Estonian Translation Thread

This is a forum exclusively for translators and organizing the translation projects of the Joy of Satan Material.

Help each other in co-ordination, advice and support.
Forum rules
1. Be aware that some people that may want to do these things, could be potentially infiltrators. One should avoid meetups, retain one's anonymity, and be careful.

2. Disputes on translations, so long translations are great, and while they don't constitute a viable danger for the meaning, should be fine.

3. Tips for organization will be given by those in charge of each respective language, or co-ordinators.

4. It's best all translations are sent on the JoS, for uploading, safeguarding the sites, and making sure the work remains permanently alive. If possible, sites should be mirrored in more than one instances.

5. For those who want to seriously focus on this, the JoS will handle all things related to airing a website, or making a website so that everyone remains fine and safe [since many countries prohibit the content].

6. Everyone must also remember, translations are a very important work for the Gods, and seek their assistance to stay on the path. Many great and caring members have started as translators.

7. HAIL SATAN!!!
User avatar
The Alchemist7
Posts: 2278
Joined: Fri Nov 17, 2017 5:16 pm

Re: Estonian Translation Thread

Post by The Alchemist7 »

Kurat wrote:
Sun Jun 19, 2022 9:31 pm
Iraagi jeziidide kuradikummardajad
Hello. I will take the translations and put them in the empty JoS archive I got, It would make it a lot easier when creating the website as the files will be organized. Can you please insert the English title as well below or above the Estonian title of the article? Or the link to the English JoS article, whichever is easier for you. In this way I would know straight away which articles you have translated.
User avatar
Kurat
Posts: 1019
Joined: Mon Mar 09, 2020 11:51 am
Location: Estland ist Judenfrei!
Contact:

Re: Estonian Translation Thread

Post by Kurat »

Qu'ret al-Yezid: The Revelation of Melek Ta'us

Qu'ret al-Yezid: Melek Ta'usi ilmutus
Image

Seega on tõsi, et minu teadmised hõlmavad
Tõde kõigest, mis on,
Ja minu tarkus ei ole lahus mu südamest,
Ja minu põlvnemise ilmsikstulek on teile selge,
Ja kui see on Aadama lastele ilmutatud, siis on see
Nähtav kõigile.
Ja paljud värisevad seeläbi.
Kõik elupaigad ja kõrbealad on tõepoolest minu enda loodud, sätestatud,
Kõik täielikult minu, mitte valejumalate jõudude sees;
Seepärast olen mina see, et inimesed tulevad oma õigustatud kummardusega,
mitte nende valede raamatute valede jumalate, mis on valesti kirjutatud;
Aga nad tulevad tundma mind, pronksist ja kullast paabulindu,
Tiivad laiali Kaaba, templi ja kiriku kohal, et mitte olla varjutatud.
Ja minu tarkuse salajases koopas teatakse, et ei ole muud jumalat kui mina,
peaingel kogu väeosa üle, Melek Ta'us.
Seda teades, kes julgeb seda eitada?
Kes julgeb seda teades mitte kummardada?
Seda teades, kes julgeb kummardada Koraani ja Piibli valejumalaid?
Tea, et kes mind tunneb, selle heidan ma oma rõõmuga paradiisilisse aeda!
Aga selle jeziidi, kes mind ei tunne, heidan ma viletsusse.
Ütle siis, et mina olen ainus ja ülendatud peaingel;
Ja ma teen jõukaks, keda ma tahan,
Ja ma elustan, keda tahan.
Ütle siis, et ainult mind tuleb ülistada Lališi tornidest,
Ja Ararati mäest kuni Vahemereni.
Ütle siis, et teadmiste valgus vilguks välja ziarahidest,
Vilkugu välja Eufrati jõest kuni Šamballahi peidusolekuni.
Las mu Sanjak viiakse oma turvalisest kohast templisse,
Ja las kõik Jeziidi klannid saavad teada minu ilmumisest,
Isegi Šeikan ja Sindžar ja Haliteyeh ja Malliyeh ja Lepcho,
Ja Kotchar, kes rändavad uskmatude seas.

- Nii ütleb Shaitan
JoSestonia.org

My new account is Deep Darkness
User avatar
Kurat
Posts: 1019
Joined: Mon Mar 09, 2020 11:51 am
Location: Estland ist Judenfrei!
Contact:

Re: Estonian Translation Thread

Post by Kurat »

Peace Be Unto Him

Rahu olgu Temaga

Minu arusaamine ümbritseb asjade tõde,
Ja tõde on minusse segatud,
Ja tõde minu põlvnemise kohta on esitatud iseenesest,
Ja kui see oli teada, siis oli see täiesti minus.
Ja kõik elamiskõlblikud osad ja kõrbed
Ja kõik loodud on minu all
Ja mina olen valitsev jõud, mis eelneb kõigele olemasolevale
Ja mina olen see, kes rääkis tõelise ütluse
Ja mina olen õiglane kohtunik ja Maa valitseja
Ja mina olen see, keda inimesed kummardavad minu hiilguses
Tulevad minu juurde ja suudlevad mu jalgu
Ja mina olen see, kes laiub üle taeva nende kõrguse
Ja mina olen see, kes alguses hüüdis.
Ja mina olen see, kes endast kõik ilmutab,
Tõesti, kõikvõimas on andnud mulle nimesid,
Taevatroon ja iste ning taevas ja maa.

Minu teadmise saladuses ei ole muud jumalat kui mina.
Need asjad on allutatud minu võimule.
Oo mu vaenlased, miks te mind eitate?
Oh inimesed, ärge eitake mind, vaid alistuge.
Kohtupäeval olete õnnelikud, kui kohtute minuga.
Kes sureb minu armastuses, selle ma heidan keset paradiisi, minu tahtmise ja rõõmuga;
Aga kes sureb mind unustades
visatakse piinadesse viletsusse.
Ma ütlen, et ma olen ainus ja ülendatud;
Ma loo ja teen rikkaks need, keda ma tahan.
Kiitke mind ennast, sest kõik asjad on minu tahte järgi,
Ja universum on valgustatud mõnest minu kingitusest.

Mina olen kuningas, kes ennast suurustab,
Ja kõik loodu rikkused on minu käsul.

Ma olen teile, oo inimesed, teatanud mõned oma teed.

- Nii ütleb Shaitan
JoSestonia.org

My new account is Deep Darkness
User avatar
Kurat
Posts: 1019
Joined: Mon Mar 09, 2020 11:51 am
Location: Estland ist Judenfrei!
Contact:

Re: Estonian Translation Thread

Post by Kurat »

HP. Hoodedcobra666 wrote:
Wed Jun 22, 2022 9:47 am
Please mail us, everything is ready to begin translations in the platform: [email protected]
Email sent
JoSestonia.org

My new account is Deep Darkness
User avatar
Kurat
Posts: 1019
Joined: Mon Mar 09, 2020 11:51 am
Location: Estland ist Judenfrei!
Contact:

Re: Estonian Translation Thread

Post by Kurat »

Saatana poeem

Teadlik teab, et rahvaste õppimine
sisaldab osa minu teadmiste merest.
Seitsmendas taevas asuv lootospuu on minu
ilmutuse koht.
Sest et ma olen kõikekuulev, kõiketeadev;
ülistatud on minu pühadus ja kõrgendatud on minu nimi.
Paradiis on minu vein ja põrgu on minu kõrvetava tuule kuumus.
Tähtkujud kummardasid minu ees, kuni ma olen ülendatud.
Nagu teenijate kummardus teenitavate ees.
Ja kõik need, kes on universumis, ütlesid mulle
Oo Jumal, vii meid sirgele teele.

- Nii ütleb Shaitan
JoSestonia.org

My new account is Deep Darkness
User avatar
Kurat
Posts: 1019
Joined: Mon Mar 09, 2020 11:51 am
Location: Estland ist Judenfrei!
Contact:

Re: Estonian Translation Thread

Post by Kurat »

Saatana poeem II

Minu au juhib kõike.
Ja selleks olen ma kõige tugevam ja täiuslikum.
Ja ma kutsun oma jõudu, kes on valitsejaks peale minu.
Mina olen suur ja kõige kõrgem.
Oo minu kummardajad uskuge minusse, ärge jätke mind tähelepanuta
Sest uskmatus on isekate omadustest.
Ma annan uskmatutele aina lähenevat tuld juua
Ja tuult neile, kes minusse usuvad.
Au olgu mulle, ülistatud on minu võime
Kõrgendatud olgu minu ülevus, Siin olen ma Maa kuningas.

- Nii ütleb Shaitan
JoSestonia.org

My new account is Deep Darkness
User avatar
Kurat
Posts: 1019
Joined: Mon Mar 09, 2020 11:51 am
Location: Estland ist Judenfrei!
Contact:

Re: Estonian Translation Thread

Post by Kurat »

Saatana poeem III

Ma olen loonud aja mehed
Seitse maad ja seitse taevast.
Need on minu päikesed, mis paistavad maailmadele
Juhige ebakindlaid ja minu saladused on peidetud
Mina olen see, kes loob emakates, nagu mulle meeldib.
Inimesed ja mina panid oma imed ilmuma oma loomingule.
Mina olen olendite olend ja kõik olendid.
Mina olen see, kes rahuldas kõik maailmad oma loomingus.
Ma olen jumalate Jumal ja kõik troonid.
Ja kõik taevad on minu leiutistest.
Ma olen see, kelle saladus on austatud
Mind tänatakse, mind ülistatakse, minu olemust austatakse.

- Nii ütleb Shaitan
JoSestonia.org

My new account is Deep Darkness
User avatar
Kurat
Posts: 1019
Joined: Mon Mar 09, 2020 11:51 am
Location: Estland ist Judenfrei!
Contact:

Re: Estonian Translation Thread

Post by Kurat »

I continue to post translations here some time because I need to learn this program little bit and I don't want translations to disappear.
JoSestonia.org

My new account is Deep Darkness
User avatar
Kurat
Posts: 1019
Joined: Mon Mar 09, 2020 11:51 am
Location: Estland ist Judenfrei!
Contact:

Re: Estonian Translation Thread

Post by Kurat »

Satanismi juured

*Satanism ei ole kristlik leiutis

*Satanism on kristluse ja kõigi teiste religioonide eelkäija.

*Satanism ei ole seotud kummituste, goblinite, vampiiride, halloweeni koletiste või muude sarnaste olenditega.

*Satanism ei ole seotud "kurjusega".

*Satanism ei ole kristluse leiutis ega "reaktsioon" sellele.

*Satanism ei ole Anton LaVey looming.

*Satanism ei ole seotud surmaga.

*Tõeline satanism seisneb inimkonna tõstmises ja võimestamises, et saavutada võrdsus jumalatega, mis oli meie Tõelise Looja (Saatana) kavatsus.

"MINU TEADMISTE SALADUSES EI OLE TEIST JUMALAT PEALE MINU"
-SAATAN
"Rahu olgu temaga"

Tänu sajandite pikkusele valeinformatsioonile, valedele ja teadmiste süstemaatilisele eemaldamisele mõistavad või teavad tänapäeval vähesed inimesed, mida "satanism" tegelikult endast kujutab.

Kristlusel on olnud vabadus ilma igasuguse vastuseisuta dikteerida, mida nad väidavad, et satanism on. Selleks, et seda saavutada, tuli tõde hävitada. Katoliku kirik (algne kristlik kirik, millest kõik kristlikud sektid on välja arenenud), piinas julmakt surnuks ja mõrvas massiliselt miljoneid süütuid mehi, naisi ja lapsi, mida tunti kui [inkvisitsioon] Mõned lapsed, kes põletati surnuks niinimetatud "nõiamajades", olid kõigest kaheaastased.¹

Kristlased kaebavad igavesti "uue maailmakorra" üle, kus kõik identiteedid, kultuurid, isiklikud privaatsused ja vabadused kaovad ja inimkond, pärast süstemaatilist triipkoodiga varustamist, koondatakse ühte maailma orjariiki. Mida nad ei näe, on see, kuidas nende enda niinimetatud "religioon" ja piibel on alati olnud ja on selle režiimi juured ja plaan. Kõik juudi/kristlikus piiblis sisalduv on varastatud ja rikutud religioonidest, mis eelnesid judaismile, kristlusele ja islamile sadu kuni tuhandeid aastaid. Judaismi ja selle tööriista kristluse kaudu on kõik algsed vaimsed õpetused kogu maailmast (mis on KONTSEPSIOONID) varastatud, kokku pandud "ühte" ja rikutud juudi arhetüüpideks ja tegelasteks ning väljamõeldud kohtadeks. See on andnud juudi rahvale tervikuna vale ajaloo, poliitilise võimu ja "vaimse" autoriteedi, millele neil ei ole õigust.

Piibel on väga võimas alateadlik vahend masside kontrollimiseks. On näha, et tegemist on inimese loodud teosega, sest selles on lõputuid vastuolusid. Piiblit on rahvale süstemaatiliselt sisse trambitud juba väga varasest east peale. Valet tuleb alati peale suruda, vastupidiselt tõele, mis võib iseenda eest seista. Kuna vaimsed teadmised ja okultistlik võim on eemaldatud ja hoitud väheste "väljavalitute" käes, siis on teadmatu rahvas olnud selle vastu abitu. Siin on päevakorras ühe maailma orjariigi loomine, mille tipus valitsevad "valitud" vähesed. Kurjategijad süüdistavad muidugi Saatanat, et luua vajalik tähelepanu kõrvalejuhtimine, samal ajal kui nad kasutavad oma eesmärkide saavutamiseks okultistliku võimu. Neil on ajalugu selles, et nad varastavad ja süüdistavad oma vaenlasi kõiges, mis nad tegelikult on ja teevad, hoides samal ajal alati ennast kõige kõrgemas lugupidamises ja süütuses.

Esialgsed religioonid, mida nüüd tuntakse "satanismina" (muide, "saatan" tähendab heebrea keeles "vaenlane"), põhinesid kõik sellel, mida tuntakse "Magnum Opus" või Suure Töö nime all. See, keda tuntakse kui "Saatan", on meie Tõeline Looja Jumal. Teda takistasid teised Jumalad oma tööd inimkonnaga, seda jumalatööd, lõpetamast. Jumalatöö on füüsiline ja vaimne täiuslikkus. Kui te nüüd edasi loete, siis ma tõestan seda.

Madu on kõikjal näha iidsetel säilmetel ja ehitistel. Madu peeti pühaks kõigis antiikmaailma piirkondades. Saatan on jumal Ea ehk ENKI, üks esimestest nefilastest, kes saabus sellele planeedile ja rajas esimese tsivilisatsiooni. Sumeri mütoloogias oli Enki sümboliks alati madu.

Madu esindab DNA-d, elujõudu ja kundalinit ning on säilinud Ameerika Meditsiiniliidu ja veterinaarmeditsiini embleemina, kus see sümboliseerib elu ja tervendamist. Alles juudi/kristluse tulekuga on seda püha sümbolit rüvetatud ja teotatud.

Peaaegu kõik meist on tuttavad terminiga "langenud". Seda sõna on kristlikud vaimulikud kasutanud ohtralt, et viidata Saatanale ja tema deemonitele. Tegelikult puudutab "langenud" kundalini-madu (mida on alati seostatud meie Loojajumalaga Saatanaga), mis on langenud kogu inimkonnas ja lebab nüüd lülisamba jalamil. Selle tõttu on inimkond tervikuna väga madalal vaimse mõistmise tasemel. Laste ja loomade mõtlematu väärkohtlemine, mõttetud sõjad, julmus ja lõputu korruptsioon on langenud mao tagajärjed.

"Elupuu", mis varastati iidsetest paganlikest religioonidest ja leidis tee Piibli Moosese raamatusse, oli näha mitmel pool iidses maailmas friisidel iidsete templite seintel ja mõnes hauakambris. "Elupuu" on tegelikult inimhinge kaart. Tüvi on selgroog ja oksad on chi (bioelektri) teed.

Madu on see, mis annab hingele jõudu, tuues kaasa kõiketeadva ülitunnetuse seisundi, mida tuntakse "samadhi" nime all. "Päikese-Jumal" on tegelikult kondenseeritud chi (bioelektri) pall, mida visualiseeritakse ja ringleb läbi iga tšakra (jumala), et võimestada ja puhastada hinge, kasutades spetsiifilisi meditatsioone. See on Magnum Opuse esimene etapp.

Juudi-kristlikus Piiblis sisalduvad varastatud kirjeldused inimeste sajandite või rohkemate aastate pikkusest elust on võetud Magnum Opuse eesmärgist. Siia viib kogu nn "nõidus" - hingede alkeemia. See on inimmeele kõrgeim ja kõige sügavam töö, see on jumaluse saavutamine, mis on meie sünnipärane õigus, mis on meile antud meie Loojalt Saatanalt.

Paljudel maalidel näha olev halo on tõusnud kundalini nõiavägi. Kristlased varastasid selle kontseptsiooni algsetest religioonidest, nii idast kui läänest. Näiteks Buddat on näha haloga, nagu ka paljusid hinduistlikke jumalaid.

Ajastu, mil algsed religioonid valitsesid, oli tuntud kui "kuldne ajastu". Umbes 10 000 aastat tagasi jätsid jumalad meid maha. Selles artiklis ei ole kavas minna üksikasjadesse, kuidas või miks. Seda käsitletakse eraldi artiklis. Jumalad on maaväline olendite rass. Tegelikult on siin planeedil Maa elanud mitu erinevat tulnukarassi, kes on tundnud huvi inimeste vastu, kas sõprade, vaenlaste või neutraalsetena.

Peamised jumalad, kes suhtlesid inimkonnaga ja on meie loojad (geenitehnoloogia kaudu), on jumalate rass, mida tuntakse Põhjala rahvana. Nad elavad kogu galaktikas mitmes erinevas päikesesüsteemis. Nad on väga arenenud teadmiste, intelligentsuse ja vaimu poolest. Mõned neist on inimestele abiks, nagu ka Saatan ja Vanemad Jumalad, keda on nimetatud "deemoniteks". Mõned on neutraalsed ja teised töötavad ja on töötanud meie hävitamise nimel. Loomingut puudutavat tausta saab üksikasjalikumalt lugeda eraldi artiklitest sellel veebilehel. Inimkonna üle on käinud sõda, milles Saatan ja tema Deemonid soovivad anda meile teadmisi, et tõsta end vaimse ja füüsilise täiuslikkuseni, samas kui vaenlane soovib hoida meid vaimselt teadmatuses, et kasutada meie elujõudu (hingi) vaba energiavarustusena.

Paljudes vaimse või okultistliku iseloomuga kirjutistes on seitsme tšakra kirjeldamiseks kasutatud ka mõistet "Jumal" või "jumalad". Tänu sajanditepikkusele tagakiusamisele nende vastu, kellel olid vaimsed teadmised, sisaldasid õpetused palju allegooriaid ja koodisõnu. Number "seitse" kordub lõputult juudi/kristlikus piiblis. See on seitsme hinge tšakra moonutus.

Esialgne rist oli võrdse harudega, nagu on näha paljudes deemonite sigilites, mille punktid (mis esindavad tšakraid) olid väljapoole suunatud. Teised tuntud näited on natside raudrist ja mootorratturite rist. Tegelikult on see inimhinge kuju ja esindab nelja elementi (tuli, maa, õhk ja vesi), millest inimhing koosneb.

Number neli varastati ja rikuti juudi/kristlikus Piiblis, nagu ka number seitse, kõige otsesem näide on neli evangeeliumi.

Taro, mis pärineb Egiptusest ja põhineb tähtkujudel (Egiptus oli vaimse alkeemia keskus), on arenenud kaardipakiks, millest tänapäeva mängukaardid on tekkinud pärast trummi kõrvalejätmist. Tarotil on varjatud sõnum ja juhised Magnum Opuse sooritamiseks. Tarost varastati juutide leiutatud "Toora", mille algsed õpetused on põhjalikult rikutud. Juudi "Toora" on tuntud ka kui "Moosese viis raamatut" (veel üks väljamõeldud juudi tegelane, mis põhineb Sargonil ja Thutmosel) või "Pentateukki". Need viis raamatut olid kopeeritud Taro viiest värvist: Vardad/Rudad (tule element), Pentaklid/Mündid (maa element), Karikad (vee element) ja Mõõgad (õhu element), kusjuures trump on eeter või kvintessents. Kõik viis elementi moodustavad inimhinge olemuse (viies element kvintessentsus hoiab neli elementi koos) ja neid kasutatakse Magnum Opuse töös.

Kõik juudi tegelased ja arhetüübid Piiblis on paganlikelt jumalatelt varastatud pettused. "Jeesus" ei ole tõeline olend, vaid KONTSEPTSIOON. Need eksitatud kristlased, kes usuvad, et nad on "Jeesust" tegelikkuses kogenud, suhtlevad räpaste maaväliste olenditega. Aleister Crowley joonistas transiseisundis olles pildi sellest, mida tuntakse kui "Jehoovat" (mis on "JHVH" moonutus, veel üks nelja nurga ja elemendi rüüstamine, mis teeb "nime" hääldatavaks) ja joonistas halli. Tol ajal ei olnud teadmised maavälistest olenditest laialt levinud ja fotod neist puudusid. Need samad olendid olevat teinud Vatikaniga tehingu: hinged vastutasuks rikkuse ja võimu eest väheste käes. Selle eesmärgi saavutamiseks tuli kõik vaimsed teadmised kõrvaldada. Ükski pettus ei saa õnnestuda, kui ohvril on teadmised. Selleks, et tõhusalt ohvriks saada, peab inimene olema teadmatuses. Saatan on teadmiste ja valgustuse tooja. Tal ei ole midagi varjata.

Tulles tagasi jeesuse juurde, mille risti ei nähtud üheski pühakojas enne üheksandat sajandit ja mis on järjekordne nelja nurga rüüstamine, on juudi arhetüüp "Jeesus/Jeshua" KONTSEPTSIOON. Need 33 aastat, mis ta olevat elanud, kujutavad inimese selgroo 33 selgroogu, millest kundalini tõuseb. Ristilöömine sümboliseerib Magnum Opust: piinamine, surm ja ülestõusmine. Seda tööd sümboliseerivate algupäraste hulka kuuluvad Egiptuse fööniks (tuhast uuesti sündinud), Egiptuse jumal Set, kes risti löödi Furkas, lugu Isisest ja Osirisest, kus Osiris sandistati umbes üheksaks osaks ja Isis äratas ta üles.

Juudi "Neitsi Maarja" on Astarothi võltsitud pettus. Peaingel Miikael on sammuti pettus ning varastati Mardukilt. Peaingel "Gabriel" varastati Egiptuse jumalalt Thothilt, Rafael varastati Azazelilt ja Uriel Beltsebubilt. Jällegi, järjekordne röövimine neljast nurgast.

Täiendava teabe saamiseks on selle artikli lõpus lingid.

Inimese seksuaalsus on alati olnud kristlikus kirikus rangelt reguleeritud ja taunitud. Seda seetõttu, et seksuaalsus ja orgasm kui elujõud on olulised vaimse arengu ja kundalini mao tõstmise jaoks. Kuna kirik ei suutnud seksuaalset tegevust kontrollida, siis kehtestasid nad äärmusliku terrorismi doktriini. Rahvas, kes oli ilma kõigist teadmistest ja vaimsest jõust (teadmatus = hirm), langes valede ohvriks. Esile kerkis "põrgu". Sõna "põrgu" on varastatud norra sõnast "Hel", mis tähistab norra allmaailma. Tegelikult on "Taevas" ja "põrgu" koodsõnad põhi- ja kroonitšakrate jaoks. Kirik tegi kõik endast oleneva, et asendada nende numbritega mis tahes vaimseid assotsiatsioone ja mis tahes olulisi numbreid, mis olid seotud inimhingega, nagu 144 000, mis on inimkehas asuvate elujõu kanaliseerimiseks mõeldud nadide arv. Number kaks sai Saatana sünonüümiks. Teine tšakra on oma olemuselt seksuaalne ja kontrollib inimese seksuaalsust, nii et loomulikult oli igasugune seos kahega paha. Teise tšakra blokeeringud hoiavad inimese vaimselt täielikult orjastatud, kuna elujõud jääb esimeses tšakras täielikult uinuma.

Hirmuga saab kontrollida inimeste uskumusi ja mõtteid. Inimkonda on pandud uskuma, et see kõikjal olev ja "kõikvõimas" "Jumal" võib teada iga nende väikestki mõtet ja tegu. Hirmu kaudu hakkasid inimesed oma mõtteid ja tegusid kontrollima. Katoliku kiriku seitse sakramenti (veel üks moonutus seitsmest tšakrast) sundisid ranget kontrolli inimese iga eluetapi üle. Kõige enam kontrolliti nn "usutunnistuse" sakramendi kaudu. Tunnistamise kaudu oli kirikul veel suurem kontroll, nimelt hirmutatud elanikkonna sügavaimate saladuste tundmine. See võimaldas valitseval vaimulikkonnal omada võimu kuningate, kuningannade ja muu ilmaliku monarhia üle.

Saatan ütleb meile Mustas raamatus (Al Jilwah), et paljud kirjutised ja tekstid on muudetud. Uurides erinevate müütide ja religioonide päritolu, leian, et paljud autorid on eriarvamusel, nii religioossed kui ka ilmalikud. See on tingitud kristliku kiriku süstemaatilisest hävitamisest ja iidsete teadmiste eemaldamisest. Mis teeb asja veel hullemaks, siis paljud allesjäänud originaaldokumendid, mis pääsesid hävitamisest, on muudetud.

Jumalad jätsid meile kivisse raiutud tõe. Püramiidid (püramiidid on tšakrate kujuga) on vastu pidanud ajale. On ilmne, et need iidsed monumendid ehitati tulevase inimkonna jaoks, need jätsid meile jumalad, kes teadsid meie saatust. Need monumendid räägivad enda eest. Need ehitati selleks, et peegeldada tähtede liikumist ja toimida kalendrina, et alustada Magnum Opuse üliolulist tööd. Magnum Opus algab tavaliselt kevadel, kui Päike astub Jäärasse, mida nimetatakse "kevadiseks pööripäevaks". Täpne aeg selle töö alustamiseks on kell 3 hommikul, mis on Saatana tund. See on tõeline tund. Fiktiivne jeesus olevat hukkunud kell 3 öösel. Kell 15 on tegelikult 15:00, mitte kolm ja seega vale.

"Sarvedega jumal" pärineb Sumerist. Sumeri jumalad kandsid sarvedega peakatet. See on tuhandeid aastaid varasem kui juutlus/kristlus. Paganlikud religioonid olid tuntud oma sarvedega jumala kummardamise poolest. Alles kristluse tulekuga suruti need korduvalt välja, kuid jätkasid taaselustamist ja ellujäämist. Jällegi, sarvedega Jumalat halvustati ja sildistati "kurjaks".

Sarvedega jumal on chi, bioelektrilise elujõu sümbol. Seda esindab Merkuur, kuna see on mööduv, kuni fikseeritakse Magnum Opuse kaudu. Planeedi Merkuuri glüüfil on sarved.

Templi seintele ja püramiididele kantud nikerdused ja hieroglüüfid on tänapäevalgi veel alles, tõendina tõe kohta neile, kellel on piisavalt vaimseid teadmisi nende tõlgendamiseks. Sellepärast on jumalad need kivisse raiunus. Satanism põhineb Magnum Opusel. Kõik satanistlikud sümbolid, rõhuasetus nõidusele ja teadmistele; kõik need esindavad jumala saavutusi. Magnum Opus on see, mida satanism endast kujutab: inimkonna füüsilise ja vaimse täiuslikkuse saavutamine.

Klõpsake allolevatel linkidel, et saada lisateavet satanismi päritolu kohta:...............
Viited:

¹ Cassel Dictionary of Witchcraft by David Pickering, artikkel "Saksamaa", lk 108.

Zecharia Sitchini "The Lost Book of Enki; Memiores of an Extra-Terrestrial God".

Arthur Lyons'i "Saatan tahab sind", lk 24-26.

The Biography of Satan by Kersey Graves, lk 146- 147

The People of the Sea- The Search for the Philistines by Trude and Moshe Dothan, lk 185- 186
JoSestonia.org

My new account is Deep Darkness
User avatar
Kurat
Posts: 1019
Joined: Mon Mar 09, 2020 11:51 am
Location: Estland ist Judenfrei!
Contact:

Re: Estonian Translation Thread

Post by Kurat »

Satanismi päritolu Kaug-Idas

Aastatepikkuse uurimistöö ja meie armastatud Isa Saatana juhiste põhjal oleme avastanud satanismi tõelise päritolu. Me oleme jõudnud järeldusele, teades, et judaism, kristlus ja islam on inimkonna võrreldamatud ja jõhkrad pettused, et nende programmide väited, et inimkonna päritolu on Lähis-Idas, on valed ja tõe kinnimätsimine, et veelgi enam eksitada ja segadusse ajada inimesi tõe osas. Vaimsed teadmised ja õpetused tulid Egiptusesse ja Mesopotaamiasse Kaug-Idast.

Kaug-Ida on ka see, kust judaism ja kristlus varastasid oma õpetused, pärast nende rikkumist ja asendamist petise saastaga, eesmärgiga eemaldada rahvast kõik vaimsed teadmised-nende valede jäljed on täis mõrvasid, piinamisi, needusi ja inimkonna vaimset degeneratsiooni. Nende programmide jaoks on vaja üha rohkem ja rohkem valesid, et varjata nende haisevat alust, mis koosneb laibadest, ajalooliste artefaktide hävitamisest ja kohutavast moonutamisest.

Kui teete ise isiklikke uurimusi seoses Kaug-Ida distsipliinidega, on väga oluline meeles pidada, et kahjuks on need, nagu peaaegu kõik muu, tugevalt reostatud kristliku saastaga ja valedega. Satanismi TÕELINE eesmärk [juursõna/nimi "SAT" "kõikidest Saatana nimedest ja variatsioonidest" tähendab "TÕDE" sanskriti keeles, mis on üks maailma vanimaid keeli], on meie hingede edendamine ja enese võimestamine. Mõttetu jama, nagu viited teatud "moraalile" ja "isiklikule käitumisele", tuleks kui räbu välja tõrjuda. Neil ei ole tegelikult mingit pistmist meele ja hinge võimete omandamisega. Teadmised ja nende teadmiste rakendamine on ainus võti.

"Kuni kolmeteistkümnenda sajandini õitsesid Yantra-Tantra praktikad laialdaselt kogu Ida-Indias. Kolmeteistkümnendal sajandil hävitasid moslemi sissetungijad kuulsad Yantra-Tantra ülikoolid ja õppekeskused ning hävitasid tuhandeid köiteid kirjandust raamatute, käsikirjade ja ikoonide kujul. Yantra-Tantra kunsti harrastavad inimesed tapeti maha ja need, kes suutsid oma elu päästa, põgenesid Lõuna-Indiasse, Assami ja sellistesse riikidesse nagu Nepal, Tiibet, Birma, Tseilon ja Java. Viimasel ajal hävitasid Tiibetit rüüstanud Hiina sissetungijad Yantra-Tantra kloostrid ja kirjanduse veelgi."
Viide: P. Khurrana "Mantra ja Yantra jõud".

Nagu eespool toodud väljavõte näitab, ei ole kristlus ja islam midagi muud kui hirmsad vahendid, et hävitada kogu tõeline vaimsus ja asendada see võltstõdede ja moonutustega. Palju on hävitatud. Saatan viib meid tõeni läbi meie enda uurimise ja meie hingede ja mõistuse avamise.

TÄHELEPANU! ENAMIK IIDSETE RELIGIOONIDE ÕPETUSI JA DOKTRIINE ON RIKUTUD. JÄÄGE NEIST EEMALE. HARJUTUSED, NAGU NÄITEKS HATHA- JA KUNDALINI JOOGA, HINGAMISHARJUTUSED, VÕITLUSKUNSTIDE HARJUTUSED JNE, NEED ON TEINE ASI JA NEED ON VÄGA VÕIMSAD NN. NÕIAVÕIME, VRIL, CHI TÕSTMISEL. SEE ONGI SATANISMI OLEMUS.
JoSestonia.org

My new account is Deep Darkness
User avatar
Kurat
Posts: 1019
Joined: Mon Mar 09, 2020 11:51 am
Location: Estland ist Judenfrei!
Contact:

Re: Estonian Translation Thread

Post by Kurat »

Kundalini jooga kohta

Saatan soovis, et ma kirjutaksin selle artikli ja et kõik oleksid sellest teadlikud ning et ma postitaksin selle ka gruppidesse. Ma lähen asja juurde. Peaaegu kõik teavad, kuidas vaenlane töötab infiltratsiooni kaudu, et hävitada ja rikkuda vaimseid teadmisi. Tõelise satanismi juured ja alused võib leida Kundalini [MAO] joogas. Kahjuks on paljud õpetused nakatatud protseduuride ja praktikatega, mis on mõeldud selleks, et teha väga kindlaks, et igaüks, kes neid järgib, ei saa isiklikke võimeid. Hea näide sellest on arvukad valedega indoktrineeritud jooga praktiseerijad, paljud nimelt Indias, kes ei oma midagi, elavad varjupaigas, mis ei ole midagi muud kui ülistatud koerakuur, katavad end surnute tuhaga, kannavad ainult "kristlikku rätti" ja elavad surmasarnast elu. Turistid, kes külastavad asrame ja templeid, saavad nendele haletsusväärsetele kerjustele antud mõne sendi eest nende "õnnistusi", mis on nende enda elujõu ja energia andmine. Need vaesed hinged on täis palju vaimset jõudu, kuid neil pole aimugi, kuidas seda kasutada, sest vaenlase õpetused juhivad neid tahtlikult valesti.

Isikliku jõu saamisel ei ole tegelikult mingeid reegleid, välja arvatud järjepidev mediteerimine ja vajaliku töö tegemine, et ennast vaimselt edasi arendada.

Vaenlase rikutud jama on räige. See on enamikus raamatutes, mis praegu joogast väljas on. See jama on KÕRVALINE ja sellel ei ole midagi pistmist jumalaks saamisega. Nende vaenlase moonutustw järgimine tagab ainult selle, et teil ei ole mingeid võimeid ja et te ei ole oht nende päevakavale kasutada okultietlikke võimeid maailma orjastamiseks.

Kõige hullem on enesevigastamine ja sellega seotud tavad, mis ei ole mitte ainult hullumeelsed, vaid potentsiaalselt surmavad. Ainus "PATT" satanismis on LOLLUS!!!
*Keele alumise osa lõikamine, et keel jõuaks tagasi käbinäärme sisse.
See ei ole mitte ainult väga ohtlik, vaid ka täiesti ebavajalik! Rumalad, kes on seda teinud, ei suuda enam normaalselt rääkida ega korralikult süüa. Tekstid, mis seda sandistamist kirjeldavad, jutustavad, et sandistatud inimene "tõmbub tavaliselt koopasse elama, ei saa normaalselt rääkida ega üldse väga palju süüa". Üks võib ilmselt lämbuda surnuks. See on täielik hullumeelsus! Igaüks, kes on järjepidevalt ja põhjalikult mediteerinud oma käbinäärme üle, teab, et see on täiesti rumal ja ebavajalik.
*Pika lina/rätiku allaneelamine.
Eespool öeldu räägib enda eest. Nagu keele lõikamine, on ka see väga ebaloomulik ja ebavajalik ning võib olla surmav. Niimoodi ongi üks inimene välja roogitud.
*Vee sissevõtmine pärasooles kuni jämesooleni
*Ninasõõrmede väljapesemine või esemete sisestamine nina ehk "Neti".
*Tsölibaat [seksuaalne abstinentsus]
See on veel üks. Inimene on loomult sotsiaalne ja tal on vajadus olla seksuaalselt puudutatud ja armastatud. Orgasm on vajalik vabanemine.
SEKSUAALNE ABSTINENTS ON ÄÄRMISELT EBATERVISLIK!
Kui inimene ei leia endale sobivat partnerit, on oluline, et seksuaalne energia hea orgasmi näol vabaneks vastavalt vajadusele iseenda poolt. See on isiklik ja individuaalne. Enda seksuaalse orgasmi eitamine toob tavaliselt kaasa mitte ainult tõsiseid psühholoogilisi, vaid ka füüsilisi probleeme ja vastupidiselt nendele populaarsetele joogiõpetustele takistab tsölibaat tegelikult vaimset arengut.
*Teine on toitumine.
See on individuaalne valik. Taimetoitlane ei ole joogapraktikas või oma vaimsete jõudude arendamisel üldse vajalik. Seda on rõhutatud peaaegu kõigis joogat käsitlevates tekstides ja paljudes muudes kirjutistes. See, mida te sööte, on teie isiklik valik. Loomulikult igaüks, kes toitub järjepidevalt kiirtoidust ja rämpstoidust - see viib lõpuks tervisehädale, kuid mis puutub juhuslikusse liigsöömisse, vürtsikate toitude, liha ja muu sellesse, siis sellel ei ole absoluutselt mingit pistmist, mis segaks teie vaimset arengut. Ma räägin siinkohal oma kogemustest.
*Jalgade ja alumiste tšakrate ignoreerimine.
Alumised tšakrad on olulised. Kui te tahate ennast tervendada, teostada MINGI maagiat ja omada korralikku enesehinnangut, peavad teil olema võimsad alumised tšakrad. Põhjused, miks enamik populaarsetest ja kergesti kättesaadavatest joogatekstidest soovitab tänapäeval mitte arendada alumisi tšakraid, on see, et hoolitseda selle eest, et teil ei oleks isiklikke võimeid. Jalad on samuti väga olulised, sest sealt tõmmatakse energiat, mida kasutada rituaalides ja teiste tervendamisel ja palju muud.
*Siddhide ignoreerimine
Kõigi siddhide kallal tuleks töötada ja neid arendada. See ongi see, mida kundalini jooga ja vaimsus endast kujutavad.
*Vajadus inimliku "guru" [vaimse õpetaja] järele.
Jällegi, see on tarbetu. Palju sellistest asjadest on sageli raha teenimise trikk ja paljudel juhtudel pimedad juhivad pimedat.
Saatan ja tema deemonid on meie "gurud". Nad on REAALSED Meistrid.

