati Hindude alkeemilisest põhimõttest, et Paganad seda orjalikult kummardaks ja psüühilist energiat suunaks.

Esimese leiva päev (1. august, Lammas Day/Lughnasadh) asendati rukkimaarjapäevaga, et keskenduda fiktiivsele juudi neitsi maarjale, et Paganad orjalikult seda austaks ning oma psüühilised energiad vale tugevdamiseks suunaks.

Halloween/Samhain asendati “kõigi pühakute päevaga”.

“Christmas” asendas Jõuluaja ja talvise pööripäeva. See on ülim jumalateotus!
Jällegi on täielik fookus juutide väljamõeldud naatsaretlasel ja tema võltsil sünnil, võltsidel juudi vanematel ja kõigel muul võltsil. Neid valesid taotakse Paganatele pähe kogu maailmas. Sellega luuakse massiivne psüühilise energia pööris mis reetlikult hävitab meie kultuuripärandi ja mälu, panustades sellega meie endi hukatusse. Väljamõeldud naatsaretlane on vallutanud kogu Jõuluaja alates “advendist” kuni selle sünagoogis ümberlõikamiseni rabi poolt 8. päeval.

Imbolc ehk kevade algus asendati “tuhkapäevaga” mis on vastlapäevale järgnev kolmapäev. See varastati iidsest Hindu riitusest mille käigus määriti lauba keskel kolmanda silma kohale tuhka.

Kristlikud fundamentalistid näevad hirmsat vaeva kõigi nende pühade Paganliku päritolu jälgede kõrvaldamiseks. Eesmärk on tugevdada kristlust ja hoida see vale kõikumatuna. Nagu olen korduvalt öelnud, on ajalugu ümber kirjutatud ja seda tehakse ka praegu. Tõde asendatakse valedega mis edendavad juudi ülemuslikkust ja nende eesmärki kehtestada kommunistlik uus maailmakord kus nemad ongi “jumal”. Mässu on alati seondatud Saatanaga ning seda surutakse intensiivselt maha, et luua uus juudi maailmakord kus kõik Paganad on ribakoodiga orjad.

Lisaks rünnatakse Paganlikku kultuuri järeleandmatult ka alateadlikul tasandil paljude juudi hollywoodi filmide kaudu. Tihti sunnitakse teadmatuses Paganaid omaenda rahvast needma, hukka mõistma ja juute ülistama. Juudid on juba ammu lollitanud Paganaid juutide musta tööd nende eest ära tegema, olgu see siis sõdade pidamine või Paganate needmine. See ajalugu on neil üsna pikk. Silmatorkav näide oli Iraagi sõda. Seda pidasid Iisraeli nimel peaaegu täielikult Paganad, sest teadaolevalt hukkus sõjas ainult neli juudi sõdurit.

Robotlikud juute ja iisraeli ülistavad laulud ning palved on “kohandatud” Kaug-Ida mantratest. Neid lauldakse ja kantakse kristlikes kirikutes korduvalt ette. Lisaks kogutakse kümnise ja annetustega kokku miljardeid dollareid. Olgu me, Paganad, neetud!!! Paganad laulavad ja palvetavad omaenda hukatuse eest. Talmudis on väidetud, et Paganad “situvad omaenda Jumala ette”. See Jumal on Saatan!!!

Ühe Halloweeni ajal nägin poes müügil eriti jälke Kuradi maske mis kujutavad meie Looja Jumalat Saatanat. Halloween on minu lemmikpüha koos kostüümide, pidude ja muuga kuid meie Looja Jumalat puudutav on hoopis teine teema. See pole mitte ainult tohutu solvang meie Looja Jumala pihta vaid ka suur kõrvakiil kõigi Paganate pihta.

Fundamentalistlikud kristlased on järeleandmatult rünnanud lihavõttejänkut mis on vanem kui kristlus ise. Samuti rünnatakse Jõuluvana (Santa Claus, “Nick” ja “Nicholas”). “Santa” anagramm on “Satan”. Punane, valge ja must on hinge peamiste nadi kanalite värvid. Ka “Nick” on üks Saatana nimedest.

Juudid kasutavad oma musta töö tegemiseks rumalaid kristlasi ning naeravad ise nende lolluse üle. Juudid teavad, et naatsaretlane pole päris; et seda väljamõeldist surutakse järeleandmatult peale ainult selleks, et orjastada Paganad ja tekitada massiivne Paganate psüühilise energia pööris juutide “Messiase” reaalsusse toomiseks.
Tsitaat juudi talmudist:
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Kui Messias tuleb, saab igal juudil olema 2800 orja."

Kuna see on vale, on kristlus juudi kommunismile eelnev staadium mille käigus eemaldatakse jõuga mis tahes jäljed spirituaalsetest teadmistest. Sama tehti inkvisitsiooni abil. See tagab selle, et okultsed teadmised ja vägi püsivad juutide käes masside täielikuks orjastamiseks ja kontrollimiseks ning juudid seavad end “jumalana” sisse.


TAGASI KRISTLUSE PALJASTAMISE LEHELE
User avatar
Apprentice
Posts: 630
Joined: Wed Jul 04, 2018 8:16 pm
Location: Where hebrew letters come to die

Re: Estonian Translation Thread

Post by Apprentice »

Murderers, Thieves, and Liars: Christianity has Nothing of Its Own
Mõrvarid, vargad ja valetajad: kristlusel pole mitte midagi algupärast

Judeokristlik piibel ei paista kindlasti nii vana kui seda usutakse. Sama kehtib selle ropu programmi kohta mida nad “religiooniks” nimetavad. Näiteks saab tõde näha gooti katedraalides. Need olid ALGSELT PAGANLIKUD. Sõltumata sellest, mida populaarsed ajalooraamatud väidavad (ja paljud neist toetavad juutide kristluse valet), näib nii, et kristlus ilmus maailma koos inkvisitsiooniga, eriti Euroopas. Selline asjade käik on praktiliselt igas aspektis identne kommunistliku ülevõtmisega mille puhul kasutatakse massimõrvu, piinamist ja elementaarsete inimõiguste piiramist.

“Kristlus ja kommunism on spirituaalselt ja ideoloogiliselt väga lähedased. See on suhteliselt tuntud üldistus mille on omaks võtnud erinevad mõtlejad, alates Lev Tolstoist kuni Thomar More-ni. Vähesed inimesed teavad, et maailma kõige esimene sotsialistlik riik rajati Paraguais ja see põhines katoliiklike jesuiitide ideedel juba enne seda kui Marx oma õpetused lõi.”

“Jesuiitide religioosne ordu “Jeesuse ühing” katoliku kirikus oli laias laastus võrdne Nõukogude Liidu KGB-ga.“
Ülaltoodud tsitaadid on võetud kommunistliku partei ja Nõukogude Liidu juhtivast ajalehest “Pravda”. 30. aprillil 2013 ilmunud artikli pealkiri oli: Kas kristlusel ja kommunismil on erinevusi?

Juudid ja nende kristlastest kaaslased on hävitanud iidseid kirjutisi ja tekste ning kirjutanud fiktiivse, oma plaanidega kooskõlas oleva ajaloo. Nad üritavad väita, et mingi Paganism jäeti alles, et kergendada rahva üleminekut kristlusse kuid mina kahtlen selles tugevalt. Sama peaks tegema iga intelligentselt mõtlev inimene, sest KÕIK, mis neil on, ON VARASTATUD KRISTLUSELE EELNENUD PAGANLIKEST RELIGIOONIDEST. Jehoova tunnistajad on teadlikud kõigist Paganlikest elementidest kristlikus religioonis kuid nad on illusioonides naatsaretlase osas, sest ka naatsaretlane on varastatud KONTSEPT, põhinedes enam kui 18 Paganlikul Jumalal kes esindasid kontsepte.

NAGU JUUTIDEL, POLE KA KRISTLUSEL MITTE MIDAGI ALGUPÄRAST!

Vaata Vatikani väljakut – Egiptuse obelisk Saatanliku Päikeseratta keskel:

Veel üks näide Vatikani trepikoja laest. Juhin tähelepanu ruuniliste Galdr joonte disainile. Samas tappis inkvisitsioon massiliselt druiide ja teisi Paganlikke preestreid, sest Ruunide kasutamine või isegi nende teadmine tähendas automaatset surma:

Egiptuse Jumalad Vatikani muuseumis. Kui keegi viitsib vajalikku uurimistööd teha, on ilmselge, et praktiliselt kõik Vatikani omandis on VARASTATUD. Egiptus on judeokristlikus piiblis hukka mõistetud. Samas, kui loed läbi kõik sellel veebilehel oleva ja teed täiendavaid uuringuid, näed ilmselgelt kui palju elemente on judeokristlik religioon Egiptusest VARASTANUD ja moonutanud. Need jumalad lõpetasid juutide kirjutatud jumalateotuslikes loitsuraamatutes “Goetia” sektsioonis.
Saatana kuningriik varastati temalt!

Veel fotosid Paganlikest Jumalatest Vatikanis:

Apollo (Paljusid Apollo pilte nagu see siin esitati naatsaretlase pähe)

Paljud naatsaretlase pähe esitatavad kujutised sisaldavad mehe kuju koos haloga (kas kiirtega halo nagu ülaloleval pildil või neli kvadranti mis kujutavad kroontšakrat ja meelekohtade tšakraid). Inimesi on programmeeritud uskuma, et need on naatsaretlase kujutised kui tegelikkuses on need näited mehest kelle kundalini on tõusnud.
See on kontseptuaalne!
See kontsept varastati Paganlikelt Jumalatelt ja pärineb Saatanast – tõusnud kundalini kohta öeldakse “Kuradi tõusmine”. See manifesteerub halona mida nii paljudel vanadel maalidel näha võib.

Kui kõik inimesed millalgi nende sümbolite tõelisest tähendusest aru saavad, langeb pettuseloor ja juudid ei saa oma juraga enam jätkata. See on peamine põhjus miks judeokristlik piibel ähvardab igaüht, kes okultset õpib või praktiseerib, “põlemisega tulemeres”.

Maalingutel katakombides mis pärinevad 3. ja 4. sajandist meie aja järgi on sama kujutis mehest. Mõnedel kujutistel on Marduk, osadel Apollo ja teised Paganlikud Jumalad. Raamat “The Unknown Catacomb” on huvitav ja paljastab palju infot katakombides olevate Paganlike teoste kohta.
Nüüd on siin nn. kristlikud surnuaiad ehk “katakombid”. Siin on üks kujutis mida peetakse pühakuks. Tegelikkuses on see varastatud, sest LAMBAKARJUS ON HERMES EHK THOTH. Kliki siia.
Taaskord neli veerandit.

Veel üks tüüpiline maaling mille väidetakse olevat “Paulus”. See on lihtsalt pilt mehest:

Muidugi pole mehe nime maalil ega selle serval. Inimesed on lambad, enamus usub mida neile räägitakse ilma ühegi küsimuseta. Lakkamatult manitsetakse neid “usaldama” ja “uskuma”.

Lambaga piltidel tähistab lammas Jäära ja aega kui Päike on Jääras. See on parim aeg alustada suurt alkeemia ettevõtmist. Sel pole mitte midagi pistmist kristlusega.

Vaadake seda kroonilist juudi persevesti ja Egiptuse Vaarao peakaunistuse koopiat:

OLGU TAL HÄBI!

PAGANLIK ROHELINE MEES, seda on näha katedraalides kogu Euroopas:

Koletised (Gargoyle), kes on väiksemad Deemonid, on nähtavad praktiliselt iga suurema katedraali küljes Euroopas:

See kuju Strasbourgi katedraalis näikse olevat Assüüria džinn:

Näiteid on palju rohkem ja see on lõputu. Paljud ajalootekstid nimetavad judaismi, kristlust ja islamit “kolmeks suureks religiooniks”. Kui need ongi nii suured ja nii originaalsed, miks neil siis MITTE MIDAGI algupärast pole? Islamis ei lubata isegi inimese kuju maalida. See vastab kommunistlikule tegevusplaanile eemaldada ajalugu ja teadmised rahvalt, et neist ühekordsed orjad teha.

Too oli siis, see on nüüd – AJALUGU HÄVITATAKSE JA KIRJUTATAKSE VALEDEGA RINGI!!


TAGASI KRISTLUSE PALJASTAMISE LEHELE
User avatar
Apprentice
Posts: 630
Joined: Wed Jul 04, 2018 8:16 pm
Location: Where hebrew letters come to die

Re: Estonian Translation Thread

Post by Apprentice »

http://josestonia.org/satanslibrary.org ... iracy.html

Kui palju inimesi tuleb veel hukata?

Kui palju riike ja linnu tuleb veel hävitada?

Kui palju oma iidsest ajaloost me veel kaotame selleks, et hoida käigus kristluse VALE.

Pärast judaismi ja kristluse ilmumist on katsetatud kõike alates massimõrvadest kuni tervete linnade hävitamise, iidsete raamatukogude ja haridusasutuste põletamise, tervete rahvuste genotsiidini selleks, et kehtestada kohutav vale ja hävitada tõde.

Inimkonna Looja oli see keda tuntakse “Kuradina”. Inimkonda EI LOONUD judeokristlik “jumal”.

Kliki pildil ja loe tõestust!
User avatar
Deep Darkness
Posts: 572
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

Purim Exposed
Purim paljastatud

Juudi tekstide mõistmisel on judaismis erinevad tähendustasemed. Kabala on kõrgeim tase, okultistlik tasand, heebrea keeles "sod", mis tähendab "saladust".

Kabala on kodeeritud keel, mis põhineb sümboolikal, selle paremajulisel või psüühilisel meetodil ja "praktilisel kabalal", tõelisi okultistlikke õpetusi õpetatakse rabiõpilastele, kes sobivad selliseks õpetuseks. Sümbolid on koodide ja neis sisalduva teabe kasutamise arhetüübid.

Tekst Estri raamatust Tooras on pannud imestama mõned debiilikust kristlikud teoloogid. Sest see ei maini raamatus kuskil "jumalat". See on ainulaadne, kuna see on ainus Toora raamat, mis ei maini "jumalat".

Rabid, kes on tegelikud Kabala adeptid, on väitnud, et kui tekstis ei mainita sellisel juhul "jumalat", siis see tähendab, et see viitab rabidele, kes kasutavad omaenda psüühilist jõudu. See toob meid Esteri loo juurde, me mõistame seda kõigepealt okultistlikul tasandil.

Mordechaid nimetatakse judaismis "prohvetiks", Talmudi ja Kabala tekstides on prohvet psüühiliselt väga arenenud rabi, tegelik okultistlik adept, keegi, kellel on arenenud psüühilised jõud. Mordechaile antakse Esther lapsena ja ta imetab teda oma rinnast ning tal on temaga verepilastus, salaabielu. Mordechai nimi tähendab heebrea keeles "Mürri" ja Esther tähendab "Mürt". Pange tähele, et Chai on elu nimi heebrea keeles Mordechai nime lõpus, see on number 18, mis on seotud mees- ja naisenergiate ühendusega. Intsestuaalne suhe on kabala puu maailmade liit, mis tekitab Ain Sophi, sisemist psüühilist jõudu genereeriva sädeme.

Mürr seostub iidse maailma kolmanda silmaga, mis suunab energiat. Mordechai, kogu lugu juhatab Esterit kõigesse. Mürt on judaismis maagiline puu, mis sümboliseerib juudi hinge vaimset jõudu. Mürdipuu lehti kasutatakse sümboolselt maagilistes rituaalides, et saada toiminguid, mis esindavad jõustatud hinge psüühilise jõu vilju. Ester on Mordechai energia või psüühiline jõud, mille ta genereeris ja toitis omaenda energiatega ning suunab seejärel oma okultistlikku eesmärki täitma. Esteri loos on eesmärgiks see, et juudi rass võtab Pärsia impeeriumi seestpoolt üle.

Mordechai ja Esther on vilunud mõistuse psüühiline jõud, mis juhib ja loob selle avaldumiseks vajalikke toiminguid. Ester esindab Shekina võimu. Selle arusaama laiendamiseks antakse Mordechaile judaismis number 400. See tähistab tähte Tav, mis tähistab juudi hinge energiat, mis liigub Keterist kroonist läbi maailmade, kus see materialiseerub Malkuthis. See esindab ka töö energia genereerimist ja selle töö avaldumist füüsilisse maailma. Tavi iidne sümbol on Kabala mateeria rist, Malkuthi sümbol. Mis on "Kuningliku Kuningriigi" maailm. Sellist kuningriiki üritavad juudid avaldada oma Toora loitsuga, mida nad teevad maailma valitsemiseks. 400 võetakse ka 40-ks, mis on Messia arv, juudi maailma kuningas. Mordechai esindab ka juudi Messiat, kes on poliitiline juht ja rabide adept.

Tav tähistab sõna "Amet", mis on pitser, mille rabi pani Goylemi otsaesisele, et viia Goy rabi kontrolli alla. See mõiste tähendab algse egiptuse keeles teadvuse eemaldamist, kust see varastati. See kujutab endast mittejuutide meele sidumist juudi loitsu energiaga. Pange tähele, et Pärsia valitseja on lummatud Estri kujul oleva Mordechai loitsuga. Tulevikus on see side Goy-lemi otsaesisel ka ajukiibina, juudi juhtkond töötab selleks et see saaks goyimidele implanteeritud. Tav asetati Tooras otsaesisele. Sümboliks, et isik on juudi "jumala" omand. Mordechai arhetüüp, juutide maailma kuningas, vallutab mittejuudid ja muudab mittejuudid juutide omaks.

Mordechai vastane on amaleki päritolu Haman. Amalek sümboliseerib vastuseisu juudi rassi eesmärgile. Amalek on "saatana" okultistlik nimi, mis tähendab juutide jaoks "vastast" juudi tekstides. Mordechai kasutab Estrit selleks, et lasta Haman hävitada ja seejärel saada nõiutud Pärsia kuningalt käskkiri ja sõjalised jõud, mis vallutavad impeeriumi ja tapavad kõik amalekid, juutide vaenlases ja kogu nende perekonna, ning varastavad kogu nende vara ning rikkuse endale. See hõlmab Mordechaid, kes saab Hamani vara ja poliitilise võimu. Seejärel saab Mordechaist Pärsia impeeriumi võimsaim valitseja. Ja tema naine Esther, impeeriumi kuninganna, juut, kelle lapsed saavad trooni ning on juudid nende rassi ja õpetuse järgi. Pärsia kuningas pole midagi muud kui Mordechai ja Estri nõiutud Goylem [Golem] ning ettur nende käes. Märkus: Väidetavalt on tapetud 70 000 pärslast. See on number 7, heebrea Zayini täht, mida juudid kasutavad oma vaenlaste surnuks needmiseks. Zayin tähendab ka "Sioni" juutide maailmavalitsust. 7 on juutide vaenlaste "püha hävitamise" arv Kabalas.

See, mida see okultistlikul tasandil esindab, on lihtne. Võimsa needuse loomine heebrea keeles [Esther] kabalistlike rabi adeptide poolt, mis võlub Pärsia kuninga ja võimaldab juudi juhtidel [Mordechail] võtta üle kogu impeerium, hävitades kogu mittejuutide opositsiooni ja vallutades kuningliku õukonna. See tõstab juudid võimule. Põhjus, miks Estri raamat Piiblisse paigutati, on see, et tahetakse luua selle raamatuga immutatud kristlaste (mittejuutide) massimeele energiaga ning seejärel ühendada juutide purimi rituaal selle energiaga ja realiseerida see maailma. Estri raamat on ka loits ja energia, mida see massimeeles loob ning mida Purimi rituaalid koos heebreakeelsete lugemiste ja rituaali muude aspektidega loovad ühenduste loomiseks ja uste avamiseks, et saavutada juutide tahe füüsilises maailmas. Seda kasutatakse spetsiaalselt mittejuudi poliitiliste juhtide ja teiste võimsatel positsioonidel juhtide allutamiseks juutide mõju ja needuste alla, et viia nad täieliku juutide kontrolli alla.

Kristlik Piibel pole midagi muud kui juudi nõiduse okultistlik vorm. Seda kasutatakse juutide kristliku loitsu all olevate mittejuutide massimeele kontrollimiseks, et realiseerida juutide varjatud teod füüsilisse maailma. Ja anda juutidele ülemaailmne kontroll.

Purim on juudi rituaal, mida tähistavad kõik juudid ja mis hõlmab kahepäevast suuremat Toora lugemist ning mittejuutide vastast needust. Rituaali hulka kuuluvad väikesed kolmnurgakujulised küpsised, mida antakse kõigile juudi lastele, kus neil kästakse hammustada ja kujutada ette, kuidas Hamani pea ära rebitakse ja kõik juutide vaenlased hävitatakse. See on piltlik kannibalirituaal, mis seostub sümpaatilise maagia abil juutide sooritatud rituaalmõrvadega, mille käigus nad tegelevad ohvri kannibalismiga [sellepärast kannatavad juudid toiduainete talumatuse all, mille all kannatavad teadaolevalt ainult kannibalihõimud] ning see töötab üldiselt selle nimel, et saata välja tohutul hulgal energiat mittejuutide needmiseks ja et avada juutidele uksi, et nad saaksid vallutada mittejuudi rahvad seestpoolt. Pange tähele, kui kergesti juudid lihtsalt ilmuvad ja võtavad ühe põlvkonna jooksul üle kõik suuremad erakonnad, korporatsioonid, pangad ja akadeemilised institutsioonid. See on sellepärast.