Suur osa sellest, mis on meile tänapäeval vaimsuse vallas kergesti kättesaadav, on kohutavalt rikutud. Avalikkusele on teadlikult valetatud, et tagada, et keegi ei liigu edasi selleni, kus ta on ohuks vaenulikele jõududele, kes teavad tõde ja kasutavad maailma orjastamiseks okultistlikke jõude.

Lõpetuseks, väga varsti on tulemas palju rohkem teadmisi. Kundalini [madu] jooga, õigesti sooritatuna, on tee jumala juurde ja see on Tõelise Satanismi alus. Paisutatud kapuutsiga kobra, mida võib näha paljudes maailma piirkondades iidsetel gravüüridel ja mujal, sümboliseerib valgustatuse laiendatud teadvust, kui madu energia on aktiveeritud. See avaldub üha suurema ja suurema teadvustamisena.
JoSestonia.org

My new account is Deep Darkness
User avatar
Kurat
Posts: 1019
Joined: Mon Mar 09, 2020 11:51 am
Location: Estland ist Judenfrei!
Contact:

Re: Estonian Translation Thread

Post by Kurat »

Astarothi idapoolne ühendus

Kaananlased tundsid teda kui Astarte; sumerlased tundsid teda kui Inanna; babüloonlased tundsid teda kui Ishtar ning assüürlased ja akkadlased tundsid teda kui Ashtart, Ashtoreth, Asherah ja Astoreth. Egiptlaste jaoks oli ta tuntud kui Isis, Ashet ja Aset ning foiniiklaste jaoks kui Tanit-Ashtart ja Ashtaroth. "Ashta" ja tema nimede variatsioonid tähendavad sanskriti keeles [üks vanimaid keeli] "kaheksa". Jnana Yoga [Inanna] on "teadmiste tee".

Number 8 on küljele pööratuna lõpmatuse ja surematuse sümbol.

Enamik meist, kes on joogaga tuttavad, on kuulnud "kaheksakordsest" teest. Kahjuks on suur osa sellest pärast algsete õpetuste hävitamist kristliku ja moslemi saastaga reostatud. Kaheksa-kordsel Teel ei ole midagi pistmist isikliku käitumise või "moraaliga".

"Ma luban igaühel järgida oma loomuse dikteerimist, kuid kes mulle vastu hakkab, kahetseb seda väga."
- Saatan, Al Jilwahist

Tegelikult on Kaheksa-kordne Tee järgmine, mis tugevdab oluliselt meele ja hinge jõudusid:

1. Asanad - keha füüsilised asendid, nagu näiteks Hatha-joogas, Kundalini-joogas, viies tiibeti joogas ja Tai Chi's. Tuleb töötada ja tugevdada füüsilise minaga õrnade venituste ja lülisamba manipuleerimise kaudu, et hõlbustada mao ohutut tõusu. Füüsiline keha peab olema vaba ja paindlik, muidu võib energia jääda lõksu. Kui inimene teeb järjepidevalt jõumeeditatsioone, tõstab ta üles äärmuslikke koguseid energiat, mis peab olema õigesti suunatud ja ennekõike vaba.

2. Pranayama - hingamisharjutused

3. Dhyana - meditatsioon

4. Mantrad - jõusõnade vibratsioon teatud eesmärkide ja/või isiklike võimete saavutamiseks.

5. Yantrad - meditatsioon sigilite ja teatud sümbolite üle [kasutatakse koos mantra vibratsiooniga maksimaalse tõhususe saavutamiseks].

6. Mudrad - Teatud pitsatid, näiteks käte asendid, mis aktiveerivad vril [chi/ nõiavõime].

7. Bandhas - energialukud, mis stimuleerivad ja suunavad madu

8. Maithuna - Seksuaalne tegevus, kas koos partneriga/partneritega või üksi. Orgasm on väga vajalik nii elujõu aktiveerimisel kui ka võimendamisel. Seetõttu on kristlik kirik ja moslemite programm, püüdes eemaldada kõik vaimsed teadmised ja jõud, alati hukka mõistnud ja kehtestanud piiranguid seksuaalsele tegevusele.

Kõike ülaltoodut harjutades suurendatakse ja võimendatakse oluliselt oma võimeid ning lühendatakse aega jumaluse saavutamisel.

Lisateave Astarothi Kaheksakäigulise Tähe kohta, mida tuntakse ka kui "Sigil of the Beast".
JoSestonia.org

My new account is Deep Darkness
User avatar
Kurat
Posts: 1019
Joined: Mon Mar 09, 2020 11:51 am
Location: Estland ist Judenfrei!
Contact:

Re: Estonian Translation Thread

Post by Kurat »

Vaimsed koodsõnad

Tõeline vaimsus on hiiglaslik segadus. Kristlus ja tema kaaslased on tõesti teinud kõvasti tööd, et rikkuda vaimseid teadmisi ja asendada need valedega. Lisaks on suures osas sellest, mis on meil tänapäeval kättesaadav, mõned tõed segatud valedega. Paljud neist niinimetatud "gurudest" ja "meistritest" on tahtlikult jätnud välja väga olulisi võtmemõisteid ja/või omaenda teadmatusest lisanud vigast materjali. Tagakiusamine on alati olnud probleemiks oluliste vaimsete kontseptsioonide peitmisel legendide, eeposte ja muude jumalate [ALLEGORIATE] lugude sisse, uskudes, et jumalad viivad omad tegelike tähenduste juurde. Kuigi Jumalad on reaalsed maavälised olendid, on igaühel neist ka oluline vaimne kontseptsioon nende nimes, märkides ja nende eluajaloos siin maa peal.

Allpool on esitatud nimekiri vaimsetest koodsõnadest, mida peaks teadma isikliku uurimistöö tegemisel. Nende tähendusi teades tulevad enamasti päevavalgele paljud kirjutised ja tekstid.

Irdumine = See tuleb koos meditatsiooniga. Kahjuks on see sõna enamikes meditatsioonitekstides tõesti ära rikutud. Mis juhtub järjepideva meditatsiooniga, inimene ei ole mõjutatud oma keskkonnast nagu teised, kes ei mediteeri. Näiteks hädaolukordades suudab mediteerija jääda "eraldunuks" ja säilitada rahuliku pea. Inimene ei muutu rahutuks/ärritatuks. Järjepidev Hatha [füüsiline] jooga koos meditatsiooniga toob sisemise rahu ja vabastab praktiseerija ka himustavate ainete, näiteks meelelahutuslikest uimastitest ja alkoholist.

Iha = nagu ka vahetult eespool toodud teabe puhul, kaob jooga ja meditatsiooni järjepideva praktiseerimisega soov kahjulike ainete tarvitamise järele. Kahjuks moonutavad paljud peavoolu raamatud joogast ja meditatsioonist ning enamik teisi New Age'i artikleid ja väljaandeid soovi mõiste täielikult millekski negatiivseks. Nad propageerivad "soovide puudumist" soovides midagi materiaalset ja muud sellist. See EI ole tõsi! See on vaid üks järjekordne valeõpetus, mis töötab selle nimel, et hoida kogu rikkus ja võim vaenlase käes. Soov on väga positiivne emotsioon ja ilma soovita ei saavuta elus kunagi midagi, näiteks isiklikke eesmärke või midagi muud. Soov on eluks hädavajalik. Jooga ja meditatsioon võtavad ära soovi kahjulike ja negatiivsete asjade järele oma elus ja annavad võime positiivses mõttes eralduda. Ma räägin siinkohal otsesest kogemusest.
Lisaks on see, mida tähendab Saatana väide Al Jilwah's: "Ma viin sirgele teele ilma raamatuta".

Väravad = tšakrad

Jumal, jumalad = Jumalad on koodsõnad tšakrate jaoks. "Jumal" on koodsõna enese jaoks

Taevas = kroonitšakra [kristlased varastasid selle mõiste taoismist ja moonutasid selle, nagu ka "põrgu"].

Põrgu = Alus tšakra [kristlased varastasid selle mõiste taoismist ja moonutasid seda, nagu ka "Taevas"]. Alus tšakra on Kundalini mao asukoht ja on aktiveerituna kuum.

Palve/palve = kas telepaatiline suhtlemine meie jumalatega VÕI mantra/jõusõnade lausumine eesmärgi saavutamiseks.

Puhastamine = oma aura puhastamine enne rituaali või tööd. See aitab vabama energiavoo lua eesmärgi saavutamiseks. Aura puhastatakse kõigist vastuolulistest energiatest, mis takistavad uue energia kasutuselevõttu.

Loobumine = Veel üks sõna, mis on kohutavalt rikutud. See tähendab vaid seda, et meditatsiooni ajal tuleb täielikult lõdvestuda ja lahti lasta, et pääseda ligi hinge ja aju naiselikule osale. See on oluline pärast töö tegemist- laske lihtsalt lahti ja ärge peatuge tulemusel, sest mure jne takistab energiat.

Kummardamine = Meditatsioon, täielik keskendumine objektile, mantrale, märgile jne. eesmärgi saavutamiseks. See EI OLE seotud orjaliku kummardamisega mingi parasiitliku "jumaluse" ees.
JoSestonia.org

My new account is Deep Darkness
User avatar
Kurat
Posts: 1019
Joined: Mon Mar 09, 2020 11:51 am
Location: Estland ist Judenfrei!
Contact:

Re: Estonian Translation Thread

Post by Kurat »

Allikad

Allpool on nimekiri raamatutest ja DVD-dest. Pidage alati meeles, et lugege ja vaadake kõike saatanlikul viisil, diskreetselt, sest nii palju on rikutud. Saatan juhib meid tõe juurde. Mida rohkem te oma meelt ja hinge avate, seda kergemini suudate te ise tõde näha.

Ma võin igaüht ainult nii kaugele viia, et minna JoSi veebisaidil olevast kaugemale, peate ostma mõned allpool loetletud raamatud või otsima internetist siin loetletud allikaid. Tõelise satanismi eesmärk on isiklik võim. Allpool loetletud raamatute ja DVD-de harjutused suurendavad seda võimu drastiliselt. Ärge pange tähele new age'i, mis kahjuks mõnega neist kaasas käib. Kasutage seda satanistlikul viisil - ME KASUTAME SEDA MIS TÖÖTAB! Raamatutes ja DVD-del olevate harjutuste mõju on erakordselt võimas nõiavõime võimendamisel ja meele, intuitsiooni ja palju muu avamisel.

Nii raamatuid kui ka DVD-d saab Amazon.com-i kaudu odavamalt. Allpool olevad lingid on Amazonile toodete tuvastamiseks.

Raamatud:
M.S.S. Gurucharan Singh Khalsa "Kundalini Yoga: juhised sadhanaks (igapäevaseks praktikaks)".
See raamat on mõeldud neile, kes juba valdavad hatha-joogat. Harjutused selles on intensiivsed manipulatsioonid selgrooga, et hõlbustada mao tõusu. Igaüks peaks koostama oma programmi valitud harjutustega, arvestades individuaalseid vajadusi, isiklikku aega jne.
ALUSTADA TULEKS ALATI AEGLASELT JA PALJU VÄHEMATE KORDUSTEGA! KANNATLIKKUS ON SIIN VÕTMETÄHTSUSEGA. ENAMIK INIMESI PEAKS JÄRK-JÄRGULT AEGLASELT EDASI LIIKUMA!

DVD-d:
Ravi Singh & Ana Brett: Kundalini Yoga for Beginners & Beyond: Ravi Singh & Ana Brett
Link DVD-dele
Ülaltoodu on vajalik kaaslane raamatule "Kundalini jooga: juhised sadhanale" See DVD on mõeldud neile, kes juba valdavad hatha joogat. Selles olevad harjutused on intensiivsed manipulatsioonid selgrooga, et hõlbustada mao tõusu. Need DVD-d demonstreerivad M.S.S. Gurucharan Singh Khalsa raamatus "Kundalini jooga: juhised sadhanaks (igapäevaseks praktikaks)" toodud harjutuste õigeid sooritamisviise. Igaüks peaks koostama oma programmi valitud harjutustega, arvestades individuaalseid vajadusi, isiklikku aega jne.
ALUSTADA TULEKS ALATI AEGLASELT JA PALJU VÄHEMATE KORDUSTEGA! KANNATLIKKUS ON SIIN VÕTMETÄHTSUSEGA. ENAMIK INIMESI PEAKS JÄRK-JÄRGULT AEGLASELT EDASI LIIKUMA!

LINKID:

Tiibeti 5 taaselustamise riitust

Kundalini jooga Kriyad [harjutused] - Need on eespool loetletud raamatust "Kundalini jooga: juhised sadhanaks (igapäevaseks praktikaks)", mille autor on M.S.S. Gurucharan Singh Khalsa.
JoSestonia.org

My new account is Deep Darkness
User avatar
Kurat
Posts: 1019
Joined: Mon Mar 09, 2020 11:51 am
Location: Estland ist Judenfrei!
Contact:

Re: Estonian Translation Thread

Post by Kurat »

Satanic Symbols

Saatanlikud sümbolid

On kurb tõsiasi, et vähesed satanistid teavad meie sümbolite tegelikku tähendust. Enamik võtab kristlikest allikatest vale ja ekslikku teavet. Kristlased näitavad oma rumalust ja teadmatust lakkamatult. Teadmised on nende kõige hirmsam vaenlane, sest ükski pettus ega ükski vale ei saa õnnestuda, kui keegi teab tõde. Iga saatanlik sümbol kujutab endast võimsat vaimset tähendust seoses inimkonna jõudmisega vaimse ja füüsilise täiuslikkuse ja surematuse jumalikuse juurde. Enamik, kui mitte kõik saatanlikud sümbolid on seotud tõelise vaimse teadmise ja inimhingega.

MADU: Kõige püham sümbol satanismis. Madu kujutab kundalit selgroo juurest. Kui madu aktiveeritakse jõumeeditatsiooni ja spetsiifiliste harjutuste abil, tõuseb see läbi seitsme tšakra, tuues kaasa intensiivse teadlikkuse, valgustatuse, psüühilised võimed ning kõigeteadmise. Kapuutsiga kobra, mida on näha paljudel Egiptuse iidsetel nikerdustel ja maalidel, sümboliseerib mao tõstmise tulemusel tekkivat laiendatud teadvust. See on satanismi TÕELINE alus - mao tõstmine. Need, kes suudavad edukalt tõsta mao energiat, on palju kõrgemal vaimsel tasandil ja neid ei saa enam kristlus ja sellega seotud programmid petta.

KITSEPEA või KITSEMEES: See sümbol on Vana-Kreeka jumala "Pan" iidne sümbol. "Pan" on vanakreeka sõna, mis tähendab tõlkes "Kõik, mis on" ja "Kõigest kõrgem". See sõna viitab looduse ülevale võimule, aga ka sellele, et loodus on kõik, mis on. Jumaluse nimi sümboliseerib kõike seda, mis on looduses, meie maailmas üleval ja all. Vastupidiselt kristliku kiriku valedele ja laimukampaaniale oli Pan mänguline ja hea jumal, kes sümboliseeris looduse süütust ja loodusest tulenevat elu. Kõike seda häbistasid Aabrahami programmid, mis hiljem kuulutasid looduse "kõige kurja" allikaks.

Pani flööt sümboliseerib inimese hingeõhku ehk eluõhku [hing], tema flööt on jagatud hingeks, millel on 7 tasandit. Iga neist tasanditest esindab ühte 7st peamisest tšakrast. Flöödi mängimine tähendab elu sisendamist hingele meditatsiooni kaudu.

Pentagrammi sees sümboliseerib kitsepea 5 looduselementi kontrolli ja tasakaalu. Selle kaudu sümboliseeritakse jumalikkuse saavutamist, kuna mateeria ja looduse maailm kohtub ülalpool vaimumaailmaga. Pani erootiline energia sümboliseerib ka sigimise, sünni ja elu energiat, nii üksikisikus kui ka inimhinges.

TAGURPIDI ASETATUD PENTAGRAM: Sümboliseerib energiat, mis siseneb meie kroonitšakrasse ülaltpoolt. Saatanlik välk sümboliseerib Saatanat kui meie Tõelist Looja Jumalat. Välk on elujõud - bioelektrilisus. Kõik punktist allapoole suunatud sümbolid satanismis kujutavad ülalt alla tulevat energiat, mis annab elu ja võimendab inimhinge.

Isa Saatan on rääkinud ülespoole suunatud pentagrammist, mida wicca-maagid ja muud taolised kasutavad vägasageli. Ka sellel on sümbolina oma koht, kuid alla suunatud pentagrammi ei saa kõrvale jätta. Mõlemad tähistavad vastavalt kõrgemat ja madalamat tšakrat ja energia sissevoolu mõlemast suunast. Mõlemad suunad on vajalikud ja osa universaalsest tasakaalust.

Rumalad ei tea, mida nad teevad. Energia saadetakse üles. See peaks minema maa sisse, et teda täiendada. Ülespoole suunatud pentagrammi liigne kasutamine paiskab energiaid kosmosesse, põhjustab mitmeid probleeme ja võtab maalt võime end nende probleemide eest kaitsta." -Saatan/Lucifer

Võrdsete harudega Raudrist on näha enamikult Deemonite Sigilitel ja see esindab tšakrate õiget joondumist ja inimese hinge kuju.

Luciferil on mitu sigilti. Kõik need on seotud jumalusse jõudmisega. Tema sümbol vasakul kujutab Tõelist GRAALI. See on karikas, mis hoiab elu elueliksiiri. Katoliku kirik varastas selle kontseptsiooni ja rikkus selle ära. Graal on osa Magnum Opusest, mille potentsiaal on meil endal olemas. See ei ole materiaalne objekt, see on kontseptsioon. "Tšakrate veri" on energia, mida nad stimuleerimisel lekitavad. Graali kujutatakse kui "kuninglikku verd." See on tšakrate "veri".

Vasakul olevad sümbolid on Astarte sümbolid. Mõlemad on tuletatud Egiptuse Ankhist.
JoSestonia.org

My new account is Deep Darkness
User avatar
Kurat
Posts: 1019
Joined: Mon Mar 09, 2020 11:51 am
Location: Estland ist Judenfrei!
Contact:

Re: Estonian Translation Thread

Post by Kurat »

Need sümbolid on seotud ka kuuga ja õnnistamise või needmisega maagias, kutsudes selleks vaimset jõudu. Selleks peab inimesel olema tugev bioelektrilisus, mida sümboliseerib ka kuu sarv esimesel sümbolil ja mõlema sümboli üldine kuju, mis põhineb Ankhil.

Egiptuse Ankh esindab hinge ja südametšakra võtit. Planeet Veenuse kirjamärk on tuletatud ankhist. Nii planeet Veenus kui ka südametšakra on Astarothi omad.

Ankh sümboliseerib ka inimese hingamist, südamelööki ja elu pidevat sisse- ja väljavoolu. Ankh on ka sümbol, mida hieroglüüfides kujutatakse tavaliselt võtmetena, sest üks meditatsiooni võtmetest võtmetest ongi võime kontrollida oma hingamist. Hingamise kontrollimise kaudu paraneb juurdepääs hinge sisemusele ja vaimsetele võimetele.

Värvid PUNANE, VALGE ja MUST - ei pärinevad mitte ainult Vana-Egiptusest, vaid nende päritolu on pärit Kaug-Idast. Egiptus oli tuntud kui "must ja punane maa" ja oli alkeemia keskus. Alkeemia on inimhinge ümberkujundamine jumalaks. Selle transformatsiooni kaudu viime me lõpule meie Looja Saatana pooleli jäänud töö. Punane, valge ja must värv on inimhinge kolm peamist nadi. Ida on must, Pingala on punane ja Sushumna on valge.

PIMEDUS"

"Pimeduse" seostamine satanismiga on täiesti moonutatud. Siin ei ole juttu õudustest, kummitustest või muust sellisest jama. Saatanlik "pimedus" on seotud "yiniga" "yangis". See esindab hinge naissoost poolt; alateadvust, millele me pääseme ligi meditatsiooni kaudu. Saatana madu on hinge naissoost pool. Hinge meessoost pool on loogiline pool - vasakpoolne aju. Naispool on aju parem pool. Hingel on nii positiivne kui ka negatiivne poolus. Nii mees- kui ka naissoost pool peavad töötama koos. Loogiline meessoost pool; vasakpoolne aju juhib naissoost poolt mõtte ja tahte kaudu. Hinge naispool on hinge jõujaam. Naissoost pool muudab meessoost loogilise poole poolt genereeritud mõtted ja ideed ilmsiks. Naispool on ka hinge loominguline aspekt; unenäod, muusika, tunded ja intuitsioonid. Kuna oma saatuse juhtimise võim ja sellega kaasnev vaimne vabadus kuuluvad hinge naispoolele, töötavad kristlikud kirikud ja nendega seotud sugulased, nagu islam, selle nimel, et edendada naiste alaväärset kuvandit; islam on naiste suhtes jõhker ja juudi/kristlikus piiblis on naiste pidev hukkamõistmine. Kõik see lisaks peegeldab alateadlikult, alateadvuse tasandil naise hingejõu allasurumist ja eitamist. Läbi sajandeid kestnud sunnitud prügimäe, mis ei ole midagi muud kui programm vaimsuse eemaldamiseks, on hinge naispool ja selle jõud atrofeerunud. Sellepärast on inimkond ja see maailm praegu nii koledas segaduses. See on loonud väga tõsise tasakaalustamatuse, mis on muutunud põlvkondadeks. Satanism töötab jõu meditatsioonide kaudu, et võimestada hinge naispoolt, et taastada tasakaal ja taastada vaimne tervis koos üksikisiku võimestamisega.


"Kuradi hark" on tegelikult väga vana sümbol, mis on kristlusele tuhandeid aastaid eelnenud. See sümbol pärineb Kaug-Idast [kust kristlus ja selle juudi juur varastas ohtralt; jubedalt moonutades ja rikkudes teavet tundmatuseni, et hävitada vaimseid teadmisi ja hoida vaimne võim "väljavalitute" väheste käes]. See on tuntud kui "TRISHUL" ja sümboliseerib läbistamist kolme sõlme põhjas, südames ja 6. tšakras, mis on sanskriti keeles tuntud ka kui "granthis". Selleks, et madu saaks tõusta, peavad kõik kolm olema avatud. Trishul sümboliseerib mao energiat, mis tungib läbi kolme granthise.

Lääne okultismi Baphomet kujutis on võetud Šiva kujutisest [eespool]. Pange tähele käte asendit, millest üks on suunatud ülespoole ja teine alla. Baphomet sümboliseerib jällegi nii hinge mees- kui ka naissoost aspekte. Pange tähele, et Baphomet on nii meessoost kui ka naissoost, nagu on näha ka Egiptuse jumala Akhenatoni kujutistel. Sarved sümboliseerivad Merkuuri, mis on vril, chi, nõiavägi, elujõud, prana.


Hinge tiivad tähistavad vaimset vabadust. Kits sümboliseerib viljakust - elujõudu, vrili, paljunemist, mis aktiveerib ja kasvatab madu. "Tuhande noore kits" viitab kroonitšakrale, sanskriti keeles "Sahasrara", mis tähendab "tuhatlehelist lootust".

Sarved sümboliseerivad elujõudu, nõiaväge, vril'i, chi'd... Seda sümboliseerib planeet Merkuuri sümbol [näidatud otse allpool]. "Merkuur" on tuntud kui "jumalate saadik". "Jumal(ad)" on koodsõna tšakrate jaoks. Pange tähele sarvi, mis on kujutatud Azazeli pildil [näidatud vasakul], koos tema peast paistvate kiirtega, mis kujutavad üles tõusnud madu.
PÜRAMIID sümboliseerib inimese tšakra kuju. Puuduv peakivi kujutab lõpetamata tööd ja kõike nägev silm esindab gnoosi ja kõiketeadmist, kui inimene jõuab jumalusse Seda seisundit tuntakse ka kui "SAMADI" või "ÜLITEADLIKUS". Vasakpoolne foto on võetud USA ühe dollari pangatähest. Ameerika Ühendriigid, valitsus ja kõik, on rajatud vabamüürlaste põhimõtete alusel ja ei ole mingil juhul kristlik. Algne Vabamüürlus oli saatanlik.on kabbalistlik Päikese ruut. 666 on kõikehõlmav päikesetšakra. "Saalomoni templi" tegelik tähendus on Päikese TEMPEL."Sol" "Om" ja "On" on kõik sõnad Päikese jaoks. "Sol" on ladinakeelne sõna Päikese jaoks ja on lähedane inglise sõnale "soul". "Om" on hindude poolt antud nimi Vaimulikule Päikesele ja "On" on Egiptuse sõna Päikese jaoks. Saalomoni templi sümboolika varastati juutide poolt ja tehti väljamõeldud tegelaseks, nagu ka väljamõeldud jeesus ja peaaegu kõik juudi/kristlikus piiblis. Lisainformatsiooni saamiseks:
Paganlike religioosete kustutamine ja ümberkirjutamine
ja
Spirituaalse moonutamise paljastamine: spirituaalne alkeemia ja piibel
Päikesetempli tõeline tähendus on vaimne. See sümboliseerib täiustatud hinge, kus päikesekiirguse [666] tšakra, mis on hinge keskus ja keerutab vaimset energiat, kiirgab 8 eraldi kiirteks. Säravat hinge sümboliseerib päike. 8 on Astarothi number. See on ka "Uus Jeruusalemm". "Jeruusalemma" nimi on samuti varastatud ja rikutud Iisraeli linnaks. "Jeruusalemm" ON KONTSEPTSIOON!

Pange tähele, et ülal paremal oleval kahel saatanlikul sümbolil on number 8, mis tähistab lõpmatust / surematust. 8 on pööratud küljele. Topeltrist sümboliseerib inimese hinge päikese [666] ja südame/õla tšakra juures. Vasakul asuv 8-otsaline täht on Astarothi täht. Katoliku kirik tähistas seda kui "koletise siga". Kõik, mis on seotud vaimsusega, on kristlike kirikute poolt halvustatud, laimatud, ja rüvetatud.

Säravat täiustatud hinge sümboliseeritakse ka kui "Valgust".

Astarothi sümbol vasakul sümboliseerib tasakaalu ja tasakaalustatust, mis saavutatakse, kui nii Ida kui ka Pingala nadid on võrdselt aktiivsed ja Sushumna ei ole enam uinunud.

Pealuu ja kondid sümboliseerivad Magnum Opuse Nigredo [muundumise] etappi (hinge muundumine jumalaks). See on teose surmaetapp, enne kui hing puhastub jumalaks. Räbu eraldatakse puhtast.

Must Päike, Ronk, Vares ja ka must värv sümboliseerivad Nigredo [transformatsiooni] etappi. Must Päike on astraalpäike.

Paabulind on Saatanale püha ja esindab kolmandat silma ning Nigredo [transformatsioonile] järgneva Magnum Opuse mitmevärvilist etappi.
Lucifer, Lucifer, siruta oma saba ja vii mind täie hooga läbi surma oru kitsast käiku, säravasse valgusesse, jumalate paleesse -Isanatha Muni

Jah, ümberpööratud rist on väga iidne sümbol, mis on kristlusest ja selle juudi juurtest tuhandeid aastaid varasem. Selle tegelik tähendus sümboliseerib õiget tšakrate joondamise viisi. Kõikehõlmav päikesetšakra [666] on joondatud punktiga allapoole ja annab hingele tema jõu.

Seoses päikesetšakra ja vabamüürlusega: "Hiram Abiff" on veel üks allegooria. Pange tähele, et "HIRAM" on väga iidne mantra Päikese jaoks. Must Päike [astraalpäike]. Hrim seostub vabamüürlase Hiram Abiffiga. "esitatakse kõigile kandidaatidele vabamüürluse kolmanda astme ajal". Märkus-kolmas päikesetšakra. Kuldne tšakra. Päikesetšakra, mida sümboliseerib ka haakrist. Hiram Abiff (ka Hiram Abif või Lesknaise poeg) on keskseks tegelaseks allegoorias, mida esitatakse kõigile vabamüürlaste kolmanda astme kandidaadile. Hiramit kujutatakse kuningas Saalomoni templi peaarhitektina, kes mõrvatakse tema projekteeritud templis kolme rüütli poolt ebaõnnestunud katse käigus sundida teda avaldama vabamüürlaste salajasi paroole.

MÄRKUS: "Hiram on esitatud kuningas Saalomoni templi peaarhitektina." Teisisõnu, päikese tšakra, mida sümboliseerib saatanlik ümberpööratud rist, on magnum opuse allikas ja hinge jõujaam. Seda sümboliseerib ka Thori haamer. Päikesetšakra on "hinge arhitekt". Kogu energia teie hinge võimestamiseks pärineb sellest tšakrast. Päikesetšakra, mis asub naba lähedal, on ka koht, kus meid esimest korda toideti ja meile elu anti emaihus. Hiram Abiff ei ole tegelane, vaid KONTSEPTSIOON. "Salajased paroolid" on mantrad ja jõusõnad, mis äratavad ja võimestavad tšakrad. Kõik iidsed paganlikud religioonid panid rõhku Päikesele. Päike on elu andja ja see hõlmab ka hinge astraalse Päikese; "Saalomoni templi". Päikesetšakra mängib võtmerolli ka magnum opuses.
JoSestonia.org

My new account is Deep Darkness
User avatar
Kurat
Posts: 1019
Joined: Mon Mar 09, 2020 11:51 am
Location: Estland ist Judenfrei!
Contact:

Re: Estonian Translation Thread

Post by Kurat »

Important Information About Serpent Yoga

Olulist teavet Mao Jooga kohta

Ma olen lugenud palju, palju erinevaid raamatuid joogast, meditatsioonist ja kundaliinist. Suur osa neist teadmistest on säilinud Kaug-Idas, nagu me teame. Satanismi tegelik päritolu on Kaug-Idas, MITTE Lähis-Idas ega Mesopotaamias, kuigi on ilmselge, et meie jumalad olid kunagi selles piirkonnas.

Saatana seitse torni on nii tšakrate allegooria kui ka füüsilised märgid kogu Kaug-Idast Lähis-Itta ulatuva territooriumi kohta, mis tähistavad füüsilist migratsiooni idast läände.

Selle jutluse mõte on see, et Saatana kaudu saame teha palju suuremaid ja ennejuulmatult kiireid edusamme oma meditatsioonides ja oma mao tõstmises. Enamik joogatekste ja sellega seotud meditatsioonitekste räägib, et raske töö, järjepideva meditatsiooni [vähemalt üle tunni päevas] ja arenenud hatha-jooga praktika abil võib mitte-satanist olla võimeline oma madu 22 aasta pärast üles tõstma. Enamus neist hõlmasid enese isoleerimist nn "ashramisse", normaalsest seksist keeldumist, orgasmi allasurumist, range veganliku [ei mingit liha, piimatooteid, mune ega muid loomseid tooteid] dieedi järgimist ja igasuguseid muid piiranguid.

Saatana kaudu on mõned meie inimesed väga lühikese aja jooksul oma mao üles kasvatanud.

Vaenlane = piirangud. Pole ime, et paljud mitte-satanistid, kes on intensiivsed jooga- ja meditatsioonipraktikud, kes on ilma, läbivad igasuguseid probleeme, hirmuäratavaid kogemusi ja ranget eluvastast programmi, mis on tegelikult vaenlase poolt loodud selleks, et takistada ja blokeerida igasugust tõelist vaimset arengut.

Muinasajal, enne kui kristlus oma koleda pea üles tõstis, oli legitiimseks preestriks saamise eelduseks tõusnud madu.

Minu kogu selle postituse mõte on tuletada kõigile meelde - selleks, et TÕSTA OMA MADU, SA PEAD OLEMS VABA. See on kogu jooga sõnum, väljaspool neid rikutud õpetusi, millega vaenlane on seda nakatanud. Hatha [füüsiline jooga] eesmärk on muuta keha paindlikumaks ning avada liigeseid ja teisi piirkondi, kus energia on pinguldatuse tõttu lõksus.

Sööge nii, nagu teile meeldib, seksige nii, nagu teile meeldib, mõnulege nii, nagu teile meeldib, olge vabad.

Seksuaalne orgasm avab tšakrad. Nagu ma varem kirjutasin, paljud meditatsiooniraamatute autorid seal väljas propageerivad sperma säilitamist ja muud sellist. Enamik neist on nüüdseks surnud ja ükski neist ei ole kunagi elanud kõrge vanuseni. On harjutusi, mida saab teha ülaltooduga, kuid neid ei tohi teha pidevalt, nagu need raamatud väidavad. Orgasm on vajalik nii füüsilise, psühholoogilise kui ka emotsionaalse tervise jaoks.

Meie armastatud Isa Saatan juhatab meid tõe juurde ja annab meile teadmisi ja võimeid, mis on kaugel üle selle, kus on need, kes ei ole, olenemata sellest, kui pühendunud need inimesed on oma programmidele.

Nagu ma varem kirjutasin, vaenlane edendab kõike, mis on ebaloomulik ja eluvastane. Seksuaalsus mõistetakse hukka ja surutakse alla, et teha väga kindlaks, et keegi ei tõstaks oma madu ega kogeks mingit vaimset arengut. Pidage seda meeles, kui loete või uurite enda jaoks mis tahes idamaiseid õpetusi, meditatsiooni- või joogatekste. Meie inimesed edenevad ennekuulmata lühikese aja jooksul Saatana kaudu, turvaliselt ja tervislikult.

Kui madu kasvab võimsaks ja hakkab tõusma [sageli ta tõmbub tagasi põhitšakrasse, kuni tõuseb päikesetšakra kohale], siis tuuakse teadvusse mineviku kinnijäämised [mis iganes need ka ei oleks] ja kõik psühholoogilised probleemid, et nendega saaks tegeleda ja need kõrvaldada. Madu puhastab hinge ka astraalse tuleelemendi kaudu.

SATANISM = VABAKS OLEMINE

Jutlus 11/21/10

See on midagi, mida ma pean siinkohal käsitlema. Satanismis ei ole mingeid toitumispiiranguid. Mida iganes te otsustate süüa, on teie isiklik asi. Videod ja dokumentaalfilmid, mis paljastavad seda, mida tuntakse kui "tööstuslikku loomakasvatust", on piisavad, et panna paljusid kaaluma taimetoitlust.

Neile teist, kes on taimetoitlased, kui see teile sobib ja te olete sellega rahul, on see suurepärane ja seda tuleb tunnustada.

Aastaid tagasi, pärast dokumentaalfilmi vaatamist tööstuslikust loomakasvatusest, proovisin ma taimetoitlust ja ma pidasin vastu umbes kuu aega. See ei toiminud minu jaoks, sest ma tegelesin raske jõutõstmisega, võimlemisega, võitluskunstidega ja jooksin umbes 20+ miili nädalas ning tegin kokana füüsilist tööd. Ma jäin haigeks.

Minu mõte on see, et inimene on kõigesööja [loodud nii liha kui ka köögiviljade söömiseks]. Ükskõik mida me ka ei sööks, me peame tapma, et süüa. Lõvid, hundid ja teised lihasööjad tapavad, et süüa. Iga elusolend maa peal peab tapma, et süüa. Taimed on elusorganismid. Kogu küsimus on selles, KUIDAS seda tehakse.

Tööstuslik põllumajandus on kohutav. See ei ole loomulik. See on loomade piinamine, ekspluateerimine ja väärkohtlemine äärmuslikus mõttes. See kandub üle toiduahelasse ja meie poolt tarbitava toidu üldisele kvaliteedile ning ühiskonnale tervikuna. Suurem osa ühiskonnast on mitmel moel ebatervislik [eriti läänes] ja paljud on retseptiravimitest sõltuvad. Lisaks kasutatakse köögiviljade kasvatamisel ja koristamisel palju ebaloomulikke ja kahjulikke meetodeid, mis mõjutavad otseselt tarbijate tervist halvemini. See on kestnud juba pikka aega [aastakümneid].