JoS-i foorumite kaastöödTAGASI PEALELE
User avatar
Deep Darkness
Posts: 572
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

Kaba-Allah
Kaaba-Allah

Moslemi Koraan on täis lugusid Toorast ja juudi-kristlikust piiblist, mis sisaldab ka väljamõeldud tegelast Jeesust. Mohammed oli juudi tegelane ja esmakordselt väideti, et ta on juutide Messias. See kõik loob sümpaatilise ühenduse juutide vaenulikuku mõttekujundiga. Islami müstilised süsteemid on kõik loodud selleks, et seostuda Koraani konkreetsetesse lõikudesse. See hõlmab ka araabia tähti, millest paljud on samuti heebrea tähed. Iga täht või tähtede seeria on seotud Koraani mõne lõigu, juudi tegelase ja muu sellisega. See hõlmab ka 99 Jumala nime, mis on Koraanis ja Hadithis, mille poole moslemid palvetavad oma roosikrantsidega, millel on 99 helmest iga nime jaoks ja mis moodustavad islami müstiliste tavade aluspõhja. Iga moslem peab vähemalt korra elus tegema reisi Mekasse. Sealjuures peavad nad külastama Kaaba kuupi ja käima seitse korda ümber selle vastupäeva, lugedes samal ajal palvet. See rituaal hõlmab ka loomade rituaalset tapmist ja kuradi kividega surnuks viskamist kolme samba kujul, mis tähistavad kuradit. Väidetavalt on Kaaba ehitatud juudi prohvet Aabrahami poolt, luues seega täiendava seose vaenlase mõttekujuga koos kuubiga. Selle rituaali eesmärk on tõsta negatiivset energiat loomade rituaalsetest mõrvadest ja palvetest vaenlase mõttevormi poole, mis on seotud kõige sellega, püüdes samal ajal meie jumalaid needa ja siduda. Kolm sammast on tingitud sellest, et number kolm on energia materialiseerumine.

Kuubik on pühas geomeetrias maa elemendi kuju ning kõik moslemid sooritavad varastatud joogapoose oma palvemattidel, viis korda päevas päikese energiapunktidel ja suunavad seejärel selle energia Meka suunas kuubikule. Selle põhjuseks on see, et kuubik materialiseerib energiat astraalist, millega mentaalne aspekt on seotud ja milles see eksisteerib. Ja toob selle energia astraalsest maailmast materiaalsesse maailma. Juudid kannavad Tefillin-karpi, mis on kujundatud nii, et see näeb välja nagu kuubik Mekas, nagu rabid väidavad, ja nad seovad selle rihmad seitse korda oma käele samas suunas, kus moslemid pöörlevad kuubiku ümber. See loob sümpaatilise sideme selle moslemite rituaaliga ja ühendab astraalmaailmas olevad energiad, et tuua need materiaalsesse maailma. Juudi Tefillini must kuubik on seotud Shema palvega, mis on valem, et materialiseerida vaenlase mõttekuju.

Idas asuv Hindu tempel on fookuspunktina ehitatud kuubi ümber. Selle peale ehitati Meru ehk koonusekujuline torn. See toimib püramiidstruktuurina, et luua selle geomeetrilise kujuga astraalist energiakoonus, mille keskel on kuubik, kus energia materialiseerub. Kõik hinduistlikud rituaalid viivad selle kuubi sees läbi preestrid, teised osalejad on näoga kuubi poole. Nii materialiseerub rituaalide energia maailma. Inimesed, kes neid iidseid hindu templeid külastavad, mainivad, et võite panna käed seintele ja tunda, kuidas kivid vibreerivad energiast. Seda seetõttu, et need on immutatud templi keskpunkti moodustava geomeetrilise vormi astraalenergiast ja nendes sajandeid kestnud rituaalide kollektiivsest psüühilisest jõust.


Mošeedel on traditsiooniliselt keskne kuppel, mis on võimsuse koonus, püramiidikujuline, see on selleks, et tuua sisse astraalenergiat ja infundeerida seda nende sees viis korda päevas toimuvate rituaalide jõudu. Nurkades olevad tornid toimivad obeliskidena, mis edastavad energiat maast välja ja suunavad selle nelja suuna energiast kupplisse ning laadivad rituaali edasi. See energia on koos suunatud Mekas asuva kuubi poole.

JoS foorumite kaastöödTAGASI PEALEHELE
User avatar
Apprentice
Posts: 630
Joined: Wed Jul 04, 2018 8:16 pm
Location: Where hebrew letters come to die

Re: Estonian Translation Thread

Post by Apprentice »

Destroying Our Past
Meie mineviku hävitamine

Enamus meist siin teab, et kristlus on pettus kuid selle ulatus on hoopis eraldi teema. See on katastroofiliste mõõtmetega pettus. Keskaegsete maalide uurimine on paljastanud appikarje. Paljud selle aja kunstnikud jätsid oma töödesse sõnumeid. Kunstnikul polnud toona valikut. Katoliku kirikul oli täielik kontroll ning praktiliselt kõik toonased kunstiteosed pidid olema kristliku religiooni teemadel. Vastasel juhul oleks kunstnik saanud “ketserluse” süüdistuse mis tähendas piinamist ja surma. Eksisteerib üpris palju kristliku sisuga maale millel on kujutatud hõljuvaid UFO-sid naatsaretlase kohal ja muid märke sellest, et see ropp religioon on pettus ja inimesed on teadlikud kuid julmalt allasurutud. Domenico Ghirlandaio 1481. aasta maalil “Esimeste apostlite kutsumine” on hallid pilved Päikest varjamas. Pildilt vaatab vastu paljuütlev masendav atmosfäär mis viitab kurvale südmusele. Carlo Crivelli maal paastumaarjapäevast 1486. aastal kujutab silmatorkavalt neitsi kohal hõljuvat UFO-t millest on suunatud valguskiir tema pähe. Paljud kunstnikud vihjasid UFO-dele, maalides oma teostel taevasse läätsekujulisi pilvi.

Leonardo kuulus “Püha õhtusöömaaeg” kujutab naatsaretlase apostleid neljas kolmeliikmelises grupis, osutades sellega sodiaagi tähemärkidele. Sellega annab ta mõista, et kristlus on pettus. Paljud teisedki sama perioodi maalid sisaldavad peidetud sõnumeid selle kohta kui vaid keegi viitsib neid lähemalt uurida.

On mitmeid aruandeid selle kohta (lingid detailidega on lehe allosas), et Smithsoni instituut on uputanud praamidelt iidseid esemeid Atlandi ookeanisse. Paljud neist pärinesid Egiptusest ning olid leitud Ameerika Ühendriikidest. Kõik mis seab kahtluse alla kristliku religiooni, sattub tugeva uurimise alla. Kuna juudid, kristlased ja moslemid väidavad, et maailm on ainult umbes 6000 aastat vana, on selle vale levitamine olnud alati tõega konfliktis.

Isegi pooliku ajuga inimene teab, et Iraagis polnud “massihävitusrelvi”. Vaatamata sadadele meeleavaldustele kogu maailmas ja asjaolule, et ÜRO raport tunnistas Iraagi puhtaks, surus George W. Bush järeleandmatult peale Iraagi ründamist. Loomulikult on väga tore kui Iisraelil ja USA-l on kõikvõimalikud massihävitusrelvad ja mis tahes väline sekkumine puudub. Me kõik teame, et president Bush on “ümbersündinud” kristlane.

Tegelik põhjus selle kõige taga näib olema vajadus hävitada tähtsad iidsed reliikviad ja dokumendid mis TÕESTAVAD, et judaism ja kristlus on valed. Saddam Hussein uskus end olevat Nebuchadnezzari reinkarnatsioon. Selle uskumusega kulutas ta 1980ndatel umbes 500 miljonit dollarit iidse Baabüloni taastamiseks mis oli Nebuchadnezzari pealinn. Baabüloni seinte jaoks valmistati üle 60 miljoni tellise millel oli kiri “Kuningas Nebuchadnezzarile Saddam Husseini valitsemise ajal.” ¹

Palju inimkonna päritolu kinnitavaid iidseid templeid ja esemeid maeti Iraagi liivade alla. Kas need invasiooni arvestades seal ka alles on, on teadmata. Ameerika ja briti sõduritele anti ülaltpoolt luba hävitada ja/või röövida mida iganes nad Iraagi muuseumidest soovisid.

Saddam Hussein tegutses ka iidse Ashurbanipal raamatukogu taastamise nimel. See oli vanim teadaolev katalogiseeritud raamatukogu maailmas. Sealsed tekstid pärinesid uputuse eelsest ajast. 19. sajandi keskpaigas kaevasid briti arheoloogid Nineveh juures välja umbes 25 tuhat kiilkirjas tahvlit mida Kuningas Ashurbanipal oli kogunud. Peaaegu kõik need on nüüd Briti muuseumis.

2002. aasta aprillis palusid Iraagi arheoloogid Briti muuseumilt luba koopiate tegemiseks. Kuigi ka ajaloos tehti teatud tahvlitest koopiaid, oleks see olnud esimene kord kui niivõrd suur arv tahvleid oleks koopiatena saadaval olnud.

Taastatud raamatukogu Nineveh linnas oleks sisaldanud koopiaid kõigist Briti muuseumis olevatest tahvlitest. Planeeriti, et see saab olema õpetlaste keskus ja vaatamisväärsus turistidele. Raamatukogu kõrvale taheti rajada kiilkirja õppimise keskus. Plaanis oli ka Kuningas Ashurbanipali palee ühe tiiva väljakaevamine. Sealt loodeti leida tuhandeid teisi maetud tahvleid.

Üle Iraagi on umbes 10 tuhat arheoloogilist paika. Paljusid neist pole isegi puudutatud. Arheoloogide andmetel on vargad Iraagi muuseumidesse korduvalt sisse murdnud ning Sumeri esemeid varastanud (seda tuli ette ka enne sõda). Kallid kuldehted ja ornamentika jäeti võtmata. Nende eesmärk oli kätte saada iidsed kirjutised silindrite ja kiilkirjas tahvlite kujul.

Iraagi valitsus süüdistas mitmeid kordi ÜRO abitöötajaid ja välisriikide diplomaate esemete riigist väljasmuugeldamises. 2002. aasta suvel koristas üks Iraagi kinnisvaraomanik temale kuuluvat vaba korterit Bagdadis mida oli eelnevalt kasutanud välisriigi diplomaat. Omanik leidis kaks kastitäit arheoloogilisi kilde. Iraagi valitsus ei paljastanud seda diplomaati ega tema päritoluriiki.

“Saddam kahtlemata teab, et kui avaldada dokumendid mis tõendavad, et judaism ja kristlus on iidse Sumeri religiooni tuletised või koopiad, omab see laastavat mõju globaalsetele suhetele.” ²

“Kui George W. Bush seisis 2001. aasta jaanuaris oma ametisseastumise tseremoonia ajal Washingtoni monumendi ees, laenas ta üllatavat kujundit minevikust. Viidates kaks korda Ameerikale sõnas ta: ja ikka üks ingel sõidab keeristormis ja suunab seda tormi.”

Pärast judaismi ja kristluse manifesteerumist on aegade jooksul tehtud kõikvõimalikke katseid alates massimõrvadest kuni tervete linnade hävitamise ja rahvaste genotsiidini, et hoida see vale kaetuna. “Kurat” oli inimkonna looja, mitte judeokristlik “jumal”.


Ülaltoodud info pärineb raamatust:

¹ "Cloak of the Illuminati", William Henry, 2003. Autoril on palju kasulikku infot kui osata lugeda ridade vahelt. Samas on tal tõsised illusioonid naatsaretlase osas. Nagu me kõik teame, on naatsaretlane fiktiivne. Kõik neitsit puudutav on varastatud Astarothi käest ajal mil ta seotud oli.

² Ibid.Väljavõtted alltoodud linkidelt arheoloogiliste kinnimätsimiste kohta:

“Kord lasi Smithsoni instituut praamitäie ebatavalisi esemeid Atlandi ookeani uputada.”


“Ajaloolane ja lingvist Carl Hart, WORLD EXPLORER toimetaja, hankis toona Chicagos ühest raamatupoest matkajatele mõeldud Suure kanjoni kaardi. Kaarti vaadates olime üllatunud sellest, et kanjoni põhjapoolse külje paikadel on väga palju Egiptuse nimesid. Ninety-four Mile Creek ja Trinity Creek läheduses olid alad (ilmselt kivimoodustised) nimedega nagu Seti torn, Ra torn, Horuse tempel, Osirise tempel ja Isise tempel. Kummitavas Kanjonis olid nimed nagu Cheopsi püramiid, Buddha klooster, Buddha tempel, Manu tempel ja Shiva tempel. Kas oli mingi seos nende kohtade ja väidetavate Egiptuse leidude vahel Suures kanjonis?"

"Smithsoni instituut"
“1909. aasta artikkel ütleb selgelt, et Smithsoni tegeleb paiga uurimise ja väljakaevamistega. Samas eitab Smithsoni, et selliseid leide üldse kunagi olnud on. See tõstatab suurema küsimuse: kui see lugu oli tõene, miks peaks Smithsoni varjama midagi mis oleks kindlasti üks olulisemaid arheoloogilisi leide kahekümnendal sajandil? Uskuge või mitte aga on olnud pretsedente kui Smithsoni instituut kaotab infot leidude kohta mida peetakse ebakõlas olevaks hetkel aktsepteeritava dogmaga Ameerika ajaloo ja Ameerika suhete kohta teiste iidsete tsivilisatsioonidega.”


LINGID:

Raport metsikust asendamatute iidsete esemete hävitamisest ja laialdasest rüüstamisest Iraagis

Bagdadi muuseumi süstemaatiline hävitamine

Veel tõendeid hävitustöö kohta

Arheoloogilised kinnimätsimised

Suure kanjoni mineviku tõendite mahavaikimine

http://www.exposingchristianity.com/
User avatar
Apprentice
Posts: 630
Joined: Wed Jul 04, 2018 8:16 pm
Location: Where hebrew letters come to die

Re: Estonian Translation Thread

Post by Apprentice »

The New World Order and the Christian Churches
Uus maailmakord ja kristlikud kirikud


Tihti kuuleme kristlaste hüsteerilist kisa sellest, et “Saatan” kehtestab “uue maailmakorra” kus inimesed varustatakse ribakoodiga nagu kariloomad ja kaotavad kõik oma vabadused ja õigused. Väidetakse, et see uus maailmakord on “üleilmne kommunistlik riik”. Kristlus on ajaloos alati süüdistanud Saatanat kõiges selles millega nad ei nõustu või siis omaenda reaalsetes kuritegudes inimkonna vastu. Selle artikli eesmärk on teha asjad selgeks pettuses ja segaduses inimeste jaoks. Piisavalt uurimust tehes ja tervet mõistust kasutades saab selgeks, et Saatanal pole selle kõigega mitte mingisugust pistmist. See on inspireeritud judeokristlusest, tööd teevad katoliku kirik, rahvuslik ja maailma kirikute nõukogu (enamus protestantlikke kirikuid kuulub sinna ja toetab seda). Lõviosa annetusi suunatakse juutide kommunismi programmi edendamiseks. Samade organisatsioonide tippjuhtkond väärkasutab okultset väge eesmärkide saavutamisel. Loomulikult, tänu lakkamatule süü teiste kaela veeretamisele võib kuulda rumalate kristlaste suust “Oh ei, see pole minu kirik!”. Protestandid mõistavad hukka katoliiklasi, ignoreerides täielikult fakti, et nende religioon on paljudes aspektides katoliiklusega paralleelne ja KÕIK kristluse sektid pärinevad algsest kristlikust kirikust – katoliku kirikust.

Kokkuvõttes peab ütlema, et Satanism ei sea inimestele piiranguid. Saatan kaitseb individuaalsust, vabadust ja inimrassi arengut. Saatan ei esinda kaost nagu mõned usuvad. Selle mõistmiseks peab teda tundma. Saatan on vägagi järjekindel. Saatan seisab vabaduse ja mässu eest aga mitte kommunistliku maailmakorra eest milles valitsevad juudid Paganate hordid orjastavad kellest saavad ainult numbrid ning nende sõnutsi “ühekordsed inimolendid”.

Tsitaadid juudi talmudist:
Baba Necia 114, 6: “Juudid on inimolendid kuid maailma rahvused ei ole inimolendid, nemad on elajad”.

Simeon Haddarsen, fol. 56-D: “Kui Messias tuleb, saab igal juudil olema 2800 orja”.

Nidrasch Talpioth, p. 225-L: “Jehoova lõi mittejuudid inimese kujul selleks, et juuti ei teenindaks lojused. Mittejuut on järelikult inimkujul lojus ja mõistetud teenima juuti päeval ja ööl.”

Luuludest vaevatud kristlased ja teised süüdistavad alati Saatanat ja “Sataniste” selles mis puudutab “ribakoodide” teemat. Kui sa hakatuseks oma silmad avaks ja vaataks, näeksid, et need ei ole Saatana õpetused. Need on judeokristliku piibli õpetused kus inimesi käsitletakse “lammastena”, su keha on “jumala” vara ning sinu suguelu, kired, ihad, kellega sa vahekorras oled ja paljud muudki asjad MIS ON SPIRITUAALSE ARENGU SEISUKOHAST VÕTTES TÄHTSUSETUD on muudetud judeokristliku piibli teemadeks. Judeokristlik piibel pole midagi muud kui vundament juudi kommunismi algatamiseks. See nõrgestab moraali ja inimeste iseloomu, levitab ebaõiglust nagu “pööra teine põsk”, “kõnni ekstra miil” ja muud enesetapjalikud nõuanded ning nõrgendab vastupanutahet. Kõik need on taktikad rahva ettevalmistamiseks kommunistlikuks revolutsiooniks. Neid õpetas Vladimir Lenin (juudi soost kommunistlik juht).

Mida aga öelda kaose kohta? See on teine kommunistide taktika ning eriti silmatorkav siin, USA-s. Kommunismi kehtestamise nimel töötavad juudid kasutavad kõikvõimalikke vahendeid nii kohtusaalis kui ka väljaspool seda, et murda maha kohtusüsteem ning kehtestada rahva hulgas segadus. “Püha piibel” on üks kõige segadusseajavamaid tekste mis eales kokku on keedetud. Enamus inimesi ei viitsi seda isegi lugeda, küll aga nimetavad end “kristlasteks”. Tasub korraks vaadata neid lõputuid vasturääkivusi ja muidugi ka naatsaretlase õpetusi:

jeesus varastas [Luuka 19: 29-35; Luuka 6: 1-5],
jeesus valetas [Matteuse 5:17; 16: 28; Johannese 3: 11]
jeesus propageerib mõrva [Luuka 19: 27]
jeesus nõuab, et üks tema jüngritest ei austaks oma vanemaid ega perekonda [Luuka 9: 59-62]

Need on vaid üksikud näited käskudest mille murdmisega ta mitte ainult ei näidanud halba eeskuju vaid käskis seda ka teistel teha. Taolised vasturääkivused religioossetes õpetustes soodustavad segadust ja kaost.

Iseenda eest räägib ka kristlike sektide hulk mis omavahel raevukalt eriarvamusel on ning üksteist hukka mõistavad. Lisaks tuleb mainida kõiki lõputuid ja mittevajalikke veriseid sõdasid mis on uue maailmakorra jaoks üliolulised. Peaaegu kõik need on üles õhutatud juutide poolt nende tööriistade (kristlus ja islam) abil. Naatsaretlase õpetuse järgi naabrile lõputu “seitsekümmend korda” andestamine ja teise põse pööramine ei soodusta midagi muud kui kaost ja kuritegevust. Inimesed on programmeeritud olema ideaalsed orjad ja ohvrid. Nende endi kehad kuuluvad mingile tulnukast olendile mis otsustab inimese kõige isiklikumate mõtete, kirgede ja seksuaalsuse üle. Mis puudutab inimeste ribakoodidega varustamise ideed, ÄRGE SÜÜDISTAGE SAATANAT! SAATAN ON ALATI SEISNUD VABADUSE JA MÄSSU EEST!

Kristlased ja teised on alati nobedad süüd teiste kaela veeretama. “Katoliiklased tegid seda.” “Oh ei, need on protestandid!” Neile ei jõua kohale, et sedasorti asjad toimuvad ja on sajandeid toimunud nende endi kirikutes ja see on nende endi piibli läbiv temaatika. Nad on toetanud seda finantsiliselt, psüühiliselt ja spirituaalselt. OLE ORI! Palju lihtsam on neil süüdistada Saatanat kui jõuda arusaamisele, et neid on petnud nende endi “jumal” ja vaimulikkond. Kristlikud kirikud on Saatanat sajandeid mugavalt kasutanud nii tähelepanu kõrvalejuhtimiseks kui ka patuoinana. Lihtsalt aja kõik Saatana süüks, jutlusta maailmale kuidas kristlus ja naatsaretlane on “head” “humanitaarsed” ja üle kõige “jumal”. Piisava sagedusega korratud ja pealesunnitud valet hakatakse lõpuks uskuma sõltumata sellest kui napakas see on. Triljonid dollarid on suunatud selle vale avalikku levitamisse ning nende religioossed tippjuhid töötavad salaja maailma orjastamise nimel nagu seda on tehtud minevikus nende juure ehk katoliku kiriku kaudu. Protestandid ei erine sellest oma Salemi nõiakohtu ja kirikuskäimise kohustusega Koloniaalses Ameerikas. VABADUS EI OLE ÜHELGI MOEL JUDEOKRISTLUSEGA KOKKUSOBIV.