Meie jaoks, kes me sööme liha, on nüüd teatud ettevõtted, mis müüvad "puurivabalt" kasvatatud ja inimlikult juhitud toiduloomi. Olen leidnud, et mõned neist lihadest on supermarketis isegi odavamad kui peamised kaubamärgid, kes tegelevad tööstusliku tootmisega. Suuremates linnades on saadaval isegi "vabalt peetavate" kanade mune. Mida rohkem asjaomane üldsus saab teadlikuks toiduloomade julmast ekspluateerimisest, seda rohkem muutusi tehakse paremuse suunas.

Neile, kes otsustavad olla taimetoitlased, on oluline teada, KUIDAS süüa, et tervislikult toituda. Teatud toitained jõuavad inimesteni ainult läbi loomsete valkude, näiteks B-12-vitamiin ja tauriin. Koerad ja kassid, kes ei saa oma toidust tauriini, võivad pimedaks jääda. Mõlemad on loomulikud lihasööjad, kes on loodud liha söömiseks. Oluline on olla teadlik toitumisest ja tasakaalustatud toitumisest ning sellest, kas on vaja mingeid vitamiinitooteid. Kirjutan ülaltoodut peamiselt teismelistele. Kui te otsustate olla taimetoitlane, on oluline lugeda selle kohta ja veenduda, et te saate kõik oma toitained. Taimed ja kaunviljad annavad peaaegu kõik vajalikud toitained, kuid on väga vähe neid, millest tuleb olla teadlik, et saada tasakaalustatud toitumine ja nende täiendamine.

Satanism on kooskõlas looduse ja loodusseadusega. Jällegi - satanismis EI ole mingeid toitumispiiranguid. See, kuidas ja mida te sööte, on teie isiklik asi. Saatan on väga tugevalt huvitatud loomade ja keskkonna austamisest. Saatan on Maa isand. Meie, satanistid, peame kohtlema maad austuse ja hoolivusega.

Alates Saatana juurde tulekust ja meditatsioonis edasiliikumisest, koos teiste Vennaste ja Õdede poolt antud panuse ja kogemustega, on ilmselgelt ilmne, et suur osa sellest, mis on saadaval joogast peavoolu raamatupoodides jne, eriti Mao [Kundalini] Joga, on loodud selleks, et VÄHENDADA inimese vaimseid võimeid ja mitte lasta neil tõsta oma Madu.

Need raamatud ja allikad TOOVAD tsölibaati, toitumispiiranguid ja paljusid teisi piiranguid - KÕIKE MIS TÖÖTAB VAIMSE JÕU JA EDENDUMISE VASTU.

Arvestades intensiivset uurimistööd [mida ma olen teinud, lugedes palju, palju erinevaid raamatuid kõigi joogaharude kohta], on nn "Meistritel" kulunud aastakümneid ja isegi rohkem, et oma madu üles tõsta. Ühes raamatus on kirjas, et keskmiselt "üle 20 aasta" ja see sisaldas nende aastate elamist kloostris/ashramis, kus kogu tähelepanu oli suunatud igapäevasele meditatsioonile ja füüsilisele joogale tundide kaupa iga päev. Saatana kaudu on mõned teist koos ülempreester Vovimiga, kes on edukalt kasvatanud oma madu alla 2 aasta. Seda koos täiskohaga töötamise ja paljude muude häirivate tegevuste kõrvalt. Need teist, kellest ma tean, kes on seda teinud, söövad liha, elavad aktiivset seksuaalelu ja elavad elu nii, nagu te soovite - ilma igasuguste piiranguteta.

Ma söön iga päev liha ja mul ei ole kunagi olnud mingeid probleeme vaimse arengu osas. Minu probleem on see, kuidas need raamatud ja allikad seal väljas PROPAGEERIVAD veganlust [ei mingeid loomi ega lihatooteid]. Mind kasvatati katoliiklasena ja ma mäletan piiranguid liha suhtes, näiteks selle rumala "paastuaja" ajal ja "reedeti ei tohi liha süüa" jama. Liha söömine oli patt, mida pidi tunnistama mingile sitapeast pedofiilsele preestrile. Nüüd me kõik teame, et kristlikud programmid on loodud ja kehtestatud selleks, et EEMALDADA vaimsust.

Samuti tean, et orgasm ja aktiivne seksuaalelu on vaimse arengu jaoks väga olulised. See on peamine põhjus, miks kristlikud kirikud on ägedalt rünnanud inimese seksuaalsust; peamiselt seksuaalset naudingut. Orgasm toimib tšakrate avamiseks ja mao stimuleerimiseks.

Hatha [füüsiline jooga] manipuleerib keha, peamiselt selgroogu, et keha saaks olla vaba, et madu saaks tõusta ilma blokeeringuteta ja et hinge energia saaks vabalt ringelda. Piirangud toimivad suurte takistuste loomiseks, olgu need siis psühholoogilised või füüsilised. Palju psühholoogilisi takistusi, mis keskmisel aktiivsel kristlasel on, on piisav, et takistada teda kunagi vaimselt edasi liikumast. Kõige hullemad on seksuaalsed takistused, sest need hoiavad madu põhitšakras lukus ja uinuvas seisundis.

Meditatsioonid töötavad meelega, et eemaldada psühholoogilised takistused ja probleemid, nii et madu saab vabalt tõusta.

Lõpetuseks - ON OLULINE MÄRKIDA, et füüsilise [Hatha] ja Mao Jooga harjutused - nagu hingamistehnikad, venitusasanad ja nii edasi - toimivad. Enamik n-ö vaimsetest nõuannetest nendes raamatutes ja allikates on rämps ja on loodud, nagu kristluski, selleks, et takistada teid vaimselt edenemast. Pidage seda meeles.
JoSestonia.org

My new account is Deep Darkness
User avatar
Kurat
Posts: 1019
Joined: Mon Mar 09, 2020 11:51 am
Location: Estland ist Judenfrei!
Contact:

Re: Estonian Translation Thread

Post by Kurat »

Exposing Spiritual Corruption:
Spiritual Alchemy
&
The Bible

Vaimse korruptsiooni paljastamine:
Vaimne alkeemia
&
Piibel

Tõeline satanism põhineb iidsetel religioonidel, mis eelnesid judaismile, kristlusele ja islamile sadade ja tuhandete aastate võrra. Satanismis kasutatavad traditsioonilised värvid must ja punane pärinevad Vana-Egiptusest ja sümboliseerivad vaimset muundumist. Iidsed religioonid põhinesid meie Looja Saatana töö lõpuleviimisel: inimhinge muutmine jumala hingeks ja jumalasarnase võimu ja surematuse saavutamine. Saatanalt varastati tema kuningriik.

Juudi/kristlik Piibel on varastatud materjali moonutus0, mida on kasutatud inimkonna vaimseks orjastamiseks. Kõik jumalate legendid on allegooriaid. Vatikan ja tema kaaslased on saavutanud rikkuse, võimu ja kontrolli, sundides inimesi uskuma, et need allegooriaid on sõna otseses mõttes kohad ja tegelased.

Selle teose lõpuleviimine, mida alkeemias tuntakse kui "Magnum Opus", on rajatud kundaliinile. Kundalini-madu asub selgroo aluse juures kokku keritud madu. Meditatsiooni kaudu tõuseb tuline madu üles. Seda tuntakse kui "kuradi tõstmist". Inimese lülisambas on 33 selgroogu. Me kuuleme sageli mõistet "33. astme vabamüürlane" või et väljamõeldud jeesua elas 33 aastat. Kundalini madu tõuseb üles 33-st selgroolülist.

Seitsmel tšakra on samuti väga oluline töö. Kui kundalini tõuseb, peab ta läbima kõik seitse tšakrat. Seepärast on paljudes iidsetes vaimsetes tekstides ja ka juudi/kristlikus piiblis rikutud arvule seitse nii palju rõhku pandud. Kristlikud juhid eksitavad oma järgijaid, pannes neid uskuma, et piiblis olevad varastatud legendid on reaalsed. Selle pettuse kaudu on Vatikan ja kristlikud kirikud saavutanud uskumatut rikkust ja võimu. See võim ei ole ainult materiaalses maailmas, vaid ka vaimses. Kõik vaimsed teadmised kõrvaldati süstemaatiliselt inkvisitsiooniga. Need, kes on tipus, oskavad musta maagiat ja on jõudnud vaimse võimu juurde, samal ajal kui ülejäänud inimkond kannatab nende kontrolli all.

Paljud iidsed maalid, mille kohta meile öeldakse, et need kujutavad jeesust ja "neitsi Maarjat" on tegelikkuses ürgjumalaid, nagu Marduk (Amon Ra) ja Astaroth. Magnum Opus algab ideaalselt kevadel, kui Päike on Jääras, seega mees seisab koos lambaga. Halo on tõusnud kundalini ja nõiaväe elujõuline aura. Katoliku kirik varastas selle ja on seda edasi andnud kui oma väljamõeldud jeesust. Jääramärgi glüüfid on kergesti näha Astarothi sigilil:

(Kõik deemonite sigilid on oluliste alkeemiliste sümbolite kujundused).

Teine allegooria on loomislugu Moosese raamatus: "Jumal" loob universumi "seitsme päevaga", "seitsmendal päeval ta puhkas". Need meist, kes on haritud, teavad, et kui kundalini madu on tõusnud läbi 6 tšakra ja läbinud kolm "sõlme" (kolmainsus), siis on seitsmes päev vaevata. Tegelikult on "taevas" koodsõna seitsmenda tšakra jaoks. Me kõik oleme kuulnud terminit "seitsmes taevas". "Jumal" on koodsõna meie endi jaoks ja ka sõna "jumalad" on paljudes iidsetes tekstides tšakrate koodiks. "põrgu" on koodsõna alumise tšakra ehk "alumise maailma" jaoks, kus lõõskavalt kuum kundalini-madu uinub.

Piibli "Eedeni aias" olev puu on varastatud paljudest erinevatest religioonidest enne kristlust ja sümboliseerib inimhinge kaarti, kusjuures puu tüvi esindab inimese selgroogu ja oksad sümboliseerivad "144 000" nadi. "Aadam ja Eeva" sümboliseerivad Ida ja Pingala, kus need kaks kohtuvad ja saavad üheks. Tõusnud kundalini ning ida ja pingala ühinemise korral 6. tšakras saavutatakse gnoos ja avatakse inimese vaimsed silmad. Seda sümboliseeris algselt egiptuse "kõiknägija silm".

Püramiidi tipus olev eraldatud peakivi sümboliseerib meie Looja Saatana lõpetamata tööd.

Number 12 on ka paljudes iidsetes tekstides ja ka piibli varastatud materjalis kõikjal olemas. Number 12 sümboliseerib 12 sammu suurkuju. Need põhinevad 12 sodiaagimärgil.

1. Moosese 1
1 Alguses lõi Jumal taeva ja maa.
Taevas ja maa sümboliseerivad krooni- ja põhitšakrat.

2 Ja maa oli ilma vormita ja tühi, ja pimedus oli sügavuse peal. Ja Jumala Vaim liikus vee peal.
"Ilma vormita ja tühjus" tähistavad seda, mida nimetatakse "kaose" staadiumiks magnum opuses.

4 Ja Jumal nägi, et valgus on hea, ja Jumal lahutas valguse pimedusest.
Valgus on koht, kus luuakse see, mida tuntakse prima materia, filosoofiakivi alus. Seda tehakse bioelektri/chi kondenseerimise teel valguse palliks.

5 Ja Jumal nimetas valgust päevaks ja pimedust nimetas ta ööks. Ja õhtu ja hommik olid esimene päev.
See on esimene samm ja alus, seega "esimene päev".

16 Ja Jumal lõi kaks suurt valgust: suurema valguse, et valitseda päeva, ja väiksema valguse, et valitseda ööd; ta lõi ka tähed.
17 Ja Jumal asetas need taevalaotusse, et nad annaksid valgust maa peale,
18 ja valitsema päeva ja öö üle ning lahutama valgust pimedusest; ja Jumal nägi, et see oli hea.
19 Ja õhtu ja hommik olid neljas päev.

Ülaltoodud salmid "kahe suure valguse" kohta sümboliseerivad südametšakrat, kus "taevas" ja "maa" kohtuvad. Nagu me näeme Saatana sigili, saatanliku pentagrammi ja Baphomet'i allapoole suunatud punktis, laskub valgus läbi krooni alumise tšakrasse.

20 Ja Jumal ütles: 'Vesi toogu rohkesti liikuvaid elusaid olendeid ja linde, kes võivad lennata maa kohal taevalaotuses.'
"Elu eliksiir, õnnistatud veed, tungigu alla nende [metallide/tšakrate] juurde ja äratagu nad unest üles." See on see, mida tuntakse kui "kaste", mida käbinääre eritab jõumeditatsiooni tulemusena. Linnud on ka väga olulised sümbolid alkeemias.

27 Nii lõi Jumal inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta inimese, lõi ta mehe ja naise.
31 Ja Jumal nägi kõike, mis ta oli teinud, ja vaata, see oli väga hea. Ja õhtu ja hommik olid kuues päev.

Ülaltoodust on jälle ALLEGORIA moonutatud ja väänatud. "Kuues päev" on kuues tšakra, kus kohtuvad mehe ja naise ida ja pingala.

3 Ja Jumal õnnistas seitsmendat päeva ja pühitses selle, sest ta puhkas sel päeval kõigest oma tööst, mille Jumal lõi ja tegi.
Siin on veel üks alkeemiline allegooria, mis on varastatud ja väänatud. Kui alkeemik on oma töö lõpetanud, puhkab ta. "Jumal" = MEIE Ise!

Genesise saaga jätkub, kõik see on varastatud ja rikutud religioonidest, mis eelnevad kristlusele.

1Moosese 3: 3 Aga selle puu viljast, mis on keset aeda, on Jumal öelnud: "Ärge sööge sellest ega puudutage seda, et te ei sureksite.

Alkeemias on etapp, kus inimene läbib prima materia surma. Seda tuntakse kui "nigredo" "musta staadiumi".

Opus alchymicumi esialgne, must staadium, kus ebapuhta metalli, kivimateria või vana aegunud olemise seisundi keha tapetakse, mädaneb ja lahustub loodu algsesse substantsi, prima materia, et see saaks uueneda ja uues vormis uuesti sündida."¹.

Siin leiutati ka fiktiivne jeeesua. Jeesus varastati mõnest paganlikust jumalast, kes "löödi risti" või riputati puu külge. Kõik see on näiteks allegooria: Põhjamaade jumal Odin riputati puu külge ja koges omamoodi surma, et saada teadmisi. Taassündides sai ta gnoosi. Rist esindab kõiki olulisi nelja veerandit. See on ka Tarot'i hirtatud mehe kaardi tähendus. Egiptuse föönoksil on sama tähendus - taassünd läbi tule. Pimenemine, mis väidetavalt toimus jeeue oletatava "ristilöömise" ajal, sümboliseerib samuti nigredo musta staadiumi. Seda etappi sümboliseerivad ka must vares ja must päike.

4 Ja madu ütles naisele: "Te ei sure kindlasti:
Kundalini madu muundab, kuid ei tapa.

5 Sest Jumal teab, et päeval, mil te seda sööte, avanevad teie silmad ja te olete nagu jumalad, teades head ja kurja.
See on gnoosis, mille vastu kristlikud kirikud ja nende rüvedad kaaslased on halastamatult töötanud. Kui meie silmad on avanenud, ei saa meid enam MINGI valega petta!

7 Ja nende mõlema silmad avanesid ja nad teadsid, et nad olid alasti; ja nad õmblesid viigipuu lehed kokku ja tegid endale põlled.
Alastiolek on veel üks allegooria uuestisünni kohta. Igaüks sünnib alasti.

Nüüd jõuame "Noa" ja argi juurde, mis on varastatud sumeri eeposest Ziusudra.

"Noa veeuputus on sümbol "kivimaterjali lahustumisele prima materia'ks nigredo ajal. Selles opuse etapis öeldakse, et külm, niiske, naiselik printsiip (Luna) domineerib kuumast, kuivast koaguleeruvast meesaspektist (Sol)." ²

Vee element on naiselik, samas kui tule element on mehelik. Seda oopuse etappi sümboliseerib energiatulv, mida sümboliseerib veeuputus. Üleujutus on veel üks surma ja uuenemise allegooria. Laegas ise sümboliseerib inimkeha. Allegooria, et vares ei naase arki, sümboliseerib, et etapp ei ole veel lõpule viidud. "Tuvi" sümboliseerib valget etappi ehk "albeedot".

"Albedo tekib pärast seda, kui mustunud aine, mädanenud metallkeha või kivi jaoks mõeldud aine, mis lebab surnult alembiku põhjas, on elavhõbedavee poolt valgeks pestud." ³

On ilmselge, kuidas see allegooria on võltsitud oletatavaks tegelikuks sündmuseks koos tegelastega.

4 Ja laegas jäi seitsmendal kuul, kuu seitsmeteistkümnendal päeval, Ararati mägedele puhkama.
Jällegi, number seitse ja "puhata". See sümboliseerib seitsmendat tšakrat, mis on vaevata õndsus ja " Ararati mäed" sümboliseerivad lõpetatud tööd, mis oli ALGNE Egiptuse püramiidide tähendus - tipp-punkt tipus, mille vundament on nelinurkne.

Nüüd võiksin siinkohal lisada ka- lollidele, kes on rünnanud Enili/Beelzebubi inimkonna uputamisega- OSTA ELU!!!!.
Teadmised tulevad Saatanast.

13 Ma panen oma vibu pilve ja see on lepingu märgiks minu ja maa vahel.
14 Ja kui ma toon pilve maa kohale, siis on vibu pilves näha:
15 Ja ma meenutan oma lepingut, mis on minu ja teie ja kõigi elusolendite vahel; ja vesi ei muutu enam veeuputuseks, mis hävitab kogu liha.

"Vibu" on vikerkaar, irisevad värvid, mis näitavad, et Magnum Opuse järjekordne kõrgem etapp on lõpule viidud. SEDA ETAPPI, VÕIKSIN LISADA, SÜMBOLISEERIB KA PAABULIND. PAABULIND ON SAATANA SÜMBOL JA PÜHA!

Salm 13 on järgmine: 13: "leping minu ja maa vahel". "Jumal" on teine alkeemiline koodsõna kroonitšakra ehk "taevas" (kolm ülemist tšakrat sümboliseerivad samuti "taevast") "paradiis" "õndsus" ja maa on alumine maailm, mida sümboliseerivad kolm alumist tšakrat. See näitab, et "taevas" ja maa on südametšakras kokku sulanud.

Järgnevad piibliraamatud on juudi rahva väljamõeldud ajalugu. "Toora" oli VARASTADA ja rikutud Egiptuse Tarost. "Toora" on tuntud ka kui "Pentateukki", "Moosese" (veel üks väljamõeldud tegelane) viis raamatut. Võib näha, et see on varastatud Taro viiest mastist - vitsad (tule mast); pentaklid (maa mast); karikad (vee mast); ja mõõgad (õhu mast) ja muidugi trump, mis esindab kvintessentsi elementi.

"Nigredo etapp lõpeb tähepinnal, mida võrreldakse öise taevaga, mis ütles karjastele ja kuningatele, et Petlemmas on sündinud laps." 4
JÄLLEGI, see on sümboolne ja viitab teose teisele staadiumile, kui võib "näha" chi-kivi valgust mustas tühjuses, kui silmad on suletud, meditatsiooni ajal. "Kolm" maagit tähistavad töö kolme etappi. Fiktiivne jeesus- kivi (mis sündis töö käigus).

"Töö sees on kolm kivi ehk kolm tööd ehk kolm täiuslikkuse astet". 5

Jällegi on siin keeratud allegooriaid seoses selle väljamõeldud jeesusega - "ristilöömisega" - kaks löödi risti koos jeesusega, seega kolm.

Ma võiksin jätkata ja jätkata ja jätkata, viidates piiblisalmidele ja paljastades, kuidas need on varastatud ja rikutud. Jeesuse tegelaskuju, mis on leiutatud allegooriast on:

1. Tegutses selleks, et eemaldada kõik vaimsed teadmised ja asendada need jamaaga. 2. "Jeesus päästab" jama (ad nauseum) ja "uuesti sündinud" on väänatud ja lisatud sellesse väljamõeldud tegelaskujusse. teisisõnu, eksitatud inimesed on petetud uskuma, et see tegelaskuju hoolitseb kõige vaimse eest, kui nad vastavad agendale.

On aeg, et kõik ärkaksid üles vaimsele korruptsiooni osas, mis on mänginud inimkonnaga triljonite ja triljonite dollarite, hingede ja kõige muu arvelt, millega need parasiidid on oma järgijad kaasa võtnud.

.......................

Viited

¹A Dictionary of Alchemical Imagery by Lyndy Abraham © 1998
²Ibid
³Ibid
4Ermeetiline muuseum: Alchemy & Mysticism by Alexander Roob © 2001
5Alchemy: The Secret Art by Stanislas Klossowski De Rola © 1973

Le Mystère des Cathédrales by Fulcanelli © 1964
JoSestonia.org

My new account is Deep Darkness
User avatar
Kurat
Posts: 1019
Joined: Mon Mar 09, 2020 11:51 am
Location: Estland ist Judenfrei!
Contact:

Re: Estonian Translation Thread

Post by Kurat »

A History of the Baphomet

Baphomet'i ajalugu

Baphomet'i nime päritolu ei ole selge. Tundub, et see on kombinatsioon kahest kreekakeelsest sõnast baphe ja metis, mis tähendab "teadmiste imendumist". Teised autorid väidavad, et see on moonutus sõnast "Mohamet" (Mohammed), kuid esimene määratlus näib olevat täpsem. Baphomet on pärit "Mendesi kitsest". Baphomet oli ka Aleister Crowley üks varjunimesid. Baphometit on nimetatud ka "Mendesi kitseks" ja "Mustaks kitseks".

Kits on seotud ka viljakusega ja sümboliseerib alkeemias Magnum Opust, kui inimese kundalini energiad suurenevad. Vaimne alkeemia pärineb Vanast-Egiptusest ja on inimhinge muundumine jumalaks. See on meie Looja-Jumala Saatana töö lõpuleviimine.

Kõige kuulsam ajalooline kirjeldus Baphometist sai alguse templirüütlitest. Templirüütlite ajal usuti, et Baphomet on iidol, mida kujutati inimkoljuga, topisest inimpea või metall- või puust peaga, millel on lokkis mustad juuksed, või mõnikord ka musta kassina. Räägitakse, et templirüütlid kummardasid seda iidolit viimasel ajal kui viljakuse ja rikkuse allikat. Templirüütlid, keda tuntakse ka kui "Kristuse vaeseid rüütleid", said alguse 1118. aastal Hugh de Payens Champagne'i Prantsusmaalt.

Ordu sai alguse üheksast või üheteistkümnest mehest, kes saadeti Pühale Maale, et kaevata lahti "Saalomoni tempel" mitme Euroopa jõuka perekonna jaoks, kes olid nõudnud teatud artefakte, mis olid sinna sattunud enne selle hävitamist 70. aastal pKr. Ordu võttis endale askeesi, tsölibaadi, pühendumuse katoliku kirikule ja vaesuse vande. Neile oli keelatud igasugune isiklik vara. Kõik ordu poolt kogutud varad tuli jagada ühiselt. Templi all kaevates leidsid rüütlid kulda ja iidseid reliikviaid ning ka palju kirjarulle.

Varsti pärast seda kerkisid üle kogu Euroopa uhked katedraalid ja muud ehitised. Enamik gooti deemonitest on tuntud oma arhitektuurialaste teadmiste poolest ning on olemas legendid, mis väidavad, et paljud sillad ja ehitised Euroopas on ehitatud Saatana ja tema deemonite poolt.²

"Saalomoni templi" tegelik tähendus on Päikesetempel. "Sol" "Om" ja "On" on kõik sõnad Päikese jaoks. "Sol" on ladinakeelne sõna Päikese kohta ja on lähedane inglise sõnale "soul". "Om" on hindude poolt antud nimi Vaimulikule Päikesele ja "On" on Egiptuse sõna Päikese jaoks. Saalomoni templi sümboolika on varastatud ja tehtud tegelikuks tegelaseks, nagu ka väljamõeldud jeesus ja peaaegu kõik juudi/kristlikus piiblis. Lisainformatsiooni saamiseks:
Algsere paganlike religioossete tekstide eemaldamine ja rüvetamine - Vanad paganlikud religioossed tekstid: Asendati mõttetu rabiinliku jamaga ja juudi kirjandusliku saastaga.

Lõpuks määrati templirüütlid kaitsma Püha Maad ja hoidma seda moslemite eest ristisõdade ajal. Ordu kasvas tuhandeid kordi ja rühmitusi organiseeriti kogu Euroopas, kuid Prantsusmaa jäi nende tugipunktiks.

Nende pitseril on kujutatud kahte meest, kes ratsutavad ühel hobusel, sest ordu varases ajaloos ei saanud rüütlid kõigile lubada ühte hobust.
Oma reisidel Lähis-Ida Pühale maale ja tagasi kohtasid nad palju erinevaid rahvaid. Võimalik, et nad said teada Mendesi kitse kohta, sest moslemid pidasid arvestust ja olid teadlikud Vana-Egiptuse ajaloost, kust Mendesi kitse pärineb.

Templirüütlid kasvasid nii suuruselt kui ka jõukuselt, saavutades oma kõrgpunkti 14. sajandil. Ristisõdade lõppemine ei avaldanud ordule mingit mõju, sest nad kasutasid võimalust reisimiseks ning kaubanduse ja rahalaenamisega tegelemiseks. Nad lõid vaherahu ajal vaenlasega väga tulusaid ärisuhteid. Ordu kogus tohutut jõukust ja võimu. Lõpuks langesid nad ohvriks nii ahnele katoliku kirikule, kes oli teadlik nende keelatud teadmistest, kui ka Prantsusmaa kuningale Philipp IV-le, kes oli väidetavalt suurtes võlgades ja võlgnes ordule märkimisväärse summa.

*Kui ma olen uurinud, tundub, et tegelik põhjus, miks katoliku kirik Templirüütli Ordut taga kiusas, oli nende okultistlikud teadmised ja võim, mille nad omandasid templi all kaevamistel. See võim tõi neile tohutut rikkust, nagu see peakski tegema neile, kes seda omavad, ja teadmisi, kuidas seda kasutada.

Filip IV kavandas koos paavst Clemens V-ga selle ordu hävitamist. 13. oktoobril 1307 lasi Philipp IV arreteerida Pariisi templis suurmeister Jacques de Molay ja veel 140 rüütlit. Järgnesid veel arreteerimised kogu Prantsusmaal.

Templirüütlid allutati massiliselt piinamisele. Katoliku kirik koos oma inkvisiitoritega süüdistas neid kuradi kummardamises, jumalateotuses, sodoomias ja ebajumalateenistuses. Nende koosolekute ümber valitses saladus ja metsikud kuulujutud veidrate initsiatsioonirituaalide kohta levisid, mis suurendasid avalikkuse kahtlusi ordu suhtes. Piinamise all tunnistasid ordu liikmed, et nad loobusid jeesusest, sülitasid, trampisid ja urineerisid ristile, astusid vahekorda deemonitega, harrastasid "seksuaalset perverssust" ja kummardasid Baphomet'i i jumalat. Paljud templirüütlid põletati tuleriidal ja mõrvati inkvisitsiooni poolt, kõige tuntum oli suurmeister Jacques de Molay. Pärast seitsmeaastast vangistamist ja piinamist põletati ta elusalt tuleriidal.

Torino surilina oli Jacques de Molay verest ja kehavedelikest, kui ta pandi pehmele sulevoodile, et taastuda katoliku inkvisiitorite piinamiseks. Lähemal uurimisel on keha asendit arvestades (allpool on näidatud ülemine osa) ilmselge, et tegemist ei ole mingil juhul jeesusega.

Surilinaid uurisid ka mitmed erinevad teadlased, kes tõestasid, et materjali ja koostisosi arvestades ei ole see kahtlemata vanem kui 12. sajand. Katoliku kirik, kes on viljakas valetaja, jätkab inimeste petmist tänaseni.

Tahaksin ka lisada, et seda artiklit uute teadmiste valguses üle vaadates näib, et kristlus ilmnes koos inkvisitsiooniga. See ei ole kaugeltki nii vana kui "kaks tuhat aastat", mida nad väidavad. Ajalugu on ja on ümber kirjutatud valedega, samal ajal hävitades tõde.

Väga otsene näide on see, mis toimub praegu ja on toimunud Iraagis. See, mida meile on ajalootunnis selgeks õpetatud, ei pruugi olla tõde. Muistsed säilmed ja arhitektuur räägivad enda eest. Lisaks kirjutasid ja jutustasid ajalugu iga sõja võitjad. Pidage meeles, et igal aruandel on alati kaks külge. Üks pool on tavaliselt ainus, mida kuulatakse koos lubatud arvamustega.

Koos "Torino surilina valega" (jeesus on väljamõeldis ja varastati alkeemilisest kontseptsioonist, mis oli pärit mõnest paganlikust jumalast, nagu Odin, kes rippus puu küljes ja Set, kes ristiti Furka, Osiris, kes suri ja tõusis üles jne), on paljud paganlikud jumalad edastatud jeesusena, nagu Apollo Pildid ja sajad paganlikud jumalad on nüüd märgistatud jeesusena. See ei erine paganlike pühade kristianiseerimisest, nagu lihavõtted (Astarothi) ja Jõulud (millel algselt ei olnud mingit pistmist väljamõeldud jeesusega), millest kristlikud fundamentalistid nüüd paganlikke traditsioone välja juurivad ja need valedega asendavad, nagu nad on teinud paganlike templitega, mis hävitati ja mille kohale ehitati kohe kristlikud kirikud.

Enne oma mõrva needis Molay nii paavsti kui ka kuningat ning ennustas mõlema surma aasta jooksul. (Mõlemad suridki selle aja jooksul).

Baphomet arenes sajandite jooksul edasi. Kõige tuntum Baphomet kujutis on 19. sajandi prantsuse maag Eliphas Levi joonistus, mida nimetatakse "Mendesi Baphometiks". Levi kombineeris Tarot'i kuradikaardi ja Vana-Egiptuse Mendesi linnas kummardatud kitse kujutisi. On ebaselge, kas Vana-Egiptuse naistel oli viljakuse saavutamiseks toimuvate usuliste riituste ajal kitsega vahekord, kuid katoliku kirik väitis seda ja sealt pärineb tõenäoliselt ka arusaam, et kurat oli oma nõidadega vahekorras.

Levi Baphomet on väga sarnane Egiptuse Akhenatoniga, mis on nii mees- kui ka naiselik (pange tähele keha mees- ja naiselikke jooni ning käärme näojooni, mis sümboliseerivad kundalini madu), kujutades hermafrodiiti, mis sümboliseerib hinge mees- ja naisaspektide, ida ja pingala ühinemist ja jumaluse saavutamist. "Monoteism" on veel üks allegooria, sest "jumalad" on paljudes iidsetes kirjutistes koodsõnad hinge tšakrate jaoks ja kui inimene töötab selle nimel, et saavutada jumalikus, muutuvad kõik tšakrad ja ühendatakse kullaks. Jooga on üks alkeemia haru ja sõna "jooga" tähendab "ühinemist". See on hinge ühendamine.
Levi kuulus joonistus Baphometist kujutab mees- ja naiskuju, mis esindab elu dualistlikku olemust. Naise rinnad ja fallos, üks käsi on mehelik, teine naiselik, üks käsi näitab üles ja teine alla, mis kujutab hermeetilist põhimõtet "nagu üleval, nii all".

Imago on aastate jooksul edasi arenenud. Anton LaVey märkas illustratsiooni Maurice Bessy raamatus "A Pictorial History of Magic and the Supernatural" © 1961, ingliskeelne väljaanne © 1964. See oli esimene teadaolevalt avaldatud teos, kus kitsekujuline pentagramm oli ümbritsetud kahe ringiga ja sisaldas heebrea kirju "Leviaatan". Sellel kujutisel olid ka nimed "Samael" ja "Lilith". "Leviathan", mida tuntakse ka kui "Cthulu", on kundalini-mao nimi.

Anton LaVey kõrvaldas Samaeli ja Lilithi ning otsustas, et see konkreetne sümbol esindab kõige paremini Saatana Kirikut ja tegi selle 1967. aastal kiriku logoks. Kuna heebrea kiri ja ringid on Saatanale ja tema deemonitele väga solvavad, eemaldas JoS Ministries need ja asendas need kiilkirjaga, kus on kirjas "Saatan".

Kaljukits sümboliseerib uut talvist päikest, mis sünnib uuesti, kui päevad muutuvad pikemaks. Kits on üks saatana pühadest loomadest. Viiendal sajandil eKr. teatas Herodotos, et Niiluse deltas asuv Mendesi rahvas austas kõiki kitsesid, eriti isaseid. Kreeklaste ja roomlaste jaoks esindas kits mehelikkust. Kitsed on viljakad ja teadaolevalt jõulised. Mendesi linn saavutas oma kultuurilise kõrgpunkti, kui seal kummardati oinasjumalat, keda kreeklased hiljem võrdsustasid Paaniga. Pan oli tuntud kui "satüür". Satüüridel olid sarved, jalad, sarved ja habemed nagu kitsedel. Pani sümboliks oli fallos ja teda kutsuti appi karja viljakuse või rohke jahisaagi saamiseks. Ta hoolitses karjade eest ja tantsis läbi metsade, mängides oma leiutatud paanipille. Satüüride jõulise juhina ajas ta taga nümfisid.

Kits (mõnikord kasutati ka oinast) oli viljakuse peremees ja teda tähistati kui "koopulaatorit Anepis ja seemendajat Mendesi piirkonnas", kus naisi õnnistati lastega. Rituaalide ajal tantsisid naised kujutise ees alasti. Üheksa Nurga Ordu(o9a) väidab, et Baphometil on teine perspektiiv. 7000 aastat tagasi oli tsivilisatsioonil, mida tunti Albioni nime all, ja mis viis läbi mitmesuguseid riitusi, mis olid seotud pimeda jumalannaga nimega "Baphomet".

........
Viited:

Christopher Knight ja Robert Lomas: ¹Templirüütlid, Torino surilina ja vabamüürluse suur saladus. Kirjastus Shaftesbury, Dorset ; Boston : Element, 1997.

²Witchcraft, Magic and Alchemy by Grillot de Givry 1931; inglise keelde tõlgitud 1971.
XI peatükk: Vabatahtlikud deemonid

The Encyclopedia of Witches and Witchcraft by Rosemary Ellen Guiley © 1989 Kirjed "Baphomet" lk 21-22 ja "Knights Templar" lk 186-187.

Cassel Dictionary of Witchcraft by David Pickering © 1996 Kirjed "Baphomet" lk 11, "Templirüütlid" lk 161.

Secrets of Western Sex Magic by Frater U D ©2001 "The Ritual of the Goat of Mendes, lk 192

At the Heart of Darkness, Witchcraft, Black Magic and Satanism Today by John Parker © 1993 lk 202

Lucifer Rising by Gavin Baddeley © 1999 lk 164 "The Sinister Dialectic" ("Pahaendeline dialektika")

Lammas, saagi viljade tähistamine Anna Franklini ja Paul Masoni poolt © 2001 Artikkel Kitsest- lk 166
JoSestonia.org

My new account is Deep Darkness
User avatar
Kurat
Posts: 1019
Joined: Mon Mar 09, 2020 11:51 am
Location: Estland ist Judenfrei!
Contact:

Re: Estonian Translation Thread

Post by Kurat »

The White Chapel
Valge kabel

Tõlgenduste selgituse saamiseks kerige allapoole. Need on juhised elujõu uuendamiseks, hinge ümberkujundamiseks ja jumalaks muutumiseks. See on Saatana kingitus inimkonnale.

Pange tähele, ülalpool, kõige lähemal oleva seina vaatepilt:

1. Jumal suunab oma seksuaalenergiat oma kolmandasse silma.
2.Tema suleline peakate näitab selle energia töötamisega kaasnevat kergustunnet.
3. Teine Jumal hoiab käes koonusekujulist eset, mis minu arvates viitab energia kontsentratsioonile, kuna selle põhi on lai ja tipuosa kitseneb punktini. Kontsentreeritud energia on suunatud kolmandasse silma.
4. Sulelise peakattega jumala peenise all on silmusekujuline objekt, mis viitab seksuaalenergia ringlusele.
5. Üleval, koonust hoidva jumala ees on Ankh, enne ankh on teine ​​koonus, mis näitab seksuaalenergiat andva elu kontsentratsiooni ankhis.
6. Koonust hoidev jumal kannab teistsugust peakatet kui jumal, kes tema energiat suunab. On ilmne, et koonusega jumal juhendab teda. Ta pole veel jõudnud koonust hoidva Jumala kõrgemale tasemele. Seda on näha peakattes, milles on topeltsulg, mis viitab sellele, et ta on jõudnud staadiumisse, kus ta on tundik. Teise Jumala peakattes on madu (kobra), mis ulatub esile kolmanda silma kohalt, mis näitab, et ta on saavutanud kundalini mao energia ülestõusu.
7. Sulelise peakattega Jumala kohal on mao, keskendumiskoonuse ja ankhi kujutised.
8. Vastasküljel on kartušš, mis kujutab skarabeust, mille kohal on pall. Otse kartušši all näib olevat energiat lugevat jooned. Selle all on kerguse suled. Otse teise kartušši all, mis sisaldab silmakuju, mis minu arvates esindab jällegi kolmandat silma. Silmustega sümbol. See näitab, et sulgedega jumala vastas seisev Jumal on saavutanud meisterlikkuse ja surematuse. Vaadake ülaltoodud nikerdusi vastupidiselt sulgedega peakattega jumalale. Seal on 2 sulge, mis näitavad, et ta on selle etapi juba läbinud, liikunud edasi, et tõsta oma energiat ja jõuda muutumiseni ja taassünni, mida näitab surematuse skarabeus.
9. Tagumise seina jumal on madalamal tasemel, mida näitab see et madu ja Ankh on palju madalamal tasemel. Tema peenise all olev pall näitab energiapalli ülesehitamist läbi orgasmi 4. dimensiooni 8-9 tšakrates.
10. Jumalal kõige kaugemas seinas ees, otse peenise all on silmusekujuline objekt, mis näitab taas seksuaalenergia ringlust. Tee surematuseni.
11. Kõik kolm kujutist on surematuse eesmärgi saavutamise eri tasanditel.

Jumalad jätsid need nikerdused kivisse meie jaoks, kes oleme piisavalt valgustatud, et neid lugeda ja mõista, kuna neid ei saa muuta. Need on juhised ja heiroglüüfid on sügavalt religioossed. Need meist, kes mõistavad, peavad ülejäänuid õpetama ja valgustama.
-Ülepreestrinna Maxine

JÄRGMINE LEHT

● Keskel on Amon. On ilmne, et ta on jõudnud transformatsiooni tasemele. Usun, et loomapeade kujutised esindavad just seda muutust.
Pange tähele tema pea kohal olevat energiapalli (kaheksas tšakra), mille eest ulatub välja madu (kundalini sümbol).
● Tema taga istub jumalanna (ma usun, et see on tema naine), peopesad tema poole ja tema käetšakrad suunavad energiat tema 6. tšakra tagaossa.
● Ta demonstreerib vaimse transformatsiooni eesmärgi saavutamise madalamat taset. Tema pea kohal istub linnukujutis, mis näitab, et ta ei ole veel vastavasse staadiumisse jõudnud.
● Amon hoiab ankhi käes, mis näitab, et ta tsirkuleerib energiat, mida naine talle annab.
● Märkus üleval üleval seinal, maod koos sulgedega. Jumalanna keskel, Nephthys? sisaldab kahte ringi, mis minu arvates sisaldavad serpentiinset energiat.

JÄRGMINE LEHT

Egiptuse Kobra

JÄRGMINE LEHT

Thoth

Pange tähele Thothi käte paigutust. Paljudel Egiptuse maalidel ja piltidel on selline käte paigutus, mis paljastab peopesa tšakrad.
JoSestonia.org

My new account is Deep Darkness
User avatar
Kurat
Posts: 1019
Joined: Mon Mar 09, 2020 11:51 am
Location: Estland ist Judenfrei!
Contact:

Re: Estonian Translation Thread

Post by Kurat »

The Sacred Serpent:
Since the Beginning of Time
In All Cultures Everywhere in the World

Püha madu:
Aegade algusest peale
Kõigis kultuurides kõikjal maailmas

Hiinas ja Kaug-Idas on draakoni sümbol.

Meditsiiniline Caduceus, Thothi sümbol, tervendav, kaasaegne meditsiin, mis on päästnud miljardeid elusid. Caduceus sümboliseerib Idat ja Kundalini madu Pingalat, mis muudab meid jumalateks. See on tervendav energia igas inimeses.

Viikingite laev

Elupuu isand; Sumeri umbes 2500 eKr. Algne "Elupuu", mis kujutab DNA spiraali; ka Kundalini mao ida ja pingala.

Serpent Mound, Ohio, USA

USA EI OLE kristlik riik. 1754. aastal kasutas satanist Benjamin Franklin madu, mis oli esimene teadaolev poliitiline karikatuur Ameerika ajalehes. Lõpuks leidis madu tee ühe meie algse lipu juurde, mida siin näidatakse.

Madu Vana-Egiptuse templi seinal - Madu on Vana-Egiptuses näha kõikjal

Sulelise mao püramiid, Teotihuacan, Mehhiko
JoSestonia.org

My new account is Deep Darkness
User avatar
Kurat
Posts: 1019
Joined: Mon Mar 09, 2020 11:51 am
Location: Estland ist Judenfrei!
Contact:

Re: Estonian Translation Thread

Post by Kurat »

The Origins of the Goat of Mendes

Mendese kitse päritolu

"Mendese kitse" päritolu võib otsida Vana-Egiptusest. Kitsesid ja jäärasid kummardati paljudes Egiptuse linnades tuhandeid aastaid tagasi. Kits on satanismi sünonüüm. Sarved esindavad sarvedega jumalaid/jumalannasid. Kitsed sümboliseerisid ka viljakust paljudel erinevatel kultuuridel ja aegadel. Kits kui viljakuse sümbol ja religioossete riituste fookus pärineb Sumerist.

Kits sümboliseerib viljakust – viljakust elujõu, vrili mitmekordistamisel, mis aktiveerib ja kasvatab madu. "Tuhande noore kits" viitab kroontšakrale, sanskriti keeles "Sahasrara", mis tähendab "tuhande kroonlehe lootost".

Mendese kits
Ptah, Egiptuse maagia, teadmiste ja tarkuse jumal (Saatana varjunimi) *muutus* kitseks ja mõnikord jäär Mendese linnas, kus teda sellisena kummardati. Mendese kits/jäär esindas "Ba"-d, mis oli egiptlaste sõna "hing". Ptahit peeti suureks mustkunstnikuks ja "madude isandaks".¹

On palju valeväiteid, mis põhinevad teadmatusel, et kits leiutati reaktsioonina kristluse "tallele". Lamba kristlik kasutamine tuli palju hiljem ja tegelikult põhineb Jäära märgil (kevadine lihavõttetall). Kristluses on kõik varastatud ja rikutud sellele eelnenud religioonidest.

Sarviline kits on samuti otse Enkist (Saatanast). Sarvilise kitse (Kaljukits) tähtkuju on talvise pööripäeva aeg, mida tuntakse kui "Päikese lõunaväravat". ²

„Kitse tunti varasel Babüloonia ajal kui jumal Ea (Enki/Saatan). Ea oli tuntud kui "Suure intellektiga Tema ja Püha Silma Isand" oma rahva kaitsja ning inimkonnale teadmiste ja tsivilisatsiooni tooja ja andja. Maona kujutatuna sattus ta "Eedeni aeda kui madu elupuus, julgustades pigem õppimist ja teadmisi kui õndsat teadmatust". Alati, kui Ea Maa peal ringi rändas, võttis ta kitse kuju. Ea-d peeti valguse isaks" ja tema pidustused, mis pärinevad aastast 15 000 e.m.a, viidi läbi kitsenahka kandes.³

Satanism on tegelikult maailma vanim religioon. Satanism ei ole kristluse "leiutis" ega "inversioon".

Vana-Egiptuse pildid Mendese kitsest:

VIITED:

Egiptuse mütoloogia", Veronica Ions, lk 124, kirjutab autor, et Ptah võttis kitse kuju.

¹ Veronica Ionsi Egiptuse mütoloogia, lk 103

² Brady tähtede raamat, Bernadette Brady, lk 300-301

New Larousse'i mütoloogiaentsüklopeedia, lk 56

Kosmos, autor Jobes
JoSestonia.org

My new account is Deep Darkness
User avatar
Kurat
Posts: 1019
Joined: Mon Mar 09, 2020 11:51 am
Location: Estland ist Judenfrei!
Contact:

Re: Estonian Translation Thread

Post by Kurat »

The Roots and Origins of True Satanism

Tõelise satanismi juured ja päritolu

Pärast aastatepikkust satanismi uurimist oleme leidnud, et selle päritolu on Kaug-Idas. Satanismi uurimist alustades vaadatakse tavaliselt lääne okultismi poole. Lääne okultism on põhjalikult rikutud ja nakatatud juudi mustusest. Peaaegu kõik lääne okultismi juured on Kaug-Idas.

Lääne okultism on täis heebrea tähti, numeroloogiat, ingleid ja muud roppust. Meie algupäraseid jumalaid, kes andsid meile vaimseid teadmisi, teotatakse ja neist tehakse kohutavad koletised. Kui seda kõike uurida Kaug-Ida päritoluni, austatakse meie sanskritikeelseid jumalate nimesid, mida nad väärivad. Nimi "Saatan", mis tähendab heebrea keeles "vaenlane", tähendab sanskriti keeles TÕDE ja LOOJA JUMALA. Muidugi peavad valeinimesed TÕDE oma surmavaenlaseks. "Saatan" on heebrea keeles: Sin, Tet ja Final Nun. Heebrea keelt loetakse paremalt vasakule [inglise keelest tagurpidi].

Kui keegi peaks selles kahtlema, otsige heebrea sõnastikust ülalolevaid tähti ja leiate, et need tähendad "vaenlane" ja "paharett". Samuti tahaksin lisada siia vastuseks valeinformatsioonile [mul oli see viga, kuna arvasin, et see on seotud hatha joogaga, kuni ma õppisin heebrea keelt], mõned väidavad, et "Ha Saatana" ja "Saatana" vahel on erinevus, näiteks need on kaks erinevat tegelast. Mitte nii. "Ha" tähendab heebrea keeles "the". Nii et tõlkes on meil Vaenlane [Saatan] ja Vaenlane [Ha Saatan] ja ei midagi enamat. Lisan selle teabe sellesse artiklisse, kuna selle kohta on aastate jooksul JoS-i e-gruppides tekkinud küsimusi.

Tsivilisatsioon ei alanud Lähis-Idas, nagu me arvame. Sumeri, Egiptus ja teised iidsed tsivilisatsioonid said oma vaimsed õpetused ja okultistlikud teadmised Kaug-Idast. Necronomiconi kaasaegne pehmekaaneline väljaanne; eessõnas tunnistavad toimetajad isegi, et see tekst on pärit sanskriti keelest. Kõik, kes oskavad sanskriti keelt, näevad, et see on tõsi paljude selle raamatu sõnade ja nimede puhul.

Reichsführer Heinrich Himmler, kes oli satanist, teadis tõde meie vaimse päritolu kohta Kaug-Idas ja saatis ekspeditsiooni Tiibetisse, kus sakslased võeti väga hästi vastu. Ekspeditsioon tõi Berliini tagasi umbes 30 Tiibeti budistlikku munka, kes kõik surid 1945. aasta kevadel koos Kolmanda Reichi langemisega grupi rituaalse enesetapu käigus.

Tõelist satanismi võib leida Kundalini [mao] joogast ja vasakukäelise tee tantrast. Kahjuks, nagu kõige muuga, on ka ülalnimetatud distsipliinides esinenud mõningaid korruptsioone, kuhu on tunginud juudi kristluse tööriist, kuid enamik teist, kes on pühendunud Saatanale, tunneb põhiõpetustes tõde. Teadmiste omandamine tähendab räbu välja sõelumist.

Oma obsessiivses ja järeleandmatus maailmavalitsemise ja meie tõelise Looja Jumala asemel, keda tuntakse Saatana, on juudid kasutanud kõik endast oleneva, et hävitada, moonutada ja rikkuda kogu tõeline vaimne teadmine. Paganatest preestrite ja tarkade massimõrvad, mis tahes ja kõigi silmapaistvate okultistlike paganate organisatsioonide, nagu vabamüürlus [mis on nüüd veel üks juudi kommunismi tööriist], süstemaatiline hävitamine sisseimbumise kaudu, jättes maha pika verise raja ning rohkesti mõrvu ja valesid, et varjata kogu selle kohutava koššerkorruptsiooni lwhkavat haisu. Lõpptulemuseks on kommunism, mis on kogu spirituaalse/okultistliku teadmise lõplik eemaldamine mittejuudi-rahvalt, samal ajal kui juudi meistrid võtavad 'Jumala' positsiooni.

Selleks valmistudes on peaaegu igal juudi/kristliku piibli leheküljel sõna „juut”, „juudid” ja/või „iisrael”. Nende tegevuskava põhineb nimede, kohtade, oluliste kuupäevade ja kontseptsioonide võtmisel paganatelt ning nende asendamisel nende väljamõeldud tegelaskujude, arhetüüpide ja rikutud õpetustega, et meid vaimselt desarmeerida. Nad kasutavad neid valesid, et väita, et nad olid kogu religiooni, tsivilisatsiooni ja vaimsete õpetuste rajajad. Suurim nende valedest on olla "Jumala valitud". Suur osa sellest on ka alateadlik. Ainult juudi koole, kus juudid õpivad vaidlema ja omandavad teadmisi, mida neil on vaja mittejuutide hävitamiseks, nimetatakse "šivadeks". Nimi varastati naiseliku Shakti kaaslase Kundalini mehelikust jõust. Teisisõnu, ajud, mis suunavad vaimset jõudu avalduma materiaalsel tasandil kindlal viisil. Need, kes on siin teadlikud, näevad seost kergesti.

Paljud õpikud, isegi kolledži tasemel, väidavad, et judaism on vanim religioon, mis on VALETAMINE. Eeskuju fiktiivse ajaloo kasutamisest on Palestiina. Nad said Iisraeli valede kaudu. Sellest ajast peale on Palestiina rahvas kohutavalt kannatanud. Bandiitliku Iisraeli riigi loomisest pole Lähis-Idas kunagi rahu olnud. Need valed on andnud juudi rahvale erilisi privileege ja ajaloo, millele neil EI OLE õigust.

Okultistlik jõud on meis kõigis. Eemaldades need teadmised ja hoides need endale, võivad juudid needuse peale heita kellele iganes, ja mittejuudist ohver on abitu, ilma igasuguse teadmiste ja vaimse jõuta. Nad on isegi kiitlenud selle ja muuga Siioni Tarkade protokollides, märkides kaitseaurat, mille nad on pannud kogu oma rahva ümber, nii et kui jama tõesti langeb kõigi mittejuutide peale [võideldes üksteisega, juutide õhutusel], kaitstakse nende omasid.

Kristlus mitte ainult ei eemalda vaimseid teadmisi ja asendab need juudi valedega, vaid ka püsib ennast usklike energiate kasutamise kaudu. See võimas juudi tööriist tuleb hävitada, kuna selle lõpptulemuseks on juudi kommunism, nagu võib hästi näha piiblisõnumist tervikuna ja juutide väljamõeldud jeesuse jutlustest.

"Maya" tähendab sanskriti keeles "illusiooni". Paljud on mures maiade kalendri pärast, mille lõpp on 2012. aastal. Arvestades minu tehtud uuringuid [ma pole veel kaugeltki lõpetanud], on paljude tsivilisatsioonide, eriti paljude iidsete tsivilisatsioonide nimed pärit sanskriti keelest. , nagu Sumeria/SumerAryan. Maiade ühendus tundub loogiline. Usume, et 2012. aasta võib olla aasta, mil mittejuudid tervikuna ärkavad kristluse juudi loitsu ja pettuse peale.

Üks juudi rabi väitis kord, et heebrea täht 'Vau', mis on nende numeroloogias kuus, on ka semiidi WWW [World Wide Web of the Internet] võrdub '666'ga, mida juudid on nimetanud metsaliseks. Internetis leiduvat teavet ei saa kontrollida. See on nende tühistamine.

Lõpetuseks tahaksin lisada mõned väga olulised andmed idapoolsete õpetuste kohta, mis meil on praegu kättesaadavad. Nagu enamiku asjadega, on suur osa sellest, mis meil praegu on, nakatatud kristlike valedega, mis ei erine New Age õpetustest, milleks on kristianiseeritud paganlus ja nõidus. Kundalini joogat ja vasakukäelist tantrat uurides võib näha olemust, sümboleid, mantraid, sõnu ja tehnikaid, siinset saatanlikku olemust ja alust.

Kõige olulisem, mida joogast lugedes teha saab, on mõista, et suur osa sellest, mis meil praegu on, on rikutud. Vaimseid teadmisi on kohutavalt rüvetatud ja teotatud kristlike varjundite ja sellega seotud hinge saastamisega. Seadusi kui selliseid ei ole. Kogu jama tsölibaadist, teatud toitude söömisest hoidumisest, teatud vooruste järgimisest, iha puudumisest ja eraldatusest ning sellega seonduvast pole mitte ainult rämps, vaid mitmes mõttes väga kahjulik nõuanne. Neid piiranguid koos nendega seotud nõuannetega mao kasvatamise, tšakrate avamise, tšakrate joondamise ja palju muu kohta on sihilikult rüvetatud, et VÄLITADA enamikul inimestel jumalikkuse saavutamist ja väikese protsendi jaoks, kes suudavad neid energiaid kasvatada. Enamik nagu Gopi Krishna on kokku puutunud väga tõsiste probleemidega ja paljud ka isikliku katastroofiga. Olen selle teadmiseks piisavalt õppinud ja isikliku kogemusega. Lisaks on see "soovide puudumine", mis paljudes idamaistes õpetustes [mis on rikutud kristliku räpasusega] ja nagu näha, on täielik jama ja vale. Soovi täielik puudumine = surm. Kui inimesel tegelikult poleks "soove", siis ta ei mediteeriks ega töötaks oma mina edendamise ja valgustatuse otsimise nimel. Siis oleksid surnud. Need valeõpetused on selleks, et desarmeerida ja takistada neid, kes omandavad võimu ülaltoodud distsipliinidelt, seda kasutamast. Vaenlane kardab kõige rohkem oma jõudude kasutamist nii valge kui ka musta maagia kaudu. Seetõttu on need õpetused rikutud.

Tõeline vasakukäeline tee Tantra toimib elu täiel rinnal nautides, töötades samal ajal valgustumise nimel läbi meditatsiooni ja teadmiste – saatanlikul viisil. Paljud joogat käsitlevad raamatud on üksteisega vastuolus, mis paljastab rikutud teavet. Peate oma meele avama kõigele lugemisele – lugege seda saatanlikul viisil – välja sõeluma kristliku jama, mis kahjuks on nakatanud peaaegu kõike.

Endale jõudu andes tuleb tõde välja ja ma räägin siin oma kogemusest:
●Spetsiaalseid toitumiseeskirju pole
●Pole olemas erilisi elamise või olemise viise – teisisõnu, sa võid VABALT olla sina ise ja elada oma elu nii nagu valid
●Seksuaalseid tabusid ei ole, see tähendab - teil on vabadus seksida nii, nagu soovite, kellega soovite ja nii sageli kui soovite

Ainus, mis nende distsipliinide puhul asjakohane on, on JÄRJEKINDEL PRAKTIKA ja ei midagi enamat. Nende õpetuste põhiolemus seisneb mõistuse ja hinge jõudude arendamises, mis on avatud kõigile universumis. Sa ei pea elama oma elu teatud seaduste järgi. Energia teeb seda, mida tal kästakse. Ainus, mida inimene vajab, on täpsed teadmised. Teadmised selle kohta, kuidas sinna jõuda ja kuidas olla kõige võimsam.

Satanistidena töötame selle nimel, et:
●Siddhide nime all tuntud võimete arendamine ja edendamine, nagu telekinees, telepaatia, levitatsioon jne. Need on Saatana kingitused meile.
●Meie isiklike jõudude arendamine soovitud muutuste esilekutsumisel meie ja/või teiste elus, kasutades meie meele- ja hingejõude.
●Kasutades joogast, meditatsioonist, mantrast jne saadud võimeid, et parandada oma elu, jalule seada õiglus, kui meile tehakse ülekohut, omandada rikkust, tervendada ja/või kõike muud, mida soovime.

ENAMUS MUINASTE RELIGIOONIDE ÕPETUSEST JA DOKTRIINIDEST ON RIKUTUD. Ignoreeri NEID. HARJUTUSED, NAGU HATHA JA KUNDALINI JOOGA, HINGAMISHARJUTUSED, VÕITLUSKUNSTIDE HARJUTUSED JNE, ON TEINE ASI JA NEED ON VÄGA VÕIMSAD NÕNDANIMETATUD NÕIAVÄE ARENDAMISEL. SEE ON SATANISMI TUNNUS.

SOOV on tõhusa nõiakunsti toimimise võti. Kui meie mõistus ja hing muutuvad meditatsiooni, jooga ja mantra abil võimsaks, ilmneb see, mida me SOOVIMME, sageli meie elus, isegi ilma igasuguse töö või rituaalita. Tean seda oma isiklikust kogemusest. Ainuüksi SOOV toob selle ellu, kui selleks on jõudu.
JoSestonia.org

My new account is Deep Darkness
User avatar
Kurat
Posts: 1019
Joined: Mon Mar 09, 2020 11:51 am
Location: Estland ist Judenfrei!
Contact:

Re: Estonian Translation Thread

Post by Kurat »

Death, Hell & the Afterlife

Surm, põrgu ja elu pärast surma

Paljud inimesed on arusaadavalt hirmul seoses sellega, et "põrgu" on piinamise, igavese hukkamõistmise ja kõrvetamise koht. Isiklikult olen alates Saatana juurde tulemisest saanud ulatuslikke kogemusi nii töötades inimhingedega, kes on siit maa pealt lahkunud, kui ka nähes Saatana põrgut, mis on turvaline koht seal olevatele hingedele.

Erinevalt hingedest, kes lähevad valguse poole, kui nad lahkuvad oma füüsilisest kehast surma kaudu, on Saatan vastutav ja kaitsev. Ta saadab deemoneid saatanlikke hingi põrgusse saatma. See on selleks, et tagada nende hingede kaitse valguse eest, mis on vaenlase poolt. Lisaks tööle paljude erinevate deemonitega on Saatan lasknud mul töötada ka inimhingedega. Kuigi nende füüsilised kehad on surnud, on nad väga elus ja neile ei meeldi, kui neid nimetatakse "surnuteks". Ma räägin neist, kes on olulised põrgus. Enamik vaime, kes on elanud põrgus, on reinkarneerunud. Mõned on seal ikka veel konkreetsetel põhjustel. Ma võin teile öelda, et Saatana põrgu ei ole mingi tule ja väävli koht, vaid turvaline varjupaik hingedele, kes on Saatanast.

On veel üks koht - kristlik "põrgu", kuhu satuvad kristlikud usklikud, kes ei suuda vastu seista. Siit tulevad õudusjutud ja inglid on võtnud mõned õnnetud isikud isiklikult sinna kaasa, sest nad on inimvihkajad.

See piinamise koht ei ole saatanast, vaid on ja on loodud juudi/kristliku "Jumala" poolt. Need, kes seovad end kristlike uskumuste ja energiatega, on kõik haavatavad:

Matteuse 25: 41 Siis ta ütleb ka neile, kes on vasakul pool: 'Minge minust ära, te neetud, igavesse tulle, mis on valmistatud kuradile ja tema inglitele!'.

Tõde seoses valgusega, mida paljud näevad surmas ja surmalähedaste kogemuste puhul, on seletatav. Järgnev tsitaat, mis on võetud Luciferian Liberation Front'i veebilehe artiklist "Jesus of Borg", on mitmes mõttes üsna täpne. Inimhingi korjavad arenenud maavälised inimesed energia saamiseks. Neid hingi "hinnatakse" vastavalt sellele, kui plastilised nad on. Mis tahes vaimujõudude puhul peab energia vastama operaatori tahtele, et töö oleks efektiivne. Igasugune vastupanu muudab hinge kõlbmatuks. Paljud usklikud, keda peetakse kõlbmatuks, heidetakse piinadesse.

Tsitaat:
"Kui me võtame lahti taevakuubi, näeme, et see on üles ehitatud nagu elav rakk, millel on oma energiaringluse ja ainevahetuse süsteem. Kõigi eelduste kohaselt on see hiiglaslik päikesepatarei/generaator, mis võimaldab ÜHE kollektiivse jumala meelel toituda selle "templisammaste" sees hoitavate orjastatud hingede eluejõust ja suunata nende energiat vastavalt ÜHE tahtele. Kui inimene sureb, skaneerivad tema eluejõu, vaimu või hinge Hingekogujad, kes patrullivad füüsilise aja/ruumi ja peenema alamruumi mõõtme vahelises dimensioonis ja need Kogujad projitseerivad äsja surnud hinge ette eluvormi kujutise, mis on surnu jaoks äratuntav, näiteks enne teda surnud sugulane või sõber (vanaema, religioosne kuju jne.). Sel viisil on hingekoguja võimeline saama äsja surnud hinge alandama oma kaitsed. Koguja võtab juhi rolli ja üritab viia hinge hoidelaeva väravate juurde. Selles Hoidelaevas skaneeritakse surnud inimese vaimuelementi uuesti, et määrata kindlaks tema energia puhtuse aste (vastupanuvõimeliste iseloomujoonte puudumine) ja tema potentsiaal anda toitu jumala kollektiivsele meelele. See potentsiaal põhineb sellel, kui palju on see vaim hirmu ja sõltuvuse kaudu allutatud või kui tõhus oli selle hinge suhtes tema füüsilise elu jooksul toimunud religioosne programmeerimine. Neil vaimudel, kellel on vähe või üldse mitte mingit eneseväljendust ja kes on oma elu jooksul piisavalt programmeeritud teenima jumalat, on kõrgeim toitmispotentsiaal."
Tsitaadi lõpp

See teema [arusaadavalt] on kõikides rühmades palju kordi esile kerkinud... kristlik mõiste "põrgu". On olnud juhtumeid teatud isikutest, kes on näinud õudusi ja muud taolist surmalähedastest kogemustest ja sellega seonduvast. Mõned neist inimestest olid seotud inglitega, kes neile ka selliseid asju näitasid. See on kristlikust "Jumalast" ja sellel ei ole midagi pistmist Saatanaga. Enamikku "põrgu" ekskursioonidest, nagu näiteks "Dante põrgu" loos, juhatab ingel.

Kui ma ütlen "kristlik Jumal", siis see termin on kollektiivne silt inimvihkajatele, kes on inimkonda ära kasutanud, kasutades oma leiutatud kristlikku religiooni tööriistana. Kaua enne seda, kui fotograafia oli kergesti kättesaadav ja teadmised maavälistest muutusid avalikuks, joonistas okultist Aleister Crowley pildi "Jehoovast" ja see kujutas halli maavälist olendit. Hallid vihkavad inimkonda.

Ma ei hakka taas kordama seda, mis on juba JoSi veebilehel; minu eesmärk selle postituse tegemisel on rahustada inimesi seoses "põrguga". Tõe tundmine on väga oluline ja kui te avate oma meeled läbi jõumeditatsiooni, siis näete üha rohkem ja rohkem tõdesid. Vaenlasel on tõepoolest mädad kohad inimhingede jaoks, kes nende lõksu langevad. Sellel ei ole midagi pistmist Saatanaga. Asjad on tagurpidi. Nii nagu juudid [kes on hinges vaenlasest] süüdistavad mittejuute kõiges, mida nad ise teevad, et juhtida tähelepanu kõrvale ning tekitada segadust, laieneb see palju suuremale alale, mida kristlus teeb. Kõiges, mis kristlased on ja teevad, süüdistavad nad Saatanat.
JoSestonia.org

My new account is Deep Darkness
User avatar
Kurat
Posts: 1019
Joined: Mon Mar 09, 2020 11:51 am
Location: Estland ist Judenfrei!
Contact:

Re: Estonian Translation Thread

Post by Kurat »

Ma olen kuulnud kristlasi [iivelduseni] rääkimas sellest, kuidas "Kurat vihkab inimkonda" "oli algusest peale mõrvar ja valetaja" "kõik on seotud materialismiga" "töötab selle nimel, et takistada inimkonda saavutamast igavest elu ja surematust", ja see jama jätkub ja jätkub, ja tegelikult kehtib see kõik Jehoova, nende "Jumala" kohta. Piibli Vana Testamendi kõik mõrvad, lõputud valed ja paganlike rahvaste genotsiid näitab seda. Lisaks sellele, jeess, MIDA REAALSELT ON VARASTATUD KONTSEPTSIOON, leiutati väljamõeldud juudi tegelasena, et luua järjekordne tähelepanu kõrvalejuhtimine ja pettus, nii et kontseptsioon on ilma vaimse sõnumita, nii et igaüks, kes järgib seda juuti ristil, ei saa kunagi teostada magnum opust ja saavutada surematust. Kristlased jätkavad sunniviisiliselt "Jeesus armastab sind", kui tegelik tõde on "Jeesus vihkab sind!". "Jeesus" vihkab inimkonda!

"Jeesus" ei ole midagi muud kui alateadlik vahend juudi messiase sissetoomiseks [kui piisavalt palju inimesi usub sellesse "teise tulemisse" ja paneb oma psüühilised energiad sellesse, siis ilmub maailma juutide ühendamiseks vajalik valitsev juudikogukond, kes orjastab iga mittejuudi kõige õudsematel ja julmematel tingimustel] ja selleks, et hoida eksinud vaimsetest teadmistest, nende hingede edendamisest ja igavese elu/surematise saavutamisest eemale. "Jeesus" toimib ka tähelepanu kõrvalejuhtimiseks, nii et usklikud ei mõtiskle ega tee midagi oma hinge edendamiseks. Eksinud usuvad, et "Jeesus" hoolitseb kõige eest ja et "Jeesus päästab", kuigi tegelikult päästame me kõik ise oma hinge, kui meil on teadmised ja me rakendame neid. Need, kes eitavad neid teadmised ja ei mediteeri, surevad ja reinkarneeruvad ikka ja jälle, on neetud kordama samu vigu ja on täielikult oma saatuse armu all. Proovige seda kristlastele selgitada. Nad jätkavad "Kurat petab", kui tegelikult on see nende enda "Jumal". Ja see nende niinimetatud "Jumal" kardab, et inimkond saab teadmisi ja vaimset jõudu? Kas teda ähvardab meie füüsiline alastiolek? "Armastab" teid nii väga, et ta neab teid tulisesse auku põlema igavesti? Vaevalt, et meie looja. Kõik, milles kristlased süüdistavad "Kuradit", on tegelikult nende enda "Jumal". See on nende pettus. "Ta petab masse."

Tulles nüüd tagasi nende surmalähedaste kogemuste ja muu taolise juurde, ütles Lilith mulle midagi väga valgustavat. Ta ütles mulle, et need, kellel on oma eelmistes eludes olnud tugevad sidemed kristlusega, on väga avatud vaenlasele. Isegi kui keegi on mittekristlik, ateist või agnostik, kui selle inimese hinges on eelmistest eludest tugev kristluse essents; see on vaenlasele avatud võimalus teda selles elus manipuleerida. Pange tähele, et need, kellel on olnud hirmuäratavaid kogemusi, jooksevad otse tagasi vaenlase juurde. Vaenlane kasutab seda inimest eeskujuks teiste hirmutamiseks ja paljudel muudel viisidel.

Tulles nüüd tagasi nende surmalähedaste kogemuste ja muu taolise juurde, ütles Lilith mulle midagi väga valgustavat. Ta ütles mulle, et need, kellel on oma eelmistes eludes olnud tugevad sidemed kristlusega, on väga avatud vaenlasele. Isegi kui keegi on mittekristlik, ateist või agnostik, kui selle inimese hinges on eelmistest eludest tugev kristluse essents; see on vaenlasele avatud võimalus teda selles elus manipuleerida. Pange tähele, et need, kellel on olnud hirmuäratavaid kogemusi, jooksevad otse tagasi vaenlase juurde. Vaenlane kasutab seda inimest eeskujuks teiste hirmutamiseks ja paljudel muudel viisidel.

Paljud meist on olnud Saatanaga koos sajandeid eelmiste elude jooksul. Küsisin temalt enda kohta ja ta vastas mulle: "Te olete seda [kristlust] alati tagasi lükanud". Vaimsete teadmiste süstemaatilise eemaldamise tõttu on vähesed meist tõesti avatud ja teadlikud sellest, mis on meie enda ja teiste hinges. Sõltumata sellest, kus inimese hing oli eelmistes eludes, kui ta sooritab Saatanale pühendumist, on see väga reaalne ja püsiv. Kristlikud sakramendid, nagu ristimine, leer ja muu selline, on valed ja mittesiduvad. Saatanlikud sakramendid on reaalsed.

Mõnedel inimestel on raskem kui teistel tulla Saatana juurde. Neile meist, kes on kogu oma elu temaga koos olnud, on Saatana juurde tulemine nagu pardike, kes tuleb vee juurde, lind, kes lendab vabalt; see tundub nii täiuslik. Ei ole midagi vastuolulist. Mõned meist [mina kaasa arvatud] on esimest korda Saatanale avanedes ja satanismi õppides tundnud, et meid ümbritseb ilus, lohutav soe energiasära. Inimestel, kellel on ärevus, on enam kui tõenäoliselt mineviku elu probleemid kristluse ja/või teiste vaenlase valeprogrammidega. Need tuleb ületada ja pühendumise sooritamine on esimene samm, sest kui inimene pühendab oma hinge Saatanale, on see püsiv.

Tihedad seosed vaenlasega eelmistes eludes, näiteks kui inimene on olnud usklik kristlane [see võib olla isegi hullem, kui neid eelmisi elusid oli palju], on teinud inimese hinge väga avatuks vaenlase mõjudele; niiöelda auklikuks. Vaenlane kasutab siis teatud isikuid oma rüvedatel eesmärkidel. Mõnel inimesel on raskem saatanale läheneda kui teistel, kuid need, kes on leidnud tõe ja kes on siirad, suudavad kõik takistused ületada. Peamised märgid selle kohta, et inimene oli eelmistes eludes koos Saatanaga, on väga tugev soov temaga uuesti koos olla, keskmisest suurem huvi okultismi, nõiduse ning meele ja hinge jõudude vastu ning väga positiivne tunne tõelise satanismi õppimisel ja Saatana tundmisel. Paljudel meist on võimeid ja teadmisi, mis on pärit eelmistest eludest.

Olen palju õppinud hinge kohta, sest mul on olnud privileeg töötada otse mõne inimhingega, kes on Saatanale väga olulised. Neile ei meeldi, kui neid nimetatakse "surnuteks". Nad on väga elavad, tähelepanelikud ja teadlikud, nende isiksused, iseloomujooned, meeldimised, vastumeelsused, emotsioonid ja kõik muu, mis nad olid oma füüsilises elus siin. Ainus asi on see, et neil ei ole veel füüsilist keha. Reinkarnatsioon ei ole ainus võimalus saada füüsiline keha. Enamik inimesi reinkarneerub, sest need hinged, kes on ilma kehata, ei söö, nad ei maga ja põhimõtteliselt nad seisavad. See on nende jaoks väga igav. Hing võib siseneda elusolendi kehasse, [nagu see, kellega ma olen töötanud koos minuga], ja nautida füüsilisi naudinguid, nagu söömine, erinevate asjade puudutamine ja kõik muu füüsiline. Hing ise on samuti võimeline tundma seksuaalset orgasmi. Seksuaalne orgasm ei ole ainult füüsiline, vaid ka vaimne, kuna orgasmi toimumisel avanevad tšakrad, ja see on üks peamisi põhjusi, miks kristlikud kirikud on ja on alati olnud seksuaalse naudingu vastu, see on vaimne asi, mitte füüsiline, mille vastu nad on, kuna nad töötavad kogu vaimsuse hävitamise nimel.

Samuti ei saa inimene võimu füüsilise surma kaudu või pärast seda. Me võtame endaga kaasa, oma isiksuse, oma võimed ja oma vaimse jõu. Põrgu on hämaralt valgustatud, selle põhjal, mida ma olen sellest näinud. Lilith ütles mulle, et see on kahel põhjusel; esiteks, et kaitsta seal olevaid hingi ja teiseks, et valgus on võim. Saatana pool on võimust ilma jäenud. Nad kaotasid küll lahingu, mitte sõja.

Surmakogemused on väga individuaalsed. Inimesed, kes on vaenlase suhtes haavatavad, nagu ma eespool kirjutasin, on vaenlase armu all. Kõik see on seotud mineviku ja praeguse eluga. On teisi, kes mingil põhjusel, sageli on see oluline küsimus, keelduvad edasi liikumast ja jäävad kummitusteks ning jäävad siia maa peale. Nagu ma juba varem kirjutasin ühes jutluses kummitustest, on sageli tõsiseid lahendamata küsimusi, nagu näiteks see, et keegi on mõrvatud ja teised ei tea sellest, et tema surnukeha ei ole korralikult maetud ja muud sellist, mis on inimesele oluline. Teised lähevad lihtsalt astraali. Palju on seotud inimese vaimsete tõekspidamistega, kui neid on, kuna inimene on seotud vastavate energiatega. Saatan kaitseb neid, kes on pühendunud. Vaimse satanismi eesmärk on füüsiline ja vaimne täiuslikkus ja surematus, et te ei peaks surema ja reinkarneeruma ning unustama kõike, mida te selles elus õppisite, uuesti ja uuesti.