Kristlus pole ühelgi moel spirituaalne. Tegelikult on tegemist poliitilise asutusega mis kasutab religioosset/spirituaalset fassaadi. Järgijad on petetud elama oma surma nimel, olles täielikult okultsetest/spirituaalsetest teadmistest ja väest loobununa kaitsetud ja ohutud neile kes neid teadmisi omavad ja kasutada oskavad. Neid on petetud mõtlema, et “jumal” karistab neid inimesi kui tegelikkuses on neid läbi põlvkondade valmistatud ette olema arutud orjad ja nende hingede spirituaalne vägi on põlvkondi väldanud tõese spirituaalsuse hülgamise tõttu atrofeerunud. Kui need idioodid üles ei ärka, on eesmärk peaaegu täidetud ja plaan õnnestunud.

Loen siin, et Billy Grahami kirikutel on nüüd DVD ja luksuslikud stereosüsteemid. Mis on sellel spirituaalsusega pistmist? Nende kristliku heategevuse fassaad on naljanumber. Enamus annetusi (miljardid dollarid) liiguvad maailma kirikute nõukokku kus seda raha kasutatakse poliitiliselt kommunismi, sõdade ja muude terroristlike tegevuste finantseerimiseks. Kõige rohkem teevad puudust kannatavate inimeste heaks ära ilmalikud organisatsioonid nagu näiteks kohalik maakonna sotsiaalhoolekanne. See raha tuleb maksumaksjate taskust, MITTE kristlikust kirikust.

Nii kristluse kui ka totalitaarsete valitsuste juhid ise on uskumatult materialistlikud.
Kui vaatleme katoliku kirikut läbi sajandite, siis näeme, et ajal mil nad korjasid kokku viimased rahad vaesuses perekondadelt, leskedelt ja inkvisitsiooni poolt ahistatud peredelt põlvkondade vältel, kogus kirik kokku uskumatutes kogustes kulda, hõbedat, väärtuslikke teadmisi, esemeid ja vääriskive.

Lisaks kogu kulla, hõbeda ja muude väärisesemete konfiskeerimisele omandas katoliku kirik ka suurel hulgal kinnisvara. Enamus sellest saadi inkvisitsiooni käigus teostatud massimõrvade ja väljapressimiste teel. Katoliku kirik on tänapäeval kahtlemata kõige rikkam asutus maailmas. Raske on ette kujutada kõike seda raha, maad, varandusi, väärisesemeid ja muid materiaalseid väärtusi mida see kirik omab.

Isegi pimedast keskajast, kui vaesus oli levinud peamiselt kristluse enda tõttu, leiame tohutuid ja uskumatult rikkaid katedraale mis ehitati keset rahva äärmuslikku vaesust. Altarid ja apsiidid on valmistatud kullast, külluslikult kaunistatud võlvkambrid, sambad ja seinad. Ehitati võrratud basiilikad, katedraalid, kloostrid, ristimisvannid, nunnakloostrid ja kirikud. Tolle aja kasinate tingimustega võrreldes olid need kõik nii priiskavad ja nii tohutud, et torkasid toretsevalt silma kui materiaalse rikkuse – kuld, hõbe ja arhitektuuriline pillavus - peamised hoidlad nii omal ajastul kui ka vastavas geograafilises asukohas.

Pimedal keskajal kehtestas katoliku kirik end kui tingimusteta valitsejat kogu Euroopas. Katoliku kirik omas täielikku võimu sõjaväe, kuningate ja kuningannade üle ning valitses terrori abil. Mitte keegi polnud ühelgi moel vaba. Teadmised hävitati ja/või eemaldati rahvalt, sest ideaalse orjariigi loomiseks peavad orjad olema kirjaoskamatud ja ilma väeta.

“Kristlus ja kommunism on spirituaalselt ja ideoloogiliselt väga lähedased. See on suhteliselt tuntud üldistus mille on omaks võtnud erinevad mõtlejad, alates Lev Tolstoist kuni Thomar More-ni. Vähesed inimesed teavad, et maailma kõige esimene sotsialistlik riik rajati Paraguais ja see põhines katoliiklike jesuiitide ideedel juba enne seda kui Marx oma õpetused lõi.”

“Jesuiitide religioosne ordu “Jeesuse ühing” katoliku kirikus oli laias laastus võrdne Nõukogude Liidu KGB-ga.“
Ülaltoodud tsitaadid on võetud kommunistliku partei ja Nõukogude Liidu juhtivast ajalehest “Pravda”. 30. aprillil 2013 ilmunud artikli pealkiri oli: Kas kristlusel ja kommunismil on erinevusi?

Jossif Stalini (juut), Mao Zedongi ja teiste kommunistlike diktaatorite käsul toime pandud massimõrvad olid kristliku inkvisitsiooni kordused. Nimed ja näod muutuvad kuid tegevusplaan ja rahvas selle taga jäävad samaks. Mao marssis Tiibetisse, mõrvates ja piinates massiliselt põliseid Tiibetlasi. Sõltumata sellest mida ajalooraamatud väidavad, ronis hiina armee Zedongi käsul järskudes mägedes ja ohtlikul maastikul peamise eesmärgiga hävitada iidsed teadmised. Kuna Tiibeti kloostrid on ümbritsetud Himaalaja mägedega, on nad muust maailmast eraldatud ja suutsid seeläbi iidseid teadmisi kristlike lammutajate eest varjul hoida. Igaüks kellel on mingeid tõsiseid teadmisi või spirituaalset väge kujutab endast ohtu riigile. Orjadel ei tohi olla ei teadmisi ega ka ligipääsu okultsele väele. Teadmised ja vägi hoitakse väheste juhtide käes. Loomulikult lubati Billy Grahami “Idavärava ministeeriumil” ujutada Hiina piiblitega üle. See projekt maksis miljoneid dollareid - loomulikult maksuvabalt.

See kontsept, et maailma valitseb raudrusikaga, eesmärkide saavutamise nimel massimõrva ja terrorit kasutav valitud grupp, on kirjas kogu judeokristlikus piiblis.

Kontseptid: riik omab ja kontrollib kogu vara. All on toodud paralleelid ja õpetused judeokristlikust piiblist: sinu keha pole sinu oma, see on “jumala” vara.

Keela endale seksuaalseid ihasid. Kui ei keela, teeb sinu keha omanik nii nagu temale meeldib ja “heidab keha põrgusse” (valitsemine terroriga): Matteuse 5: 27-30
“Issandal” on kontroll kõigi sinu isiklike suhete üle: Matteuse 19: 9
Sõnavabadust ei ole: Matteuse 5: 33-37; 12: 36
Lase neil end vanglasse pista: Matteuse 5: 25
Ära kaitse end ega võitle vastu; ole ideaalne ori: Matteuse 5: 39-44; Luuka 6: 27-30; 6: 35
Õndsad on parimad orjad; “õnnis” tähendab “allaheitlik”: Matteuse 5: 5
Ela oma surma nimel, ära pane tähele oma praegust elu. See on klassikaline orjariigi käitamine. Elu pole väärt selle nimel võitlemist: Matteuse 5: 12
Lõhu perekond kaose tekitamiseks: Matteuse 10: 34-36 Luuka 12: 51-53
Lase kaosel valitseda: Matteuse 18: 21-22
Ärgu olgu sul vara: Matteuse 19: 21-24; Markuse 12: 41-44 Luuka 6: 20; 6: 24; 6: 29-30
Hülga oma perekond - “isa, ema, õed ja vennad” seda nõuab totalitaarne riik, tasustades lapsi kes saadavad oma vanemad hukkamisele: Matteuse 19: 29
Veel orjust ja sunnitööd: Teine Moosese raamat 21:7; Teine Moosese raamat: 21: 20-21; Kolmas Moosese raamat: 25:44-46; Luuka 6: 40- riik on täiuslik. Luuka 12: 47; Pauluse kiri efeslastele: 6:5; Pauluse kiri koloslastele: 3:22; 1 Pauluse kiri timoteosele: 6: 1; Pauluse kiri tiitusele 2: 9-10; 1 Peetruse 2:18
Sarnaselt vana testamendi õpetustega nõudis ka naatsaretlane täielikku sõnakuulelikkust, jõustades seda kontsepti hirmu ja terrori abil. Jutlustajad petavad oma kogudusi uskuma, et “jeesus armastab sind”. Nad karjuvad ja vinguvad, et “kontekstist väljas!” kuid nemad on need kes ei saa kogu sõnumist aru ning on “kontekstist väljas”.
Mitte kunagi ei õpetanud naatsaretlane inimkonnale midagi iseseisvuse ja arengu jaoks. Kristlased sonivad kuidas see olend ravis vaevatuid kuid ta ei õpetanud iial kellelegi iseenda ravitsemist või isegi haiguse loomuse mõistmist. See naatsaretlane ümbritses end peamiselt ignorantsete ja orjameelsetega. Kristlikus religioonis hoitakse mentaalselt väärakaid au sees.

Tõeliselt õel on aga kõigi pettuste ja valede isand; “ta pettis kogu maialma”. Omaenda hukatuse eest maksmine on siin ühine joon. TEMA NIMI ON JAHVE/JEHOOVA, MITTE SAATAN/LUTSIFER.

Kristlased on end täielikult vabastanud okultsest väest ja mõistmisest. Nad on sajandeid seda kõike finantseerinud, selle nimel töötanud. Nüüd siis süüdistavad nad kõiges Kuradit. Nad ei näe, et see on nende endi “jumal” ja naatsaretlane.

Okultseid teadmisi saab kasutada igaüks mis tahes eesmärgil. Iga loll saab aru, et ülaltoodu ei tulene Saatanast, sellel kõigel pole temaga mitte mingisugust pistmist. Need nn. okultsed grupid on ülalt alla läbi imbunud katoliiklest jesuiitidest ja teistest, kes soovivad eksiteele juhatada võimalikke Lutsiferlasi või Paganaid ja hoida neid oma kontrolli all. See on nähtav nende judeokristlikest okultsetest sümbolitest, jehoova/yhvh “jumala” nimedest ja inglitest.

Sellele kõigele lisaks on ilmselge, et katoliku kirik oli pedofiilia skandaalide ilmsiks tulekust raevunud. Need sammud olid tahtlikud ja planeeritud. Paavst ja kõrged vaimulikud näitasid välja nördimust ja kihvatust kui nende lasteahistamised avalikuks tulid. Nad olid kõike muud aga mitte kahetsevad. Me kõik teame, et vägistatud laps on täiskasvanuna ebastabiilne isiksus – luuludes inimene kes on spirituaalselt ja psühholoogiliselt eksinud. Kaosesse on vaja lisada ohvreid judeokristlike kommunistlike eesmärkide täitmiseks.


Viited:

Vatican Assassins: Wounded in the House of My Friends, The Diabolical History of the Society of Jesus Including: Its Second Thirty Years' War [1914-1945], its Cold War [1945-1990], and Its Assassination of America's First Roman Catholic President, John Fitzgerald Kennedy [1963], Eric Jon Phelps, 2001

The Secret History of the Jesuits by Edmond Paris; tõlgitud prantsuse keelest, 1975

An Atheist Speaks, Madalyn Murray O’Hair, 1986

Billy Graham and his Friends, Dr. Cathy Burns 2001

Our Constitution, the Way It Was, Dr. Madalyn O'Hair, toimetatud väljalase, 1988

An Atheist Speaks, Madalyn Murray O'Hair, 1986

The Cross and the Sickle...Superchurch, Billy James Hargis ja Bill Sampson, 1982

The Book Your church Doesn't Want You To Read - Tom C. Leedom, toimetaja 1993


TAGASI KRISTLUSE PALJASTAMISE LEHELE
User avatar
Deep Darkness
Posts: 572
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

Where The Kabbalah Comes From And Planetary Control
Kust kabala tuleb ja planeedi kontroll

Muistsed heebrea prohvetite koolid olid kohad, kus muistse Iisraeli õpilased käisid Toorat õppimas. Teave, mida meistrid neile õpetasid, oli Toora dešifreerimiseks vajalik teave. See hõlmab ka psüühilisi äratamismistehnikaid, et saaks avada juudi tulnukahinge kõrgemaid psüühilisi keskusi ja nad saaksid suhelda üksustega, keda nad kutsuvad Elohimiks, mille poolest on Iisraeli prohvetid Piiblis kuulsad. Iisraeli iidse prohvetite kooli õpilasi kutsuti heebrea keeles NiKabali, mis tähendab vastuvõtjaid, Kabala tähendab heebrea keeles vastuvõtmist. See on seotud ka hinge psüühilise tasemega, saades Elohimilt telepaatilise suhtluse. See tähendab ka seda, et ollakse edenenud oma hinges ja sellest tulenevates võimetes.

Tegelikkuses on kabala alati olnud üks asi, Toora okultistlik tasand. See on ilmne, kui uurite Kabalat, 72 "Jumala" nime, mis moodustavad suurema osa Kabalast, on kodeeritud 2. Moosese Raamatusse 14:19-21. Kabala peamise koolkonna moodustava 22 tähe kasutamise meetodid, loomine sõna kaudu, mis on kodeeritud 1. Moosese raamatus ja Kabala õpetus müstilise taevaminemise koolkonna kohta on Hesekieli raamatus. Toora on kirjutatud heebrea keeles, igal heebrea tähel on oma number, heebrea tähtede gematria numbrilised õpetused on osa Kabalast. Kabala tähendab Toora varjatud õpetuste, Iisraeli rassi okultistlike teadmiste vastuvõtmist.

Kui Piibel mainib Iisraeli, räägib see juudi rassist ja nende võõrast hingest. Kabala põhineb Iisraeli võõraste hingeteadmistel. Rabi Laitman, kes on silmapaistev juudi juht, ütles oma avatud loengus Iisraelis kogu juudi ješivale (juudi õppeasutusele) avalikult, et Iisrael on rühm võõraid hingi, kes on siin, et vallutada inimeste maailm ja vallutada planeet seestpoolt oma reptiillse jumala jaoks.

Kui uurida judaismi okultistlikku taset, siis rabide juhid on kõik kabala meistrid. Religioossed juudid veedavad suure osa ajast ješivas(juudi õppeaatutus), uurides rabide kabala tekste. Ja sealt valitakse neist parimad välja ja koolitatakse neid suulises Tooras, mis on Iisraeli prohvetite õpetus. Juhtivad rabid ei varja tõsiasja, et nad on pärast aastatepikkust kabalat praktiseerimist ja oma "jumala", reptiloid Elohimiga suhtlemist, psüühiliselt väga arenenud.

70 rabit, kes on suurkohtus (Sanhedrin), peavad valitsema maailma valitsust Iisraelist, ehitades Juudi Maailmakorra. Suurkohtu liikmed valitakse nende teadmiste põhjal kabalast, olles telepaatiliselt arenenud ja otseselt seotud Elohimiga. See tähendab, et vaenlase Maavälised olendid – reptiloidid, kes on Elohim, juudi rassi "jumal", saavutavad juutide kaudu otsese kontrolli maailmavalitsuse üle ja saavad anda korraldusi otse maailma juhtivatele juudi isandatele ning valitsus saab dikteerida oma kurje korraldusi maailma orjastatud elanikkonnale.

Iisraeli Suurkohtus on juba kirjas Kuningate Tooras, mis on dokument, mille alusel hakatakse juhtima juutide maailmavalitsust. Selle direktiiv on luua üks maailma kommunistlik feodaalne istandusriik, kus inimõigused ja omand on ainult juudi kuningal ja juutidel. Maailm hakkab elama plaanimajanduses, kus eraomand ja -õigused kaotatakse, üksikud rahvad, religioonid ja kultuurid kaotatakse juudi kuninga poolt ning juutide isiklikeks orjadeks on ka iga mittejuut. See on kirjas Kuningate Tooras, ning selle loob Iisraelis suurkohus. Kõik, mida Uus Maailmakord plaani järgi teeb, on kirjas Kuninga Tooras. Sest see on juutide maailmakord.

Joy of Saatan foorumite kaastööd

TAGASI PEALELE
User avatar
Apprentice
Posts: 630
Joined: Wed Jul 04, 2018 8:16 pm
Location: Where hebrew letters come to die

Re: Estonian Translation Thread

Post by Apprentice »

The Truth About Christian Charity
Tõde kristliku heategevuse kohta

• “Kuna kirikud on maksudest vabastatud, maksab keskmine kodanik täiendavalt 925 dollarit makse kiriku toetamise eest.”

• USA maksuameti andmetel saavad kirikud kokku aastas annetusi üle 19 MILJARDI dollari. “See ei sisalda kasumit ettevõtlusest, aktsiatest, obligatsioonidest, vanadekodudest ega tagasiliisingu lepingutest.”

• “Ainuüksi mormoonide kirik kogub aastas oma liikmetelt vähemalt 4,3 miljardit dollarit. 400 miljonit dollarit tuleb paljudest äriettevõtetest mis on ostetud maksuvaba annetatud rahaga.”

• “Kirikutele kuulub 81 miljardi dollari eest maksuvaba kinnisvara Texase osariigis ja 1,3 miljardi eest Los Angelese maakonnas. Võtke arvesse ka neile kuuluv esimese klassi kinnisvara New York City-s, Chicagos, Bostonis, igas osariigis – kogusumma on vapustav.”

• “Iga maksudollar mida kirik ei maksa, pead sina eraisikuna korvama.”

• Kristlike kirikute võim ja omand kasvavad, neile kuulub 20 kuni 25% kogu kinnisvarast USA-s.

- Raamatust "The Book Your Church Doesn't Want You To Read" - Tom C. Leedom, toimetaja 1993

Kongressi kaplani palk aastal 1993 oli 115 300 dollarit.
Senati kaplani palk oli umbes samas järgus, sellele lisandus 300 tuhat dollarit eelarvena sekretäri palgaks ja kontori rendiks.¹

Abordi teema on kahtlemata väga isiklik teema kuid soovin paljastada mida tehakse kristlike “elupooldavate” liikumiste kulisside taga.

Esiteks tahan mainida, et kui kristlus poleks meid pidurdanud, oleks meil praegu efektiivne raseduskontroll. Sunnitud seksist hoidumine on ebatervislik ja ei tööta.

Mis puudutab kristlikku kirikut ja katoliiklikku hoiakut raseduskontrolli keelustamisse ja aborti, siis see on järjekordne tohutu rahategemise räkit. Lapsed on need kes maksavad. Selle taga olevad kavatsused mida üldsusele propagandana avalikustatakse tulevad hea tahte ja humanitarismi ettekäänetega. Kulisside taga on aga asjalood tõeliselt teised.

Ameerika Ateistid tegid “Ema Teresa” kohta mingi aeg tagasi ühe paljastuse. See naine on saanud annetustena vähemalt miljoneid. Enamus sellest rahast on seletamatu.

Elupooldava liikumise kõige rohkem ohvreid pärineb kolmandatest riikidest. Enamus neist riikidest Aafrikas, Kesk- ja Lõuna-Ameerikas ja Aasias on kristluse poolt vallutatud ja ära kasutatud. Misjonärid naasevad igavesti neisse nende jaoks väga headesse kohtadesse oma õelat plaani jätkama, sest rahvas on vaene ja kirjaoskamatu.

Ühe inimese toit, riided ja eluruum enamikes neis kohtades maksab ainult 10 senti päevas pluss kausitäis riisi. Lapsed kõnnivad ringi kaltsudes ja räpastena, kidurad, suremus on kõrge. Kirikud kasutavad seda miljonite dollarite kogumiseks maksuvabade annetustena, et “anda” neile lastele. Kurb fakt on, et nende lasteni ei jõua peaaegu mitte midagi. Kuna laste suremus on nälja ja haiguste tõttu väga kõrge, on katoliiklik kirik olukorra ärakasutamiseks keelustanud raseduskontrolli ja abordi. See omakorda annab kirikule üha uusi lapsi kaanepiltide jaoks, et veelgi rohkem raha kokku riisuda. Õnnetuid lapsi üha sünnib. Lisaks kasutatakse paljusid lapsi õelalt ja brutaalselt orjatööjõuna. Juutidele kuuluvad ja juutide poolt juhitud monopolid vajavad odavad orjatööjõudu ühekordsete inimolendite näol. Neid saab süstemaatiliselt surnuks töötada. See ei erine juudi kommunismist.

Lääne valuuta kursivahega suudaks kirik vabalt võimaldada kogu kolmandale maailmale head elu. See pole midagi muud kui traagiline rahategemise räkit. Kui peaks haruharva juhtuma seda, et mõni kristlik juht uurimise alla sattub, siis räpaseid seiku leitakse lõputult. Kristlik kirik koos oma maksuvaba jõukuse ja finantseeringuga on muutunud võimsaks jõuks valimistel.