Saatan hoolitseb oma inimeste eest. Ma küsisin ühe VIP-inimese vaimult, kellega ma olen töötanud, mis juhtus, kui ta suri [pärast seda, kui ta pärast tsüaniidikapsli allaneelamist põrandale kukkus]. Ta ütles mulle, et neli meie jumalat ilmusid, võtsid tema astraalkäe, tõstsid ta kehast välja ja viisid ta põrgusse, kus teised tema tuttavad, kes olid juba lahkunud, olid juba seal ja kus neil oli olnud turvaline. Teist VIP-hinge, kes samuti neelas tsüaniidi, saadeti samuti sel viisil. VIP-hinged on eraldatud, sest neile on antud eriline kaitse.

Üks naine, kellega üks minu pereliige töötas, rääkis aastaid tagasi oma hirmudest seoses sellega, et tema abikaasa nägi oma surivoodil deemoneid. Need olid sõnumitoojad deemonid; gargoyle-tüüpi ja ta oli hirmunud. Jällegi, millalgi eelmises elus oli tema hing Saatanast ja Saatan võttis tema eest vastutuse. Need Deemonid on olemas Saatana hingede kaitseks, et tagada, et vaenlane ei rööviks neid, viies neid valguse poole.

Essents on nagu energia jälg, mis on jäänud maha nagu vägivaldse surma, nn "kummitusmajade" ja muu taolise puhul. Essents on lihtsalt energia. Essentsil ei ole isiksust, emotsioone ega teadvust.

Ma olen näinud juutide valetavaid räpaseid õpetusi, et need, kes on lahkunud, on "tühjad kestad". Miski ei võiks olla kaugemal tõest. Tänu sellistele asjadele ja kristlikele kirikutele, mis on nende peamine tööriist, on paljud neist, kes on lahkunud, nende perekondade ja ellujäänute poolt unustatud; tänu sellele, et vaimne teadmine on süstemaatiliselt eemaldatud. Ellujäänud külastavad hauaplatsidel tühja surnukeha ja ei tea, kuidas võtta ühendust ja suhelda oma lähedastega teisel poolel, kes ei ole veel reinkarneerunud. Füüsiline keha on surnud, kuid hing elab edasi ja ei ole kuidagi surnud.

Mis puutub lõpututesse küsimustesse enesetapu kohta, siis enesetapp peaks olema täiesti viimane abinõu, sest paljudest probleemidest on võimalik üle saada meditatsiooni ja oma energia suunamise abil. On teatud juhtumeid, kus enesetapp on ainus lahendus, näiteks piinamise või veel hullemaga silmitsi seistes, kus muud väljapääsu ei ole. Põrgujõud tahavad, et me elaksime. Vaenlane püüab panna inimesi enesetappu sooritama.

Ülaltoodud artiklis toodud kogemused ei ole ainult minu omad, vaid teiste pühendunud satanistide omad, kes on samuti kinnitanud oma kogemusi seoses Põrguga ja tööga nende inimestega, kes on lahkunud ja on nüüd vaimuvormis.

*SAATAN EI OLE KUNAGI KEDAGI MÕRVANUD
*SAATAN EI OLE KUNAGI KELLELEGI VALETANUD
*SAATAN AKTSEPTEERIB SIND SELLISENA, NAGU SA OLED, JA EI VIHKA INIMLOOMUST.
*SAATAN VALITSEB SEDA, MIDA NIMETATAKSE "OKULTISMIKS", MIS ON TÄIESTI VAIMNE.
*SAATAN ANNAB MEILE TEADMISI JA EI KARDA INIMESE VAIMSET ARENGUT.
*SAATAN EI KARDA INIMKONDA
JoSestonia.org

My new account is Deep Darkness
User avatar
Kurat
Posts: 1019
Joined: Mon Mar 09, 2020 11:51 am
Location: Estland ist Judenfrei!
Contact:

Re: Estonian Translation Thread

Post by Kurat »

Ghosts

Kummitused

Kummitused on hinged, kes ei ole edasi liikunud ja on jäänud astraali lõksu. Enamik kummitusi EI ole lihtsalt "tühjad kestad", nagu juudi müstika jama püüab jutlustada. Enamikul kummitustel on emotsioonid, nende isiksused on terved ja kõik on eneseteadlikud. Hing on nagu vesi ja võtab selle keha kuju/ilmet, milles ta on elanud. Kummitused võivad olla lõksus mitmel põhjusel. Enamik neist ei puhka, sest neil on veel suuri probleeme, mis vajavad lahendust. Inimesed, kes mediteerivad ja kellel on tugev hing, paistavad astraalis nagu majakas. Mäletan, et aastaid tagasi sai üks mu poja sõber koos abikaasaga minult päevasel ajal ühes hõivatud restoranis signaali. Ta on samuti selgeltnägija. Tal oli elus olev kummitus, kes oli sõbrunenud tema pojaga [kes oli tol ajal vaid 5-aastane]. See kummitus järgnes talle ka uude majja, kui pere kolis.

Järsku, keset seda, kui ta mulle temast rääkis, ütles ta: "Ta on siin". Loomulikult läks ta otse minu juurde, sisenes minusse ja hakkas minu kaudu rääkima. Ta suri alkoholismi 1950ndate alguses selles esimeses majas, kus nad elasid, oli väga üksildane ja sõbrunes oma pojaga, kes suutis teda näha ja temaga selgelt suhelda. Ta oli väga mures, et nad võivad teda tagasi lükata, ja kinnitas kõigile [minu kaudu toimuva suhtluse kaudu], et ta ei tee kunagi kellelegi haiget. Ma nägin tuba, kus ta suri, ja voodit, milles ta suri. Pärast lugemise ja suhtlemise lõppu ütles ta mulle, et tema juurde tuli veel paar selgeltnägija ja mõlemad ütlesid sama, mida mina.

Nüüd on kummituste tasemed. Esimese taseme kummitused ja teise taseme kummitused. Esimese taseme kummitused on nagu kummitus, millest ma eespool kirjutasin. Neid võivad tajuda tavalised inimesed, kes on hingelt veidi avatumad ja lapsed, kes on piisavalt avatud, et neid näha ja tajuda. Nendel kummitustel ei ole palju jõudu ja nad on tihtipeale vaimsed ohvrid. Neil on erinevad põhjused, miks nad ei liigu edasi. Nende hulka võib kuuluda mõrvamine, eriti juhtudel, kui mõrvarit ei tabata ja/või laipa ei leita, või muud ebatavalised või eriskummalised asjaolud, mis olid seotud nende surmaga. Hing ei lepi. Sageli aga ei leita laipa või ei maeta seda sinna, kuhu hing soovib, et ta oleks maetud. Surm võis toimuda ka juhuslikult. Inimene võib olla kaduma läinud ja üritab perele teatada, et ta on surnud.

On isegi neid, kes ei tea isegi, et nad on surnud. Minu poeg oli sõbrunenud kahe vennaga. See oli väga kurb. Noorem vend [hilisteismeline] oli väikese kasvu. Tema sõbranna ärkas hommikul pärast temaga koos veedetud rasket pidutsemisööd üles ja leidis ta jäigana ja külmana ning täiesti surnuna - surmaga lõppeva alkoholimürgistuse tagajärjel. Järgmisel päeval häälestasin teda ja ta ei teadnud isegi, et ta on surnud ja imestas, miks ma vaevusin temaga ühendust võtma.

Mõnikord püüab kummitus enne edasi liikumist edastada midagi, mida ta peab oluliseks. See võib juhtuda nädala jooksul pärast nende surma. Seejärel liiguvad nad mõne päeva pärast edasi. Minu onu [kes oli nõrk hing] püüdis minuga ja mu emaga suhelda kaua aega tagasi. See ajas mind omamoodi segadusse, sest ma olin tol ajal ateist ja ei tahtnud sellega tegeleda, sest ma ei uskunud hinge ega midagi sellist, aga kui mu ema ütles, et ta tundis teda ka, kuid häälestas teda, teadsin, et see oli reaalne. Ta võttis minuga ühendust sellega, et ma nägin tema surma ajalehe järelhüüde rubriigis. Oli konkreetne isiklik põhjus, mis oli seotud ühe teise minu sugulasega.

Ok, nüüd on olemas nn teise taseme kummitused. Need on midagi muud. Need hinged on palju haruldasemad kui teised, millest just kirjutasin. Need olid juba elades võimsad nõiad ja maagid ning NAD TEAVAD, ET ON SURNUD - poltergeistid ja need, kes võivad teatud kohtades igasugust kaost ja kaost tekitada. Mõned võivad isegi esemeid liigutada, elusolenditele – nii inimestele kui loomadele – vigastusi, lõikehaavu jms tekitada. Nad on võimsad ja enamik inimesi, isegi need, kes pole selgeltnägijad, tunnevad nende kohalolekut.

Veeenergia on külm ja paljudel juhtudel surmav. Kohtades, kus on olnud vägivaldseid surmajuhtumeid, on sageli veeprobleeme, tavaliselt seletamatute lekete näol.
JoSestonia.org

My new account is Deep Darkness
User avatar
Kurat
Posts: 1019
Joined: Mon Mar 09, 2020 11:51 am
Location: Estland ist Judenfrei!
Contact:

Re: Estonian Translation Thread

Post by Kurat »

Making a Commitment to Satan

Kohustuse võtmine Saatana ees

Kui mul oleks nii palju hingi, kui on tähti, annaksin nad kõik Mephistophelesele!"
-Dr. Faustus

*Palun lugege lehe allosas olevaid korduma kippuvaid küsimusi.


Mis juhtub, kui ma võtan ametliku kohustuse Saatana ees?
Saatan hoolitseb omade eest. Saatan annab meile sisemise jõu ja me muutume vaimus väga tugevaks. Erinevalt parema käe religioonidest, kus järgijad palvetavad ja otsivad igavesti oma jumalat, tuleb Saatan ise meie juurde. Palju kordi võime teda tunda. Ta tuleb meid juhatama, kui me oleme masenduses, mures või kogeme probleeme.

Ta seab meid rivisse ja juhatab meid, mida peame tegema, et olla keskendunud ja õnnelikud.

Vaimse satanismi aluseks on meie Saatana töö lõpetamine inimkonna peal. See on jumala eesmärk ja see saavutatakse jõumeditatsiooni kaudu. Inimkond on praegu vaimselt väga madalal tasemel. Kui me hakkame mediteerima, kogeme oma elus sügavaid positiivseid muutusi. Saatan ja tema deemonid (Algujumalad) kaitsevad meid ja hoolitsevad meie eest, kui me muutume ja saavutame isikliku võimu. Saatanaga on meil kaitse, mida kõrvalistel inimestel ei ole. Me võime edeneda meele ja hinge jõududes nii kaugele, kui me soovime. Võõrastele võib see osutuda ohtlikuks.

Saatan annab meile ka teadmisi. "Ma viin sirgele teele ilma raamatuta."
Kui me muutume ja kasvame, muutub meie elu paremaks ja me oleme palju õnnelikumad. Me õpime Saatana kaudu, kuidas võtta oma elu ja saatust ise kontrolli alla, selle asemel et olla saatuse armu all. Me õpime ennast tervendama ja täitma omaenda soove, kasutades oma mõistuse ja hinge vägesid.

Kohustuse võtmisel osaleme ametlikus rituaalis. Seda tehakse vabast tahtest. Me teeme valiku, erinevalt sellest, et meid tiritakse mõnda kristlikku kirikusse ja me lausume konserveeritud palveid (idamaistest mantratest varastatud ja rikutud) mingi hulga idiootide ees.

Teadmiste ja uurimistööga saame tõestada, et jeesus, "jehova" ja teised sarnased isikud on kõik väljamõeldud tegelased, kellest on varastatud ja kelle kontseptsioonid on rikutud, et eemaldada kõik vaimsed teadmised, et mõned "valitud" saaksid maailma valitseda, kasutades mõistuse ja hinge vägesid. Lisateavet leiate veebilehelt www.exposingchristianity.com.
Kuna nii paljudele on neid tegelasi ja seda, mida nad esindavad (Saatana vaenlased), jõuga peale surutud, siis loobume neist lõplikult pühendusrituaaliga. See osutub psühholoogiliselt terveks ja vabastavaks.

Initsiatsioonirituaal on väga isiklik, välja arvatud juhul, kui otsustate, et sõbrad osalevad või teete seda osana grupist.

Sa vajad:1 või enam musta, sinist või punast küünalt (nii palju kui soovite)

Steriliseeritud nõel või habemenuga

Tükk puhast paberit, piisavalt suur, et allpool palve kirjutada

Kuiv pliiats, kuhu kirjutate oma nime verega (kastke pliiatsi ots oma verre) MÄRKUS * MÄRKIGE OMA NIMI AINULT VERES, MITTE MIDAGI MUUD PABERIL.Kirjuta järgnev palve paberile:

Kõigeväelise ja ülematu Jumala Saatana / Luciferi ees ja kõigi Põrgu Deemonite juuresolekul, kes on tõelised ja algsed jumalad, loobun mina (ütle oma täisnimi) kõigist ja kogust varasematest truudustest. Loobun valejudeo/ kristlikust jumalast Jehovast, loobun tema alatusest ja väärtusetust pojast Jeesusest Kristusest, loobun tema rõvedast, ebameeldivast ja mädanenud pühast vaimust.

Kuulutan Saatan Luciferi oma ainukeseks Jumalaks. Luban teda kõiges tunnustada ja austada, ilma iga, soovides vastutasuks tema mitmekülgset abi minu ettevõtmiste edukaks lõpuleviimiseks.

Ennem rituaali on oluline pesemas käia, et näidata oma lugupidamist. Seejärel süüdake küünal, võta nõel, torka vasaku käe nimetissõrmest veri välja ja kirjuta paberil oma nimi verega. Seejärel loe paberil olev palve kas valjusti või mõttes. Seejärel pange paber kokku ja laske sellel küünlas põleda. Paberi põlemisel võib oodata või mediteerida

Rituaali lõpus ütle "Nii olgu" ja "Elagu Saatan!"

..........

Korduma kippuvad küsimused/mureküsimused:

Küsimus:
Kas ma võin rituaali teha rohkem kui üks kord?
Vastus:
EI! Saatanlikud rituaalid on reaalsed ja siduvad. Rituaali tohib teha ainult ÜKS KORD!

Küsimus:
Ma teostasin rituaali. Ma sain vaevu vere paberile, kas rituaal on ikka veel kehtiv?
Vastus:
JAH!!! Vere hulk ei ole oluline, see on ainult formaalsus. See, mis on meie südames ja millised on meie kavatsused, on palju tähtsam kui vere kogus meie allkirjas.

Küsimus:
Kas ma võin rituaali hiljem tagasi pöörata?
Vastus:
Saatanlikud rituaalid, erinevalt teiste religioonide rituaalidest, need on reaalsed ja püsivad. Olen saanud väga vähe kirju inimestelt, kes on kristlaste poolt segaduses ja ahistatud. Üks inimene viis läbi tagasipööratud rituaali ja Saatan lahkus temast. Täiesti. Saatan ei suru ennast kellelegi peale.
Kristlased on petetud. Nad usuvad, et nende "Jumal" on "armastav" ja "andestav". Tegelikkuses on see koletis inimeste pahatahtlik ja vihkav ründaja. Kui inimene on Saatanaga koos, on ta alati tema kaitse all. Ta hoolitseb meie eest ja me astume uude ellu, kus meil ei ole enam neid muresid, mida teised kannatavad. Asjad ei ole küll täiuslikud, kuid nad on alati palju paremad. Saatan ei karista inimesi, kes teda tagasi lükkavad, ta lihtsalt lahkub ja inimene jäetakse täiesti üksi vaenlase piina taluma.

Need inimesed kirjutasid mulle, sest mitme kuu pärast nad anusid, et Saatan võtaks nad tagasi. Vaenlane ei teinud nende jaoks absoluutselt mitte midagi. Kõik kahetsesid väga, et nad kunagi lahkusid, ja soovisid väga meeleheitlikult tagasi tulla.

Küsimus:
Ma olen alaealine ja mu vanemad tekitaksid mulle tõsiseid probleeme, kui nad mind kunagi satanistliku rituaali läbiviimisel tabaksid.

Vastus:
Kui sul ei ole absoluutselt mingit võimalust sooritada rituaal ilma ennast ohtu seadmata, võid seda teha oma astraaltemplis [Kliki siia].
Sa võid ülaltoodud rituaali teha siis, kui oled vanem. Pühenduse sooritamine astraalis on sama kehtiv kui füüsiliselt. Saatan suhtub väga mõistvalt teismelistesse, kes on sunnitud kodus elades ja alaealisena kristlust vastu võtma.

Küsimus:
Olen alaealine, elan kristlikus kodus ja mu vanemad sunnivad mind käima kirikus ja osalema kristlikes sakramentides. Kas ma võin ikkagi pühitsemist teha? Kas Saatan vihastub minu peale?

Vastus:
Jah, te võite ikkagi sooritada rituaali. Saatan mõistab. Niikaua kui te olete talle südamest lojaalne, ei vihastu ta teie peale. Need, kes on alla 18-aastased, ei ole vabad. Teie truudust Saatanale ei ole vaja kellelegi avaldada. See, mis on teie südames, on tähtsam kõigest muust. Saatan soovitab meil Al-Jilwahis mitte avaldada oma usku kõrvalistele, kui see meile kuidagi kahju tekitab, see on eriti oluline teismeliste jaoks. Lihtsalt loobuge kristlikust "Jumalast" oma meelest, kui teid sunnitakse osalema mõnes tema prügikastis. Saatan mõistab, et kristlikes kodudes elavatele teismelistele võib olla lausa ohtlik ja mõnel juhul isegi eluohtlik avaldada oma truudust talle.
JoSestonia.org

My new account is Deep Darkness
User avatar
Kurat
Posts: 1019
Joined: Mon Mar 09, 2020 11:51 am
Location: Estland ist Judenfrei!
Contact:

Re: Estonian Translation Thread

Post by Kurat »

Demons, the Gods of Hell

Deemonid, põrgu jumalad

See tsitaat katoliku entsüklopeediast on väga paljastav:
Nii nagu kreeklased ja roomlased võisid kummardada oma jumalusi, uskudes siiralt, et nad on head. Kuid kristlikud pühakirjad kuulutavad, et kõik paganate jumalad on deemonid.
Katoliku entsüklopeedia: Kuradi kummardamine
https://www.newadvent.org/cathen/04767a.htm
DEEMONID ON PAGANATE JUMALAD!!!!

Vaenlase valed deemonite / põrgujumalate kohta:

Grimoire'idest, pseudosaatanlikust "deemonoloogiast" ja "Qlippothist".

TÕDE Inimeste ja elavate vereohvrite kohta, mida tehakse Saatana ja meie paganlike jumalate "nimel" - KÕIK VALE!

Oluline teave põrgujumalate kohta:

"DEEMON"

PÕRGU JUMALAD

PÕRGU JUMALATE KOHTA; TÕDE

Demonoloogia sektsioon: Kuidas kutsuda Demongid / põrgujumalaid üles?
KUIDAS KUTSUDA PÕRGU JUMALAID

ESILEKUTSUMINE JA KOHALEKUTSUMINE

VAIMNE KONTAKT JUMALATEGA / KUTSUMINE: JUMALATE JA BIOELEKTRI KOHTA

Suhtlemine jumalatega: kuidas suhelda põrgujumalatega

KUIDAS TÕLGENDADA JA MÕISTA JUMALATE SÕNUMEID

SAGELI ESITATUD KÜSIMUSED PÕRGUJUMALATE KOHTA


Lisateave põrgu deemonite/jumalate kohta:

DEEMONITE MADALAMAD KLASSID

JUMALATE ORDUD

OUIJALAUDA KASUTADES

SATANISMIGA TEGELEMINE

PENDULID

INCUBIS/SUCCUBIS

ABI SAAMISEKS KONKREETSETE VAJADUSTE/PROBLEEMIDE PUHUL; JUMALATE NIMEKIRJAD

JUMALAD, KES ON INIMESTE EESTKOSTJAD
JoSestonia.org

My new account is Deep Darkness
Deep Darkness
Posts: 47
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

Enemy Lies About Demons: The "Qlippoth"

Vaenlase valed deemonite kohta: "Qlippoth"

Kogu laimamine deemonite ja paganlike jumalate vastu tuleb ainult juutide ja Aabrahami programmidest. Kõik allikad, mis väidavad, et Deemonid on kurjad, pärinevad juudi allikatest ja mitte kusagilt mujalt. Deemonid on olnud juutide vastu alates sellest ajast, kui juudid ründasid deemonlikku kultuuri ja meie Jumalate plaani teha inimkond Jumalateks.

Eespool öeldu tulemusena on kogu teave, mis oli enne olemas Deeminite kohta ja on täpne, sihipäraselt varjatud. Kuigi tänaseni on säilinud lõputuid tõendeid selle kohta, kui head on meie Vana-Jumalad [neid nimetati Deemoniteks], on vaenlase ülekaalukas kontroll ajakirjanduse, meedia ja akadeemiliste ringkondade, aga ka okultistliku kirjanduse üle sihipäraselt peitnud need teadmised avalikkuse eest.

Need valed, mida pidevalt levitatakse, on põimitud paljudesse okultistlikesse tekstidesse, mille allikas ja päritolu on juudi pärimus, müstika ja kirjandus. Kõik jumalateotuse tekstid ja ebakorrektsed meetodid deemonitele väljakutsumiseks on juutide poolt koostatud või põhinevad juudi allikatel, mis pärinevad peamistest deemonivastaste kuritarvituste programmidest, nagu islam, kristlus ja judaism.

Sõna "Qlippoth" tähendab heebrea keeles "Huski". Need, kes on tuttavad "Vasakukäe tee" rikutud teadmistega, on tuttavad nende rikutud juudi leiutistega, mis alati kujutavad Demeoneid kui pimeduse, surma ja hävingu allikaid. See on ainult juudi arvamus sel teemal ja kõik see on puhas laim.
Deep Darkness
Posts: 47
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

Thomas Hobbes, kurikuulus juudi rabi, selgitab seda elavalt allikas, mida saab lugeda lehe allosas. Ta tunnistab, et juutide kuritegu oli paganate jumalate [mittejuutide] laimamine. Ta selgitab, kuidas juudid laimasid deemoneid nende piibli- ja juudipärimustega, muutes neist koletised ning mattes nad needmise ja kultuurilise rüvetamise alla.

Lisaks on suurem osa vasakukäelise tee "deemonite teadmiste" tuum selles, mida me nimetame "Qlippothiks" või "negatiivse eksistentsi looriks", mis on petuõpetus, mida põlistas teine rabi nimega Isaac Luria. Nendest valedest kasvas välja üldine vale konsensus rikutud tavade ja jumalateotavate meditatsioonide, näiteks "Qlippothic Tree" ja muude juutide trikkide kohta. See rabi jätkas ainult juudi traditsiooni tuuma, mis pole midagi muud kui deemonli vastane traditsioon. Nagu ühel teisel lehel öeldud , on sõna "Deemon" ainult väga positiivne sõna.

Kogu Piibli lugu on lihtsalt juudi rahva suur vihane kultuuriline reaktsioon paganate jumalate ja nende kultuuride, aga ka rahvaste vastu. Piiblis rünnatakse lakkamatult kõiki maailma parimaid ja targemaid kultuure koos nende jumalatega, kelleks on paganlikud jumalad. Piibel pole tõepoolest midagi muud kui raamat, mis väljendab paganarahva ja nende jumalate vastu suunatud vihkamist. Muidugi sisaldab kõik nendes deemoneid ründavates käsikirjades rikutud kujul teadmisi ja tarkust, mis on varastatud nendelt rahvastelt, keda need raamatud nii avalikult ründavad.

Rabi Luria lõi kõik deemonite kohta käiva vale ja laimu, mis väidab et nad on "tühjad kestad" või "elavad kurjuse sfääris" ja lõputud muud valed. Meie jumalate halvustamise 'qlippothi's, mõtles välja rabi Isaac Luria 16. sajandil pärast juutide Hispaaniast väljasaatmist. See väljasaatmine oli juudi kogukonnale suur löök. Nii suur, et Luria kirjutas "qlippothis", otsides vastuseid juudi küsimusele: "Kui Jumal on hea, siis miks on olemas kurjust?".

Kahjuks oli vasakpoolsel teel juutide mõju tõttu vaid juutide loodud arvamused ja valed. Nendele valedele tuginedes hävitasid paljud inimesed oma elu või ei edenenud parimal juhul kuhugi vaimselt, jäädes samal ajal lahutatuks jumalatest ning seotuks ainult juutide valede ja valearvamustega.

Juudid on meid, paganaid, rünnanud sajandeid. Eriti meie paganlikke jumalad. Katolik kirik, kristlus, kommunism ja palju muud on juudi impeeriumi erinevad näod.

Lisaks kõigele sellele on juutidel olnud vabadus taas DIKTEERIDA ja RÄÄKIDA meile kõigile, mida satanism peaks endast kujutama, nn "kurjust" ja sellega seotud. Juudid võtavad alati võimupositsioonid seal, kus nad kontrollivad mittejuutide mõistust.

Minu mõte seda kirjutades on see, et paljud satanistid on selle juutide väljamõeldud jama ja meie jumalate äärmusliku jumalateotuse kaudu eksitatud. Paljud, kes uurivad seda prügi meditatsiooni ja muu sellise kaudu, saavad kohutavate kogemuste osaliseks.

Sellel juutide väljamõeldud jamal pole mingit pistmist ühegi meie jumalaga.

Jumalad armastavad mitte-juute ja nad kohtlevad neid positiivselt seni, kuni nad suhtuvad neisse positiivselt. Seevastu juute vihkavad deemonid nende arvukate rünnakute tõttu sajandite jooksul. Seda fakti väljendatakse avalikult kogu juudi pärimuses.

Kõik, kes on huvitatud jumalatest, ei tohi mitte mingil juhul läheneda neile juudi rahva valede kaudu. Need tehnikad mitte ainult ei tööta, vaid kujutavad endast täielikku jumalateotust ja valeteadmisi, mis võivad põhjustada tõsist kahju neile, kes on piisavalt rumalad, et seda teha.

Joy of Satan pakub õiget ja lugupidavat metoodikat deemonitele lähenemiseks.
.......
Näide õelast laimamisest, kus juudid tunnistavad, et on kogu maailma deemonite suhtes sihikindlalt eksitanud, on osa 1600. aastate rabiinliku "filosoofi" Thomas Hobbesi loomingust, kirjutab ta avalikult oma kurikuulsas teoses "Leviathan". [3]:

[4. raamat, CH 45-46]

" Demonoloogiast ja muudest paganate religiooni reliikviatest. [...] Ja seepärast kartsid nad neid (deemoneid) kui tundmatuid asju, see tähendab, et neil on piiramatu jõud neile kasu või kahju teha. Selleks et neid ohjata loodi demonoloogia, mille abil muudeti osad deemonid hakbadeks ja teised headeks ning hoiti neid seadusi rikkumast." [...]

"Kreeklased edastasid oma kolooniate ja vallutuste kaudu oma keele ja kirjutisi Aasiasse, Egiptusesse ja Itaaliasse ning seal, mille tulemuseks oli nende DEMONOLOOGIA või (nagu püha Paulus seda nimetab) KURADIÕPETUSED: ja selle kaudu levis nakkus ka juutidele, nii Juudamaale kui Aleksandriale ja mujale, kuhu nad hajutati. Kuid Deemoni nime nad (juudid) (nagu kreeklased) ei omistanud nii headele kui ka kurjadele Vaimudele, vaid ainult kurjale: ja headele deemonitele andsid nad neile nime Jumala Vaim; ja austasid neid, kes astusid oma prohvetite (juutide) kehadesse ."
........
Deep Darkness
Posts: 47
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

The Real Truth About Satan and Living Blood Sacrifice

Päris tõde Saatanast ja elavast vereohvrist

Kõik, mis vaenlane ise on ja mida ta teeb, süüdistab ta Saatanat. See toob kaasa palju segadust ja kogu petmine viib kõvasti tähelepanu kõrvale.

Howard Schwartzi raamatus "Hingede puu" paljastab autor, kuidas Saatan on elava vere ohverdamise VASTU. See on isegi nende Talmudi peatükis 89b, ka 1. Moosese raamatus Rabbah 56:4 ja mitmetes muudes viidetes.

"Saatan Morija mäel" Siin üritab Saatan korduvalt takistada Aabrahami Iisakit ohverdamast, mitu korda.

Selle raamatu tegeliku lehe vaatamiseks klõpsake lihtsalt alloleval lingil:
Saatan Moriah mäel

BA'AL KEELDAB VEREOHVRI:

Heebrea Pühakirjas on lugu prohvet Eelija ja Iisebeli preestrite vahelisest võistlusest. Mõlemad pooled ohverdasid oma jumalatele: Baal ei süüdanud oma järgijate ohvreid, samal ajal kui Jahve taevane tuli põletas Eelija altari tuhaks, isegi pärast seda, kui see oli veega leotatud. Seejärel järgisid vaatlejad Eelija juhiseid tappa Baali preestrid, misjärel hakkas sadama vihma, mis näitas Jahve meisterlikkust ilmastiku üle ja mõrvarlikku kalduvust:

Wikipedia artikkel Baalist

Piibli 3. Moosese raamatu ja 5. Moosese raamatud on täis elavaid vereohverdusi ja nende sooritamist. Jeesus on ülim elav vereohver, mis on kristliku missa/teenistuse ja kultuse keskmes. "Sööge Kristuse ihu, jooge Kristuse verd." - kõik otsekohesed vihjed inimohvrile.

Talmud on rabiinlik kommentaar ja arutelu Toora teemade ja lugude üle. Midrash. 63 köidet sellest nagu entsüklopeediast. Nii et, kujutage ette... Arvestades, et viiest Toora raamatust kaks on peaaegu kõik keskendunud vereohvritele ja ülejäänud kolmel on ka ulatuslik sisu elusvere ohvrite kohta, siis kui palju need rabid teie arvates täitsid Talmud sellega?

Talmud on väga salajane (arusaadavatel põhjustel). See on kirjutatud nii heebrea kui ka aramea keeles. Lisaks sellele pole sõnade vahel tühikuid ega täishäälikuid. Talmudiõpetust tuleb tavaliselt uurida rabi või samaväärse abiga.

Juudid, olles parasiidid, kasutavad parasiitmaagiat ja rituaale.

Saatan näitab meile, kuidas me saame kasutada oma jõudu ja suunata energiat oma madu kasutades.

Samuti tahan siia lisada, kuidas juudi nõiad kuritarvitavad tigedalt vaime, elemente ja loovad mõttevorme, kasutades nende energiaid oma tegevuskavade elluviimiseks. Parasitism...Inimohvrid Piiblis

"Söö mind... joo mind" Kristlik missa ja kuidas see seostub juudi rituaalse mõrvaga
Deep Darkness
Posts: 47
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

Daemon

Deemon

Nii palju on moonutatud, muutnud ja väärastunud "religioonideks" maskeerunud vaenlase programmid. Kristluse tulekuga teotati algseid paganlikke jumalaid kui koletisi.

Sõna deemon algne tähendus pärineb Vana-Kreeka keelest ja selle moonutasid hiljem vaenlase programmid täielikult, et tähendada "kurja". Deemon tähendab jumalat või jumalannat ning ka saatust, "inimese saatust", "kellegi [hinge] deemon", tähendab tema saatust elus. Deemon andis inimestele vaimseid teadmisi. Iidseid kirjutisi on muudetud, valesti tõlgitud, kuid ennekõike hävitatud. Kui kristlus võimust võttis, tõusid vale, et deemonid olid kurjad.

Deemon on vanakreeka sõna, mis tähendab "teadja", "jumal/jumalad", ning siis on see ka sõna inimhinge kohta. See oli kõige püham termin viitamaks kõigele, mis on "jumalik". Seda seetõttu, et vaimse arenguga võivad igast mehest ja naisest saada "Deemon", kuna meile on antud võime "teada" ja saada jumalikeks olenditeks, tuues meist välja meie sisemised jõud ja jumalikkuse.

Sõna "Deemon" on samuti tihedalt seotud saatuse ja inimhingega. Sel põhjusel kasutatakse iidsetes filosoofilistes tekstides terminoloogiat, nagu näiteks Ephesose Herakleitose kurikuulus avaldus: "Iga inimese saatus on tema deemon". Inimese hinge nimetatakse "deemonlikuks", kuna see sisaldab jumalate olemust. Meditatsioon toob selle olemuse pinnale.

See, kuidas ülaltoodu saavutatakse, on meditatsiooni kaudu. Deemonid toimivad inimeste abistajatena, et ka meie saaksime selle lõppeesmärgi saavutada.

Vaenlane sõna "inglid" on samuti varastatud ja moonutatud vanakreeka sõna. Ingel pärineb sõnast "Angelos", mis tähendab lihtsalt "sõnumitooja". Sõnumitooja on kehv termin ja seda ei kasutataks kunagi deemonite või jumalatega võrdsustamiseks. "Sõnumitooja" on vahendaja vaim, mis edastab teavet ja ei midagi muud. Lisaks kardavad paljud inimesed juutide loodud valede tõttu deemoneid. See juhtub ainult desinformatsiooni põhjustatud isikliku teadmatuse tõttu.

Epiteet "Demonios", mis võrdub kellegi "deemonlikuks" nimetamisega, anti inimestele, kes on olnud muljetavaldavad või mingil moel andekad. Seda terminit kasutati muljetavaldava potentsiaaliga inimeste nimetajana.

Jaotises Joy of Saatan Deemonid on erineva auastme ja autoriteediga deemonid. Kõrgeimad, nagu näiteks neli ülemist krooni, on kõige olulisemad deemonid ja neil on kõrgeim jõud, nii et neid kutsuti tavaliselt jumalateks. Nende jõud on mõeldamatu. Neil on hulgaliselt teiste deemonite armeed, kes töötavad selle nimel, et inimkonda aidata.

Kuigi mõned on kõrgeimas otsas nagu Isa Saatan, on teised inimesega võrreldes siiski mõeldamatult arenenumad, kuid nad ei ole siiski kõrgeimate jumalate tasemel. Üks näide siin on Asmodeus. Asmodeus on äärmiselt võimas. Neid ei võrrelda ühegi võimul oleva inimesega, sest nad ületavad neid mõeldamatult suure jõu võrra. Kuid ka nemad ei ole jumalate tasemel, vaid liiguvad selle kõrgeima taseme poole. Teine on Valefor, kelle tõus jumalusesse jäädvustati ka muistses ajaloos iidse kangelase Valerefontise nime all.

Vana-Kreeka mütoloogias on palju surelikke, kellest on saanud kangelased ja pooljumalad või lihtsalt deemonid. Herakles on üks neist, kellest sai müüt ja on tuntud kogu maailmas. Asclepius oli tuntud surelik mees, kes tõusis Jumala juurde koos Apolloniuse ja teiste varasemate surelike isikutega, kes said surematuks Magnum Opuse teadmiste kaudu.

Vaarao Rammesses II, Egiptuse suurima vaarao on juhtum, kus teda kummardati kui jumalat, isegi mitte kui pooljumalat ega deemonit. Tema jõud on olnud ulatuslik ja kõik tema kehastused maa peal on muutnud kogu inimkonna ajaloo kulgu. Suurem osa sellest ulatub kaugele minevikku ja on lähedal inimkonna "kuldsele ajastule".

Lisateavet mõnede nende inimeste kohta leiate jaotisest Deemonid, kuna need vähesed isiksused, keda me teame, kuuluvad nende vastavate kaitsedeemonite alla. Neid juhtumeid oli vähe, kuid neid kummardati peaaegu jumalatena, olenevalt sellest, kui palju nad inimkonda aitasid ja kui palju inimesed tol ajal edasi arenesid.

Hesiodos, kõige olulisem iidne müstik ja filosoof, selgitab eredalt deemonite tegelikkust. Ta ütleb ka avalikult, et paljud olendid, kes olid siin kuldajastul, ei olnud mitte ainult tänapäeva inimkonna esivanemad, vaid loomulikult kummardati neid ka hilisemates põlvkondades kui jumalaid. Jumalad hoolisid meist algusest peale.

Hesiodose [2] järgi, kes oli omal ajal maailmas üks suurimaid vaimseid autoriteete, on paljud neist kuldajastu olenditest nüüd tõepoolest jumalad ja teejuhid selle ajastu inimestele, et nad saaksid vaimselt saavutada seda, mida nemad saavutasid. Paljud neist deemonitest on nüüd pandud inimkonna abistamise eest vastutama. Iga inimene, kes pühendub saatanale ja äratab oma hinge, saab ka oma kaitsedeemoni, kes vastutab nende eest, et neid kaitsta ja edendada.

Enamik kõrgetasemelisi jumalaid on veelgi kõrgemal kui need deemonid, omades üha rohkem ja rohkem jõudu. Nad kõik töötavad koos nagu perekond.

Kõik Joy of Satana rubriigis olevad deemonid on inimsõbralikud, tahavad inimkonnaga koostööd teha ja kui Isa Saatana kaudu neile õigesti läheneda, reageerivad nad sõbralikult ja positiivselt inimestele, kes soovivad nendega koostööd teha. Nad on inimkonna ALGJUMALAD. Mõned väga vähesed neist olid kunagi inimesed kümneid tuhandeid aastaid tagasi ja seetõttu mõistavad nad, kuidas inimkond vajab abi vaimseks arenguks.

Vastupidi, juutide lood selle kohta, kuidas "Deemonid on kurjad" - see usk, mis avaldub kogu juudi pärimuses ja sellest välja tulnud kristluses või islamis, on ainult sellepärast, et nad on neid sajandeid teotanud ja loonud kultuuri nende ründamise ümber ning laimasid neid kogu maakeral.

See väljamõeldud vale tehti seetõttu, et need kurjad olendid tahtsid hoida inimkonda vaimselt edasi arenemast, lahutades meid esivanematest ja tarkadest olenditest, et muuta meid orjadeks. Ilma vaimsete teadmisteta saab inimkonda orjastada ja muuta loomast madalamaks. Kurjad jõud teavad seda ja moonutasid kogu selle teadmise, mille Joy of Satan on nüüd taastanud.

Vaimse saatanliku tee lõppeesmärk on saavutada Magnum Opus, mis tähendab "Suurt tööd" ja on vaimsete teadmiste filosoofilise rakendamise eesmärk. See tähistab hinge muutmist "kullaks", mis on hinge taasloomine jumalaks.

..................
[1] Stamatakos Joannes, "Vanakreeka keele sõnaraamat", lk 241.

[2] Hesiodos väidab avalikult, et kuldajastu inimestest said "Deemonid", Hesiodos: teosed ja päevad, tõlkinud Hugh G. Evelyn-White:

"(ll. 109-120) Kõigepealt surematud jumalad, kes elavad Olümposel tegi kuldse rassi surelikest meestest, kes elasid Kronose ajal, kui ta valitses taevas. Ja nad elasid nagu jumalad, ilma südamekurbusteta, eemal ja vabad vaevast ja leinast: vilets vanus ei puhkas nende peal, vaid jalgadega ja käed ei vea, nad lõbutsesid pidusöögiga, mis ei ulatu kõigist kurjadest. Kui nad surid, tundus, et nad olid unest võitu saanud ja neil oli kõik hea, sest viljakas maa kandis neile sundimatult vilja rikkalikult ja ilma. Elasid kerguses ja rahus oma maadel paljude heade asjadega, rikkad karjadest ja armastatud õnnistatud jumalate poolt.

(ll. 121-139) Kuid pärast seda, kui maa oli selle põlvkonna katnud, nimetatakse neid maa peal elavateks puhasteks vaimudeks, kes on lahked, päästvad kurjast ja on surelike inimeste eestkostjad; sest nad rändavad kõikjal üle maa, riietatud udusse ja valvavad kohtuotsuseid ja julmi tegusid, rikkuse andjaid; selle kuningliku õiguse eest said nad ka"

Rohkem paljastavaid tsitaate:

Deemon: " Kreeka müüdis vahevaim inimeste ja jumalate vahel. Sellised deemonid, kes juhtis Sokratest, toimivad nõunike ja inimeste eestkostjatena ."

Veel üks määratlus Encyclopædia Britannica 1973. aasta väljaandest:
" Üldine kreekakeelne termin üleloomuliku jõu kohta. Juba Hesiodose ajal muutusid kuldajastu surnud deemoniteks ja hilisemad filosoofilised spekulatsioonid pidasid neid jumalatest madalamaks, kuid kõrgemaks kui inimesed. Seetõttu omistasid kristlased paganlike jumalate tegevuse deemonitele, keda peeti langenud ingliteks."

See Katoliku Entsüklopeedia tsitaat on väga paljastav:
"Samamoodi võisid kreeklased ja roomlased kummardada oma jumaid, uskudes siiralt, et need on head. Kuid kristlik pühakiri kuulutab, et kõik paganate jumalad on deemonid.

Ülaltoodud tsitaat Encyclopædia Britannicast väidab, et deemonid on madalamad kui jumalad. See on osaliselt tõsi, kuna mõned on inimeste hübriidid [pooljumalad], kes on muutunud nii vaimselt kui ka füüsiliselt surematuks ja kellel on nn "üleloomulikud jõud". Goetia deemonid on kõik algsed paganlikud jumalad. Mõned, näiteks Asmodeus, on pooljumalad.
Deep Darkness
Posts: 47
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

Beelzebu
Beltsepul

BELTSEPUL on tuntud ka kui BAALZEBUB, ENLIL, BEL, "PIR BUB" * BAAL SEBUL ja BEELZEBUTH
Ta on tuntud ka kui goeetiline deemon "BAEL", Vana-Kreeka ZEUS, Norra THOR, Hindu INDRA ja Balti PERKUNAS

Tähtkuju: 0-4 kraadi Jääras
21.–25. märts *[21.–30. märts]
Taro kaart: 2 varrast [Azazelilt]
Küünla värv: must
Taim: Sõnajalg
Planeet: Päike [Azazelilt]
Metall: raud [Sõjajumalana * ], kuld [vaimse alkeemia värv ** ]
Tule element
Auaste: kuningas, üks põrgu valitsejatest
Bael on päeva deemon/jumal.
Olulised numbrid: 40, 50, 60 [Temalt isiklikult]**

Need, kes on Beltsebuli lähedased, teavad, et ta on Enlil. See on temalt isiklikult. Enlil oli algne "Bel", mis hiljem arenes välja "Baaliks". "Baal" tähendab "Issand", "Meister" "Vürst Baal". Beltsebub/Enlil oli väga populaarne ja tuntud jumal, kelle nimed olid linnad eesliitega "Baal" kogu Lähis-Idas.

Enamik inimesi, kes on okultismi uurinud, teavad, et ta on Saatanale väga lähedane ja mõlemad lähevad tagasi "aegade algusesse" siin maa peal; Enlil ja Enki. Ta on Isa Saatana poolvend. Koos oma venna Ea/Saatana ja Astarothiga sattus ta grimoiredesse kui põrgu kroonitud prints ja teda tembeldati "kurjaks", nagu ka meie teised paganlikud jumalad.

"Baal Zebub, Ekroni tervendav jumal, sai hiljem üheks sõnaks - Beltsebul -, mis hakkas Piibli Uues Testamendis tähistama kurjust ja ebajumalakummardamist."
- Katkend võetud Coleman Southi filmist "Süüria", 1995

Beltsebul on tuntud kui vilistite jumal, ta valitses Ekroni linna. Ta on Saatana järel teisel kohal. Muistsed vilistid kummardasid Teda Baalsebuli nime all. Beltsebul on "Issand kõige lendava üle". Kus iganes teda kummardati, tunti teda kui ilma- ja meteoroloogiajumalat. Ta kontrollis ka hingamisteid, kui nefilimid Maale tulid. Heebrealased moonutasid tema nime ja ütlesid "kärbeste isandat".

Beltsebul hoolitseb pühendunud satanistide vaheliste võitluste eest. Saatan tahab ühtsust ja Beltsebul sunnib seda. Ta võib olla väga range, sest Saatan ei kiida heaks pühendunud satanistide üksteist sõimamist. Paljude oma vastutustasemete hulgas on Beltsebul kogu idamaade [Kaug-Ida] patroon, võitluskunstid ja Aasia kultuur olid tugevalt mõjutatud Beltsebulist.

Ülempreestrinna Maxine'ilt:

" Minu kogemus – nägin teda esimest korda, kui palusin tema abi selle tema kohta käiva veebilehe loomisel. Ta ilmus mulle plaatinablondide juuste ja tumedamate kulmudega, seljas valge rüü. See oli esimene kord, kui teda nägin. Ma kuulsin tema häält juba ammu ja see oli kähisev, aga kui ta hiljuti minuga rääkis, oli kähin kadunud. Tõenäoliselt on põhjuseks see, et ta on nüüd vaba."

Ülempreester kapuutsiga Cobra 666:

Ta on olnud paljude suurte ajalooliselt oluliste isiksuste, näiteks Aleksander Suure patroon. Ta on olnud meiega aeonide kaupa."

Beltsebuli kohta täpsemate teadmiste, allegooriate ja ulatuslikuma teabe saamiseks Jumala kohta klõpsake siin.

Beltsebubi märgid:

Egiptuse hieroglüüf "õhk" ja "tuul" on väga sarnane ühe Beltsebubi sigiliga. Siinne areng on ilmne. Minu mõte on see, et Beltsebub on "Õhuprints". Minu arvates on kohutav, kuidas vaenlane on halvustanud meie jumalaid ja väitnud, et Beltsebul on "kärbeste isand". Paljudel juudi kirjutatud grimoiredes on illustratsioonid inetutest kärbestest Beltsebuli jaoks ja palju teisi koledaid kujutisi meie teiste jumalate kohta.

Samuti olen oma õpingutes korduvalt märkinud, et paljude erinevate iidsete rahvaste kohta, näiteks aviitide kohta, kelle jumal oli Adramelech, on tegelikku teavet vähe kui üldse mitte. Kõik, mida ma leidsin, oli judeo/kristlik piibel, kus heebrealased tungisid jõhkralt sisse ja mõrvasid neid massiliselt [genotsiid], nagu paljude teiste mitte-jiitide puhul. Muistsed raamatukogud, mis maatasa tehti, ei sisaldanud mitte ainult okultistlike ja vaimseid teadmisi, vaid ka ajalugu. Ülaltoodu on ehe näide ajaloost, mis on teadlikult hävitatud ja valedega asendatud.

Koos juutide ja kristlaste iidsete teadmiste hävitamisega kadusid peaaegu kõik teadmised Beltsebuli kohta. Kristlastel oli vabadus algsete jumalate mainet teotada, solvata ja laimata mis tahes viisil, mida nad õigeks pidasid. Kuna pärast linnade hävitamist, "paganlike" rahvaste massimõrvamist, nende templite, raamatukogude ja arhiivide hävitamist ei jäänud vastuseisu, ei olnud uutel põlvkondadel muud allikat, kust neid jumalaid puudutava teabe saamiseks pöörduda peale juudi/kristliku piibli.

Beltsebul/Enlil oli Nippuri kaitsejumal, Sumeri linn, mis on praegu Iraagis.

Beltsebuli tsikguraadid, pühamud ja templid asusid tema linnas Nippuris. Allpool on fotod tema templi jäänustest. Künka otsas asuva kindluse ehitasid Ameerika ekskavaatorid 1890. aastatel "et kaitsta neid kohalike hõimude eest". All on Nippuri suur tsikuraat ja Enlili tempel:

Beelzebul/Enlil on tormide, atmosfääritingimuste, tuule, vihma ja õhuelemendi jumal. Ta on ka Entomancy jumal. Entomancy on ennustamismeetod putukate käitumise tõlgendamise teel. Beelzebub on ka astroloogia ja tähtkujude meister.
Tema number on 50

Tema Nippuri tsikuraadi nimi oli "Fi-irn-bar-sag". Tema on Jumal, kes paiskab oma pikse ja välgu Saatana vaenlaste vastu. [Rohkem kui üks kristlik kirik on mõnikord katastroofiga kokku puutunud]. Teda peetakse armuliseks eluandjaks ja elu hoidvaks Jumalaks, kes hoolitseb oma rahva, metsaloomade, taeva lindude ja mere kalade eest. "Enlil [Beltsebul] on nii sõja- kui ka rahujumal; hävitaja ja kaitsja, taastaja ning ülesehitaja; vaenulik ja kõige armulikum." ¹

Tema õnnistuste nautimiseks tuleb astuda õigesse suhtesse tema ja Saatanaga. Ta viib viib ellu Saatana korraldusi.

"Enlil [Beltsebul] ei karda ega karda vaenlast. Tema ettevõetud lahingut jätkatakse lakkamatu jõuga, kuni see viiakse võiduka lõpuni - temaga pole armu ega taganemist:
Vaenlane ei saa maad alistada.
Kui ta viha kord äratatakse, pole kedagi, kes saaks teda lahkuma või maha jahtuma panna."²

Enlil/Beelzeb oli "kaitsja ja eluandja". "Nii raevukas ja hävitav nagu Enlil võib olla oma vaenlastega, nii armuline, lahke ja armastav ta võib olla oma rahva ja riigi suhtes. Ta kaitseb oma rahvast vaenuliku sissetungi eest, ümbritsedes neid ja nende kodu kõrge müüriga või muutudes nende jaoks kimdluseks või majaks, mille poldid ta kindlalt kinni kinnitab, nii et vaenulikud hordid ei saaks sellest üle ronida ega ületada ega ka selle väravatest sisse pääseda."

"Kui tema rahval on vihma vaja, avab ta taevaväravad, tõmbab tagasi selle trellid, lõdvestab selle kinnitused, eemaldab poldid, et rikkalik vihm võiks nende põlde kasta, või ta võib seda teha selleks, et vaenlane uputada ja täielikult hävitada. "

Allpool on iidne sumeri hümn Enlilile/Beelzebulile:³

Taevavärav (ad) Taeva
trellid Taeva
kinnitused Taeva
poldid
Sa avad
Sa tõmbad tagasi
Sa
vabastad Sa eemaldad

"Ta hoiab ülal nii inimese kui ka looma elu. Seda tehes ei jäta ta tähelepanuta isegi kõige väiksemat ja tähtsusetumat, kes idanema paneb, tera oled sina."

Muistsed babüloonlased olid üllatunud Enlili armastavast lahkusest, kaitsest ja toetusest ning kiitsid teda hüüatusega: "See, kes kaitseb [toetab]".

Erakordne jõudud ja autoriteet. Tema autoriteedi embleem on puhas või särav skepter, mida ta kannab või hoiab käes. Ta tegutseb Saatana võimu all. See särav skepter pole aga pelgalt autoriteedi, jõu ja vägevuse embleem, vaid ka pliiats Beltsebuli, kirjatundja käes, mille abil ta kirjutab testamenti ja viib ellu Saatana otsuseid.

"Kaheteistkümnel sodiaagimärgil, aastal, aastaaegadel, kuudel ja sodiaagimärkidel on kõigil oma algus ja lõpp, nende piirid või piirjooned, nende pildid või joonised: Enlil [Beltsebub] näitab ja kuulutab neid. Enlil [Beltsebul] tõlgendab neid. Seda ta teeb "oma ilmingute täiusena". "Enlil ja tema seitse ilmingut." See on üks tähelepanuväärsemaid fakte seoses iga jumala olemusega, kes ühel või teisel ajal mängis antud kolmainsuses "Poja" rolli, et sellisel jumalal peeti "seitset ilmingut". tema volitused.' "Seitse" nad olid, sest see arv väljendab "täiust, täielikkust, terviklikkust". 4
*Need on tšakrad

Allpool on diagramm iidse Filistia Ekronis asuva Beltsebubi templi kohta:


*Iraagi jeziidide kuradikummardajate jaoks oli Beltsebubi tuntud kui "Pir Bub". Nad väidavad, et ta oli kuningas Ahabi jumal. [Viide: Devil Worship 1919, Isya Joseph, lk 40]

Järgnevalt on väljavõte raamatust „Encyclopaedia Biblica; Piibli kirjandus-, poliitika- ja religiooniajaloo, arheoloogia, geograafia ja loodusajaloo kriitiline sõnaraamat"
I köide: AD
, autorid The Rev. TK Cheyne, MA, DD ja J. Sutherland Black, MA LL.D.
Uus York, The Macmillan Company; London: Adam ja Charles Black, 1899

"BAALSEBUB võtab Sebubi või Myla nimeks Kärbsejumal, Ekroni jumal, kelle oraaklilt küsis Iisraeli kuningas Ahasja tema viimase haiguse korral. Nime on tavaliselt seletatud "Kärbeste isand." Tõsi, sellel pole semiidi analoogiat, kuid Pausanias räägib meile Jumalast, kes ajas Olümpiast minema ohtlikud kärbseparved, ja Aleksandria Klemens kinnitab sama Jumala kultust Elises ja kui tahame, võime seda pealkirja tõlgendada. "Jumal, kes saadab ja eemaldab kärbeste katku."

Vaatame siiski kaugemale. Bezold arvas, et 12. sajandil e.m.a Assüüria raidkirjas oli "Baal-Zabnbi" Sebubi nimi. Baal-Sebub oli laialt tuntud jumalik nimi, mis võeti kasutusele Ekroni jumala jaoks. . Lõpusilbi taastamine on siiski üsna ebakindel ja lugemine Baal-Sapuna [vt BAAL-ZEPHON, I] tundub palju tõenäolisem. Seetõttu viitab Winckler, et Sebub võib olla Ekroni paikkonna väga iidne nimi [ei ole enam etümoloogiliselt seletatav] Baal-Sidoni, Baal-Hermoni, Baal-Liibanoni analoogia põhjal. Sellist paikkonda pole aga teada ja Ekron, mitte ükski Ekroni paikkond, oli Baali territoorium. Seetõttu on tõenäolisem, et Baal-Sebub, "Kärbeste isand" [mis esineb ainult väga hilises narratiivis, millel on selgelt väljendunud didaktiline kalduvus], on põlglik ebaeufooniline juudi modifikatsioon õigest nimest, mis tõenäoliselt oli Baal-Sebul, "kõrge maja isand". siiski on teada ja Ekron, mitte ükski Ekroni paikkond, oli Baali territoorium. Seetõttu on tõenäolisem, et Baal-Sebub, "Kärbeste isand" [mis esineb ainult väga hilises narratiivis, millel on selgelt väljendunud didaktiline kalduvus], on põlglik ebaeufooniline juudi modifikatsioon õigest nimest, mis tõenäoliselt oli Baal-Sebul, "kõrge maja isand". siiski on teada ja Ekron, mitte ükski Ekroni paikkond, oli Baali territoorium. Seetõttu on tõenäolisem, et Baal-Sebub, "Kärbeste isand" [mis esineb ainult väga hilises narratiivis, millel on selgelt väljendunud didaktiline kalduvus], on põlglik ebaeufooniline juudi modifikatsioon õigest nimest, mis tõenäoliselt oli Baal-Sebul, "kõrge maja isand".


See seletus heidab valgust kolmele pärisnimele – JEZEBEL, SEBUL ja SEBULON, 'su pühaduse ja au kõrgest majast'. Sama terminit võiks kasutada taevas asuva kuu häärberi kohta.Viited:

¹ Sumeri hümnid ja palved Jumalale Nin-Ib Nippuri templiraamatukogust
, Hugo Radau
Philadelphia Väljaandja Pennsylvania Ülikooli arheoloogia osakond 1911; Lk 21
² Ibid, lk 23
³ Ibid lk 25
4 Ibid lk 27

*Isand Belzebulilt otse ülempreester Kapuutsiga Kobrale
Deep Darkness
Posts: 47
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

Beelzebub: Hieratic Information

Beltsebub: hieraatiline teave

Sellel lehel esitatud teadmised on täoendatud ja sisaldavad teavet neile, kes soovivad Baalzebuli põhjalikumalt tundma õppida. Seal on ka hieraatilisi [sügavalt vaimseid] teadmisi, nagu Beltsebuli jumalikud nimed.

Mis puudutab lisateavet jumalike nimede kohta, siis need on nimed, mis on numeroloogiliselt kõlavad jumalikud nimed, mida kasutatakse väljakutsumiseks:

Jumalikud nimed:

[*]Baal-Sebul [hääldatakse Va-AL-ZeBul]
[*]Baal-Zevulon [hääldatakse Ba-AL-zevulON*
[*]Baal-Al-zevul [hääldatakse Ba-Al – ALZEVUL]
*nagu sõna udukogu/nebulon, aga ZEbulon

Jumalikud sümbolid:
Äike
Sig ruun
Härja pea
Tammepuu
Thori haamer
Varja [hindu]
Mäed ja mäetipud

Jumalikud numbrid ja atribuudid:
Numbrid: 40, 50, 60*
Ruunid: [Selles tähtsuse järjekorras]: Thurisaz, Tiwaz, Sowilo.
Jõu sodiaagimärk: Jäär
Jumaliku looma sümbol: suur kotkas, härg, kull, madu

Jumalikud jõud:
Elusäde
Liit/divisjon
Asutus
Kuningriik
Valitsemine
Kaitse

Olulised nimetused:
Jumalate ja inimeste isa
Inimese Looja
Vägev
Taevane Isa
Universumi Moemees
Basileus [kuningas]
Kronuse tapja

Beltsebuli psalm:

Au/üleskutsuv psalm Beltsebulile

BEELZEBUB on tuntud ka kui BAALZEBUB, ENLIL, BEL, "PIR BUB" * BAAL SEBUL ja BEELZEBUTH
Ta on tuntud ka kui goeetiline deemon "BAEL", Vana-Kreeka ZEUS, Norra THOR, Hindu INDRA ja Balti PERKUNAS

Muud nimed:

[*]Pole probleemi nimetada teda lineaarses kõnes juhuslikult Beltsebuliks või Beltsebuliks või isegi Zeusiks. Hieraatilised nimed on aga ülal ja annavad parima kontakti vaimseteks töödeks, nagu väljakutsumine.
[*]Beltsebul on paljudes erinevates paganlikes panteonites kandnud palju teisi nimesid, nagu Perkunas, Thor, Zeus, kõik sarnaselt seotud nimed. Kõik need on seotud seadusega, taevase ja maise korraga, tugeva juhtfiguuriga, kuid peamiselt äikesega. Indias elab Indra Meru mäe kõrgeimas tipus [nagu Zeus Olümpose mäel], valitseb Varja püha äikest, kuid tema nimi on ka "Vihma" juur.

Lisaks oma idapoolsele päritolule oli Beltsebul üks tähtsamaid jumalaid Kreeka Panteonis, Zeusi nime all. Hiljem kajastus see Rooma Panteonis, mis, nagu hästi teada, tulenes iidsete kreeklaste kultuurist. Kõrge lugupidamine on olemas Põhjala Panteonis, aga ka slaavi keeles. Üldmõiste "Bel" või "Baal", mis tähendab kuningat, oli aunimetus, mis näitas taevalikku jõudu ja vaimset võimu. Isegi tänapäeval, Lähis-Idas, on pealkiri seotud identse tähendusega. Sõna "Baal" on vanakreeka keeles seotud sõnaga "Basileus", mis tähendab sama asja: kuningas. Selle tulemusena pandi Zeusi nägu [Basileus] sageli kõikidele kuningatega seotud esemetele: müntidele, kilpidele, pealdistele ja nii edasi.

Vastupidiselt vaimsete müütide kaasaegsetele tõlgendustele oli Zeus kõige olulisem jumal ja kroontšakra ["taevad"] sümbol pea kohal. Enlil oli jumaluse identse sümboli sünkronism. Just sel põhjusel on Beltsebuli seostamine "taevaste" ja "vihma annetamisega" või sellega, kuidas ta "saab äikest oma vaenlastele" Zeusi omadustega. Zeusi nimetatakse ka vihma kinkijaks, mis on sümboolne kui kroontšakrast alla voolav energia, mis võib tunduda, nagu see oleks vihm. Seevastu on äike seotud tunnetega, kuidas mediteerimisel tekib bioelektri poolt "lõhkumine", tundes endas palju nagu tegelikku elektrit. Äikese sümboliks on äikese ehk Sowilo ruun.

Beltsebulile antud tänapäevased tiitlid näitavad tuhandete aastate pikkust kultuurilist vaimset sõda Aabrahami religioonidega. Laimu ja desinformatsiooni hulk on suur, kuid ka selles laimus peitub vaieldamatult armuvalgus, äärmine vaimne jõud ja kõrgeim autoriteet. Isegi jumalate vaenlased said sellest aru. Beltsebul jõudis Zeusi identiteedis jumalate kuningast deemonite kuningaks. Kreeka keeles tähendab sõna Daemon "jumalat" ja seetõttu on tema tiitel endiselt sama sisuga. Ta on tõepoolest deemonite kuningas. See reaalsus peegeldub paljudes vaenlase grimoiredes, mis kirjeldavad tema "lõputuid auastmeid". [ 1 ]

Psühholoogiliselt sümboliseerib Beelzebul/Zeus ülimat mehelikku jõudu, sellisena olevat temast pärit Herakles ja teised vana aja kangelased. Kõik iidsed litaaniad väidavad avalikult, et ta on maailma otsustav jõud ehk "kosmos", mis tähendab "kõik, mis on".

Ehkki Jumal on kõige aeglasem kohtumõistmisel, on tema raev kõige hävitavam, samas kui tema õnnistused on kõige võimsamad. Vanadel kreeklastel oli avaldus, et "kõik, mis juhtub, juhtub Zeusi juuresolekul", oli suunatud eelkõige maistele autoriteedidele, kes läksid nende käeulatusest kaugemale või türannidele. Zeus võib põhjustada türannide langemist, aga ka kuningaid, keda negatiivsed jõud ei saa kunagi liigutada.

Tema tahe valitseb nii jumalate kui ka surelike üle. Beelzebul võib jõustada ka sõdade algust või lõppu. Universaalse jõuna on ta pidurdamatu ja võimatu ohjeldada, sümboliseerib ka hinduistlik Varja relv.

Ainult Saatan ise saab tühistada kõik tema käsud, valikud või otsused. Tema tahe on valitsev tahe. Beltsebuli jõud oli iidses maailmas tuntud kõikjal ja teda tunnustati ülemaailmselt võimsaima jumalana. Isegi Piibel võrdsustab tema võimu Saatana omaga, mainides Ilmutusraamatus: "See oli koht, kus on Saatana troon " (Ilm. 2:13). See viitab iidsele Pergamoni linnale Väike-Aasias ehk Türgis. Pergamoni altar on arheoloogiline ime. See tempel on päästetud, asudes praegu Berliinis, teisel fotol.

Sümbolina on ta isaliku korra jumal. Tänu oma ülikõrgele autoriteedile on ta olnud Kreeka Panteoni [ja paljude teiste] juht ning isalikule, kindlale ja õiglusele orienteeritud valitseja sümbol. Kui Saatan juhib Panteonide ja müsteeriumide sisemist funktsiooni, siis Beltsebulist on sageli saanud nähtava või materiaalse sfääri valitseja, kusjuures Saatan on alati kõrgeima võimu all. Zeusi kutsuti ka "jumalate isaks", kuna ta on sünnitanud palju teisi jumalaid, kuid on olnud seotud ka paljude maiste kangelaste ja pooljumalate, nagu Herakles või Aleksander Suurega. Seoses inimestega kutsuti Zeusi ka "saatuste otsustajaks" ja ka "inimeste isaks" tema väga olulise rolli tõttu inimkonna loomisel. [ 2 ]

Tema suhe "Kärbeste isandaga" on tema nime teotamine tema vaenlaste poolt. Selle allikas pärineb Zeusi epiteedist, mida kutsuti "Zeus Myiagros" või "Zeus, kes ajab kärbsed [katkud] minema". Sõna "kärbsed" vanakreeka keeles on sõna, mida hääldatakse "Minu", mis moonutati tähe eemaldamisega ja taandati "Myaroseks", mis tähendab "kärbeste tema" või selle asemel "rüvetatud". [ 3 ] [ 4 ]

Sama ühe tähe eemaldasid heebrealased, et muuta Beltsebuli nimi Beeltsebuliks, mida on selgitatud eelmisel veebilehel. Sageli tehti seda tava paljude paganlike jumalatega, et moonutada nende nimesid ja teotada neid heebrea keeles. Nende kuriteod tema vastu ei lõpe pelgalt Tema nime sõnade muutmise, laimamise ja loomulikult Tema kujutamisega võimalikult madalal viisil. Vaenlane mainib Piiblis sageli aukartuse ja hirmuga Beltsebuli, Uues Testamendis mainitakse otse, et ta on Jeesuse pettuse vastane vaenlane. Tema mõju ja jõud oli nii suur, et kui "Jeesus" tegi oma niinimetatud tervendamise "imesid", ei uskunud keegi, et seda tegi tema, kuid kõik ütlesid, et see pärineb "Petsebulist". Tavaliselt oli Beltsebul selles piirkonnas tervendav jumal, kes tegi äärmuslikke tervenemise imesid. Kuigi see lugu ja piibel ise on võlts, näitab see, kui palju vaenlane mõistab Beltsebuli ülikõrget auastet ja tema äärmist paranemisvõimet, aga ka valitsemist kõigi deemonlike üksuste üle. Nagu Saatan, kes halvustavat jeesust Piiblis põlgab, kahandab Beltsebuli nimi jeesuse kahetsusväärse pettuse olemasolu isegi vaenlase pettustest nakatatud teoste puhul. Ainus, kes on Beltsebuli kohal, on Saatan ise. [5]

Rünnakud Beltsebuli vastu on olnud süstemaatilised nii heebrealaste kui ka aabrahamismi järgijate poolt ning on kestnud tänapäevani. Aastal 2015 hävitasid need järgijad ja inimajalugu hävitades Palmyras Bali templi . Selle Jumala suur jõud on olnud nii suur, et nagu Saatan, on kõiki katsed tehtud, et tema pärand inimkonna ajaloost välja juurida. Ilmselgelt on nad haledalt läbi kukkunud.

Vaenlase avalduses on kapseldatud Beltsebuli vägevuse ulatus, mis on Saatana jaoks teisejärguline. Heebrealased tunnistavad täielikult, et kõik need rünnakud, mille nad Beltsebuli vastu sooritasid, pärinevad neilt kui religioossete inimeste kollektiivilt. Pange tähele, kuidas kasutatakse Vaimse Sõja keelt:

"Baali vastu tõusid võimsad vaimse sõja lained, mis rebisid ta maha ja muutsid ta peadeemoniks, Jumala vastandiks. Rünnak Baali vastu toimus Vana Testamendi kirjutiste kaudu, eelkõige selleks, et heebrealasi heidutada Baali kummardamast ja ühendada nad Jahve ainuvõimu alla. […] Baal oli selgete jõududega elava jumala erinimi. Nagu universaalne jumal, oli Baal palju keerulisem kui ühemõõtmeline jumalus. […] Uue Testamendi kirjutamise ajaks oli Baal kindlalt seotud sõnniku, räpasuse ja seksuaalsete perverssustega ning teda tunti heebrea ringkondades Beltsebulina. " [ 6 ]

Tuleb märkida, et paljud heebrealased püüdsid pidevalt reeta oma väikseid võltsitud "rahvajumalaid" ja imbuda paganlikesse usuliikumisse isegi neil aegadel. Erinevalt paganatest tegid heebrealased seda meelsasti, sest nad olid jõuetud, tahtsid imbuda ja loomult oma traditsioonide reeturid. Seevastu paganad tegid seda harva, kui üldse, kuid alles pärast seda, kui nad kõigil juhtudel kollektiivselt tapeti või pärast massilist genotsiidi, et see juhtuks.

Beltsebul võib eemale peletada kõikvõimalikud katkud, olgu selleks siis füüsilised haigused [tema tervenemisvõimena], sotsiaalsed ohud [õigluse taastaja] või muud vaimsed needused. Tegelikkuses on seos kärbeste ja sõnaga "Myiagros", kuid korrelatsioonis suminate, susisemise ja valjude helidega, mis kõik vastavad laulmisele ja vibratsioonile, hinge puhastamisele ja hinge vaevavate needuste eemaldamisele, selle tervendamiseks.

Välja arvatud entomancy, on Zeusi ja tema võime kohta saata "kärbseid" või bioelektri või Vrili aistingul varjatud tähendus, mis tunneb end nahal nagu "putukad" [tekitavad sumisevad helid, laulmine, eespool selgitatud].

Beltsebuli kui Ekroni tervendava jumala tervendavat võimet ja tema tervendamisvõimeid sümboliseeris Vrili väe tõus, mis tekitab praktikute nahal roomavate sipelgate tunde.

Zeus sümboliseeris kreeka panteonis ka järeleandmatut, ettemääratud jõudu, saatust, millest olendid ei pääsenud. Kuid samal ajal võitles Zeus Kronose või Saturniga ja kehtestas end kuningana, alistades inimloomuse ja karma ranged piirangud.

Nagu eespool selgitatud põhjustel või ilmamuutustest tulenevatel põhjustel seostati teda äikesejumalaga, on Beltsebul olnud seotud põhjamaise jumala Thoriga, kes on äikesejumal. Beltsebuli jõule vastav ruun on Thurisaz/Thor ruun, mis on seotud äikesega. Tema jaoks on teisejärgulised ruunid Sowilo ja Tywaz. Isegi tänapäeval nähakse Beltsebuli suurt tähtsust selles, et see Thori tiitel on säilinud sõna "neljapäev(inglise keeles)" tänapäevases nimes või lihtsas sõnastuses Thori päev. Oma varjatud kuningriigis on teda ka sisemiselt seostatud Päikese ehk Päikesekuningaga. Lisaks sümboliseerib Rune Tyr Saatana määrusi, mis kehtestati Beltsebuli käe läbi ja tema sümboolses õigusemõistmises.

Zeusi relv, äikese relv, nimega "Keravnos", on korrelatsioonis sõnaga "Keruvim", mis on juutide ja kristlaste relv. Heebrea sõna "Kerub" kasutatakse sõnana, mis viitab üksuse kõrgeima vaimse auastme ja jõuga, olukorrale, mis peaks sel juhul näitama Beltsebuli äärmist tugevust. Zeusi orfi müsteeriumis on pidevalt austatud tema „Äikese“ võime eest. See äike peaks tooma hinge passiivsest letargiast uuesti ellu.

Beltsebul/Zeus oli Aleksander Suure kaitsedeemon, kes vallutas peaaegu kogu tol ajal teadaoleva maa. Aleksander uskus ja oli avalikult kuulutanud, et ta on Zeus Ammonase poeg, sugulane Egiptuse jumala Amuniga [mitte segi ajada Amon Ra-ga, mis on teine ​​jumal ehk Marduk]. Beltsebul on õnne, haavamatuse ja katastroofi ajal õnne kinkija. Kui Aleksander Lähis-Itta sisenes, tunnistati teda Baali pojaks, samal ajal kui Kreekas Zeus Ammonase pojaks. Aleksandrit kutsuti tavaliselt "Basileuseks", mis idas oli "Bael", mis mõlemad tähendasid kuningat ja ülimat valitsejat.

Allpool on Zeus Ammonase kuju ja Aleksander Suurele vermitud mündid. Nagu näha, on sarnasus silmatorkav, eriti sarvede puhul, kui märk lõplikust domineerimisest. Aleksander Suurt arvati olevat Jumal Beltsebuli/Zeusi järeltulija oma ema Olympiad kaudu, mis oli Vana-Kreeka kuningliku päritoluga, ja tema Maal elamise ajal võeti kõik laialdaselt vastu kui Jumala väe füüsiline kehastus. tolleaegsed paganlikud tsivilisatsioonid. Tema ema Olympiad oli samuti sügavalt vaimne naine ning okultistlike riituste ja meditatsiooni praktiseerija.

Lord Zeus/Enlil/Bael

Aleksander Suur, Makedoonia kuningas

Sõna "Aamen", millega kristlased lõpetavad peaaegu kõik oma palved, on varastatud sõnast Amon, mis on samuti Zeusi epiteet.

Tema salapärane surm 33-aastaselt [keegi ei tea, mis temaga täpselt juhtus] ei tähenda füüsilist surma, vaid silmatorkavat võimalust, et ta on oma 33. eluaastal lõpetanud Magnum Opuse, kus tema elu 'lõppes'. Ka jutud joogi sisse mürgist ja surmast ei paista omavat erilist väärtust. Tema sünnimüüt oli äikese sümboli kujundites tugevalt seotud ja tema ema oli "äikesest immutatud". Plutarchos kirjutab, et Aleksander austas alati teisi paganlikke kultuure ja tajus, et neis kõigis olid samad jumalad. Aleksander, keda õpetas Aristoteles [tema aja kõrgeim hierarhiaõpetaja Makedoonias, Kreekas], oli juhendatud ja hästi kursis selliste vaimsete praktikatega nagu alkeemia. [ 8 ],[ 9],[ 10 ]

Zeus on sümbolirikas ja tulvil vaimseid allegooriaid ja mitmekihilisi teadmisi. Zeusi nimi on selgelt seotud proto-Euroopa ja Kaug-Idaga. Ta on algne "Taevaisa", kellest vaenlane räägib. Kuna tema mõju on nii suur, on teda sageli kutsutud lihtsalt "Jumalaks" või "Isajumalaks", mis ei erine Isa Saatanast. Zeusi jõud on tavaliselt seotud põhjuslikkuse, elu, olemasolu ja eetri elemendi, jagunemise, replikatsiooni ja kõigi asjadega, mis on vajalikud universumi ja selle tuumas oleva elu loomiseks. Zeusile on antud kümneid ja kümneid epiteete, mis kõik sümboliseerivad tema mitmekülgset jõudu, mis on üle kogu eksistentsi, näidates tema täielikkust ja täiuslikkust jumalana. [ 11 ]

Valest, mis Enlilile kuhjati "Sumeri eeposes inimkonna tabanud veeuputuse" pärast

Vastupidiselt juudi Zecharia Stichini väikestele petturlikele väidetele ei olnud Enlil [Sumeris Beelzebul] kunagi Enkiga "rivaalitsemas" ega ka Saatana ja Beltsebuli vahel ei juhtunud pisitülisi. Need on vaimse mütoloogia jämedad heebrea tõlgendused, mille eesmärk on jumalate teotamine ja eelkõige inimeste eemalehoidmine igasugusest vaimsest mõistmisest. Ei, Enlil ei uputanud kunagi "inimkonda".