“Neil on omad religioossed lobitöö grupid ja nad on enda taskutesse pistnud nii palju senaatoreid ja esindajaid, et praktiliselt võimatu on jõustada mis tahes maksuseadusi või rikkumismenetlusi nende vastu. See võimaldab neil jätkata võimu kogumist piiramatute vahenditega.”²

Mehhikos kõnnivad vaesed räbalates inimesed paljajalu 25 kilomeetrit mööda põletavat kruusateed, et osaleda pillavalt luksusliku kiriku jumalateenistustes. See kirik võtab oma osa nende sissetulekust aga nemad elavad slummis muldpõrandal, katuseks laineplekk. Kirikud on kullaga kaetud ja nad jätkavad kümnise võtmist neilt inimestelt.

Kristlik heategevus on võlts. Avalikult annavad nad humanitaarse kuvandi hoidmiseks välja nii vähe kui võimalik. Samas läheb enamus annetusi nende jutlustajate taskutesse, organiseeritud kuritegevusse ja juudi kommunismi edendamisse. Probleemid millega inimesed nende juurde tulevad leiavad üliharva lahenduse. Narkomaanidele soovitatakse palvetamist jne. Neile ei räägita jõumeditatsioonist ja hinge teadmistest mis nende isud raviks. Kristlikus süsteemis jäävad inimesed invaliidideks, neid ekspluateeritakse. Uustulnukad “jeesuse” juurde võetakse ikka ja jälle vastu kuid “jeesus” ei kesta kaua. Inimene langeb tagasi hullematesse tingimustesse kui enne, sest lisaks nende endi probleemidele ja õnnetutele oludele mis nad kirikusse üldse ajasid, “jeesus” situb nende peale.

Enamuse kristlike annetustega finantseeritakse sõdu ja organiseeritud kuritegevust.

“Rahvusliku ja Maailma Kirikute Nõukogu” liikmed on luteri kirik, episkopaalkirik, baptistid, presbüterlased, metodisti kirik ja paljud teised.

“Maailma Kirikute Nõukogu ja selle partner Rahvuslik Kirikute Nõukogu aitavad annetatud dollarite abil vaikselt finantseerida valitud salajasi operatsioone ja sõdu.” “Peavoolu kirikud toetavad vasakpoolseid eesmärke ja tapmisi. Fundamentalistlikud kirikud toetavad parempoolseid eesmärke ja tapmisi. Iga annetaja kätel on veri.”

“Ameerika Ülikoolis (Washington D.C.) antud hirmutavas tunnistuses, mida kanti üle C-Span kanalil 12. detsembril 1989, rääkis endine CIA ametnik John Stockwell kuidas kristlikud kontrad süütute külaelanike hüttidesse tungisid. Ta nägi kuidas nad tirisid ühest majast välja mehe ja kastreerisid ta tema naise ja laste nähes. Need metslased vägistasid järgmiseks tema naise ja lõikasid tääkidega rinnad ära. Hirmunud lapsed olid sunnitud seda pealt vaatama. Jällegi on need õudused osaliselt finantseeritud nende dollaritega iga naabruskonna kiriku kogumiskastist. Seal räägitakse usklikele, et raha kogutakse “maailma nälja fondi”. Asja teeb raskemaks see, et nikaraagualased on toredad inimesed, armastavad ameeriklasi ja ei suuda siiani mõista miks Ameerika seda neile teeb.”³

“jeesus” ei ravi narkosõltlasi

See pole midagi muud kui suur rahategemise räkit ja inimolendite ekspluateerimine. Millegi asemele peab tulema miski, mitte tühjus. Kristlik ohver tavaliselt “libiseb tagasi”. Tõsiste narkoprobleemidega inimesed peavad parandama oma aura nõrgad kohad ja augud ning väestama end vajaliku energiaga, et hoida ära tagasilangemine sõltuvusse. Kristlikud kirikud seda ei paku. Nad ainult meelitavad meeleheitel inimesi sisse ja siis petavad neilt raha välja. Ohver maksab suure summa raha ja saab vastutasuks uued probleemid mida tal enne polnud. Naatsaretlane ja ta kambajõmmid võtavad ohvrilt ära eneseväärikuse, enesekindluse ja eluenergiad, valmistades ta ette sõltuvusse tagasilangemiseks. Tagasilangemise puhul öeldakse ohvrile, et ta on “patune” ja peab pattu kahetsema (vähendades veelgi eneseväärikust, isiklikku väärtust ja eneseusku omaenda võimetesse, mis on drastiliselt olulised sõltuvusest ülesaamiseks). Sellega on õel ja julm inimeste ekspluateerimise tsükkel valmis.

Saatan annab meile jõudu, eneseväärikust ja väge narkosõltuvusest vabanemiseks. Kui su tšakrad ja aura on terved, puudub sul isu selliste ainete järele psüühiliste puudujääkide kompenseerimiseks.

Lõpetuseks peab ütlema, et võrreldes kristlike kirikutega teevad sotsiaalhoolekanne ja teised riiklikud asutused puudustkannatavate inimeste heaks sadu kordi rohkem. Erinevalt kristlikest kirikutest ja missioonidest ei nõua nad endale sinu vabadust, mõistust ja hinge.

¹ The Book Your church Doesn't Want You To Read - Tom C. Leedom, toimetaja 1993
² Ibid – Peatükk pealkirjaga "The Tax-Free Ride" leheküljed 341-349
³ Ibid


TAGASI KRISTLUSE PALJASTAMISE LEHELE
User avatar
Apprentice
Posts: 630
Joined: Wed Jul 04, 2018 8:16 pm
Location: Where hebrew letters come to die

Re: Estonian Translation Thread

Post by Apprentice »

The Truth About the "New World Order"
Tõde “uue maailmakorra” kohta

Vabamüürlust, uut maailmakorda, Ameerika Ühendriike ja selle kõige suhet Tõelise Satanismiga ümbritseb suur segadus. Segaduse on põhjustanud märkamatu sissetung. ALGSED vabamüürlased mõtlesid uue maailmakorra all totaalselt erinevat ideed. Nemad olid need kes vastutasid Ameerika Ühendriikide asutamise eest, disainisid Washington DC ja paljud teised Ameerika suurlinnad kus arhitektuur on okultseid teadmisi kasutades spetsiaalselt disainitud ja tulevikule mõeldes geograafiliselt korraldatud.

See NWO (uus maailmakord) mida USA rajajad (kes peaaegu kõik olid vabamüürlased) silmas pidasid, põhines Lutsiferi Printsiipidel. Selle NWO eesmärgid olid:

1. Rajada vaba riik kuhu inimesed saaksid kristluse tõsise rõhumise eest põgeneda ja õppida iidseid mineviku saladusi ilma surmahirmuta.

2. Ameerika Ühendriigid pidi olema “Uus Atlantis” ning looma teiste rahvuste jaoks pretsedendi spirituaalsete teadmiste osas.

3. Rajada vaba rahvus kus iga indiviid võiks saada parimaks versiooniks iseendast.

4. Teised selle NWO eesmärgid on leitavad Ameerika Ühendriikide algupärastes doktriinides.

Mis siis sellega juhtus ja kuhu suundub see “teine” juutide NWO? See on eraldi lugu. Küsisin millalgi Isa Saatanalt vabamüürluse kohta, sest vastuoluline info ajas mind segadusse. Tema vastus oli: “Nad on üle võetud”. Lisaks ütles ta, et tänapäeva vabamüürlus on vägagi erinev algsest, mis baseerus Lutsiferi Printsiipidel.

Varsti pärast seda lugesin kuidas juutide tohutu pangadünastia isa Mayer Amschel Rothschild temale pandud usaldust ära kasutas:

Järgnevalt on väljavõte raamatust “Rule by Secrecy”, Jim Marrs, © 2000, leheküljed 58 - 59:

“Selle salapärase pangadünastia alustas Mayer Amschel Bauer, Saksamaal 23. veebruaril 1744 Frankfurdis sündinud juut…”
“Noor Mayer õppis rabiks. Teda koolitati hashkalah erialal – religiooni, heebrea seaduse ja arutlemise segul”
“Tema vanemate surm sundis Mayeri rabikoolist lahkuma. Temast sai pangas õpipoiss.

Kiirelt ameti selgeks õppinud, sai temast finantsagent William IX õukonnas. William IX oli Hesse-Kassel regiooni kuninglik administraator ja prominentne vabamüürlane. Mayer tegi end Williamile, kes oli temast vaid aasta vanem, meeldivaks, huvitudes vabamüürlusest ja antiigist. Mayer hankis iidseid münte ja müüs neid oma heategijale oluliselt madalama hinnaga. Võttes arvesse tema rabitreeningut ja tõsiseid antiigiotsinguid, arendas ta kindlasti välja iidsete müsteeriumide sügavama mõistmise, eriti juutide kabala osas. Samal ajaperioodil hakkas kabala metafüüsika segunema vabamüürluse traditsioonidega."

**

Juudid imbuvad sisse igasse Paganate väe allikasse. Sees olles nad kas haaravad täieliku kontrolli või rikuvad ja hävitavad selle korruptsiooni kaudu.

Juutide NWO on üleilmne orjariik mida juhivad ja käitavad juudid. See NWO on täielik vastand sellele mida plaanisid algsed, Paganatest vabamüürlased:

1. Juutide messias “jeesuse” näol (sümpaatne maagiline side kuhu on suunatud kõigi kristlaste palve- ja psüühiline energia) ühendab juudid ning rajab ühe maailmavalitsusega kommunistliku riigi mida juhitakse Iisraelist. (Iisrael on Palestiinlastelt juutide piibli fiktiivse ajaloo abil varastatud. See on sihilikult valitud koht, sest asub kolme peamise kontinendi (Euroopa, Aafrika, Aasia) ristumiskohas ja lisaks sellele ka võimsate maa energiajoonte peal). Selles uues maailmas saab juutidel olema täielik võim ja kontroll kõigi Paganate rahvuste, kultuuride ja rasside üle.

2. Inimesed varustatakse ribakoodidega nagu kariloomad (halvustav juudi sõna “goyim” tähendab kariloomi ja Paganaid). Nahaalused mikrokiibid on teine võimalus Paganate jälgimiseks sarnaselt kariloomadele.

3. Kõik spirituaalsed teadmised eemaldatakse Paganatelt süstemaatiliselt massimõrva ja piinamise kaudu (nii kristluse kui ka kommunismi tõelised eesmärgid). Seda tehti inkvisitsiooni ajal ja hiljuti (1950ndatel) kui Hiina kommunistliku juhi Mao Zedongi väed marssisid Tiibetisse, põletades kloostreid, mõrvates ja piinates surnuks nende religioosseid juhte. Himaalaja mägedes eraldatult asuv Tiibet oli säilitanud palju iidseid spirituaalseid õpetusi, vanemaid kui judaism, kristlus jms.

4. Spirituaalsed teadmised ja okultne vägi saavad kindlalt olema juutide käes maailma täielikuks kontrollimise eesmärgil.

5. Peaaegu kõik asjasse mittesegatud, kõhklevad ja neutraalsed juudid saavad olema ainult rõõmsad kui ühinevad suguvendade uue valitseva klassiga kui see aeg kätte peaks jõudma.

6. Rasside segamise programm aitab kustutada kõik rassilised ja kultuurilised identiteedid täieliku kontrolli tagamiseks. Iseenda kaotamine rassilise ja kultuurilise identiteedi hävitamise kaudu võimaldab juutidel kirjutada ajalugu ringi nii nagu see neile sobib. Juudid on seda teinud juba sajandeid, Paganate enamus on sellest teadmatuses. Seda on juba tehtud Satanismiga (inimkonna algne Religioon). Algsed õpetused, preestrid, preestrinnad, teised spirituaalsed juhid, teadmistega inimesed ja raamatukogud hävitati süstemaatiliselt. Võttes arvesse seda, et teadmisi ja tõdesid minevikust oli väga vähe säilinud, oli kristlikul kirikul täielik vabadus defineerida Satanismi nii nagu see neile sobis. Piibel pole midagi muud kui juudi rahva väljamõeldud ajalugu mida neil kunagi polnud. Massilise programmeerimise ja sunnitud uskumuste tõttu on kollektiivne teadlikkus loonud võimsa mõttevormi mis on aidanud juute nende maailma ülevõtmise eesmärgile lähemale.

7. Inimolendid pole tulevikus midagi muud kui eksinud hinged kellel puudub identiteet, vabadus, teadmised ja individuaalsus; lihtsalt üks number juutide juhitud orjariigi täielikus teenistuses.

Eelnev loetelu on algsete, Paganatest vabamüürlaste plaanide täielik vastand. Kahjuks toimub siin jällegi kahe poole mängimine keskosa vastu täieliku kontrolli saavutamiseks. Kaasaegsed vabamüürluse rituaalid on suunatud selle räpase messiase teisele tulemisele ning on segu kõigist maailma religioonidest. See on tohutult erinev algsetest rituaalidest, mis on praeguseks eemaldatud ja salastatud.
** Loe: The Second Messiah: Templars, the Turin Shroud, and the Great Secret of Freemasonry, Christopher Knight ja Robert Lomas.
Kirjastatud New Yorgis: Barnes & Noble, 2000.

Kui loits on murtud, muutub väga ilmselgeks see kuidas juudid on kuritarvitanud okultset väge oma “jumalaks” saamise retkel. Kui sa teed vajalikud uurimused ja õpid, näed ilmselget korrelatsiooni judeokristliku piibli, kommunismi ja uue maailmakorra juutide versiooni vahel. Kuigi raamat "Deadly Deception: Freemasonry Exposed by One of Its Top Leaders" (James D. Shaw ja Tom C. McKenney) kirjutati kristlikust perspektiivist, sisaldab see väga palju kasulikku infot tänapäevase vabamüürluse kohta. 33. kraadini jõudmisel (tänapäeval on see algsetest järkudest vägagi erinev, vanasti omandati spirituaalseid teadmisi ja 33 kraadi esindasid selgroogu ja kundalini energiat) kutsutakse vabamüürlane tavaliselt illuminaatide sekka. See on kommunistlik organisatsioon mille eesmärk on juutide juhitud uus maailmakord.

Nagu tänapäevases juutide poolt ülevõetud vabamüürluses, on ka judeokristlikus piiblis “kõik religioonid on üks”. See on ilmselge kui arvestada seda, et kõik kristlikus religioonis olev on varastatud erinevatest religioonidest üle kogu maailma, nii idast kui läänest ja naatsaretlane (juudi messiase psüühiline side) põhineb enam kui 18 Paganlikul Jumalal kes poodi nagu Odin. Igaüks kes on tuttav okultsete teemade ja meelte väega teab, et psüühilise energia kanaldamiseks peab olema ühendus.

Juudid on sisse imbunud praktiliselt igasse Paganate okultsesse organisatsiooni. Golden Dawn on pilgeni täis heebrea sümboleid, heebrea inglite ja jumalate nimesid, juudi tähestikku jne. Wicca läheb sama teed, rõhk on juudi inglitel, juudi “kolmekordsel” seadusel (kuusnurkse “taaveti tähe” kõrvalsaadus, selle tähe võtsid nad sümboliks viimase 100-150 a jooksul, see varastati hindude Vishnu Tähe sümbolist). Number ühe rõhutamine (juutide monoteism kus nemad ise saavad “jumalaks”) on ebaloomulik, sest loomiseks on vaja kahte ja isegi aseksuaalsed olendid peavad paljunemiseks millalgi ühinema.

Tõde on see: Paganate psüühiline vägi ühelt poolt läbi kristluse ja teiselt poolt läbi okultsete loožide (juudid mängivad kahte poolt keskosa vastu ja kontrollivad mõlemat poolt) suunatakse süstemaatiliselt juudi messiase tulemise ja juutide juhitava uue maailmakorra reaalsuseks muutmisse.

Täieliku ülevõtmise ja võtmepositsioonide kontrollimise tõttu on paljud Paganad, nimelt kristlased, segaduses ja koondavad NWO oma peades üheks pundiks. Tegelikkuses on selles kaks eraldi ideed. Kuna on kasutatud okultset väge, on nad pimedad selle fakti suhtes, et see koletis on nii-öelda nende enda õuel ja nad on selle heaks kirglikult töötama petetud. Ameerika Ühendriikide asutajad kasutasid okultset väge heatahtlikel eesmärkidel, et luua vaba rahvus kus iidsed õpetused ja spirituaalsed teadmised saaksid õitseda ilma, et peaks kartma hukkamõistu. Peaks olema silmnähtavalt ilmselge, et kristlikus “religioonis” pole MITTE MIDAGI “spirituaalset”. See oli, on ja jääb puhtaks materialismiks. Kristlastel pole mingeid teadmisi oma hinge anatoomiast, kuidas ravitseda iseennast või teisi, mitte mingit spirituaalset infot. Kogu nende nn. religioon pole midagi muud kui vale ja võltsing. Edasijõudnud arengustaadiumis kristlastel tekkib kunstlik, haiglane ilme – see kurikuulus teeseldud naeratus. See tuleneb sellest, et kogu nende elu on rajatud valedele kuni selleni välja, et nad omandavad kunstliku välimuse ja hakkavad füüsiliselt sarnanema nendele valedele millest nad nii läbi imbunud on. See on osa nende karistusest mis lõpuks viib nad igavesse hukatusse hinge lagunemise läbi. See tuleneb spirituaalsete teadmiste eiramisest ja inimkonna Tõelise Looja Jumala needmisest ja teostamisest. See Jumal pole ei keegi muu kui Saatan.


SEOTUD ARTIKLID:

Piibel: juutide vandenõu ja pettus paganatele

YHVH: Tõde “jahve” “jehoova” kohta, maski eemaldamine kristluselt

Vana testamendi paljastamine

Uus testament ja kristlik religioon

Algsete Paganlike religioossete tekstide eemaldamine ja rüvetamine

Varastatud Kabala

Kristlus ja kommunism: juudi kaksikud

USA asutajate avaldus juutide kohta


TAGASI KRISTLUSE PALJASTAMISE LEHELE
User avatar
Deep Darkness
Posts: 572
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

Christ Is A Kabbalistic Jewish Death Curse
Kristus on kabalistlik juutide surmaneedus


Kogu Piibel on Kabala, Piibli sümpaatiline või talismaniline sümboolika on osa Kabalast, Kabala sümbolid on vibratsioonimustrid, mis on astraalsageduste vormid, mis on seotud JHVH vaenlase mõttevormi aspektidega. Meele kujundid on meele vibratsioonivormid, mis ühenduvad massimeelega eeterliku elemendi kaudu, mis on seotud meelega. K...eeter Kabalas on seotud JHVH energiaga selles maailmas, enne kui see muutub materiaalseks. Sümbolid kombineeritakse heebrea tähestiku ja heebrea lugemisega ning selle loodud heli-astraalalgoritmiga. Sümbolid kehastavad, juhivad ja ühendavad energiaid astraalist, Ketherist materjaliga, Malkuthiga.

Muistses juudi traditsioonis teavad teoloogid, et Jeesus on juudi peaingel Miikael, kes on ingel, kes kaitseb Iisraeli [juutide rassi] ja kelle poole juudid palvetavad kui oma vaenlaste [mittejuutide] hävitaja poole ning Miikael on relv, mis edendab nende rassilist agendat. Michaelit mainitakse Tooras. Seda teavad ka Jehoova tunnistajad ja väidavad, et Jeesus on peaingel Miikael.

Rabid väidavad, et peainglid, nagu Miikael, on egregorid, mis on JHVH üldise mõttevormi kümne sfääri või tasandi ilmingud, mida peetakse maailmapuuks. Miikaeli on kujutatud leegitseva mõõgaga ja nii on kristlikus kunstis ka Jeesust. See mõõk on Zayini ehk Siioni tähe seitsmes täht Kabalas, Jeesusele antakse number 777, mis on Zayin, Zayin, Zayin. Seda kirja kasutavad rabid oma vaenlaste ründamiseks ja hävitamiseks. Miikaeli mõõk on Zayin, see on Siioni mõõk. Sümbolid ja tähed ühinevad, et kehastada ja suunata JHVH juudi energiat.

Peaingel Miikael on see, kes viskab Saatana taevast välja maa peale ning seob Saatana. Saatanat nimetatakse Piiblis mittejuutide maoks [hingeenergiaks]. See näitab mao seostumist maa-algtšakraga pärast seda, kui see on taeva-kroontšakrast alla heidetud. Miikaeli mõõkadeks on leegitsevad mõõgad, millega inglid Edini aias hinge sidusid. Edini sissepääs Kabalas on uks sushumna juurde ja Gan Edin on käbinääre piirkond ja kuidas see ühendub kroontšakraga. Väljaviskamine on mao kroontšakrast alla algšakrasse ajamine ja sinna sidumine Jeesuse-Michael Siioni mõõga sümboliga ja heebrea mustrite ja tähega, millega see seostub. Madu pannakse maapinnale roomama pärast seda ja heebrea needusi, mida JHVH [juutide rass] lausub juudi Tooras heebrea keeles mao vastu, kasutatakse mao energiate sidumiseks mittejuutide algtšakras. Needused, mida juudid heebrea keeles Toorast loevad, ühinevad teksti sümboolikaga, et anda sellele kõigele jõudu.

Seetõttu on 1. Moosese raamatu tekstis mittejuutide hinge sidumise sümboolika ühendatud Uue Testamendi sümboolikaga, kus Jeesus-Mikael heidab Saatana taevast välja, ühendab mittejuudi massilise meele energiad selle needusega sidumiseks. Saatana langemine taevast välguna, nagu Piibel ütleb, sümboliseerib tähte Zayini, Siioni mõõka Kabalas, leegitsevat mõõka, mis seob mittejuudi mao algtšakrasse kinni.

Jeesus [Miikael] löödi risti Kallo [Ketheri] asemel Malkuthi ristil ja tema number on Piiblis 6 ning Miikael on kuue sfääriks Kabala maailmapuus, mis sümboliseerib maailma, mis ühendab terve juudi egregori ja annab sellele energiat. Seega on Jeesuse päikesesümboolika Kabala kuuenda sfääri sümboolika. Paljudes kristlikes kunstiteostes esinev Jeesuse sümbol ristil koos pealuuga on Kabala maagia talisman, energia suunamise silt ja seega heebrea egregori kõige olulisem sümbol. Ristilöödud Kristuse sümbol suunab juudi JHVH energia astraalketeri maailmast Malkuthi materiaalsesse maailma ja ühendab selle kuute väge ühendava sfääri abil koos Kristuse kujuga. See materialiseerub kogu juutide JHVH mõttevormi kuuenda sfääri kaudu, mis on tähendab mittejuutide hävitamist, see on surmaneedus. See energia põhineb Saatana sidumisel, kelleks on mittejuudid Kabalas ja Toras, sest Miikael on mittejuudi hinge ründamise ja sidumise energia ning Jeesus on Miikael ja seega Kristuse kujutis. Energia läheb sellele JHVH aspektile, mis seob ja hävitab mittejuudid vahetult. Teine number, mida sellel pildil Piiblis kasutatakse, on 7 Kristusese avaldust ristil, täht Zayin, et laadida üks hävitavat energiat ja lõpetada sidumine.

Põhjus, miks Jeesust nii kurvas asendis näidatakse, on sümpaatiliste energiate genereerimine, et kaastunnet saaks kasutada vajaliku emotsionaalse sideme loomiseks, mis avab ja ühendab masside meeled selle sümboli ja nende psüühikaga. Seetõttu avab armastusele, kaastundele ja muule sarnasele keskendumine inimesi vaimselt ja seob nad siduva loitsuga. Keskendutakse ka süütundele, mis paneb mittejuutidest ohvrite meeled leppima Kristuse-Miikaeli talismaatilise pitseri abil pandud needusega, hävitades neid seeläbi.

Kui Jeesus ütleb, et ta on "alfa ja oomega", on teoloogid väitnud, et algselt olid need Aleph ja Tav, kogu heebrea tähestik, mis on 22 tähte ning mis moodustavad juudi mõttevormi algoritmi. Kabalas nimetatakse Alephit "needuseks" ja Tavit "meheks". See tähendab, et Jeesus on inimkonna needus ja ka heebrea tähestik on needus.

Hinduistlikud ülestõusmistekstid ütlevad, et see, mis inimeses surma põhjustab, on mao äratamatta jätmine algtšakras ja selle mitte ülestõstmine kroonini. Kabala kristlik loits muudab selle võimatuks ja neab seega mittejuudidd surnuks. Juudi rabid teavad seda.

Natsionaalsotsialistlik valitsus, mida juhtisid saatanlikud vaimsed õpetajad, kes töötasid selle nimel, et tuua tagasi Orioni ülestõusmisusund, mis oli Vana-Egiptuses [natside Thule seltsi nimi tulenes Tula nimest, mida seostatakse Orioniga], teadis seda ja andis käsu, et kõik Kristuse kujutised eemaldatakse kõigist avalikest kohtadest, et vaenlase needused väheneksid. Nagu paljud väidavad, nad täitsid ka kõik kogunemised haakristidega ja paigutasid need üle kogu Saksamaa. Haakrist on paganlik vaimse kaitse talisman ja seda seostatakse kolmanda silma ja kroontšakra avamisega. Seda piirkonda näidati ka Egiptuses sellel istuva Uraeuse maoga, mis on vaimse kaitse ning arenenud teadvuse ja valgustatuse sümbol. Natsimaagid kasutasid seda sümbolit saksa rahva kaitsmiseks ja selle sümboli energia suunamiseks saksa rahvasse, et äratada nende kolmas silm ja kroontšakra ning kõrgem vaimne tõeteadlikkus. Seetõttu panid natside vaimsed adeptid bännerile haakristi, millel oli kirjas: "Saksamaa ärkab!", et äratada saksa rahva kõrgemat vaimset meelt ja tühistada juutide kabala needused nende vastu.

(Allikas: https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa1179991 )

Joy of Satana foorumite kaastöö
User avatar
Deep Darkness
Posts: 572
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

The Ark Of The Covenant The Jewish Curses On Gentiles
Seaduselaegas ja juutide needused mittejuutide kallal

Laeka idee varastati egiptlastelt. Egiptlastel on Amoni laegast kujutatud seitsme tšakralise selgroona. Seitsmemeheline rivi kannab seda. Südametšakra piirkonnas on Isise kaksikfiguur, mille tiivad on vastamisi laiali sirutatud. Osutab südametšakrale, kus ülemised ja alumised tšakrad kohtuvad rinnus. [1] Amoni laegas on paadi kujuga.

Judaistlikus religioonis on laegas lihtsalt Toora sümbol, mis varastati ja rikuti Egiptuse sümboolikast mingil põhjusel. Judaismis on neil Toora-laegast, kuhu nad panevad Toora pärast seda, kui nad sellest sünagoogis loevad. See ongi see, mida seaduselaegas tegelikult tähendab. Seda Toora laegast nimetatakse "pühaks laekaks":

"Püha laegas. See nimi viitab 'ārōn haqqōdeš'ile, lepingulaeka heebreakeelsele nimele, mida hoiti nii muistses Tabernaaklis kui ka Jeruusalemma templi sisemises pühamus. Samamoodi, Hekhál, kirjutatud ka hechal, echal või heichal – ja mõnikord pärineb Echal Kodesh (peamiselt Balkani sefardide seas) heebrea [hÄ "khÄl] "paleest" - kasutatakse samal ajal sisemise pühakoja kohta. Hekhal sisaldas menorat, viirukialtarit ja näoleibade lauda." [2].

Toora eesmärk on kasutada 22 heebrea tähte, et tekitada tugevalt laetud negatiivset energiavälja, et siduda mittejuudi hinge ja tuua kaasa mittejuudi maailma häving. Tooras kasutavad juudid seda laegast relvana, et hävitada mittejuudi rahvaid, kelle vastu nad sõdivad. See on lahtine relv. Seepärast keelasid Kreeka ja Rooma valitsejad Toora ja selle lugemise. Juudid nimetavad oma 22 heebrea tähte oma "jumala" 22 nimeks.

Põhjus, miks juudid varastasid Amoni laeka kujutise, et luua sellest rikutud ja lühendatud kujutis, millest luua omaenda laeka kujutis on selles, et tegemist on mittejuudi hinge ründamise ja sidumisega. Iga mittejuudi vastane needus on tehtud 22 heebrea tähega. Isegi Egiptuse laeka sümboli rikkumine selle juudi prügikasti loomiseks on üks vorm mittejuutide needmiseks, kasutades kabbalistlikku talismanlikku maagiat. Mis ongi kujutise rikutuse eesmärk. Juudi laegas on meelega tehtud kuubiku kujuga, mis seob nende energiat.

Allikas [1]Did Moses Exist?, D.M. Murdock [2]Wiki

JoS-i foorumite kaastöödTAGASI PEALELE
User avatar
Deep Darkness
Posts: 572
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

Why The Shema Prayer Of The Jews Is Death And Destruction For Gentiles

Miks juutide Shema palve on mittejuutide jaoks surm ja häving

Täht Shin on heebrea keeles "jumala" nimi, see on heebrea keeles Ha Shem. Siit pärineb nimi Shema ja seetõttu on see juudi rassi JHVH üks tähtsamaid nimesid Tooras.

Juudi kabalas, mis on dekodeeritud Toora, võidab Mooses Amaleki vägesid, hoides käsi oma pea kohal, tehes Shin-tähe sümbolit. See on judaismis seotud tefilliniga, musta kastiga, mida juudid kannavad peas ja mis sisaldab Shema palvet. Nad kannavad seda Shema palve lugemise ajal.

Shin-tähe salajane sümbol on Kabalas peamine Shin, millel on kolm haru, mis esindab Kabala puu ülemist maailma, vasakpoolset aju, Binah-i, paremat ajupoolt, Chokhmah-i ja krooni ning optilist talamust, Keter-it. Kuid selle sees on veel üks Shin, mille neli piiki on ümberpööratud ja omavahel seotud, mis on suunatud kolme piigi suunas allapoole. Okultistliku Shini muutmine on Kabala salapärase 23 tähe "teine ​​Shin". Neli haru tähistavad JHVH-et.

Judaismis on Shema palve see, mis rabide sõnul juhatab sisse Messia, juudi maailma kuningriigi võimu mittejuutide üle, mis tähendab tegelikult võimu kõigi inimkonna rasside üle. Juudi rass hävitab need rassid ja maailm muudetakse ainult juutide omaks. Selle tõttu on täht Shin judaismis sümboliks nende "jumalale", kes hävitab Tooras erinevad mittejuudi rahvad. Iga juut peab orjastama 2800 mittejuuti, kui arvestada 144 000 juuti, mis Ilmutuse raamatus esindab 12 Iisraeli hõimu, kes järgivad juudi Messiat maailma rahvaste hävitamisel. Mis sõna-sõnalt tähendab kõiki maailma mittejuute. 2800 arvutatuna 144 000 järgi on umbes 403 miljonit inimest, mis on seotud Georgia juhtkividega, mis nõuavad, et rahvaarv jääks alla 500 miljoni. Selle salapärase monumendi valmistas ette üks juutide juhitud vabamüürlaste organisatsioon, kabalistlik ühendus. Pange tähele, et see monument on seotud juudi piibliga.

Lõplik tõde, et Shema palve, kõige olulisem usuavaldus judaismis, on mittejuutide hävitamine, et tuua kaasa mittejuutide maailma lõpp, on selge. Amalek on heebrea okultistlik sõna Saatana kohta. Juudid nimetavad oma pühades tekstides mittejuute Saatanaks. Amalek viitab aga konkreetselt VALGELE RASSILE, kes on Saatana tõelised otsesed järeltulijad. Jumal ENKI, keda sumerid kutsusid ka Saatanaks, leiti olevat "Ari" looja, mille ta lõi oma näo järgi. Ari on "aarialase" nimetus, sumerid olid teadaolevalt valged ja siniste silmadega. Juudid peavad Saatana sugulasteks aga ka teisi rasse.

Shema, kolm haru, nagu mainitud, on seotud kolme maailmaga, mis moodustavad aju, teadvuse asukoha, Kabalas. Ülejäänud neli haru on aga seotud "JHVH-ga" kui nende loomise mõttevormiga, milleks on juudi piibel. Nad kasutavad Shema astraali kaudu materiaalsesse maailma toomiseks ning selle mõtte ühendamiseks ja suunamiseks nende endi teadvusesse milleks on individuaalse juudi mõistus. Mis omakorda on ühendatud suuremaga sellest mõttevormist mõistuse või programmi kaudu, mis võimaldab üksikul juudil saada selle jõu avaldumise kanaliks. See on seotud ka selle toomisega Keterist, "jumala" sfäärist, astraalsest või eeterlikust sfäärist, kust see energia pärineb, Malkuthi, mis on füüsiline valdkond, mis tähendab "kuningriiki", mis on juudi riik, mida nad tahavad maa peale ehitada. Tefillin on Malkuthi sümbol.

Shini kolm haru on seotud Aviriga - eetriga, Shekinah'ga - vibratsiooniga, mis on loodud Toora lausumise teel, ja Elohimiga, mis on selle vibratsiooni avaldumine - teadvusväli, mida see tekitab astraalis.

Shema on see, kuidas see on materaliseeritud füüsilisse valdkonda Malkuthiks, seega ka neli haru. YHVH on seotud nelja loomiselemendiga, mis moodustavad maa sümboliks ruudukujulise kuubiku. YHVH on ka Toora sümbol. Shema materialiseerib kogu Toora loitsu. Teise Shini 23. täht, (2+3=5) viis elementi Sh on tuli, E on eeter, M on vesi ja A on õhk. Seda see tähendabki. Mis on seotud astraalmaailma eetri toomisega füüsilisse maailma. Neli elemendina selle loitsu täielikuks manifesteerimiseks moodustavad eetrist või astraalist Malkuthi füüsilisse maailma.

Shema RTR on kõige olulisem võti juudi rassist täielikult ja igaveseks alistamiseks. Shema RTR-i tuleb teha iga päev. Shema RTR on kõige olulisem võti teie enda ja teiste mittejuutide elude päästmiseks hävingust. Juudi piibel, mis Shemat realiseerib, on üks suur surmaneedus kõigi mittejuutide vastu. Seetõttu andsid Kreeka ja Rooma valitsejad korralduse põletada juutide Toora ja keelasid juutidel selle ettekandmise. Nad olid paganlike religioonide meistrid ja teadsid, mida see juutide raamat tähendab.

Tänu Saatanale ja jumalatele on jõud selle lõpetamiseks nüüd teie enda kätes. Rabid hoiatasid omaenda Kabalas, et Saatan hävitab juudid, hävitades Toora selle tühistamisega. Saatan ja jumalad andsid meile RTR-i. Saatan on ka kood mittejuutide jaoks, mis tähendab, et mittejuudid hävitavad nad Toora ümberpööramisega.

Allikas: The Wisdom In The Hebrew Alphabet, Rabbi Munk The Greek Kabbala, Barry The Habir

Allikas: [1]Did Moses Exit?, D.M. Murdock [2]Wiki

JoS-i foorumite kaastöödTAGASI PEALELE
User avatar
Deep Darkness
Posts: 572
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

Jews Have Cursed The Black Race
Juudid on musta rassi neednud

Toora on täis needusi kõigi mittejuudi rasside vastu. See kehtib ka valgete kohta, keda kutsutakse amalekkideks ja keda juudid soovivad täielikult hävitada. Seega ei ole juutide loodud valgete genotsiidi poliitiline kultus, kultuurmarksism, midagi muud kui rassiline religioon, mida juudid võltspoliitilises maskis praktiseerivad.

Tooras needis Noa Haami Seemi orjaks. Haam oli Kushi isa ja kushiidid olid Aafrika mustade rassi ja piirkondade iidne nimetus. See on Haami needus. Kõige olulisem mustanahaliste needus on aga Jesaja raamatus, kuid seda ei mainita kunagi, sest see on liiga ilmne.

14 Nõnda ütleb Issand:
Egiptuse töövaev ja Etioopia kaubitsemine
ja seebalased, pikakasvulised mehed,
tulevad su juurde ja saavad su omaks;
nad käivad su järel;
tulevad ahelais ja kummardavad sind,
palvetavad su poole:
„Ainult sinu juures on Jumal ja teist ei ole,
ei ole ühtegi muud Jumalat!”

Pange tähele, et see puudutab kushiidide aheldamist ja iisraellaste poolt orjastamist. Pange tähele, et juudid nimetavad mittejuute juudi rassi omandiks või kaubaks, mis on kari, mida tõlgitakse goyim'iks. Kui juudid tegelesid mustade orjakaubandusega, kasutasid nad neid Toora lõike, et õigustada orjakaubandust kristlastele. Juudid nimetavad Haami needust Noahide needuseks. Mis te arvate, mis juhtub mustanahalistega, kui juudi maailmakorras on rahvale peale surutud juudi rabide kehtestatud Noa seadused, mille kehtestasid juudi rabid Ameerikas esimese Bushi ajal. See, mis juba juhtus, oli arvukalt juutide hallatavaid istandusi ja majapidamisi, kelle heaks töötasid oma kushiidist orjad. Raamat "Mustade ja juutide salasuhe" kirjutas, et vähemalt 70 protsenti kõigist Ameerika mustanahaliste orjaomanikest olid juudid ja juutide hulka arvatakse vaid umbes üks protsent kogu Ameerika elanikkonnast. Esimene Ameerikas ehitatud sünagoog oli New Portis, Rhode Islandil, kuna see oli juutide juhitud Aafrika orjakaubanduse keskus. Sel põhjusel kaitses ka juut Karl Marx oma ajakirjades orjakaubanduse jätkamist avalikkuse ees. Pane aga tähele veel ühte osa sellest mustanahaliste needusest Jesaja raamatus: mustad kummardavad juudi jumala ees ja kummardavad teda kui ainsat isandat, saades nii juutide vaimseteks orjadeks.

Iga mustanahaline kes on kristlikus kirikus käinud on osalenud Jesaja needuses, nad kummardavad juutide ees ja väidavad, et ei ole muud jumalat kui juudi jumal. Jesaja juudi kabelis mainitakse mustanahaliste jaoks ahelat, mis sümboliseerib Toora vaimseid needusi mittejuutide üle, iga 22 heebrea täht on lüli orjuse pikas ahelas. Ainus viis vabaduse saavutamiseks on murda juutide ahelad lõpliku RTR-iga.

Seepärast on mustanahaliste linnaosad, kus kirik on igal nurgal, hävitatud sõjapiirkonnad. Juutide needus on nende peal. Kui uurida Nuubia ajalugu ja isegi tänapäeva Mustasid nagu Dogonid, siis nad järgisid Egiptuse PAGANLIKE jumalaid ning Saatana deemonid. Isegi Dogonide vaimsetel juhtidel on sellised nimed nagu Amon Ra.


JoS Foorumite kaastöö
TAGASI PEALEHELE
User avatar
Deep Darkness
Posts: 572
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

Scape Goating Karma
Juudid põgenevad oma karma eest

Hinduismis oli patukahetsuse kontseptsioon algselt see, et negatiivse karma saab tegelikult nullida ja tühistada enne, kui see maailmas ja oma elus avaldub. Juutidel oma Kabalas on sellest kontseptsioonist kinnisidee, kuid seda tehakse selleks, et nende loodud karma ei avalduks maailmas nende vastu. Juudid teevad seda omamoodi ülekandena, kus nad suunavad energia [karma on energia] hoopis teises suunas. Juutide poolt läbiviidav kitserituaal on katse oma kuritegelike tegude negatiivset energiat üle kanda mittejuutidele ja needa sellega mittejuute. Selle tõttu süüdistavad ka juudid kõiges Saatanat. Seda tehes püüavad nad ka suunata masside negatiivset mõtteenergiat ning kasutada seda Saatana ja jumalate vastu. Islami juudi programmis on Mekas Hadž'i ajal massirituaal, kus moslemid loobivad "kivisaatanat", loobivad kive mitme samba pihta ja karjuvad raevust. See on Kabala sümpaatilinr maagia. Selle eesmärk on suunata see energia või karma Saatana ja jumalate vastu kui massiline needus. Kahtlemata on juudi rabid kasutanud seda energiat ka minevikus jumalate kuritarvitamiseks.

RTR-id tühistavad selle ülekande. Juudi rabid väidavad, et juudid kannatavad mittejuutide olemasolu tõttu. Tavakeeles tähendab see seda, et meie Jumal tegutseb maailmas endiselt juutide vastu. Juudid tahavad selle ukse sulgeda, kuid on ebaõnnestunud. See on üks põhjusi, miks kristluse ja islami nõiaraamatul ja programmil on kinnisideeks mittejuutidelt vaimse jõu eemaldamine, et inimesi vaimsest maailmast välja lülitada.

JoS-i foorumite kaastööTAGASI PEALELE
User avatar
Deep Darkness
Posts: 572
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

The Jews Have Cursed Gentiles To Death
Juudid on mittejuute surnuks neednud

Seda, mis põhjustab surma, vananemist, ebaõnne, haigusi ja kannatusi, on mitu korda loetletud hinduismi idapoolsetes vaimsetes tekstides. Selle põhjuseks on asjaolu, et Saatana Kundalini madu on seotud algšakragasse, magab ja pole ärganud:

"Kui Kundalini magab, samastub ta aja tulega...mis küpsetab kõik olendid surnuks, põhjaliku vananemisprotsessiga. ...Jooga [yogagni] tulega, mis hävitab aja tule, samastatakse kalaagnirudraga, "aja tule Rudra", st tuli, kui ta ärkab, mis on suurem kui aja tuli, neelab aja tule". Kui ta magab, seostub kundalini aja tulega, ajaga, mille möödumist tähistavad päikese ja kuu liikumised peenkehas; kui ta ärkab, on päike ja kuu [siin ida ja pingala nadid] mõlemad liikumatud ning susumna nadi kahekordistunud kundalini väidetavalt "kulutab aega"[1].

Kui madu tõuseb mööda selgroogu pähe, vabastab see väidetavalt Ambrosiali nektari samba, mis on Amrita, mis sõna-sõnalt tähendab "surematust". See ujutab üle kogu olendi ja muudab ta surematuks Siddhaks, mis tähendab täiuslikku.

Juudi vaenlane on oma Tooras pannud mittejuutide Saatana maole arvukalt needusi, püüdes siduda Kundalini energia algtšakragasse ja hoides ära selle ärkamist. Samuti muudab see ohtlikuks katse seda jõudu kellelgi äratada. Juudi vaenlane on sõna otseses mõttes neednud iga mittejuudi põlvkonna SURNUKS.