Niinimetatud "uputus", mis "hävitas inimkonna", mis on levinud vaimne müüt kogu paganlikus kultuuris, on oluline müüt nii Enlilile kui ka Zeusile, näidates veel üht otsest seost Beltsebuliga. Veeuputus on üks tähtsamaid vaimseid allegooriaid, mis kunagi eksisteerinud, mis ei erine Eedeni aiast. Kui Saatan hoiab enda käes müüti Eedeni aiast [seda tuleb teises teemas põhjalikult selgitada], siis Baalsebulil on kõige olulisem müüt "veeuputusest".

Sellest müüdist lähtuvalt on meil Noa laev heebrea religioonide poolt varastatud desinformatsioon. Noa ja tema “naine” varastati Deucalionilt ja tema naiselt “Phyrra”, mille nimi tähendab “tuld”, kes päästsid inimkonna Zeusi “loodud” veeuputuse ajal. Nagu eespool selgitatud, on "veeuputus" see, kui kroon uputab keha allapoole suunatud vaimse energiaga, uputades keha vaimsesse energiasse. Tuli sümboliseerib Kundalini madu, mis annab inimesele jõudu.

Veeuputuse müüt on seotud inimese sees olevate ebapuhaste elementide uppumisega ning nende asendamisega jumaliku vaimse energia ja kõrgema väärika loodusega. See saavutatakse meditatsiooni ja hinge jõustamise abil. " Uputus" on vaimne allegooria, mis vihjab sellele vaimsele tõsiasjale.

Ida ja Pigala [Mao tule ja vee aspektid] teevad hinge puhastamise tööd. “Uputus” sümboliseerib hinge üleujutamist veeelemendiga [vajalik seisund, mis juhtub vaikimisi], mis uputab ebapuhtad elemendid, Phyrra aga sümboliseerib sellele järgnevat puhastavat tuld, mis päästab inimkonna üleujutusest. Need on ka olulised ettevalmistused Magnum Opuse jaoks.

Sinu järgijad, Beltsebul, kroonitagu neid äikeselise taeva krooniga.ELAGU BELZEBUL!!!
........
Lehe autor Ülempreester Hooded Cobra 666

Allikad/Bibliograafia:

1. Vanakreeka keele sõnaraamat, J. Stamatakos

2. Kreeka ja Rooma mütoloogia entsüklopeedia, Luke Roman ja Monica Roman

3. Pausaniase üldistes teostes on Zeusile viidatud kui "kärbseeemaldajale", mis tähendab, et ta tõrjus katku ja needusi. Rohkem selle kohta: https://en.wikipedia.org/wiki/Myiagros

4. Ibid., 1, jaotis "Daimon".

5. Heebrea piibel: Matteuse 12:24, Markuse 3:22, Luuka 11:15 ja nii edasi.

6. "Beelzebub: An Fairly Demonized Deity?", Huffington Post, https://www.huffpost.com/entry/beelzebu ... _b_9759936

7. Ibid 2, sissekanne Zeusi jaoks.

8. Plutarchos, Kreeka elud.

9. “Aleksander Suur kui jumal”: https://www.ancient.eu/article/925/alex ... -as-a-god/

10. On vähe säilinud näiteid, enamik neist on kuulutatud "võltsiks", kuna kristlik kirik konfiskeeris need ning kirjutas ajaloo ümber. Nende tekstide näide on Secretum Secretorum

11. Wikipedia Zeusi nime kohta: "Nimejaotis" ja "Epiteedid"

12. Ibid 2, jaotis "Deucalion ja Phyrra".

*Isand Belzebulilt otse Ülempreester Kobrale
Deep Darkness
Posts: 47
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

Astaroth

Astaroth

Kaananlased tundsid teda kui ASTARTE, sumerid, teda INANNA-na, babüloonlased, assüürlased ja akkadlased tundsid teda nimedega ISHTAR, ASHTART, ASHTORETH, ASHERAH ja ASTORETH, egiptlased ninedega ISIS, ASHET ja ASET, foiniiklastele oli ta tuntud kui TANIT-ASHTART ja ASHTAROTH. Tema ugariti nimi oli ANAT.

Tähtkuju: 10-20 kraadi Kaljukitse järgi
31. detsember - 9. jaanuar
Tarokaart: 3 pentaklit (Azazel ütles mulle karikaässa)
Planeet: Veenus
Küünla värv: pruun või roheline
Loom: kobra või rästik
Metall: vask
Maa element
Auaste: põrgu läänepiirkondade suurhertsog; Kroonitud printsess
Astaroth on nii deemonite kui ka inimeste juhendaja. Ta tegeleb peamiselt inimsuhetega
Astaroth valitseb 40 leegioni vaimusid ja on päevadeemons
Astaroth on ka põrgu varahoidja

Astaroth on väga iidne jumalanna. Ta on olnud inimkonnaga, nagu ka Saatan ja Beltsebul, algusest peale. Astaroth on Saatana tütar. Ta ei tahtnud, et see oleks teada kuni praeguseni [oktoober 2016]. Ta on alati olnud väga populaarne, väga armastatud ja austatud kohtades, kus teda kummardati. Kuna ta on olnud meiega algusest peale, on teda tuntud mitme erineva nime all ning ta on olnud peajumalanna paljudes erinevates valdkondades ja kultuurides. Ta on tuntud ka kui viljakuse, armastuse ja sõja jumalanna.

Ülempreestrinna Maxine'ilt:

"Minu kogemus - Astaroth on väga ilus heledate blondide juustega. Kuigi pikk, on ta õrna kehaehitusega. Astarothi värvid on punane ja sinine. Mõnikord ilmub ta valgete tiibadega, millel on punased ja sinised triibud. Ta külastab sageli mind ja teisi JoS-i vaimulikke üksinda ja on meile sõber ja teejuht."

Ülempreester Hoodedcobra 666:

" Astarte on iidse maailma kõige olulisem jumalanna. Teda armastatakse ülemaailmselt, ta on naiselikkuse kõikvõimas jõud, armastuse, jõu ja hiilguse emotsioon. Kuna tegemist on ühe arenenuma jumalannaga, pole temaga võrreldavat. Ta on olnud kõrvuti Azazeliga üks inimkonna kaitsejumalustest, kes on juhtinud inimkonna Magnum Opusesse ja Kundalini mao kasvatamise saladuste juurde. Tema teadmised, jõud ja ilu on võrreldamatud ning tema saladuste sügavus on sügav ja midagi, mida inimkond alati otsib mõistmiseks – olgu see siis taevas või maa peal. Tähtede, looduse, puhtuse ja ilu kuninganna esindab inimhinge, aga ka definitsiooni järgi naise kõrgeimat loomust.

Astarte kohta täpsemate teadmiste, allegooriate ja jumalanna kohta ulatuslikuma teabe saamiseks klõpsake siin.

Astarothi sümbolid, mis on
tuletatud Egiptuse Ankhist

Astarothi Sigil

Inanna müür Urukis

Kolmest punktist koosnevad kobarad tema sigiili tähe punktides on äärmiselt iidsed ja tähistavad tema kõrget vaimset auastet. Tema sigiil kujutab ka inimhinge olulisi punkte, nagu on näha Veenuse glüüfilt, mille ümberpööratud rist sümboliseerib ülitähtsat päikesetšakrat ja mõlemal küljel asuvaid hingesambaid.
Sumeri jumalanna "Inanna" oli ta tuntud kui võimas sõdalane ja tema püha loom oli lõvi. Allpool on fotod lõvidest, kes valvasid tema templit Nimrudis.

Tema püha linn oli Uruk, üks Sumeri vanimaid linnu, kus tal oli oma tempel; all paremal fotol on varemed. Tema valitsemise ajal õitsesid ja arenesid Sumeri inimesed ja nende kogukonnad. Tal olid pühamud ja templid paljudes Vana-Lähis-Ida linnades.

Kristlased varastasid tema sumerikeelse tiitli "Taevakuninganna" ja kasutasid seda fiktiivse "Neitsi Maarja" jaoks, mis on pettus.

Astaroth oli ka Babüloonia jumalanna Ištar. Babüloonia pühakirjad nimetasid teda "maailma valguseks", "jumalannade jumalannaks" ja "jõu kinkijaks".

Ligikaudu 575 eKr ehitatud "Ishtari värav" oli Babüloni peasissepääs. See oli üks kaheksast siselinna väravast. Babüloonia kuningas Nebukadnetsar II pühendas värava Ištarile. See oli üks muljetavaldavamaid monumente iidses Lähis-Idas. Ištari värav oli kaunistatud draakonite, härgade ja lõvidega. Koos Ea [Saatana] ja Enliliga [Beelzebub] sattus ta grimoire’idesse, kui juudikristlises jõudis ta lavale ühe peamise põrgu kroonitud printsina. Need kolm olid Lähis-Ida kõige populaarsemad ja tuntuimad jumalused. Nende maine hävitati; neid laimati tigedalt, teotati ja demoniseeriti; sildistati kui "kurja".

"Kuigi Siidonit austatakse, ei saa unustada, et tema jumalanna oli Ashtart – nimi, mille Iisraeli kirjatundja kirjutas viie kaashäälikuga strt ja häälitses neid tuttava heebrea sõna "häbi" vokaalidega, muutes siidoni keele. "Jumalanna ilmub värdjas Astorethi kujul.""
– Katkend James B. Pritchardi raamatust "Sarepta taastamine, foiniikia linn, 1978"

"Nime Astarte erinevatest kirjaviisidest on leitud Tel Amara tähed. Heebrea Astoreth tekkis siis, kui massoretide rabiinikoolkond otsustas kuuendal sajandil võtta kasutusele tavapärase süsteemi, et kompenseerida vokaalide puudumist kirjalikus heebrea keeles, ja samal ajal sisestada võõraste jumaluste nimedesse täishäälikud sõnast "boshet", mis tähendab jõledust."
- Katkend Egerton Sykesi raamatust "Kes on kes mitteklassikaline mütoloogia", 1993

Ülal on algselt Philae saarel asunud Isise Templi jäänused, mis tuli Aswani tammi ehitamise ajal Agilqiyya saarele [ülal] viia, et päästa need üleujutuste eest.

Astaroth vastab tõeliselt mineviku, oleviku ja tuleviku kohta. Ta avastab kõik saladused ja on suurepärane humanitaarteaduste õpetaja. Ta paneb inimese nägema prohvetlikke unenägusid ja/või nägemusi tuleviku kohta ning annab ülevaate tundmatusse. Ta annab nõu ka inimestele, kes on Saatanale lähedal ja töötavad tema heaks. Ta saavutab võimulolijate sõpruse ning esindab luksust ja kergust.

Kristlased varastasid temalt lihavõtted [algselt tuntud kui "Ashtar"] .

SIGIL
PILT
IMAGE
Kunstiteose autor Marcos Macias
Deep Darkness
Posts: 47
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

Astarte: Hieratic Information

Astarte: Astarte: Hieratiline teaveSellel leheküljel esitatud teadmised on täiendatud ja sisaldavad teavet neile, kes soovivad leedi Astarte'i põhjalikumalt tundma õppida. Seal on ka hieratilisi [sügavalt vaimseid] teadmisi, nagu Astarte jumalikud nimed.

Mis puudutab lisateavet Jumalike nimede kohta, siis need on nimed, mis on numeroloogiliselt kõlavad Jumalikud nimed, mida kasutada kutsumiseks:

Jumalikud nimed:

[*]Inanna [hääldatakse EEN-AHN-NAH]
[*]Astarte [hääldatakse AS-TAR-TEE]*
[*]IA-ASTARHT-Y [hääldatakse EE-A ASTA-RHT-EE]
Aphrodite [APHRO-DEE-TEE]
Isis/Isida [EE-SEE-DYA]
*nagu sõna Star

Jumalikud sümbolid:
Kaheksaharuline täht
Kuu ketas
Sarved
Härja pea
Yoni
Muna
Lõvi pea
Rohelised põllud, lehed ja karjamaad

Jumalikud numbrid ja atribuudid:
Numbrid: 5, 55, 10, 8, 51*
Planeet: Veenus
Ruunid: [Selles järjekorras]: Fehu, Gebo, Gera, Uruz.
Tähtkuju: Sõnn/Oinas.
Jumalik loomasümbol: Lõvi, Härg, Jänes, Luik.

Astarte psalm:

Astarte psalm: Astarte aupsalm/õnnitluspsalm

Jumalikud jõud:
Sünd
Liit
Ilu
Kasv
Põlvkond
Paljunemine
Harmoonia

Olulised nimetused:
Taevaskuninganna
Tähtede kuninganna
Jumalate ja inimeste ema
Püha ema
Ema Maa
Daam
Aldebarani kuninganna

Inanna [sumeri], Aphrodite/Artemis/Demeter [vanakreeka], Diana/Venus/Ceres [rooma], Freya [norra/germaani], Astarte/Ashtart [kaanlaste], Isis/Aset/Ashet [egiptuse], Ishtar [assüüria], Tanit-Ashtart või Ashtaroth [foiniiklaste], Atargatis [süüria], Usash [Rig Veda].


Muud nimed:

[*]Ei ole probleemiks, kui teda nimetatakse juhuslikult ka Astarothiks või isegi Veenuseks või Isiseks. Hieratilised nimed on siiski ülalpool ja annavad parima kontakti vaimsete tööde, näiteks väljakutsumise puhul.

Inanna, Suur Jumalanna, kehastab vaimse jõu kõrgeimaid vorme, kuid ka mitmeid kõige olulisemaid universaalseid ideaale. Astarte on nii silmapaistev ja võimas Jumalus, et teda on kummardatud kõigis muistsetes paganlikes religioonides paljude erinevate nimede, varjunimede ja identiteetide all.

Loomulikult on ta üks kõige laimatavamaid paganlikke Jumalusi, kelle ees vaenlane pidevalt hirmu ja aukartust tunneb. Juudi allikad moonutasid tema Jumaliku Nime, moonutades selle tähenduseks "Astoreth" ja nimetades teda alandava terminoloogiaga. Laim tema vastu on suur, lõputu ja seda saab võrrelda ainult Saatana ja Beelzebubiga või tema kaksikvennaga Azazeliga. Sumeris olid nad samuti vend ja õde, kusjuures Azazel oli Shammash/Utu ja tema õde [Inanna]. Saatan ja Enlil andsid mõlemale ulatuslikud volitused, et juhtida inimkonda valgustuse poole.


Venus

Isis

Aphrodite

Astarte

Inanna

Astarte'i mainitakse vaenulikus Piiblis kui "neetud" jumalust, mis oli ülemaailmselt tuntud ja mida juudid muidugi laimasid ja teotasid lõpmatult. Juudid on ainukesed inimesed maa peal, kes on laimanud jumalannat ja kõike, mida ta esindab. Ei oleks liialdus öelda, et Astarte oli kõige armastatum naisjumalanna, kes inimkonna ajaloos kunagi oli, kusjuures paljud jumalannad mängisid surematut rolli, kuid tema seisis selgelt esiplaanil.

Üks suurimaid rünnakuid, mida Astarte on saanud, oli tema pelgalt võrdsustamine välise ilu või prostitutsiooni aspektidega, mis kõik on juurdunud rabiinsetest rünnakutest, mis on algatatud Suure Jumalanna vastu. See laim on jäädvustatud Piiblis, aga ka hilisemates rabiinlikes teostes. Astarte rõhutas mulle selle lehekülje kirjutamisel tugevalt, et selgitada, et tema sümboolika on Armastuse kõikidel tasanditel, hõlmates samas tema täielikku isiksust. Armastusel on palju tasandeid ja see ei ole ainult seksuaalne, nagu tavaliselt propageeritakse vaenlase või inimeste poolt, kes on eksinud ebatäieliku teabe tõttu.

Astarte peamise sümboolika taga peitub peamine faktiline tõde, et ta on armastuse jumalanna, kes ühendab hinge, sügav vaimne jõud, mis valitseb universumit. Sellega koos valitseb Inanna/Astarte/Aphrodite ka armastust sellistel tasanditel nagu seksuaalne või reproduktiivne tasand. Samamoodi on ta väljendanud, et inimestele tuleb meelde tuletada, et armastus on, peale lihaliku ja seksuaalse, armastus, mida me tunneme pere, traditsiooni, üksteise vastu, aga ka kõige tugevam armastuse side, mis tekib ema ja laste vahel. Ükski juudi rünnak ei suuda kunagi jõuda tema hiilguseni. Ta on endiselt kogu maailmas armastatud, hinnatud ja austatud.

Kõik tema võimed, mida sel leheküljel selgitatakse, on vaid tilgad Astarte võimu ja teadmiste igavikulises meres. Piibel on täis neid groteskseid viiteid, mis alavääristavad Suurt Jumalannat.

Isegi vaenlane teab täielikult, et need ei esinda Astarte tegelikku iseloomu, mis tuuakse välja sellel leheküljel, kuid see kõik on osa nende propagandast Inimkonna Suurima Jumalanna vastu.


"Astarot", mis tuleneb jumalikust nimest Ashtart/Astarte, tähendab piibellikus heebrea keeles "juurdekasvu, järglast", mis viitab Astarte viljakusfunktsioonidele. Ka Egiptuses on Astarte tuntud kui viljakuse jumalanna, sest teda nimetatakse koos Anathiga üheks "suureks jumalannaks, kes rasestub, kuid ei sünnits".

Kuigi need ei ole nii tuntud kui tema viljakusomadused, on Astarte seotud ka sõjaga, mida näitavad mitmed Egiptuse kujutised, kus ta kannab sõjarelvi, ning kirjeldused nii Egiptuse kui ka ugaritide tekstides, mis iseloomustavad teda kui sõjajumalannat. [...]

Mitmes teise aastatuhande e.m.a. Egiptuse tekstis nimetatakse teda "taeva daamiks" ja esimese aastatuhande e.m.a. Eshmunazori üleskirjutuses nimetatakse teda "kõrgeima taeva Astarte'ks". Foiniikia Siidonis, linnas, mida seostatakse kõige enam jumalanna kultusega (vt Juuda 10:6; 1Ks 11:5, 33; 2Ks 23:13), nimetatakse tema püha ringkonda "kõrgeimaid taevaid". Foiniikia allikad teatavad ka Astarte samastamisest Veenuse, hommiku- ja õhtutähega. [...] Heebrea Piiblis on Astarte kummardamine korduvalt hukka mõistetud [...]" [1]


Nimi Astarte, on etümoloogiliselt lähedane vanakreeka sõnale "Astron", mis tähendab "täht" [2], mis viitab nii Astarte enda tähelisele ilule kui ka sellele, et teda on kutsutud mitmete epiteetidega nagu "Taevakuninganna". Astarte sisemine ja väline ilu on olnud aeoonide jooksul arusaamatu.

Sellised sõnad nagu Astro-loogia on tuletatud tema Jumalikust nimest. Levinud epiteet, mida anti paljudele Astarte nimega seotud jumalatele, oli "Astroos või Astroa" [3], mis tähendab "Tema tähtedest". Vihjamine Jumalate põlvnemisest inimkonnale ja nende saabumisest Tähtedest on tuntud teema kõigis antiikpaganlikes religioonides.

Isegi tänapäeval nimetame inglise keeles teadvustamata ilusaid naisi ja mehi, kes on sügava iluga, "A Star", et kinnitada seda tähtede omadust inimese kohta. Sõna "Astreos", mis tähendab "Tähtedest", on levinud vanakreeka epiteet inimeste kohta, kellel on tähtedest või ülimaid omadusi, kuid seda kasutatakse väga sageli ka jumalate kohta. New Yorgis asuv Vabaduse kuju, mis kannab A-tähe krooni, sümboliseerib Astarte mõju Ameerika Ühendriikidele. Kuju ise on inspireeritud Egiptuse kunstiteostest. [4]

Astarte võimas seos Saatanaga on iseenesestmõistetav reaalsus. Üks Saatana tähtsatest epiteedidest, "EOSFOROS", mis on vanakreeka vorm ladinakeelsest sõnast "Lucifer", tähendab "Valguse tooja". Selle sõna esimene osa, sõna Eos, on koodsõna Astarte jaoks. Eos on Vana-Kreeka mütoloogia jumalanna, kes valitseb koidiku valgust, pehmet vaimset valgust, mis on inimeste jaoks ideaalne aeg mediteerimiseks. Ushash, mis on Eose sanskritikeelne nimetus, on iga päev oluline meditatsiooniaeg, mida nimetatakse ka "kummardamise ajaks" vaimses koodis. Sõna "EOSFOROS" viimane osa, "Foros" tähendab tõlkes "tooja" [5] ja sümboliseerib pehmet koiduvalgust. [6]

Piiblis nimetatakse Lutsiferit, Astarte ja Azazeli isa, "hommiku/koidu pojaks". Sama oli ka Eose tiitel.

Vana-kreeka Eosest on meil keelelises tõlgenduses otsene seos ka germaani rahva jumalanna "Eostre", kelle rekonstrueeritud nimi viitab nimele "Austro", mis on, nagu ma eelnevalt selgitasin, meie armastatud Astarte Vana-Kreeka nime allikas. Tema nimi Eostre või Ostara näitab tema tugevat seost ja armastust oma Isa Saatana Lutsiferiga, aga ka tema tugevat seost Azazeli/Apolloga ja nende valgust toova ja elu andva uuestisünni kvaliteediga.

Tema aastaaeg on kevad, aastaaeg, mille kaudu loodus taastub ja uus elu tekib. Varastatud lihavõttepühade tähistamine on isegi nime poolest suurelt jumalannalt varastatud. Veelgi ilmsem ja populaarsem tema nime ilming on riik nimega "Austria", mis tähendaks "Astra maa" või "Tähed". Astarte on loodusjumalanna, mis on hästi teada kogu tema ajaloos, kuid mida tunnistab ka vaenlane. Tema valitseb pühasid puid, rohelisi karjamaid, looduse ilu, loomi ja kõike, mis on selle planeedi ilu õnnistuseks. Ta on looduse hooldaja ja oma võimu kaudu on ta elu ja eksistentsi, nii inimeste kui ka loomade, säilitaja. Ta on õitsva elu jumalanna, igavese loomingulise taastumise, viljakuse, sünni ja lõpuks pärast surma taassünni sümbol.

Eos, mis on tugevas korrelatsioonis Selena [Kuu jumalanna], on Vana-Kreeka mütoloogias tuntud kui Päikese - kreeka keeles Heliose - kaksikõde, samamoodi nagu Artemis on Kuu valitseja ja Apollo, Päikese ilmselge vägi, kaksikõde. On olemas arvukalt lugusid Astarte'i poolt inimestele surematuse andmisest, näiteks Selene'i poolt Igavese Nooruse andmine inimesele nimega Endymeon. [7]

Nii nagu kevad saabub pärast looduse surma, nii võib ka jumalus saabuda inimestele, kes otsivad seda pärast mahajäetuse ja teadmatuse perioodi. Astarte jälgib seda muundumist.

Pildil on üks tema templitest Vana-Kreekas [Artemise tempel Efesoses]. See tempel oli üks antiikmaailma seitsmest imest ja üks kõige uhkematest templitest, mis on kunagi ehitatud. Templi müstilistel maalidel olid kujutatud amatsoonid ja nende kuninganna Otrera, samas kui tempel oli täis vaimseid allegooriaid. Ühes neist allegooriatest võtab Astarte taas mütoloogilise allegooriaga sõdalase kuju.

Antiik-Kreeka Antipater, on tsiteeritud tema templi mainimist oma teoses "Kreeka antoloogia": "Ma olen vaadanud kõrgel Babüloni müüri, millel on vankrite tee, ja Zeusi kuju Alpheuse ääres, ja rippuvaid aedu, ja Päikese koloss, ja kõrgete püramiidide tohutut tööd, ja Mausoluse tohutut hauakambrit; aga kui ma nägin Artemise maja, mis tõusis pilvedesse, kaotasid need teised imed oma sära ja ma ütlesin: "Vaata, peale Olümpose pole Päike kunagi midagi nii suurepärast vaadanud.""

Astarte aspektid


Ta hõlmab kõike, mis on naiselik, naislike jõudude mitmeid nägusid, mis on nii meie liigis kui ka kosmoses. Tema müsteeriumide tarkus on põhjalik ja Vana-Kreeka müsteeriumides, aga ka paljudes mütoloogiates on ta "jagatud" paljudeks "Aspektideks". Nende jagunemiste põhjuseks on see, kui keeruline ja kui arenenud ta on."Aphrodite" ehk Armastuse/atraktsiooni aspekt - Astarte kui maksimaalse ilu ja viljakuse kehastus.


Inanna esindab reeglina Veenuse jõudu, Armastuse jõudu. Sellel kujutamisel esindab ta välist maailma, vaadeldavat ilu, vormi ilu, välist ilu ja mõõdet. Ei ole ühtegi jumalanna, kes oleks nii ilus kui ta. Ometi peidab see tähendus palju varjatud tähendusi, välja arvatud puhta välise ilu tähendused.

Selles ilu võimsuse vormis esindab teda Aphrodite. Vale ja inimkonna teadvuse languse tõttu on Astarte'ile omistatud peamiselt välise seksuaalse ilu jumalanna. Seksuaalne atraktiivsus on väga oluline, on seotud sigimissooviga ja on vajalik inimese eksistentsile. Kui minna kõrgemale, siis Veenus valitseb ka armastust tervikuna, alates madalamatest aspektidest kuni kõrgemate aspektideni.

Platoni sümpoosionis on Aphrodite selles aspektis jagatud kahte tasandisse: "Uraani Aphrodite" ehk taevane Aphrodite ja "Pandemos Aphrodite" ehk "maapealne" ja "inimeste" Aphrodite. Mõlemad esindavad jumalanna erinevaid nägusid, üks neist keskendub lihalikule sigimisele, teine aga armastuse mõiste kõrgematele jõududele.

Kuigi ilu on oma välises vormis see, mis teeb elu kunstis ja kultuuris vaieldamatult elamisväärseks, on see ka teiste sügavamate mõistete, näiteks harmoonia, ilming. Platoni ja teiste antiikfilosoofide jaoks on ilu avaldumine ka selliste kõrgete ideaalide nagu tasakaal, harmoonia, tasakaal ja täiuslikkus. Platon ja Sokrates on laiendanud sõna "Ilus" arvukaid tähendusi ja selle termini antud filosoofilisi mõisteid, mis tegelevad ideede maailmaga [astraalmaailmaga] ja käsitlevad universumi segadust. [8]

Armastuse mõiste ja kõigi selle ilmingute kõikehõlmav tähtsus kuulub tema võimu alla, mis on seotud planeediga Veenus. Nagu selle lehekülje alguses selgitatud, näitab Aphrodite ja armastuse tunde valitsemine varjatud vaimset protseduuri, mis on Vaimse Alkeemia kaudu Vaimu ühendamine.

Platon kirjutab Phaedro kohta kahe armastuse liigi eristamisest: Eroos, millest tänapäeval on tekkinud sõna "erootiline"] ja vaimne armastus [hingeühendus]. Need armastuse liigid on põhilised ellujäämisel ja inimese sigimisel, kuid samal ajal viib sama vaimne jõud ka valgustatuseni. [9]

Vaimulikus mütoloogias on Astarte'il palju armastajaid, sealhulgas esimeste inimtsivilisatsioonide loojad nagu Dumuzid või kuulus müüt Afrodite ja Adonis. Need on vaid mõned nimed. Nende mütoloogiate taga peitub väga oluline tähendamissõna, mis selgitab, et jumalanna jõud tegutseb otseselt inimkonna ja lihtsate surelike abistamiseks. Nende kahe vahel üles ehitatud idülliline armastus ei keskendu mitte erootilisele aspektile, vaid hinge sidumise aspektile. Inanna laskumine allmaailma, et päästa müütiline kangelane/jumal Dumuzid, on sünonüümne Demeteri vaimse allegooriaga ja Persefoni laskumisega allmaailma. [10]

Adonise ja Aphrodite lugu on sellest hoolimata läinud ajalukku kui üks ilusamaid armastuslugusid, mis on kunagi olnud.

Samamoodi esindab Astarte germaani rahva jaoks kõike seda, mis on siin leheküljel tema nime all Freya nime all öeldud, sealhulgas armastust ja sigimist. Encyclopedia Britannica selgitab lähemalt: "Nagu Egiptuse jumalanna Isis ja kreeka Aphrodite, rändas Freyja läbi maailma kadunud abikaasat otsides ja kuldseid pisaraid nuttes." [11]
See aga viib meid automaatselt jumalanna jumalannade analüüsi järgmisele astmele.

"Artemis" või Neitsi aspekt - õiglus ja vaimne jõud
Artemisena on Astarte võimu sümboliks Kuuketas, aga ka tema võimsad võimsused, olles Apollo kaksikõde [Azazel ja Astarte on kaksikud]. Artemis elab metsas, kõrbes, ja valitseb Kuu ja selle tsüklite üle. Selles suhtes on tema valitsemine Kuu üle taas Kuu naiselike jõudude esindaja.

Nagu Azazeli, nimetatakse teda "heledaks" [Phoebia], mis viitab tema vaimsele auastmele ja jõule. Teine Artemise ühine võim on see, et Artemis võib nõuda erakordset karistust jumalate vaimsete käskude rikkumise eest, nagu seda teeb Apollo. Kui Astarte tahab karistada, kirjeldab üks sõna, mida need karistused endaga kaasa toovad: "hirmutamine". [12]

Ka Vana-Spartlased kummardasid Veenust sõdalase aspektis, ja sama kehtib ka babüloonlaste ja assüürlaste puhul Inanna kohta, sest Astarte on nende jaoks sõjajumalanna ja viljakusejumalanna.

Vana spartalaste sõjamasin, mida kõik maailma rahvad tunnevad ja mida tänapäeval isegi kogu maailmas imetletakse, oli Aphrodite nende peamine linnriigi jumalanna. Selle all nimetati teda "Aphrodite Areia" [Arya]. Sparta oli tuntud selle poolest, et käsitles naisi kui spartalaste pupilli ja silmi. Samal ajal vastasid spartalased naised sellele käitumisele, olles kõrgete kiidusõnade väärilised ja luues uut elu. [13]

Artemise sümboli süütuse või neitsilikkuse olemus tuleneb sellest, et Kuu ehk hinge sisemine osa jääb neitsiks ja puutumatuks. See on see osa hingest, mida me iga elu jooksul kanname ja mis määrab, kes me oleme. Veatut ja neitsi ei puuduta mitte ainult seksuaalsuhteid, vaid seda, kuidas inimene peab hoidma oma hinge ja vaimu puhtana välise kurjuse ja negatiivsete mõjutuste eest.

Sellega seoses muutub võime võidelda ebaõigluse ja negatiivsuse vastu üsna vajalikuks. Artemis on jumalanna üleloomuliku tarkuse ja hävitava võimekuse jumalanna ja Artemis esindab sõjapidamise otseseid aspekte, mis tegelevad otsese hävitamisega, mis ei erine Aphrodite aspektist, nagu eespool selgitatud.

Artemis on, peale jahimehe, ka looduse, metsloomade kaitsja ja oli Vana-Kreekas maarahva jaoks kõige enam austatud jumalanna. Nagu Azazel/Apollo, kaitseb ta lapsi, noori ja süütuid, samal ajal kui ta lööb surma ja haigusega neid, kes hävitavad seda, mis on püha. Teda kutsuti aunimetusena "kõigi loomade perenaine". [14]

Tuleb meeles pidada, et loomad ja loomne elu on vaimse satanismi pühad ja kuigi Artemis sümboliseerib kariloomade tapmist tarbimise või jahipidamise eesmärgil, loob ta ka tasakaalu elava elukeskkonnaga, mille saavutamine peab olema inimkonna eesmärk. Artemis on eluslooduse kaitsja.

Isis või Demeter - Maa ema, jumalate ja maailmaaspekti ema
Demeter on saagijumalanna, kes tegeleb viljakuse ja ema Maa loomisega. Toidutootmine, elu ja surma seadused, aga ka Vana-Kreeka naispreestrite ja Eleuseni müsteeriumide sügavad okultsed müsteeriumid on loodud Astarte õpetuste alusel. Need olid ühed kõige salajasemad müsteeriumid antiikmaailmas, kus initsiaadid õppisid siddhisid ja said valgustuse. [15]

Oma aspektis Demeterina on Astarte kõige apokrüüfilisem ja salajasem tema aspektidest. Vasakpoolsel kujutamisel on meil sellel maalil kaks varjatud okultset tähendust. Üks sõna kirjutab "ΕΝΙΑΥΤΟΣ", mis tähendab "Sisemine mina" või "Tõeline mina". Teisel sõnal on kirjas "ΕΛΕΥΣΙΣ", mis tähendab "Tulevikku" või "Saada". Demeter näitab siinkohal õpilasele saladusi, mis toovad kaasa kõrgema mina sündimise ehk "Teise sünni".

Sama lugu kordub tema identiteedis kui Danu, iiri folklooris ja mütoloogias. Danu'na eelneb ta Tuatha De Danannile. Tuatha De Danann on iiri folkloori ajalugu jumalate ja inimeste kohta, kes eksisteerisid Iirimaal enne praeguste iirlaste asumist sinna, kes ilmutasid äärmuslikke vaimseid ja hingelisi võimeid, kuid olid kõige teadlikumad jumalate vaimsetes kunstides. Dana [Astarte] on siin näidatud ka nende emana. [16]

Tema müsteeriumide sügavus on ulatuslik ja nende müsteeriumide tähtsus oli "Allmaailma laskumine", millega on seotud jumalanna Demeteri kõige kuulsam allegooria. Allmaailm, sümboliseerib astraaltasandit ja surnute valdkondi, aga ka hinge taasühendamist oma vaimse võimega.

Selles müüdis laskub Demeteri tütar Persephone allmaailma, et lõpuks pääseda ja taas oma ema juurde jõuda. "Laskumise" müüt, mis on tuntud ka Sumeri ja Ugariti Astarte ajaloos. Seda lugu nimetati "Astarte allmaailma laskumine" ja see kujutab endast langenud madu väe [viljakuse väe] taastamist ja selle väe taasühendamist jumaliku emaga ehk Demeteriga [vaimse praktiku peaga].

Kui see vaimne protsess on lõpule viidud, toimub "kevad", mille kreeka sõna on "Aneksis", mis tähendab "avanemist", ja inimene avab lõpuks oma vaimsed võimed, mis võimaldavad inimesel minna edasi-tagasi "surnute maailma" ehk astraaltasandile ja füüsilisse maailma. Toimub hinge kevad ja õitsemine, kuna tšakrad on ka tavaliselt kõigis paganlikes traditsioonides kujutatud lilledena, ning siis inimene lõpuks õitseb ja naaseb "Jumaliku Ema" ehk Demeteri juurde.

Teadmatult räägime tänapäeval inglise keeles Demeteri nimest "The Mother", mis on häälduselt lähedane sõnale De-mater. Kaasaegses saksa keeles nimetatakse "The Mother" endiselt "Die Mutter", mis on veel üks muudatus sõna Demeter viimasest aspektist. Tema seotus maa, saagi, perekonna ja majapidamisega, aga ka maa ja mullaga iseenesest, pani teda aja jooksul kandma nimetust "Maaema". Nagu Isis, on ta emalik kuju, kes varustab inimesi kõigega, mida nad eluks vajavad.

.......

Astarte jumalikud sümbolid: Astarte sigili jõud


Täht kui okultistlik sümbol on selgelt illustreeritud Astarte sigili puhul. Seda sümbolit nimetatakse ka "Pythagorase täiuslikkuse sümboliks", mida sageli seostatakse ka Saatanaga enesega, kujutab 5 elemendi ühtsust inimeses.

Vee, tule, õhu ja maa elemendid esindavad keha ja madalamaid funktsioone, samas kui eeter ehk 5. element esindab hinge peenemat ainet ja kõigi teiste elementide ühendajat.

Selle sümboli jõud on väga sügav, universaalne ja üks tähtsamaid pühi geomeetrilisi kujundeid. Asjaolu, et üks pentagramm võib lõpmatult minna teise pentagrammi sisse, esindab kosmose loova energia lõpmatust, mida kujutatakse inimestes kui sigimise ja elu ajendit iga järgneva põlvkonnaga.

Tema sigil esindab juhtumit, kus vaimne alkeemiline mõiste sigili sees on ülevoolav. Ei oleks liialdus öelda, et enamik, kui mitte kõik inimhinge müsteeriumid on seletatud just tema sigilis.