Pange tähele, et Kala agni Rudra on vaimne tuli, mis hävitab aja tule ja vabastab inimese surematusesse. Rudra on Shiva peamine tiitel. Ja Shiva nimetatakse Saatan Shivaks. Igavene Shiva sanskriti keeles. Shiva sümboliks on madu ja algselt iidsetes tekstides Sri Lanka iidses aias lõi Shiva Adimu ja Eva ning õpetas neile, kuidas tõsta madu ja luua Valguskeha ning saada surematuks. Isegi Edeni kirjeldus on hinduismi Meru mägi. Juudi vaenlane väitis, et algselt tulid nad Indiast. Nad varastasid selle teksti ja kirjutasid selle heebrea keeles ümber, et sellest saaks mittejuutidele needus, et kõik mittejuudid surmani ära needa. Nad tegid Saatana mao tõstmise algpiinaks ja see Jahve [juudi rass] lisati loosse ümberkirjutamisega ja see oli Jahve [juudi rabi, kes kasutas heebrea tähestikku], kes ajas mao selgroost alla maa peale ja lausis needusi mao peale. Ja asetas juudi inglid aia värava juurde leegitsevate mõõkadega, et takistada nende tagasipöördumist. Inglid sümboliseerivad kabalas juudi needust ja mõttevormibning leegitsev mõõk on Zayin-tähe sümbol, mida kasutatakse kabalas mittejuudi hinge needmiseks ja sidumiseks. Sel põhjusel öeldakse kabalas, et nii saavad juudid "jumalaks" ja valitsevad mittejuutide üle. Neid surmani needes. Juudid on mittejuute välja jätnud surematusest elust ja igavest vaimsest õndsusest sellesse õnnetusse maailma, mille nad ise on loonud. Selle sätestab otse Toora- Jahve [juudi rassi] takistas inimkonnal söömist surematuse puust.

Sanskriti tekstid on täis juhiseid sõna otseses mõttes surematuse kohta, mis pärinevad Saatanast, mao jõust.

Lõplik RTR on viis selle tühistamiseks, kuna nende "jumal" Jahve on see, kes kuulutab välja mittejuutide surmaneeduse, sidudes selles tekstis Saatana maoga. Nende Jahve on 22 heebrea tähte. Kristlus on sõna otseses mõttes surmakultus. See annab sellele juudi loitsule väe ja võimaldab juutidel eemaldada mittejuutidelt kõik vaimsed teadmised ning siduda nad orjuse ja surmaga.


JoS-i foorumite kaastöö


TAGASI PEALELE
User avatar
Apprentice
Posts: 630
Joined: Wed Jul 04, 2018 8:16 pm
Location: Where hebrew letters come to die

Re: Estonian Translation Thread

Post by Apprentice »

The Jewish Hoax of Christianity
Kristlus – juudi pettus


Järgnev on lõik Ben Klasseni raamatust "The White Man's Bible":

JUUDI ÜLESTUNNISTUSED — TARSUSE PAULUSE JA KRISTLUSE LAASTAVAD TAGAJÄRJED ROOMA TSIVILISATSIOONI HÄVITAMISEL
Järgneva on kirja pannud Marcus Eli Ravage, juudi kirjutaja (1884-1965). See ilmus nüüdseks välja surnud Century ajakirja 1928. aasta veebruari numbris. Siin selgesõnaliselt väljaöeldud täielik katastroof on nii selge, nii otsene ja selle mõjud nii kaugeleulatuvad, et see ei jõua keskmisele segaduses valgele kristlasele iial kohale. Järgnevalt on Ravage artikli pealkiri ja tekst: TÕELINE KAASUS JUUTIDE VASTU

Loomulikult olete te meie peale kibestunud. Mul pole mõtet öeldagi, et te ei ole. Ärme siis raiska aega eitamise ja alibite peale. Teie teate seda, mina tean seda ja me mõistame üksteist. Kindluse mõttes on mõned teie parimad sõbrad juudid jne. Olen seda ennem kuulnud korra või kaks, ma arvan. Tean ka seda, et te ei arva nende hulka mind isiklikult – “mina” on siis konkreetne individuaalne juut – kui heidate meile oma laialdasel moel ette, sest mina olen, noh, nii erinev, peaaegu sama hea kui üks teist. See väike vabastus ei liiguta mind kuidagi tänulikkusse aga las see praegu olla. Teile ei meeldi need agressiivsed, ronivad, tõukavad, materialistlikud tüübid – ühesõnaga need, kes meenutavad teile nii väga teie endi noori vendi. Me mõistame üksteist täielikult. Mul pole teie vastu pahameelt.

Olgu mu hing õnnistatud, mina ei süüdista kedagi kui talle keegi ei meeldi. Asi mis mind nende anti-juutlike asjade juures, nagu teie seda mängite, intrigeerib, on teie täielik südikuse puudumine. Te olete selles nii kaudsed ja ebamäärased, teil on niivõrd läbipaistvad vabandused, te näite kannatavat nii jubedalt eneseteadlikkuse all, et kui see sooritus ei oleks groteskne, oleks see ärritav.

Asi pole ka selles, et te olete amatöörid: te olete seda teinud üle viieteistkümne sajandi. Samas, vaadates teid ja kuulates teie lapsikuid ettekäändeid, võib tekkida mulje, et te ise ei tea milles see kõik seisneb. Te põlgate meid kuid ei saa selgelt öelda miks. Te mõtlete välja uue vabanduse – nimetades seda põhjuseks – igal teisel päeval. Olete sadu aastaid kuhjanud iseenda jaoks kokku õigustusi ja iga uus leiutis on veelgi naeruväärsem kui eelmine, iga uus vabandus on eelmisega vastuolus ja hävitab selle. Mõned aastad tagasi kuulsin, et meie oleme rahaahned ja ärilised materialistid; nüüd sosistatakse, et ükski kunst ega amet pole kaitstud juudi invasiooni eest. Kui teid uskuda, oleme me samaaegselt klannikesksed, eksklusiivsed ja eba-assimileeruvad, sest me ei abiellu teiega. Lisaks oleme ronijad, tõukajad ja nuhtlus teie rassilisele terviklikkusele.

Meie elustandard on nii madal, et meie loome teie slummid ja viletsa orjatööga vabrikud ning nii kõrge, et võtame ära teie parimad elamurajoonid. Meie hiilime oma patriootlikust kohustusest sõjaajal kõrvale, sest me oleme loomult ja traditsioonilt patsifistid ja me oleme universaalsete sõdade peaarhitektid ja nende sõdade peamised kasusaajad (vaata “Siioni tarkade protokollid”).

Me oleme samaaegselt kapitalismi leiutajad ja juhtivad pooldajad ning peamised kapitalismivastase mässu täideviijad. Loomulikult pole ajaloos mitmekülgsuse poolest mitte kedagi meiesugust. Oh, ma peaaegu unustasin kõigi põhjuste põhjuse! Me oleme kangekaelsed inimesed kes iial ei võtnud vastu kristlust ja me oleme kurjategijad kes lõid selle asutaja ristile.

Ma ütlen teile, et te olete enesepetjad. Teil puudub kas enesemõistmine või siis tahtejõud faktidele otsa vaadata ja tõtt tunnistada. Te ei salli juuti mitte sellepärast, et me jeesuse risti lõime nagu mõned arvavad, vaid sellepärast, et me ta sünnitasime. Teie tõeline vimm meiega pole mitte seepärast, et me kristlusest keeldusime, vaid seepärast, et me selle teile kehtestasime! Teie laialivalguvad, vasturääkivad süüdistused meie vastu ei ole laik meie tõestatud ajaloolise kuriteo pimedusel. Te süüdistate meid Moskva revolutsiooni tekitamises. Oletame, et võtame süüdistuse omaks. Mis siis? Võrreldes sellega, mida Tarsuse juut Paulus Roomas korda saatis, on vene riigipööre kõigest lihtne tänavakaklus. Te teete palju kära ja raevu lubamatu juudi mõju pärast teie teatrites ja kinodes. Väga hea, oletades, et teie kaebus on põhjendatud. Kuid mis on see võrreldes meie vapustava mõjuga teie kirikutes, teie koolides, teie seadustes, valitsustes ja isegi neis mõtetes mida te iga päev mõtlete? Kohmakas venelane võltsib dokumente ja avaldab raamatu “Siioni tarkade protokollid” mis näitab, et meie salaplaan oli põhjustada viimane maailmasõda. Teie usute seda raamatut. Hea küll. Oletame vaidluse mõttes, et me kirjutame igale selle sõnale alla. See on õige ja ehtne. Kuid mis on see võrreldes vaieldamatu ajaloolise vandenõuga mille me täide oleme viinud, mida me mitte kunagi pole eitanud, sest teil pole iial olnud julgust meid selles süüdistada ja mille kohta on täielik ajalugu kõigile lugemiseks säilinud?

Kui te olete juutide salaplaanidest rääkides tõeliselt tõsised, kas ma ei või suunata teie tähelepanu ühele mis väärib arutelu? Mis mõtet on raisata sõnu väidetavale avaliku arvamuse kontrollimisele juudi finantstegelaste, ajalehtede omanike ja filmimagnaatide poolt kui te võiksite meid õiglaselt süüdistada kogu oma tsivilisatsiooni kontrollimises juudi evangeeliumide kaudu?

Te pole hakanud väärtustama meie süü tegelikku sügavust. Me oleme sissetungijad. Me oleme häirijad. Me oleme õõnestajad. Me oleme võtnud teie loomuliku maailma, teie ideaalid, teie saatuse ja korraldanud nendega kaose. Meie oleme olnud mitte ainult viimase suure sõja taga, vaid peaaegu kõigi teie sõdade taga; mitte ainult vene revolutsiooni, vaid kõigi suurte revolutsioonide taga ajaloos. Meie oleme toonud lahkhelisid, segadust ja frustratsiooni teie isiklikku ja avalikku ellu. Me teeme seda ikka veel. Mitte keegi ei saa öelda kui kaua me seda veel teeme. Vaata veidi juhtunule tagasi. 1900 aastat tagasi olite te üks süütu ja muretu paganate rass. Te ülistasite lugematul hulgal Jumalaid ja Jumalannasid, õhu, ojade ja metsade vaime. Te nautisite häbenematult oma alasti kehade hiilgust. Te nikerdasite pilte oma jumalatest ja ahvatlevast inimkujust. Te nautisite võitlusi lahinguväljal ja areenil. Sõda ja orjus olid kindlad nähtused teie süsteemides. Vallatledes suure looduse mäenõlvadel ja orgudes hakkasite te arutlema elu ime ja müsteeriumi üle ning lõite loodusteaduste ja filosoofia alused. Teie kultuur oli üllas ja sensuaalne, ärritamata inimliku võrdõiguslikkuse sentimentaalsete küsimuste ja sotsiaalse teadvuse torgete poolt.

Kes teab milline suur ja hiilgav saatus oleks teile omaks saanud kui me oleks teid rahule jätnud. Kuid me ei jätnud teid rahule. Me võtsime teil käest kinni ja tõmbasime teid alla sellelt kaunilt ja heldelt struktuurilt mille te kasvatanud olite ja muutsime kogu teie ajaloo kulgu. Meie vallutasime teid nagu mitte ükski teie impeerium eales ei ikestanud Aafrikat ega Aasiat. Meie tegime seda ilma armeedeta, ilma kuulideta, ilma vere ja rahutusteta, ilma ühegi jõuta. Meie tegime seda pelgalt oma vaimu vastupandamatu väega, ideede ja propagandaga. Meie tegime teist oma missiooni vabatahtlikud ja teadvusetud kandjad kogu maailmas, alates selle maa barbaarsetest rassidest kuni lugematute sündimata põlvkondadeni. Mõistmata täielikult seda, mida me teile tegime, said teist meie rassi traditsioonide vabad esindajad, kandes meie evangeeliumi maa uurimata otstesse. Meie hõimutavadest on saanud teie moraalse koodeksi tuum. Meie hõimuseadused on olnud kõigi teie kõrgeauliste konstitutsioonide ja legaalsete süsteemide põhialuseks. Meie legendid ja muistendid on püha pärimus mida te laulate oma lastele. Meie poeedid on täitnud teie lauluraamatud ja meie palveraamatud. Meie rahvuslik ajalugu on muutunud teie pastorite, preestrite ja õpetlastee asendamatuks osaks. Meie kuningad, riigimehed, prohvetid ja sõdalased on teie kangelased. Meie väike iidne maa on teie püha maa. Meie rahvuslik kirjandus on teie püha piibel. Mida meie inimesed mõtlesid ja õpetasid, on lahutamatult punutud teie kõnesse ja traditsiooni kuni selleni, et mitte ühtegi teist ei saa nimetada harituks kui ta ei tunne meie rassilist pärandit. Juudi kunstnikud ja juudi kalamehed on teie õpetajad ja pühakud, kelle järgi on loodud lugematul hulgal kujusid ning katedraale nende mälestuseks. Juudi neitsi on teie emaduse ja naiselikkuse ideaal. Juudi mässaja-prohvet on teie religioosse kummardamise keskne kuju. Me tirisima maha teie iidolid, heitsime kõrvale teie rassilise pärandi ja asendasime selle meie jumala ja meie traditsioonidega. Ükski vallutus ajaloos pole isegi kaugelt võrreldav meie puhta vallutusega üle teie kõigi.

Kuidas me seda tegime? Peaaegu kogemata. Peaaegu kaks tuhat aastat tagasi, kaugel Palestiinas, oli meie religioon langenud lagunemisse ja materialismi. Tempel kuulus rahavahetajatele. Mandunud, isekad preestrid tüssasid meie rahvast ja läksid rasva. Siis tõusis noor patrioot-idealist ja hakkas mööda maad käies kutsuma üles usu uuendamisele. Tal polnud mõtteid uue kiriku loomisest. Nagu kõigil prohvetitel enne teda, oli ka tema ainus eesmärk iidne usutunnistus puhastada ja ellu äratada. Ta ründas preestreid ja ajas rahavahetajad templist välja. See põhjustas tema konflikti kehtiva korra ja selle tugisammastega. Riigis tegutsenud Rooma võimud pidasid tema revolutsioonilist tegevust poliitiliseks võitluseks nende väljasaatmise nimel. Nad arreteerisid ta, viisid kohtusse ja mõistsid ta surma ristilöömise läbi. See oli toona tavaline surmanuhtluse moodus.

Naatsaretlase jüngrid, peamiselt orjad ja vaesed töölised, eraldusid maailmast oma kaotusvalus ja pettumuses, moodustades isekeskis patsifistliku vastuhakuta vennaskonna, jagades oma ristilöödud juhi mälestust ja elades kommunistlikult koos. Nad olid kõigest uus sekt juudamaal, ilma väeta ja tähenduseta, mitte esimene ega ka viimane. Alles pärast Jeruusalemma hävitamist roomlaste poolt muutus see uus usutunnistus tähtsaks. Toona sündis patriootlikul juudil nimega Paulus või Saul idee sundida rooma võim alandlikkusele, hävitades rooma sõdurite moraali armastuse ja mittevastuhaku doktriinidega mida juudi kristlaste väike sekt jutlustas. Temast sai Paganate apostel; temast, kes oli seniajani olnud üks selle pundi kõige aktiivsematest tagakiusajatest. Ja nii hästi tegi Paulus oma tööd, et nelja sajandi jooksul jäi suurest Palestiina ja pool maailma ikestanud impeeriumist järele vaid hunnik varemeid. Siionist alguse saanud seadusest sai Rooma ametlik religioon.

Sellest sai alguse meie domineerivus teie maailmas. Kuid see oli vaid algus. Sellest ajast alates on teie ajalugu vaid veidi enam kui teie vana Paganliku vaimu ja meie juudi vaimu vaheline valitsemise võistlus. Pool teie sõdadest, suurtest ja väikestest, on religioossed sõjad, mida võideldakse meie õpetuste ühe või teise asja interpreteerimise üle. Te ei murdnud end lahti oma primitiivsest religioossest lihtsusest ega üritanud praktiseerida Paganlikku Rooma õppimist enne kui meie evangeeliumidega relvastatud Luter tõusis teid alla suruma ja meie pärimust tagasi troonile seadma. Võta kolm viimase aja olulisemat revolutsiooni – prantsuse, ameerika ja vene. Kas need pole siis juudi sotsiaalse, poliitilise ja majandusliku õigluse nägemuse triumf? Lõpp on ikka veel kaugel. Me ikka domineerime teie üle. Praegusel hetkel tiritakse teie kirikuid fundamentalistide ja modernistide vahelises tsiviilsõjas laiali. See tähendab: sõja üks pool on need, kes järgivad otseselt meie õpetusi ja traditsioone ning teine pool need, kes üritavad meid samm-sammult võõrandada. Tennessee osariigis Daytonis keelab piibli peal kasvanud kogukond teie teaduse õpetamise, sest see on vastuolus meie iidse juudi versiooniga elu päritolust ja juudivastase Ku Klux Klani liider härra Bryan annab demokraatide rahvuslikul kokkutulekul oma elu ülima võitluse meie eest, märkamata vasturääkivust. Ikka ja jälle murrab juudi puritaanlik pärand välja lavatsensuuri, pühapäeva siniste seaduste (teatud tegevuste keelamine pühapäevadel) ja rahvuslike keeluaktide lainetena. Samal ajal kui sellised asjad juhtuvad, lobisete teie juudi mõjutustest filmides!

Kas see on mingi ime, et te meid põlgate? Meie oleme pannud kammitsa teie progressile. Meie oleme teie peale pannud võõra raamatu ja võõra usu mida te ei suuda alla neelata ega seedida, mis on ristipidi teie enda sünnipärase vaimuga, mis hoiab teid igavesti ebakindlana ja milleks teil puudub julgus kas keelduda või täielikult aktsepteerida. Loomulikult pole te kunagi täielikult aktsepteerinud meie kristluse õpetusi. Südames olete te ikkagi Paganad. Te ikka armastate sõda, puuslikuid ja tülisid. Te ikka tunnete uhkust palja inimkeha sära üle. Teie sotsiaalne südametunnistus on vaatamata kogu demokraatiale ja teie kõigile sotsiaalsetele revolutsioonidele ikka haletsusväärselt ebatäiuslik asi. Meie oleme vaid jaotanud teie hinge, ajanud segadusse teie impulsid, halvanud teie kired. Keset lahingut olete kohustatud põlvitama tema ees kes käskis teil pöörata teise põse, kes ütles “ära seisa kurja vastu” ja “õnnistatud on rahusobitajad”. Oma ihas saavutuste järele olete te järsku häiritud mälestusest pühapäevakooli päevilt homse peale mittemõtlemise kohta. Kui te oma tööstuslikes raskustes lööksite streigi süütundeta laiali, tuleb teile järsku meelde, et vaesed on õndsad ja, et mehed on issanda isaduses vennad. Ja kui te olete ahvatlusele järgi andmas, paneb teie juudi treening heidutava käe teie õlale ja lööb täis karika teie huulilt.

Teie kristlased pole iial saanud ristiusku pööratud. Selles osas oleme me teiega läbi kukkunud. Aga me oleme igaveseks rikkunud Paganismi lõbu teie jaoks. Miks ei peaks te meid vihkama? Kui meie oleksime teie asemel, vihkaks me teid ilmselt veelgi hingestatumalt kui teie meid. Aga meie ei peaks kõhklema, et teile seda öelda. Meie ei peaks kasutama maskeeringuid ja läbipaistvaid ettekäändeid. Kuna meie seas on miljoneid valusalt lugupeetud juudi poepidajaid, ei peaks me solvama teie intelligentsust ja meie enda ausust rääkides kommunismist kui juudi filosoofiast. Ja miljonite rasket tööd tegevate vaeste juudi kaubitsejate ja tööliste pärast ei peaks me tegema end naeruväärseks rääkides rahvusvahelisest kapitalismist kui juudi monopolist. Ei, meie peaks minema otse asja tuumani. Me peaks mõtisklema selle segaduses, saamatu läbu üle mida me nimetame tsivilisatsiooniks, selle pool-kristliku pool-Paganliku segu üle – ja kui meie rollid oleks vahetatud – peaksime meie ütlema teile otse näkku: “Selle segaduse eest täname teid, teie prohveteid ja teie piiblit.”


The Black Sun
User avatar
Deep Darkness
Posts: 572
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

The Mana Stolen From The Pagans
Taeva mana varastati paganate käest

Viracocha aarialaste iidsetes kultuurides Lõuna-Ameerikas kasutatakse vaimse jõu tähistamiseks sõna Mana, mis on sama ka Kaug-Ida piirkondades. Hinduismis kutsutakse iidset mao jumalannat Manas ja Manasa ning see on seotud kuuga. Vana-kreeka keeles tähendab Mana ema ja Monaad on tegelikult vana-kreeka keeles hääldatud kui Monas. Ning ruunides Mana kui ka kirjutatud Manas on oluline ruun ja tähendab ka kuud.


Jumalanna Manasa:

Sanskriti tekstides on Manas kirjutatud ka Manasa ja Mana on määratud Ajna tšakrale, kuuendale tšakrale. Nagu ka käbinäärme piirkond. Juudid varastasid selle mõiste ja panid selle oma piiblisse kui "taevamanna", mida nad oma Kabalas on palju kasutanud. Lihtsalt rohkem varastatud ja rikutud teavet. Vanad kreeklased nimetasid manat kuldvihmaks või taevast kasteks. See on seotud metallide valgendamisega, tšakrate muundumisega Amrita(surematus-sanskriti) või kuldvihmaga. Seda kuldvihma nimetatakse Taosimis ka kuldseks nektariks ja seda kirjeldatakse kui maitset suus, mis tekib siis, kui pea käbinääre aktiveeritakse. Valge on ka Shiva kaste või tilga värv, mis on seotud Kuu keskusega. Mana on varastatud mantra käbikeha aktiveerimiseks. Sanskriti keeles tähendab see valitsemistb mõistuse täieliku valgustumise üle.

Allikad
Kreeka kabala, Barry
Jumalate võlurid, Graham Hancock
Tarkuse madude tagasitulek, Pinkham
Mary Magdaleena: valgustaja, William Henry

JoS-i foorumite kaastööTAGASI PEALELE
User avatar
Deep Darkness
Posts: 572
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

Hand of God - Stolen Pagan Concept
Jumala käsi – varastatud paganlik mõiste

Jumala käsi Kabalas on varastatud idast

Juudi Kabalas on Hamsa amulett väga populaarne, selle on kuulsaks teinud Kabala kuulsused nagu Madonna:
Hamsa:

See amulett varastati iidsest idast. Seda kasutati hinduismis ja hiljem budismis kus see loodi. Kabala selgitustes selle kohta on palju jama.

Hinduismis on Kundalini jooga kõige olulisemad mantrad Shiva ja Shakti mantrad, mis on Ham (Shiva) ja SA (Shakti) mantrad. Seda kasutatakse prana Kriya osana ajukeskuste avamiseks. Kuid Kabalas on avatud käe sümboliks kroontšakra ja käbinäärme kõikenägev silma või nagu nad seda kutsuvad jumalasilm. Selle mantra täielik ja õige kirjapilt iidsetes Hindu tekstides on Haum Saum. Haum on Shiva bija mantra ja see asetatakse kroonile, nagu mainiti eelmises selleteemalises artiklis. Ja Saum on kuujumaluse Soma bija mantra, kes asub kuuendas tšakras. Hinduismis ja budismis esindavad Hamsa käe viis sõrme viit elementi, mis ühinevad kolmandas silmas.

See iidsest hinduismist varastatud amulett on valem kroontšakra ja kolmanda silma avamiseks ning nende ühendamiseks. Ja selle nimi on Shiva ja Shakti. See pole isegi heebrea keel. See on sanskriti keel.

Mida veel on hinduismist kabalasse varastatud:

Kabalas kutsutakse kõrgeimat jumalat Ayin'iks, mis on heebrea 16. täht ja tähendab "silma". Ja Kabalas on see lihtsalt kõikenägeva silma mõiste. Kabalas väidetakse, et Jahve ütleb, et tema nimi on: "Ma olen see, kes ma olen". See on kabalistlik: Ayin, Jahve on AYIN. Ayin on "Jumala silm" ja käbinääre Kabalas.

See on varastatud ka Hindu Ainist, mis on jumalanna Sarasvatī mantra. See on Ain, mitte Aim, sellel on nasaalse N-i heli, mitte sanskriti M-i. AIN-mantra antakse Sri Yantrale, mis on Kuutšakra, Kõike Nägeva Silma jantra. AYIN-i Y on Kabalas topelttäht I-ga, seega on see üleliigne. Ayini täieliku kirjapildi arv 130 põhineb viis korda kakskümne kuuel. Viiel elemendil ja nende "jumala" arvul, mis on kakskümmend kuus.

Kabalas, mis on puhas arusaam Toorast ja judaismist, öeldakse, et nende "jumal" on lihtsalt tähtede ja Kõikenägeva Silma energia. Tšakra punkt peas. See on kontseptsioon, mille nad varastasid iidsetest religioonidest nagu hinduism ja Egiptus. Egiptuse peamine jumalalt Osirist kutsuti "Silmaks" Ayiniks. See on Šiva silm idas.

Allikad:
Wisdom of the Hebrew Alphabet, Rabbi Munk
The Encyclopedia of Jewish Myth, Magic and Mysticism, Dennis
Tirumantiram
Soma in Yoga and Ayurveda: The Power of Rejuvenation and Immortality: David Dr. Frawley

JoS-i foorumite kaastööd


TAGASI PEALELE
User avatar
Deep Darkness
Posts: 572
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

The Jewish Book Of Life
Juudi eluraamat

Golem on kabbalistlike teadmistega loodud mõtte allegooria. Kuid rabi kirjutab Golemi otsaesisele sõna AMT, et see ellu äratada, ja kui nad soovivad seda hävitada, siis eemaldavad nad Alefi, jättes alles ainult MT, mis tähendab surma. Miks on see nii....

Selle põhjuseks on nende tegemiste varjamine. AMT on 22-tähelise heebrea tähestiku kolm põhitähte. Aleph, Mem, Tav. Alefi eemaldamine põhjustab heebrea mõtte lagunemise, kuna Tav sulandub Alefiga, hoides energiaringi käimas nagu energiaratta pöörlemine. Aleph sümboliseerib kõigi teiste heebrea tähestiku tähtede energiaid. Alephi eemaldamisel eemaldate toiteallika. Kabala näitab tähte Alephit rattana. See tähendab energiavoo peatamist.

Kabalast pärit Tarol põhinevad kõik 22 põhikaarti heebrea tähtedel. Õnneratas näitab, et Toora on Rotahi anagramm, mis tähendab ratast. Kabalas nimetatakse muna sümbolit elurattaks, sest pöörlev ratas sümboliseerib seda, et energia sünnitab elu, kui kosmilisest munast koorub välja uus elu. Indiast läände liikuvat ratast esitleti liikuva energia sümbolina. Tšakra tähendab pöörlevat ratast. Nagu öeldud, tähendab Kabala sel põhjusel ratast, mis tähistab tähte Aleph. Pange tähele Taro.....Toora. Märkus Rah tähendab heebrea keeles kurjust. Rotah tähendab Ra ratast, mis heebrea keeles tähendab KURJUSE RATAS. See on idas Samsara ratas, mis tähendab surma ja kannatuste ratast mittejuutidele. Juutide eluraamat on mittejuutide surmaraamat.

Sellepärast tähendab AMT elu. Toora on juutide eluratas. Nende loodud mõttevorm. Viis raamatut põhinevad viiel elemendil, millega "jumal" lõi elu Kabalas, tehes esimese golemi Adamon Kadmoni, mis on selle mõttevormi nimi paljudes kabalistlikes traditsioonides. Juudid nimetavad Toorat Eluraamatuks.

Tähestiku kasutamiseks on veel üks viis, mida rabid salajas hoiavad. AMT on "Jumala" armu meetod, mis tähendab juutidele elu loomist ja genereerimist. Teine viis on peidetud, seda nimetatakse "Jumala" kohtuotsuseks, mis põhineb tähtede ümberpööramisel surma esilekutsumiseks. Selle eesmärk on karistada kaasjuute, sest igale juudile antakse eriline heebrea nimi, mis on loodud ühenduma Toora konkreetse lõiguga, mida iga juut mingil hetkel palves loeb ja mis ühendab nende hinge selle sügavama osaga. Igal juudil on judaismi järgi Tooras oma täht. See ühendub selle juudi individuaalse hingega. See tähendab seds, et nimi on kirjutatud eluraamatusse, mis annab juudile igavese eksistentsi.

"Jumala" kohtumõistmise varjatud meetod on karistada üksikut juuti, kustutades tema nimi eluraamatust. See on "Jumala" viimane kohtuotsus juudi kohta, kes rikub judaismis judaismi. See on see, kuidas nad seda teevad ja miks.

Kasutades Toora Tagasipööramise Rituaale, kustutate seega iga juudi tema eluraamatust Tooras. Rattana kujutatud Alefi teine ​​tähendus on aasta ratas, mille jooksul juudid lugesid Toorat, et energiaratast käigus hoida, Alef sümboliseerib Toora energiat. Nendes punktides Toora Tagasipööramise Rituaale sooritades hajutame selle energia laiali. Ja seega kaotame ka nende eluraamatu.

Rabi väitis, et AMT annab juudi eluraamatule elu ja MT on see, mis toob sellele surma. Just seda Toora Tagasipööramise Rituaalid teevadki. Just rabide enda maagilistes tekstides on see, mida nad peitsid. Kuid Saatan ja meie Jumal näitasid meile, kuidas seda teha. Nii täitus rabide ennustus, et Saatan hävitab juudid, kustutades nad nende eluraamatust.

Tehke iga päev Toora Tagasipööramise Rituaale.

Allikad:
Wisdom of the Hebrew Alphabet, Rabbi Munk
Tree of Souls, Howard Schwartz

JoS-i foorumite kaastöö
Mageson666


TAGASI PEALELE
User avatar
Apprentice
Posts: 630
Joined: Wed Jul 04, 2018 8:16 pm
Location: Where hebrew letters come to die

Re: Estonian Translation Thread

Post by Apprentice »

The Jewish Origins of Christianity
Kristluse juudi päritolu

Järgnevalt toon ära väljavõtted Ben Klasseni raamatutest "White Man’s Bible" ja "Nature's Eternal Religion". Kuigi need on kirjutatud ateisti perspektiivist, on tõde kristluse pettusest kergesti nähtav. Probleem on selles, et ateistid pole teadlikud psüühilisest väest ja selle kasutusvõimalustest inimeste petmisel:

Umbes 100 aastat e.m.a tekkis Surnumere läheduses väike juudi sekt – essenlased. See sekt jutlustas ideid iseenda alandamisest, mis olid usutunnistuse vastu võtnute jaoks vägagi enesetapjalikud. Umbes esimese sajandi lõpupoole m.a.j arenes see õpetus edasi kristluseks kuid oli ikkagi puhtalt juudi kultus. Juudi peavoolu juhid pidasid seda liikumist laostavaks ja hävitavaks, nad olid selle vastu ja mõistsid selle hukka. Kristluse kultuse üheks hukkamõistjaks oli juut Tarsuse Saul, kellest hiljem sai kristluse püha paulus. Mõistes ühel päeval hukka (juudi) kristlasi, tuli tal briljantne idee alandada ja hävitada võimas Rooma impeerium, levitades seda ensetapjalikku usutunnistust Paganatele.

See idee oli kõige olulisem pöördepunkt ajaloos. Mitte ükski katk, mitmed katkud, sõjad ega katastroofid järgmise kahe tuhande aasta jooksul pole põhjustanud maailma Valgele rassile rohkem häda ja õnnetust kui järgnevalt juhtunu. Tarsuse Saulil läks tema ettevõtmine nii hästi, et varsti ühines ja toetas teda roomlastele suitsiidsete õpetuste pähemäärimisel kogu juudi võrgustik. Juudid tegid seda kättemaksust, söötes Roomlastele selliseid idiootlikke ja enesehävituslikke ideid nagu “armasta oma vaenlasi”, “pööra teine põsk”, “müü kogu oma vara ja anna vaestele”, “ära seisa kurja vastu”, “ära mõista kohut” ja muud taolised nõuanded.

(Siia peab lisama, et juudid hoidsid alles iidseid teadmisi meelte väest, energiate juhtimisest ja kasutasid neid naeruväärsete kristlike ideede levitamisel Paganate seas, töötades samal ajal Paganatelt okultsete teadmiste eemaldamise ja meie Jumalate väljalülitamise nimel. Naatsaretlane leiutati tähelepanu kõrvalejuhtimiseks, ei midagi muud. Inimesed suunasid oma usu naatsaretlase kaudu lunastuse saamise ideesse, loobudes omaenda jõududest täielikult. Põlvkondade jooksul on Pagana hing psüühilisest väest täielikult paljaks tehtud. Samal ajal säilitasid tipptaseme juudid ja nende katoliku/jesuiidi paganatest käsutäitjad oma väe ja iidsed teadmised. See võimaldas neil kasutada seda väge masside orjastamiseks.)

kristust pole kunagi eksisteerinud
jeesus kristus ei leiutanud ega asutanud kristlust. Kõik tõendid, mida saab autentse ajaloo teaduslikest uuringutest välja noppida, viitavad ilmselgele järeldusele: keegi jeesus kristus pole kunagi umbes aastal 30 m.a.j ringi jalutanud ega uut religiooni õpetanud. Kogu lugu leiutati ja klopsiti kokku palju hiljem. See pandi kokku mõistujuttudest, müütidest, teiste religioonide tükikestest kuni lõpuks oli neil selline liikumine mis tõmbas kaasa Rooma imperaatori Konstantinuse. Ta oli see kurjategija mõistusega Rooma imperaator (ta mõrvas oma naise ja poja ning tuhandeid teisi), kes aastal 313 m.a.j tõstis kristlased seisusse. Roomlased olid alati olnud äärmiselt tolerantsed kõigi uute religioonide suhtes. Nüüd öeldi neile imperaator Konstantinuse ediktiga, et kristlus on impeeriumi ülemuslik religioon.

Rooma oli kristluse ajastu alguses oma tsivilisatsiooni õitsengu tipul. Rooma ülemuslikkusele polnud tollases maailmas võrdset ja see oli pika rahuperioodi algus. Täpsemalt öeldes kestis Pax Romana (Rooma Rahu) umbes 200 aastat alates Caesar Augustuse valitsemisest. Roomas oli kirjaoskus kõrgel tasemel, palju oli suuri kirjutajaid, õpetlasi, ajaloolasi, skulptoreid ja maalikunstnikke, rääkimata teistest silmapaistvatest meestest filosoofia ja õppimise vallas. Samas on ülimalt kummaline, et vaatamata kristuse sündi ja ka ristilöömist väidetavalt kuulutavale suurele saginale ja uhkeldamisele (piibli andmetel), ei ole tollest ajast võimalik leida ühtegi ajaloolast ega kirjutajat kellel oleks olnud aega või tahtmist seda lugu oma kirjutistes jagada. Väljaspool fabritseeritud piibli kirjutisi pole ükski Rooma kroonik, ajaloolane ega näidendikirjutaja jätnud isegi pisemat vihjet sellest, et tal oleks olnud vähimgi teadlikkus sellest, et see väidetavalt suurimatest suurim oli nende hulgas, jutlustades kõigist uutest evangeeliumidest väidetavalt kõige suuremat. Samal ajal kui Caesar jättis endast maha mahukaid kirjutisi mis on tänaseni alles ja keskkoolis loetavad, ei jätnud kristus ise, kellel oli väidetavalt järeltulevatele põlvedele suurim sõnum mida maailm eales teadnud on, endast maha isegi ühe sõnaga paberiribakest. Seda kinnitab piibli kirjandus ise ja mainib, et ükskord kirjutas ta liiva sisse.

Tänasel päeval saame ikka veel uurida Cicero suuri kõnesid ja kirjutisi. Temast jäi maha üle 800 kirja mida saab tänaseni uurida. Meil on võimalik uurida terveid raamatuid Marcus Aureliuse sulest, Aristotelese teoseid, Platoni kirjutisi ja paljude teiste teoseid kes olid kristluse alguse kaasaegsed või elasid enne seda. Aga imelikul moel pole ühtegi kirjalikku sõna mida saaks omistada jeesus kristusele endale. Veelgi enam, sellele ajastule eelnevalt ja ka järgnevalt olid kreeklased ja roomlased arendanud kujude loomise kunsti peenele tasemele. Leiame Cicero, Caesari, Marcus Aureliuse ja suurel hulgal teiste Kreeka ja Rooma väärikate inimeste büste. Näib, et kellelgi ei tulnud pähe pidada jeesus kristust nii tähtsaks, et temast skulptuur luua. Põhjus seisneb loomulikult selles, et modelliks polnud kedagi kasutada. Tollal eksisteeris kahtlemata suurel hulgal osavaid kunstnikke ja maalijaid aga imelikul kombel polnud neist ühelgi aega ega huvi maalida seda arvatavalt suurimat kõigist õpetajatest, keda nimetati maale sündinud “jumala pojaks”. Eales ei tehtud ühtegi maali sellest mehest kes, nagu öeldud on, kogus enda ümber tohutu hulga järgijaid ja põhjustas suurt kohkumust ja hirmu isegi juudamaa kuningas Heroodesele endale. See kõik on väga-väga imelik kui, nagu piibel väidab, juhatati jeesus kristuse sünd sisse suure pasunakoori ja kuulutamisega. Inglid kuulutasid tema sündi. Üks ülemääraselt ere täht tähistas tema sünnikohta. Matteuse 2:3 ütleb: “Seda kuuldes kohkus kuningas Heroodes ja kogu Jeruusalemm koos temaga.” Sellest pole võimalik välja lugeda, et keegi polnud teadlik faktist, et juutide kuningas, suur messias, on sündinud, sest eelnevas salmis öeldakse meile, et tähetargad tulid kuningas Heroodese enda jutule öeldes: “Kus on see juutide vastsündinud kuningas? Me nägime tema tähte tõusmas ja oleme tulnud teda kummardama.” Ilmselt valgustas sündmust isegi ere täht taevast.

Igal juhul, nagu Matteuse 3 ütleb, oli kuningas Heroodes sedavõrd mures, et saatis tähetargad Petlemma otsima hoolsalt noort last, tooma selle temale selleks, et ta kahtlemata saaks selle hukata. Edasises loos saame teada, et Joosep kuulis sellest, lipsas öösel vaikselt välja, võttes kaasa oma naise, noore lapse ja eesli ning lahkus Egiptusest. Kui Heroodes sai teada, et teda veeti ninapidi, “raevutses ta väga ning laskis tappa Petlemmas ja selle piirkonnas kõik poeglapsed, kaheaastased ja nooremad, arvestades seda aega, mille ta oli tähetarkadelt täpselt välja uurinud.” See on nüüd küll kohutavalt drastiline tegu kuninga jaoks - tappa kõik alla 2-aastased lapsed maal. Piibli loo järgi ei saa väita, et jeesuse sünd oleks olnud ettekuulutamata, etteteatamata ja nägemata. Samas on väga-väga imelik, et see Heroodese tegu, olgu ta nii drastiline ja kriminaalselt julm kui ta on, pole arvukate kroonikute kirjutatud ajaloos mitte kusagil sõnadega jäädvustatud. Kõik, mis meil on, on uue testamendi kirjutanud isikute väited. See, kes iganes uue testamendi kirjutas, leiutas nii palju faktidega ebakõlas olevaid väiteid, et tegi ühe üsnagi karjuva vea kui kuningas Heroodese sellesse loosse segas. Ajalugu ütleb meile, et 1. aastaks m.a.j, kui kristus väidetavalt sündis, oli Heroodes juba neli aastat surnud olnud. Teda ei saanud häirida ega raevu ajada kellegi sünd 1. aastal m.a.j. Eksisteerib veel head tõendusmaterjali selle kohta, et Matteus, Markus, Luuka ja Johannes ei kirjutanud iial ühtegi neist peatükkidest mida neile omistatakse. Väljakaevatud ajaloolised tõendid paljastavad, et need tekstid kirjutati palju hiljem; mitte siis, kui jeesus kõiki neid asju väidetavalt ütles, vaid umbes 30 kuni 50 aastat hiljem ja tundmatute isikute poolt. Veelgi enam, kui võrrelda omavahel evangeeliumi esimest nelja raamatut, mis eeldatavasti räägivad enam-vähem ühte ja sama lugu, leiame tohutult vasturääkivusi. Neid võite ise lugeda ja välja otsida. Minul pole aega, ruumi ega ka tahtmist kõigisse neisse vasturääkivustesse süübida. Neid on liiga palju.

300. aastal m.a.j – piiblit pole ikka veel
Kuigi kristlik liikumine oli selleks ajaks arvatavalt ligi 300 aastat vana, polnud neil ikka veel kirjalikku teksti või “piiblit”. Imperaator Konstantinuse võimsa ja diktaatorliku käsu kohaselt toimus kirikuisade kokkukutsumine Nikaia linnas, Asia Minor. Sellele kohtumisele lohistati kokku hulk käsikirju ja kirjutisi millele järgnesid mitu kuud väldanud tulised vaidlused. Paljusid kirjutisi kaaluti, arutati, vaieldi ja vaadati läbi. Osad toimetati ringi, osad kirjutati uuesti, osad lükati tagasi. Lõplik Nikaia Nõukogu pakett oli see mida nimetati uueks testamendiks: vasturääkivaks, dementseks mõttetuse kogumiks. Selle külge lapiti juutide “vana testament”. Tänu lõplikule vahekohtunikule Konstantinusele oli kristlikul liikumisel nüüd “piibel”. Kui kogunenud piiskopid ei tahtnud või ei saanud sellega nõustuda, ähvardas imperaator väljas ootava armee appi võtta. Valmis Purustama Kogu Opositsiooni. Konstantinus kasutas nüüd oma positsiooni täit võimu nii finantsiliselt, militaarselt kui ka seadusliku sunni mõttes kristluse edendamiseks ja kogu opositsiooni purustamiseks. Kristlus oli nüüd teele saadetud.

Juudid segasid kristluse kokku
Kust pärinesid kristluse ideed? Kogu Rooma impeeriumisse laiali pillutatud juudid on olnud teiste rahvaste meelte meisterlikud manipulaatorid ajaloo algusest saadik. Nad on alati olnud sõjajalal selle rahvaga kelle juures nad parasiidina elutsevad. Kui aastatel 68 kuni 70 m.a.j surus Rooma maha juudi mässu juudamaal ja tegi Jeruusalemma maatasa, tabas juute janu kättemaksu järele. Nad otsisid võimalusi Rooma, Rooma rassi ja kogu impeeriumi hävitamiseks. Nad olid proovinud sõjalist opositsiooni kuid said haledasti peksa, sest neist polnud ülivõrdes Roomlastele väärilisi vastaseid. Nad otsisid alternatiivi – meelte manipuleerimine religiooni kaudu – ja leidsid õige usutunnistuse suhteliselt vähetähtsast religioossest sektist nimega Essenlased.

Essenlased
Ikkagi on olemas ümberlükkamatu tõendusmaterjal selle kohta, et need ideed eksisteerisid pikalt enne kristluse ajastut, see polnud kristus kes nendega välja tuli vaid juudi essenlaste sekt kes Surnumere piiril elasid. Nemad olid juba välja arendanud need ideed mis mäejutluses sisalduvad ja mida kristusele omistatakse. Neil olid välja töötatud samad ideed nagu Matteuse, Markuse, Luuka ja Johannese evangeeliumides kuid lisaks sellele oli neil ka sarnane sõnastus, väljendusviis ja laused. Need ideed eksisteerisid umbes 50 kuni 150 aastat enne mäejutlust. Essenlased olid religioossete juutide grupp umbes esimesel sajandil e.m.a kuni esimese sajandini m.a.j. Meil on olemas olulised allikad nende kaasaegsete sulest: ajaloolane Josephus ja filosoof Philo. Neid mainivad ka mitmed teised nende aegade Rooma ja Kreeka kirjutajad ning nende religioossete õpetuste sisu on märkimisväärse detailsusega ära toodud. Viimase kahekümne aasta jooksul paljastasid tuhanded Surnumere käsikirjad, millest paljud on kirjutatud essenlaste endi poolt, tohutu hulga infot nende religioossete õpetuste kohta; ja mis peamine: paljastub ka see, et nemad eelnesid ja ennetasid mäejutlust sõna-sõnalt. Seega, mingi väidetavalt 1. aastal m.a.j taevast ilmunud kuju ja tema poolt aastatel 3 kuni 33 m.a.j jutlustatud “uued” õpetused polnud ei originaalsed ega ka uued. Täiendavalt saame teada, et essenlased olid märkimisväärsed oma kommunistliku ühiskonna, äärmusliku jumalakartlikkuse ja puhtuse ning tsölibaadi praktiseerimise poolest. Kogu nende maine vara oli ühisvara ning eraomandit vaadeldi kui kurjust mis võib nad vagadusest eemale suunata. Nad tegelesid põllumajanduse ja käsitööga, pidades neid ameteid vähem patuseks kui teisi. Nad praktiseerisid ka ristimist ja seda vähemalt 100 aastat enne kristluse ajastut. Seega ei saa kristlikele apostlitele omistada ka väidetavat ristimise rituaali algatamist.

Keskmine lugeja võiks nüüd küsida, miks pole meile essenlaste kohta rohkem räägitud kui just nemad olid algsed kristluse praktiseerijad? Selle jaoks on kaks head ja ammendavat vastust. Kristlaste poolelt: kuigi algsed kristlikud isad olid essenlaste õpetustest ja kirjutistest väga hästi teadlikud, võtsid nad tarvitusele kõik võimalikud abinõud nende õpetuste hävitamiseks ja ringlusest kõrvaldamiseks. Põhjus oli selles, et pühad isad ei soovinud essenlaste olemasolu teadvustamist, sest see oleks õõnestanud nende dogmat kristusest kui uute õpetuste algatajast. Oleks olnud võimatu väita, et see oli suur uus jumala enda saadetud ilmutus hosiannade ja inglite laulu saatel. Juutide poolelt: nemad ei tahtnud paljastada essenlaste olemasolu, sest nemad soovisid täielikult peita mis tahes sidemed juutide ja uute religioossete õpetuste vahel mida nad plaanisid Paganatele pähe pista. Nad tegid isegi tohutuid jõupingutusi, et näidata end selle suhtes vaenulikuna. Enne kui lähen edasi ülimalt valgustavate ja huvitavate Surnumere kirjadega, tahan juhtida tähelepanu veel ühele asjale. Alati mainitakse, et need originaalsed käsikirjad, millel uus testament väidetavalt põhineb, olevat tõlgitud “kreekakeelsest originaalist”. Kuna uus testament kordab ikka ja jälle seda, et Paulus rääkis oma karjaga juudi keeles, jeesus rääkis juudi keeles, apostlid olid juudid, siis miks on see nii, et käsikirjad olid kõik kreeka keeles? Ajaloolised faktid annavad kokku selle: juutide hierarhia ja kahtlemata ka kogu vandenõu oli hästi koordineeritud. Sellel oli palju liikmeid ja kaastöölisi. Seda ei kirjutatud üldsegi kristuse ajal, liikumist edendasid kõvasti juudi rahvuse kombineeritud jõupingutused. Kui nad oma ideid organiseerisid ja edasi edendasid, taandati need kirjalikule kujule oluliselt hiljem kui 30 kuni 33 m.a.j kui kristus väidetavalt nende ehmatavate ja “uute” ilmutustega lagedale tuli. Järeldused on sellised: need tekstid kirjutati juutide poolt kelle identiteeti ei saa me iial teada, neid kirjutasid kollektiivselt mitmed autorid, neid toimetati aeg-ajalt sajandite jooksul, et muuta propaganda efektiivsemaks ja veenvamaks. Meie aga liigume nüüd süvitsi essenlaste õpetustesse: kes nad olid, miks nende erilised õpetused juutidele kiiresti silma jäid, miks neist moodustati hästidestilleeritud mürgine tõmmis mis siis Paganatele sisse anti.

Surnumere kirju on oluliselt rohkem ja need on märksa paljastavamad kui juudi praegune press meid informeerinud on. Need kirjad räägivad palju essenlaste õpetustest ja elust. Üks olulisi asjaolusid on see, et essenlased kadusid maa pinnalt pärast kaks sajandit kestnud eksisteerimist, umbes kusagil 100. aastal m.a.j. Mõistagi olid nad juudi hõimude hulgas vaid väga väike sekt ega kuulunud juudi vandenõusse. Jäädes väljapoole juutide peavoolu tegevusi ja mõtlemist, said juudid neid jälgides siiski aru sellest, et sedasorti õpetused võivad inimesi ruineerida ja hävitada. Juudid otsisid moodust hävitada Rooma rahvus mis aastal 70 m.a.j oli Jeruusalemma maatasa teinud. Nad said väga hästi aru mis õpetused need olid ning otsustasid need roomlaste peal käiku lasta.

Essenism oli tegelikkuses sotsiaalse korra uus revolutsiooniline vorm, ideaalne miniatuurne ühis-ühendus. Messiase asemel oli essenlaste ideaaliks “õigluse õpetaja”. Nad lõid uue ühistuliku kogukondliku vennaskonna ja olid esimene religioosne ühing mis alustas ja järgis ristimise ja armulaua sakramenti. Lisaks, essenlaste poolt kuulutatav “õigluse õpetaja” ei pruugi olla esimene patsifist ajaloos, kuid ta oli esimene kes rakendas patsifistlikke teooriaid koos üleüldise praktilise meetmega, mis laiema kasutamise korral kaotaks sõjad. See oli loomulikult juutide jaoks suurepärane religioon mida Roomlastele pähe määrida, sest kui nad pööraksid roomlased alistuvateks patsifistideks, suudaksid nad kindlasti õige pea domineerida nende üle täielikult. Ja seda nad tegidki. Essenlased elasid Qumrani alal Surnumere lähedal. Nende kaasaegse juudi filosoofi ja kirjutaja Philo sõnul “ei lubanud essenlaste vennaskond mis tahes relvade tootmist. Samuti ei lubatud enda kogukonda noolte, odade, mõõkade ega sõjamasinate valmistajat ega ka ühtegi meest kes on pidanud sõjalist ametit või ka rahumeelseid ameteid mida saaks kergesti üleannetusteks kohandada.” Lisaks Philole kirjutavad essenlaste kohta ka nende kaasaegsed ajaloolased Josephus ja Pliny. Palju infot tuleb avalikuks ka Surnumere kirjade uurimisest. Selle ajastu ajaloolaste kirjutiste ja Surnumere kirjade uurimisest selgub üks ülimalt oluline ammendav fakt:
Nimelt, jeesus kristusele omistatud uskumused, õpetused ja tavad – kuigi nad polnud igakülgselt päris identsed esseni kooli omadega – olid kõigele vaatamata lähedasemad essenlaste õpetustega kui oikumeenilise nõukogu piiskoppide õpetustega mis ortodoksse kristluse Nikaia usutunnistuse paika panid.

Seega saame jõuda ilmselgete järeldusteni:
• Kristuse poolt mäejutluses väljaöeldud kristlikud uskumused ja doktriinid ei pärinenud üldse sellest ajast, vaid 100 aastat varasemast perioodist Surnumere lähedal elanud essenlaste juudi sektist;
• Sanhedrini targad pidasid neid õpetusi surmavateks ja enesetapjalikeks;
• Targad võtsid selle doktriini, puhastasid ja viimistlesid sellest töötava usutunnistuse;
• Seejärel panid juudid mängu palju energiat ja tohutul hulgal propagandat (milles nad on ületamatud), levitades ja edendades seda mürgist doktriini Roomlaste seas.

Selle usutunnistuse kirjapanemine kujule, mida me nüüd uue testamendina teame, toimus järgmiste sajandite jooksul. Seda kirjutasid tundmatud isikud kes olid kahtlemata juudi päritolu. Et lisada sellele müstilisust ja taevast saadetud jumalikustamist, leiutasid nad jeesus kristuse isiku ja väitsid, et ta oli “jumala poeg”. Olles ära teinud alustöö selle uue kiriku rajamiseks, liideti see võim kokku Nikaia kohtumisel kus uue kiriku loomine kokku lepiti, usutunnistus formaliseeriti ning sellele ametlik pühitsus anti. Seega, lühidalt öeldes käivitati uus kirik ja uus, fabritseeritud “jeesus kristuse” religioon. Autentses ajaloos pole ainsatki jälge jeesus kristuse isikust. Sellele vaatamata põhjustas see uus fabritseeritud pettus jeesus kristusest, jumala pojast koos kõigi oma enesetapjalike doktriinidega, suure Rooma impeeriumi ja suure Valge tsivilisatsiooni varisemise. Peale seda pole Valgel Rassil iial õnnestunud endalt juutide kontrolli maha raputada. Eales pole pärast seda saavutanud Valge Mees kontrolli omaenda mõtlemise, omaenda religiooni, oma finantside ega oma valitsuse üle. Tänase päevani pole Valge Rass taastanud kontrolli omaenda saatuse üle.

Roomlaste surm
Me kõik teame mida roomlastega varsti pärast kristluse usku “pööramist” juhtus. Selle asemel, et võidelda omaenda ellujäämise ja arengu pärast, olid nende instinktid lämmatatud, nende mõtlemine väärastunud taevas olevate tontide pärast muretsemise tasemele. Varsti kahanesid nad unustusse. Nad hajusid ajaloo areenilt. Nad maksid kallilt selle eest, et lasid end rassiliselt krantsistada ega tundnud ära oma igavest vaenlast – juuti.
Sellised on tagajärjed kui sa ei tunne oma vaenlast; ja loomulikult ei saa sa end kaitsta vaenlase eest keda sa ei saa või ei taha ära tunda.

Juudi-kristlik piibel on hunnik vasturääkivusi millel on midagi positiivset ja negatiivset öelda iga küsimuse iga poole kohta. See on nagu muusikariist – võid sellega mängida suvaliselt valitud meloodiat. Kui valid piiblist välja konkreetsed lõigud mis sinu vaidlusse sobivad ja ignoreerid kõiki teisi sellele vasturääkivaid lõike, siis on jumal ja piibel sinu poolel ja toetavad sind sinu mis tahes vaidluses. Nagu juudid on tihti viidanud, võtavad nad oma hävitavate ideede levitamisel alati esimesena appi rumalad jutlustajad. Praegu rõhutatakse neid osi, et “me oleme kõik jumala lapsed”, et “me oleme issanda silmis kõik võrdsed”, et “meil kõigil on hing”, et jeesus tuli “päästma kõiki patuseid” ja paljut muud sarnast tühja loba.

[Juudid on vaidlemise meistrid. Selle jätkamiseks õpetavad nad vaidlemise taktikaid oma noorsoole juudi religioossetes koolides ehk yeshivates.]

Juutide sisseimbumine
Umbes sel ajal imbusid Rooma sisse võõrad inimesed kes osutusid peagi surmavamaks, reeturlikumaks ja visamaks kui kartaagolased. Juudi entsüklopeedia andmetel sai juudi asustus Roomas alguse aastal 139 e.m.a, kuid kahtlemata olid nad seal ka palju varem. Väidetakse, et Rooma on vanim pidev juudi asustus maailmas. Erinevalt kartaagolastest ei kujutanud juudid endast sõjalist ohtu. Sarnaselt sisehaigusele või viirusele, õõnestasid ja tegid nad kogu riigi poliitiliselt, kultuuriliselt, majanduslikult, religiooniliselt, moraalselt ja rassiliselt haigeks.

Juutidel oli rassiline religioon. Vastus küsimusele on see: juudid nii toona kui ka praegu omasid tugevat rassilist religiooni. Viimased viis tuhat aastat on nad kogunenud oma religiooni ümber, milles rass on keskne väärtus. Rassilise religiooni tähtsust oleme juba eelmises peatükis uurinud. Järgnevates peatükkides on meil sellele üht-teist lisada. Oma mässus roomlaste vastu said juudid haledalt lüüa. Nad mõistsid, et relvavõitluses nad roomlastest jagu ei saa.

Hajusus.
Nende kasuks töötas hulk teisi faktoreid. Erinevalt kartaagolastest ei olnud nad kogunenud geograafiliselt piiritletud kohta. Tegelikkuses olid nad hajutatud üle kogu Rooma maailma, spetsialiseerudes juba toona orjakaubandusele, finantsidele ja kaubateedele. Toona nagu ka praegu, olid kõik võimu närvikeskused nende käes. Nende hajumine Jeruusalemmast ja juudamaalt mitte ei nõrgendanud, vaid tugevdas juudi viirust Rooma impeeriumi arterites.

Plaanitud kättemaks.
Kollektiivselt planeerisid nad kättemaksu roomlastele, kelle vastu nad intensiivset ja patoloogilist vihkamist varjasid. Tegelikkuses vihkavad juudid alati seda mis on Aaria Rassis parim ning alustavad instinktiivselt parima hävitamist.
Kuna juudid teadsid, et neil pole mitte mingit võimalust roomlaste sõjaliseks hävitamiseks, otsustasid nad salaja kasutada oma kõige võimsamat relva – meelte manipuleerimist. Nad valisid selle läbiviimise vahendiks religiooni.

Kristlikud kirikud.
Iga usutunnistus ja uskumus, mida kristlus on viimase 17 sajandi jooksul järginud, on mõjutanud meie mõtlemist oma rassi väljaaretamise suunas. Kristlus kutsub jätkuvalt ja igavesti üles tegema maha sobivaid ja pädevaid, suunates meie huvid ja sümpaatia lombakate, pimedate, vaimult vaeste, debiilikute ja idioote aitamisse. Seda tehakse selliste õpetustega nagu “vaimult vaesed on õndsad” (debiilikud) ja “alandlikud on õndsad, sest nemad pärivad maailma.” Puhtalt see idee, et me kõik oleme mingi kujuteldava tondi silmis võrdsed, on lihtsalt järjekordne vana juudi võrdõiguslikkuse pettus uues kuues ja peab vältimatult viima rasside segunemiseni.

Valge mehe kaasasündinud tendents kaastundele on olnud see Achilleuse kand, mis on tema kõige hullem vaenlane alates sellest hetkest kui juudi kristlus Roomlased vallutas ja hävitas. Kui iga teine liik looduses instinktiivselt sobimatud välja heidab ja kõrvaldab, teeb Valge rass rumalalt just vastupidist.

Iidsed kreeklased praktiseerisid eugeenikat. Eugeenika idee ei ole uus. Idse Kreeka spartalased viiendal sajanil e.m.a olid sellest juba teadlikud ja praktiseerisid paljut sellest mida me praegu välja pakume.

Juudid – ülimad rassistid.
Kuigi kogu see rassisegamise propaganda on suunatud Paganatele, suruvad juudid oma rahvale peale täielikult vastupidist suhtumist. Juudid, olles kollased semiidid, olles rassiliselt teadlikud ja omadele fanaatiliselt lojaalsed, jutlustavad oma rahvale rassilist reserveeritust. Oma sünagoogide, juudi pressi ja tuhandete eksklusiivselt juudi organisatsioonide kaudu hoiatavad nad karmilt rassidevaheliste ja usuvaheliste abielude eest. Ei mingit rassisegamist juutidele. Lühidalt öeldes kaitseb juut innukalt omasid selle eest kuid edendab õelalt Valge rassi segamist ja krantsistamist. Iisraelis on iga mittejuudist emale sündinud laps gooi, mittejuut, autsaider. Ta ei saa Iisraelis abielluda ega maetud saada, tal pole võimalust saada kodanikuks ega nautida muid sünnipärase juudi tsiviilõigusi. Rassiline solidaarsus on päevakorral, elagu see juut Iisraelis või kus iganes mujal maailmas.

Juut kannab emaliinis võõrast reptiilset geeni mis on taanduv. Juudi kuulsuste, nagu Rodney Dangerfield, Larry King, Bela Abzug, Don Rickles ja teised, grotesksed jooned on ilmselged. Selleks, et sind aktsepteeritaks ortodokssete (teadlike juutide) seltskonnas, peab sul ema olema puhas juut. Geenid ei sobi ja juudi rahvast vaevavad hulk haruldasi haigusi nagu Tay-Sachs, Bergeri tõbi, polüskleroos ja paljud teised. Juudid ise võtavad omaks, et on üks ühine geen millest kõik alguse sai. LINK

Mõttepolitsei.
Kuna juudid on viimase paari tuhande aasta jooksul täide viinud kõige õelamat vandenõud ajaloos, nimelt kõigi teiste rahvaste hävitamist ja ülevõtmist, on nad olnud fanaatilised ja muutunud paranoiliseks oma vaenlaste kohta spioneerimise ja infokogumise osas. See on ka mõistetav. Kuna see jälk kuritöö põhineb täielikult saladustel ja pettusel, on nende vandenõu varjatuna hoidmine vägagi kriitilise tähtsusega ettevõtmine. Nii sisenevad nad palavikuliselt igat liiki seadmetesse, spioneerimise organisatsioonidesse ja luure kogumise vahenditesse sel määral, et see kõik nihutaks Paganate mõtlemise piire. Juudid tahavad teada mida nende vaenlased (kõik on nende vaenlased) teevad. Peale selle tahavad nad teada, mida nende vaenlased planeerivad. Tegelikkuses tahavad nad võimaluse korral teada saada seda mida kõik teised mõtlevad enne kui see mõtlemine tegudeks saab.

ADL, Laimuvastane Liiga.
ADL on lühend Ameerika Ühendriikides olevast organisatsiooni nimest Anti-Defamation League ehk Laimuvastane Liiga. Avalikult teeskleb see juudi huvide kaitsmist ja “antisemitismi” leviku ärahoidmist. Kui inglaste, sakslaste, itaallaste ja muude etniliste gruppide arvates pole sellised abinõud vajalikud, miks siis juutide arvates see vajalik on? Seda pole nad kunagi selgitanud. Tegelikkuses on ADL palju, palju rohkem kui vaid see. Olles arvatavasti juudi B’nai B’rith haru, on tegemist juudi ettevõtmise peamise jõukeskusega. Tegelikkuses on see võimas, hästifinantseeritud spioonioperatsioon meie enda maal. See kogub infot mitte ainult poliitikute, kodanlike organisatsioonide ja erinevate indiviidide kohta, vaid ka kõige muu kohta mille puhul nad kasvõi kahtlustavad juudi vandenõu paljastamise ohtu. Neil on tohutud andmekogud ja arvutid mis on võrreldavad FJB ja LKA süsteemidega. Mis tahes selline informatsioon mida FJB või LKA omab ning mis võib ADL jaoks kasulik olla, antakse viimasele edasi.

Tsensuur.
ADL-I tegevused ulatuvad palju kaugemale. Nad on eriti aktiivsed poliitikas, edendades juutidele kasulikke tegelasi ja hävitades neid, kes võivad olla koostöövõimetud. Lisaks jälgivad nad kõiki raamatuid, ajakirju, ajalehti, kõiki uudiseid, liikumisi ja mida iganes veel – kõike mis võib mõjutada juutide vandenõud – ja see sisaldab praktiliselt kõike vähegi olulist mis selles riigis juhtub.

Propaganda sokutamine.
Vajadusel leiutavad nad agressiivselt uudislugusid ja sokutavad neid peavoolu uudistesse – TV, ajalehed jne. Lisaks suurele hulgale levitatavatele uudistele avaldavad nad ka rohkelt raamatuid mis on juutide ja Iisraeli suhtes poolehoidvad või siis ründavad vihaselt enda vaenlasi.
Post Reply