-Ülempreester Hooded Cobra 666
........
Allikad/Bibliograafia:

1. Ettevaatust, sest see on vaenulik allikas, kuid see lihtsalt näitab selgelt, et juudid teavad kõike, mida mittejuudid ei tea: Astarte on Suurim ja ainus Hea - kõik halb sellest on lihtsalt juutide poolt loodud laim. "Juudi naiste arhiiv: Astarte: Piibel" - https://jwa.org/encyclopedia/article/astarte-bible

2. Vana-kreeka keele sõnaraamat, sõna "Astro", J. Stamatakos.

3. Ibid 2, "Astroos" sõna.

4. Ibid 2, "Feron".

5. Kreeka ja Rooma mütoloogia entsüklopeedia, Luke Roman ja Monica Roman

6. Ibid 5, lk 343

7. Ibid 5, jaotis "Eos".

8. Selle teema kohta vt lähemalt Platoni ja Sokratese "Sümpoosion" [väga keeruline tekst, sügavalt filosoofiline, nõuab põhjalikku analüüsi, et seda täielikult mõista].

9. Ka Platoni "Phaedrus" selgitab filosoofilise armastuse mõistet. Olge teadlik, et kultuuriliste erinevuste ja tähenduste rüvetamise tõttu [enamasti kiriku või rumalate analüütikute poolt, kes ei tea midagi vaimsest alkeemiast] on tähendusi üsna moonutatud. Tekst ise on sellest hoolimata väga väärtuslik.

10. "Laskumine allmaailma müüdi" - Kõige kuulsam muinasaegsete inimeste okultistlik müüt - Viide: https://en.wikipedia.org/wiki/Inanna#De ... underworld

11. Encyclopedia Britannica, peatükk "Freyja"

12. Ibid 5, "Artemis" jagu

13. Täiendav lugemine: "Arvatakse, et Afrodite sõjameelne kujutamine kuulub tema kõige varasemate akoliitide ja kultuste juurde Küprosel ja Kütheral, kus oli orientaliseerumise perioodil tugev idamaine mõju." See kujutamine võib jälgida Afrodite põlvnemist vanematest Lähis-Ida jumalannadest, nagu Sumeri Inanna, Mesopotaamia Ištar ja Foiniikia Astarte. [4][5] Küprosel nimetati Aphrodite'i ka epiteediga "Aphrodite Encheios" (Aphrodite koos oda) ja on oletatud, et see kultus toodi Küproselt Sparta'sse.[3] Selle nime all tunti teda ka Areopagil ja Korintos[6]." - Aphrodite Areia Vikipeedia leheküljelt

14. Ibid 5, lõik "Artemis"

15. The Routledge Handbook of Greek Mythology, "Kuidas Hades röövis Persephonese oma pruudiks, kuid oli finally kohustatud teda jagama oma emaga", lk 125

16. Encyclopedia Britannica Online: "Tuatha De Danann" & "Goddess Dana".

17. "Kristus Egiptuses": D. M. Murdock: "The Horus-Jesus Connection", D. M. Murdock: "The Horus-Jesus Connection".

*Saatanalt otse ülempreestrile Hoodedcobrale

Tagasi kõrgete jumalate ja põrgu kroonitud vürstide juurde© Copyright 2021, Joy of Satan Ministries;
Kongressi raamatukogu number: 12-16457
Deep Darkness
Posts: 47
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

Azazel

Azazel

AZAZEL tuntut ka kui ZAZEL, APOLLO (kreeka; Päikese särava jumala), Mithra (rooma), Mitra/Surya (veedalik aeg), LUGUS/LUGH (iiri/valsia), SHAMASH (babüloonia), UTU (sumeri; The Shining One),* SAMAS (Akkadi), BABBAR (Sumeri), Ashur (Assüüria), SHAMIYAH (Hathra), SAMYAZA, SEMJAZA, SEMIHAZAH, SEMIHAZAI (Nagu ta esineb paljudes vaenulikes kirjandustes, mis on võetud Lähis-Ida jumala nimedest ja tiitlitest).

Tähtkuju: Kaljukits/veevalaja (mõlemad 1-10 kraadi), vaimse töö jaoks, Ophiuchus Skorpioni kraadid**
Taro kaart: Mõõkade äss
Planeedid: Saturn, Kuu lõunasõlm (draakoni saba).
Küünla värv: sinine, must
Metall: Plii
Õhu element
Sümbolid: Kotkas ja skorpion: Faravahar (vt allpool).
Arv: 20, ka 5, 7, 36**.
Auaste: Julgeoleku ülemus põrgus, töötab otse Isa Saatanaga.

Ülempreestrinna Maxine'lt:


"Ma tunnen Azazelit hästi ja olen talle väga lädane. Ta on väga kõrge ja tähtis jumal. Ta on 2,3 meetrit pikk, väga tugeva kehaehitusega, heledate blondide juustega, mis ulatuvad üle õlgade ja voolavad. Tal on läbitungivad sinakashallid silmad. Ta on väga võimas ja pühendunud Luciferile. Ta eeldab maksimumi ja võib olla tõsine ja range. Ta suhtles tihedalt inimestega ja õpetas neid iidsetel aegadel. Azazel EI ole Paimon, nagu mõned grimoire'd valesti väidavad. Nad on mõlemad erinevad jumalad. Azazel on prints. Paimon on kuningas. Azazel on väga kõrge positsiooniga; väga lähedal Lutsiferile. Ta ütleb, et ta on umbes 60 000 maa-aasta vanune.

Azazel tegi minuga selle lehekülje kallal põhjalikult koostööd. Ta viis mind paljude erinevate viidete ja allikate juurde (loetletud allpool). Ta käskis mul mainida "Hammurapi seadusi" ja et selle dokumendi sisu on sajandite jooksul drastiliselt muudetud ja see, mis meil praegu on, ei sarnane mitte kuidagi originaaliga. Azazel seisab õigluse eest ja ei propageeri mingil juhul alistumist või teise põse pööramist. Kuigi on olemas mõned teated, et Azazel on olnud abielus erinevate jumalannadega, on see ebatäpne. Azazel võttis endale inimesest naise umbes 10 000+ aastat tagasi. "

Ülempreestrilt Kapuutsiga Kobralt 666:

"Azazeli tegelik nimi on Apollo, kõige kuulsam ja armastatum Vana-Kreeka jumal. Ta on käinud paljude nimede all kõigis antiikpanteonides. Tänapäevases "deemonoloogias" on Azazeli tiitel seotud tema äärmise võimsusega, olles sõna, mis näitab Jõudu ja Valgust kui tuletatud allikat: Azaz on seotud tohutu võimuga ja EL on seotud "Valgusega". Kreeklastele oli ta Apollo, iirlastele oli ta Lugus, roomlastele oli ta nii Sol kui ka Mithra. Roomas valitses ta Mithraismi varjatud müsteeriumikoolkonda. Mithraismi koolkond oli Rooma okultistlike teadmiste tipp, mille kohta on teada väga vähe. Sumeris tunti teda Utu ja Shammashina. Kõik need nimed ja tiitlid keerlevad tema ulatusliku auastme ja võimu ümber, ta "oli heleduselt võrdne Päikese valgusega".

Azazel on kõigi kunstide, prohvetluse ja sügava jumaliku tarkuse kehastus ja par excellence jumal. Ta on ennustamise meister kõigis selle vormides ja suudab õpetada ennustamist meistritasemel. Ta on astroloogiliste "sfääride" või taevaste teadmiste meister. Apollon oli armastatud ja nautis suurt kuulsust ja tuntust kogu antiikmaailmas. Tema õpilane, Apollonius Tüaanlastest, on veel üks tõestatud juhtum, kus surelik on jõudnud jumalatesse. Apolloniuse kuulsus ja lugu on see, millel põhineb väljamõeldud jeesuse vale."

Azazel on erakordselt tähtis jumal. Põhjalikum teave tema kohta on alljärgneval lingil, mille on koostanud ülempreester Hooded Cobra 666

Täiustatud teave ja hieratilised teadmised Azazeli kohta - KLIKI SIIN

Azazel näib olevat väga sarnane. Ta
ilmub sellel pildil.

Tema kuju on seotud tugevuse
ja äärmusliku majesteetlikkusega.

Azazel on Saatana poeg.

Paremal näeme
tema sigilid.

Ülalolev sigil on sumeri keelest,
vasakul olev on tema isiklik
sigil, väga oluline vaimse
alkeemia jaoks.

Azazel on õigluse ja tõe sõjameesjumal. Tema linnad olid "Sippar", iidne akkadi linn Eufrati idakaldal, Babülonist põhja pool ja Sumeri Larsa/Ellasar. Sippar asub 32 km (20 miili) Bagdadist edelas Iraagis. Sippar oli üks esimesi jumalate poolt rajatud linnu.

Vana-Kreekas oli tema kummarduspaik Delfis, kurikuulus "Delfi oraakel", oli paljude sajandite jooksul ülemaailmne vaimse nõustamise ja ennustamise keskus.

"Ellasari sumerikeelne nimi on antud kui Ararwa, ilmselt Arauruwa, 'valgusabode', mis on tegelikult selle ideograafilise rühma tähendus, millega see on kirjutatud. Selle iidse paiga varemed on praegu tuntud kui Senqara ja need asuvad Eufrati idakaldal, umbes poolel teel Warka (Erech) ja Muqayyari (Kaldea Ur) vahel. Lisaks nimele Larsa näib, et seda nimetati ka Aste azaga "püha (helge, puhas) asukoht" (või troon), ja mõlemad nimed olid ilmselt tingitud sellest, et see oli üks Babüloonia suurtest päikesejumalate kummardamise keskustest.

Nagu enamikus Babüloonia peamistes linnades, oli ka seal suur templitorn, mida nimetati E-dur-an-ki, "taeva ja maa sideme maja". Linna tempel kandis sama nime nagu Sippari tempel, st E-babbar, 'valguse maja', kus kummardati päikesejumalat Samast. Selle templi taastasid Ur-Engur, Hammurapi (Amraphel), Burna-burias, Nebukadressaar ja Nabonidos. Loftuse poolt sellest paigast leitud tahvlite hulgas oli ka see, millel on esitatud pikkuse ning ruut- ja kuupjuurte mõõdud, mis viitab sellele, et see oli üks Babüloonia suurtest õppimiskeskustest. Peale nende templite jäänuste on säilinud ka müüride jäljed ja kodanike majade jäänused. Linna valitsesid esialgu oma kuningad, kuid sellest sai Babüloonia impeeriumi osa mõni aeg pärast Hammurapi valitsemist." ¹.

Azazel on õigluse ja kättemaksu jumal. Ta on mustade kunstide meister ja reisijate kaitsja. Tema sümbol faravahar (vasakul) tähistab valikuvabadust ja kaitset. Faravahar on algne tiibadega ketas.
Ta oli Igigi mässuliste juht. Azazel on ka ennustamise jumal ja temaga on konsulteerinud paljud ennustajad. Ta oli ka Hathra linna peajumalus. Hathra peajumalusena tunti teda kui "Shamiyah". Pange tähele sarvi vasakul asuva skulptuuri fotol.

Koos oma vanaisa Beelzebubiga kontrollis ta jumalate õhuteid, kandes oma sümboliks kotkast.

"Bad-Tibiras, mis oli rajatud tööstuskeskuseks, pani Enlil oma poja Nannar/Sin käsutusse; tekstides räägitakse temast linnade nimekirjas kui NU.GIG ("Ta öise taeva"). Usume, et seal sündisid kaksikud Inanna/Ishtar ja Utu/Shamash - sündmus, mida tähistab nende isa Nannari seostamine järgmise sodiaagikonstellatsiooniga Kaksikud (kaksikud). Kuna Šamaš oli raketiteasuses koolitatud jumal, määrati talle tähtkuju GIR (mis tähendab nii "rakett" kui ka "vähi küünis" ehk Vähk), millele järgnesid Ištar ja Lõvi (Lõvi), kelle seljas teda traditsiooniliselt kujutati."²

Juudi/kristlikus Piiblis on kirjas, et "Azazel õpetas inimesi valmistama mõõku, nuge, kilpe, soomusrüüsid".
Vaime ärakasutavates grimoirides väidetakse, et Azazel on geenius metallide, kaevandusteaduse ja geoloogia alal. See kõik on sümboolne. Ta on alkeemia meister; vaimse alkeemia. Vaimne alkeemia on seotud elementide ümberkujundamisega inimhinges, energia ammutamisega maast ja vaimse tööga maaga. Iga seitsmest tšakrast on esindatud konkreetse metalliga. Azazel töötab koos pühendunud Saatana jüngritega, et saavutada jumalikkus.

Kõik eelnev on vaimne. Piiblilugu oli väänatud. "Mõõgad, noad, kilbid ja keharelvad" on kõik vaimsed relvad. Ta on planeetide, tähtkujude ja astroloogia ekspert. Ta on ka väga osav kunstides, kosmeetikas, kaunistuste ja ehete valmistamises. Azazel loob ilu.

AZAZELI SIGIL NUMBER ÜKS
AZASEL SUMERI SIGIL

*Väga paljud ürgjumalad olid oma võimsa aura tõttu tuntud kui "Säravad".

¹ Rahvusvaheline standardne piiblientsüklopeedia
² Setsaria Sitchini 12. planeet © 1976

Muud viited:

Jean Bottéro: Religioon Vana-Mesopotaamias.
Tõlkinud Teresa Lavendar Fagan, University of Chicago Press, © 2001.

An Illustrated Dictionary, Gods, Deemon and Symbols of Ancient Mesopotamia, Jeremy Black ja Anthony Green, © 1992.

Babüloonia rahva mütoloogia, Donald A. Mackenzie © 1915© Copyright 2005, 2016, 2021 Joy of Satan Ministries;
Kongressi raamatukogu number: 001-216-457
Deep Darkness
Posts: 47
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

Azazel: Hieratiline teave


Sellel leheküljel esitatud teadmised on edasiarendatud ja sisaldavad teavet neile, kes soovivad Azazeli põhjalikumalt tundma õppida. Seal on ka hieratilisi [sügavalt vaimseid] teadmisi, nagu Azazeli jumalikud nimed.

Mis puudutab lisateavet Jumalike nimede kohta, siis need on nimed, mis on numeroloogiliselt kõlavad Jumalikud nimed, mida kasutada väljakutsumiseks:

Jumalikud nimed:

[*]Azazee-eel [hääldatakse AZAZ-EE-EEL],

[*]UDDTHU [U-D-U]*

[*]PAIANA [PE-ANA]*

[*]APOLON [A-POL-ON]


Jumalikud sümbolid:

Lyra (muusikainstrument)
Päikeseketas
Täht "E"
Kuldne vibu
Kuldne nool

Jumalikud numbrid ja atribuudid:

Numbrid: 5, 7, 20, 36*

Ruunid: Ruunid: Sowilo, Raidho, Kenaz*.

Tähtkuju jõumärk: Skorpion [Ophiuchuse kraadid]*

Jumalik loomasümbol: Püütoni [mägede liik], kull, tuvi, delfiin*, pilkelind*.
Azazeli psalm:


Atselazel: aukseline/õnnitluslik

Psalm Azazelile

Jumalikud jõud:
Valgus
Muusika
Harmoonia
Seadus
Õiglus
Armulikus
Ennustustamine

Olulised nimetused:
Valguse Isand
Helios
Valguse tooja
Taevane Kaitsja
Mousaios [Muusik]
Jumalik kohtunik
Igavene Päike

[*]Ei ole probleemiks, kui teda ka lineaarses kõnes juhuslikult Azazeliks nimetatakse. Azazel on araabia päritolu. Hieratilised nimed on ülalpool ja annavad parima kontakti vaimsete tööde, näiteks kutsumise puhul.

Tuntud kui: AZAZEL alias ZAZEL, APOLLO (kreeka; Päikese särava jumala), Mithra (rooma), Mitra/Surya (veedalik aeg), LUGUS/LUGH (iiri/valsia), SHAMASH (babüloonia), UTU (sumeri; The Shining One),* SAMAS (Akkadi), BABBAR (Sumeri), Ashur (Assüüria), SHAMIYAH (Hathra), SAMYAZA, SEMJAZA, SEMIHAZAH, SEMIHAZAI, (Nagu ta esineb paljudes vaenulikes kirjandustes, võetud Lähis-Ida jumala nimedest ja tiitlitest), Jaapani Susanoo-No-Mikoto, asteekide Huitzilopochtli

Azazel on üks neist jumalatest, kes on olnud kõige populaarsem antiikmaailmas. Pikaajaline ja kõige võimsam jumal, keda on järginud kogu Vana Tsivilisatsioon.

Lord Azazel on harmoonia, majesteetlikkuse, ilu, kunsti ja kõrge vaimsuse jumal. Tema tugev seos Päikesega on põhimõte, mis sobib tugevalt tema kuju ja olemusega. Kõigi oma ilmingute puhul on ta olnud õigluse jumal. Ta seisab tugevalt selle eest, et inimesed "maksavad oma tasu" ja inimesed "saavad oma tasu", vastavalt karmale.

Azazel on andnud inimkonnale palju kingitusi. Paljudes keeltes on siiani säilinud lause, et "Mitte miski ei jää päikese alla varju". Utu, sumeri jumala nimi, omistatakse võime näha "kõike, mis toimub maailmas", aga ka inimeste omavaheliste suhete jälgimist. Apolloni oraakliga konsulteeriti Vana-Kreekas seaduste ja õigussüsteemide õigsuse osas, et need ei oleks kodanike suhtes valed või kuritahtlikud. [1, 2]

Paljude teiste paganlike jumaluste kõrval paljudes panteonides kummardasid teda muistsed kreeklased ja paljud teised väga kuulsa nime "Apollo" all. Apollo ei ole konkreetne Päikese kui taevakeha jumal, vaid pigem esindab Päikese majesteetlikkust ja võimu. Päike otseses mõttes on vanakreeka keeles jumal "Helios". Helios, kasutati ka tiitlina Azazelile, nagu "Helios Apollo" või "Päikese Apollo", et tähistada tema suurvõimeid ja kõrget vaimset auastet.

Apolloni võimeid on palju, kuid nende keskmes on kunstid, muusika, meditsiin ja ennustamine. Ennustamine on väga keerukas praktika, mis hõlmab kõiki ennustamiskunste, millega antakse inimesele võime ennustada minevikku, olevikku või tulevikku. Igal neist võimetest on palju sügavust ja analüüsi. Selleks, et selgitada kõike tema kohta, oleks vaja entsüklopeediat, sest Apollo on väga rikas müsteeriumide ja teadmiste poolest. [3]

Mithra oli roomlaste ajal Rooma müsteeriumide patroon. Ka seal oli ta tugevalt seotud Päikesega. Mithraismis oli 7 initsiatsioonitasandit. Vedalises kirjanduses kutsuti teda "Mitra", mis oli jällegi tugevalt seotud Päikese ja vande pidamisega.

Rooma Mithra sümboolikas näeme Azazeli, kes annab valgust, seadusi ja ulatab oma käe abistava žestina initsatiiviks. Tema kui Apollo sümbol, Pythoni sümbol [mis on samuti seotud Kundalini'ga] on initsatiivii poolt paremale suunatud.

Samal kujutisel on Azazel siin relvastatud, hoides ühes käes mõõka. Teisest käest suhtleb ta sõbralikult inimjüngriga. Näeme ka ühte jüngrit, kes "tõstetakse" Jumala juurde, kes näib olevat mäel või pilvel.

Früügimüts, mida initsiaatorid kannavad, on väga oluline sümbol mithraaarsetes riitustes. See sümboliseerib teadvuse avanemist. Nagu paljudel tema kujutistel, on tal halo ja päikeseketas ümber pea.

Pulli tapmine sümboliseerib paljusid asju. Härgade tapmine sümboliseerib argiperspektiivis kontrolli oma loomevõimude üle. Vasakpoolsel üleskirjutusel näeme ka Päikese ja Kuu jumalaid, mis sümboliseerivad Liitu [Mithra ja Pulli poolt ühendatuna].

...........................
Apollo on tugevalt seotud päikesekiirtega, vaimse jõu särava säraga. Jumalale antud tiitleid on olnud palju, ulatuslikke ning väga hinnatud ja auväärseid. Apollonina anti talle sadu ülistavaid epiteete. Ta on "muusika jumal", kusjuures muusika varjatud tähendus on planeedisfääride muusika ehk eksistentsi kõrgemate tasandite muusika, mida esindavad seitse muusikalist oktaavi. Need esindavad üksikisiku jaoks tõusvaid tasandeid valgustatuse suunas. [4]

Sügavamüsteeriumides on Apollo kõige targem õpetaja alkeemia kunstide ja hinge valguse toimimise kohta. Apollona on tema tööriistaks lüüra, mis sümboliseerib teadmisi maailma kõigist dimensioonidest, mida sümboliseerib iga lüüra seitse vastavat nöör, mis kõik vastavad ühele 7st põhitšakrast. Seetõttu nimetas Vana-Kreeka filosoof Plutarchos Azazelit/Apollot "muusika leiutajaks", kõrvuti Hermese või Thothiga, kes lõi oma lüürilised instrumendid. Neid kahte jumalat ühendab ka väga lähedane suhe, mis põhineb tugeval sõprusel. Apollo suudab muusika kaudu tervendada, mis on sümbolismiks mantrate õigele laulmisele hinge, aga ka sõna otseses mõttes muusikale. Selliseid "laule" nimetasid vanad kreeklased "Pe-ans". [5]

Tema riitused, mis olid puhastavad, käsitlesid päikese võimet puhastada inimhinge. Lisaks oli ta tuntud erakordsete prohvetlike võimete poolest ja ta annab tulevikku vaatamise ande või ulatuslikke prohvetlikke võimeid. Ta on ise samalajal jumal, kes on meisterlik ennustaja. Need võimed tulenevad hinge puhastamisest ja vaimsest tõstmisest, kasutades jumalate teadmisi. [6]

Plutarchos, kõige silmapaistvam kreeka filosoof ja paganlik teoloog, kirjutab meie hinnatud Jumalast oma teoses "Seoses Delpiku Epsiloniga":

"Meie armastatud Apollo ravib meie elu hädasid, lahendades neid oraaklite andmisega kõigile neile, kes temalt küsivad, samas kui ta ise seadistab meid ja tekitab filosoofides vaimseid igatsusi, et esitada vajalikke küsimusi õige teadmise [logos] suunas - ta teeb seda, tehes meie hinge avatuks tõele, mis on ilmne paljudes teistes [Jumalaga seotud] asjades, kuid ilmne ka selles, et ta valis teda esindama E-tähe." [7]

E-tähe hääldus oli see, mida pidi ütlema Delfi Apolloni templisse sisenedes ja sealt väljudes. Selle tähe valimist peeti suureks jumala müsteeriumiks. Seda tähte hääldati täpselt nii nagu tänapäevast sõna "Hey", mis on tavaline tervitus inglise keelt, aga ka teisi keeli kõnelevate inimeste vahel. Vana-kreeka keeles oli sõnal "Ei" [mida kasutati tervituseks Apollo templis] siiski teine vaimne tähendus. Seda tõlgiti kui "See, mis tõeliselt on", mis on ülendav parafraas "olemasoleva" väe kohta. [8] E-täht on tugevalt sümboliseeritud ka tema Sigil'is. E-tähe ja tema templi vaheline seos on siin mündil selgelt illustreeritud.

Apollo tempel Delfis,
Rekonstrueeritud
Templi sümboolne münt
Delfi templi jäänused,
tänapäeva Kreekas

Delfi templi sissepääsu juures olid kirjad tarkusest. Kolm neist olid sissepääsu juures.

Esimene: "TUNNE ENNAST"

Kõige olulisem okkultistlik avaldus, mille kõik müstilised koolkonnad on tuhandeid aastaid omaks võtnud.

Siin kirjeldab Apollo meditatsiooni ja enese tundmise tähtsust. Ilma enese mõistmiseta ei ole tarkust.

Teine: "MITTE MIDAGI ÜLELIIGSET"

Üleliigne kirjeldab siinkohal olukorda, kus valitseb tasakaalustamatus ja harmoonia puudumine. Mõlemal pool on millestki puudust või üleküllus, mis põhjustab disarmooniat ja seega kahju.

See "üleliigne" on ühtlasi koodsõna hinge tasakaalu jaoks.

Kolmas: "Pant [kindlus], siis õnnetus"

Seda võib tõlgendada "usk ees, õnnetus järel".

See on kolmest avaldusest kõige salapärasem.

See väide hoiatab tugevalt eksitava valekindluse eest, mis võib hiljem tuua õnnetuse.

See hoiatab, et mitte "pantida" end kuulujuttudele või valearusaamadele. Ainult siis, kui kristlased võtaksid seda nõuannet kuulda...
......

Tulles tagasi vande juurde, siis Mithra oli samuti, nagu ka kõik teised Azazeli nimed, tugevalt samastatud võimega võtta vandeid ja neid pidada. Vanded ei ole seotud mitte ainult sõna otseses mõttes vandega, vaid ka Vana Müstikakoolide vaikimisvandega. Iirlaste Lugusena oli ta ka heleda vibratsiooni jumal ja vandetõotuste hoidja. Samad on seosed tema Vedas Mitra identiteediga. [9]

Tänapäeval on väga levinud tava anda vanne jumalate ees, on vanne, mille annavad kõik arstid [selgelt seotud Apollo/Azazeli tervendavate jõududega], Hippokratese vanne. Hoolimata sellest, mida tänapäeva arstid oma praktikas järgivad, on see vanne tõene ja siduv.

Kaasaegses "deemonoloogias" on Apollot laimatud "Apollyoniks" ja ta esineb sellisena paljudes "Grimoirides". See on jumalateotus ja sõna Apollyon tähendab "see, kes läheb ära" või "see, kes visatakse minema". See viide on ka Azazeli kitse kohta, mis "visatakse" kaljult alla heebrealaste iga-aastaste verirituaalide käigus, et Azazeli noomida. Kuigi Apollo tähendab kõiki eespool nimetatud positiivseid asju, toimib sõna "Apollyon" Jumala teotamisena. Apollon oli tuntud ka kui saatja, kes saatis vaenlastele jaaniusside needuse, ning kolm keisrit, kes tegid vaenlasele tõsist kahju, olid Apolloniga tihedalt seotud. Kristlased mõistavad tänapäevani, et "Apollyoni" kuju Piiblis oli üks "Saatana alluvatest" ja väga võimas jumal, keda nad tunnistavad ka Rooma ja "põrguvägede" poolt rajatud impeeriumi üle valitsenud olevat. [10]

Isegi vaenlase rüvetamistekstides võtab Azazel, kes läheb vaenlase antud tiitli "Semihazah" alla, mis tähendab "Suurt mässu", koos teiste deemonitega vande, et nad viivad läbi mässu vaenlase türannia vastu, samas kui Azazel ütleb, et ta võtab ise vastutuse. Azazel astus vastu vaenlase ebaõiglusele, mis tahtis meid vaimselt upitada. Ta oli nii laimatud, sest ta kaitses inimkonda vaenlase eest. [11] Sama kajastub ka selles, kuidas Apollon ühines ka ülejäänud "olümplaste" vastu "hiiglaste" ehk ebapuhaste vaimude vastu Gigantomachias, kus Apollon võtab relva teiste jumalate kaitseks.

Sellest müüdist selgub, et Apollo "laskus" tegelikult sureliku naise peale ja andis talle poja, kusjuures naise nimi on müüdis "Coronis". [12] Nimi "Coronis", viitab kreekakeelsele sõnale "kroon", seega on see allegooria. Azazelit rünnatakse kogu vaenulikus kirjanduses tugevalt selle eest, et ta "laskub" alla, et aidata inimkonda. See on seotud jumalate saabumisega väga kaua aega tagasi. Oluline on teada, et Azazelil sündis füüsilise naisega poeg, keda hiljem nimetati pooljumalaks nimega Asklepios. Asklepios on tänapäeva meditsiini ja ravimise kunsti isa. Asklepiose sümboliks on ka tema isa sümbol, põimitud Püütonit.

Kõige kuulsam jünger ja õnnistatud Jumala "poeg" oli Apollonius Tyana. Apolloniuse müüdi järgi oli ta imetegija ja inimene, kes saavutas jumalikkuse, aga ka täieliku surematuse. Apollonius ei surnud kunagi. Kõik Apolloniuse kirjutised, õpetused ja juhised omistati hiljem pärast rikkalikku võltsimist ekslikult olematule tegelasele nimega "Jeesus". Nende hulka kuuluvad sellised õpetused nagu "Jumala kuningriik on sees" ja muud okultistlikud väited. Loomulikult olid need ka tolleaegsetes müsteeriumikoolides üldtuntud.

Apolloniuse nimi tähendab "Apollonius", sest nii kutsuti teda Tüaana Apolloniuseks. Apolloniuse headus ja heldus on suur ja tema kingitused on tema jüngrite suhtes arvukad. Apollonius oli teadaolevalt kahtlemata jumal, kellel olid ulatuslikud Apolloniga seotud võimed, nagu äärmine tarkus, oraaklivõime, jumalatasandi ennustusvõime, aga ka paljud muud võimed. Kõik tolleaegsed antiikpreestrid tunnistasid teda jumalaks. Kõik armastasid teda ja ta rändas Roomas, Lähis-Idas, Kaug-Idas, Indias, Egiptuses ja Vana-Kreekas, andes õpetusi, vaimseid teadmisi ja edendades müstilisi teadmisi. Teda tervitati kui elavat "Jumalat".

Apollonius saavutas vaimse taseme, mis on jumalatest, võimeline igasuguste imede tegemiseks. Oma elu lõpu poole oli ta vaimselt nii arenenud, et väidetavalt suutis ta surnuid üles äratada või teha seda, mida me praegu nimetame "teleportatsiooniks" või "kahepaiksuseks". Need ületasid kaugelt neid "imesid", mida väitidetavalt tegi "Jeesus". Apolloniuse salapärane kuju oli kõigi poolt armastatud - kuhu iganes ta ka ei läinud, inimesed kogunesid tema jutlusi kuulama ja kõik inimesed jumaldasid teda.

Ta levitas tervendust ja positiivsust kõikjal, kuhu ta läks. Tolleaegsed juhid kummardasid Apolloniuse ja tema tohutu tarkuse ees, paljud tunnustasid teda kui lihaks saanud jumalat, samas kui veel rohkem juhte kirjutas talle kirju. Tema vastustest on säilinud fragmente. Apollonius jättis endast maha suure hulga kirjalikke teadmisi, mille vaenlane põletas ja hävitas.

Apolloniust nimetas kirik "deemonlikuks maagiks" ja ta demoniseeriti. [13]

Erinevalt juudi Jeesusest tehtud pettusest, mille kohta väidetakse isegi, et tolleaegsed muinaspaganad teda sõna otseses mõttes kividega loopisid ja "risti löödi", usuti Apolloniusesse tõepoolest ja teda armastati. Apolloniuse ulatusliku mõju tõttu hävitas kristlik kirik kõik Apolloniuse kohta käivad teadmised ja mainimised, ja seal, kus ta ei kõrvaldanud kõike, asendas ta need lihtsalt kõige madalama laimuga. Apolloniust nimetas varakristlik kirik "gooti maagiks" ning teda laimati ja naeruvääristati sellisel määral, nagu seda on tehtud vaid väheste inimestega. See oli katse teda laimata, mis ei erinenud sellest, kuidas seda tehti Iidse Rahva enda sõna otseses mõttes jumalatega.

Keegi ei armastanud "Jeesust" üldse - pettuse aluseks pidi olema süütute veri, mida enamasti valasid sajandeid hiljem "tema nimel" hullumeelsed keisrid, ja muidugi tõeliste "messiate", nagu Apollonius Tüaanlase, mõrvamine. "Jeesuse" impeerium ehitati ainult verele.

Nii nagu Apolloniust laimati kui inimest ja asendati "Jeesusega", nii laimati loomulikult ka Apolloniust lõpmatult vaenlase poolt. Azazel nimetati ümber tiitliks, ja siiani on heebrealastel tema vastu kõige erilisem viha ja pahameel.

Nimi "Azazel", nagu vaenlane on seda Jumalat nimetanud, põhineb kahel eraldi sõnal. See on pelgalt pealkiri, mitte aga Jumaluse tegelik nimi. Need olid Azaz ja EL. Selle Nime, nagu ka kõigi teiste Jumalate nimede kohta on vaenlase poolt kirjutatud arvukalt jumalate teotustõlgendusi, kuid nende tähendus on selge isegi tänapäeva Lähis-Ida araabia keeltes.

Sõna "Azaz" on seotud tähendusega "võim" või "äärmuslik võim". Sõna "EL" tähendab lihtsalt "Jumal", kuid tavaliselt tõlgitakse "valgus". Jumal on siin aga koodsõna vaimse valguse jaoks. Need kaks sõna kokku panduna tähistavad Azazeli äärmuslikku jõudu ja vaimset sära; tema Valguse väge. Lisaks ilmneb Azazeli võim ja kõrge auaste, sest paljudes vaenlase tekstides viidatakse talle kui "Kurja vägede juhile", st Jumalate juhile. Tema kõrget positsiooni, nagu paganlikus panteonis, tunnistab avalikult ka vaenlane. Azazeli nimi vaenlase kirjanduses on samuti kirjeldatud kui "Azael", mis tähendab "See, keda Jumal tugevdab". See on jällegi koodsõna valguse jaoks. Teda "mõistetakse hukka" ja rünnatakse ka selle eest, et ta annab inimkonnale "Taevaste saladusi" ehk vaimseid teadmisi. [14]

On vähe deemoneid, kes on nii võimsad kui Azazel, ja Azazel on väga kõrge positsiooniga ja lojaalne Saatanale, Astarte'ile, Beelzebulile ja kõigile teistele jumalatele. Samuti on öeldud, et ta on selles hierarhias nii tähtis, et vaenlane keskendub paljude oma rünnakute puhul just Azazelile, sest nad tunnistavad tema kõrgemat võimu ja kõrgemat auastet, aga ka seda, kuidas paljud Jumalad tema all õitsevad. Nad teavad, et kui "Azazel neid tabab", on nende jaoks lõpp. [15]

Peale selle, et vaenlane on taandunud pelgalt "deemoniks", on ta nii järjekindlalt püüdnud Azazeli võimu vastu varjuda, et ta on pühendanud ühe oma tähtsaima religioosse püha [Jom Kippur] otsesele rünnakule Azazeli Jumala vastu. Nende tähtpäevade ajal jõhkrutsetakse kitse kallal, kus abrahamistidteevad talle rriitusi, needusi ja väärkohtlemist. Kits jäetakse hüljatult surema või visatakse kaljult alla, et surra aeglast ja piinarikast surma. Kitse sümboolika sümboliseerib mõlemat paganlikku kultuuri, kuid selles rituaalses rünnakus, mida abrahamistid gal aastal läbi viivad, on veel palju muid salapäraseid sõnumeid. [16]

Apollo esindab välismaailmas laste kaitset ning on laste ja nende hariduse patroon. Apolloni kutsuti "Apollo Kourothrophos", mis viitab sellele, et ta on laste kasvataja ja kaitsja. Teda peeti jõuks, mis aitab neil täiskasvanuks kasvada ja kaitseb lapsi sel ajal nende elus. "Laps" on siin ka koodsõna uue hinge jaoks, mis tekib meditatsioonist, kasvab järk-järgult ja saavutab valgustatuse või küpsuse. Lineaarses maailmas kaitseb ja jälgib ta lapsi ja nende kasvu, aga ka kasvatust, et nad saaksid täisväärtuslikuks täiskasvanuks. [17]

Aabrahami barbaarsete programmide järgijad teevad eespool nimetatud rituaale põhjusel, et püüda pääseda õigluse eest, püüda end kaitsta Azazeli kohtuotsuse eest. Jäägu lugejate mõelda, miks see nii on, teades katoliku kiriku, Vatikani ja heebrealaste ajalugu ja nende tuhandeaastast ajalugu alaealiste ja laste seksuaalse kuritarvitamise kohta. Koraani "prohvet" Mohammed ja tema alla 9-aastane naine on siinkohal teada.

Nii nagu Saatanat noomitakse, sest tema nimi tähendab sanskriti keeles "Igavest Tõde", nii noomitakse ka Azazelit, kui vaenlane vastandub paganluse kollektiivsele hiilgusele ja õiglusele orienteeritud olemusele. Vaenlase religioonid jutlustavad seadusetust, kuritegude lõpmatut vabandamist, teise põse pööramist ja nii edasi.

Azazel on ka õigluse tooja. Kuigi ta annab oma jüngritele ja inimestele palju kingitusi, võib ta olla täpselt vastupidine, kui tegemist on jumalate vaenlastega. Ta võib tuua väga süngeid õnnetusi ning nii särav ja ilus võib ta olla oma armastava näoga, nii sünged ja mustad võivad olla needused, mida ta oma vaenlastele langetab. Apolloni võimet needa sümboliseeris tema vibu, millega ta viskas nooli oma vaenlaste peale. Sokrates viitab Platoni teoses sellele võimule kui tema võimele "visata nooli", mis võib vaenlastele suurt kahju tuua. [18] Apollon seevastu on jumalatele tugev kaitsja, kes hoiab ära kurja kohalejõudmise. [19]

Vasakul olev kuju on üks suurimaid kujutava kunsti vorme, mida maailm on kunagi näinud. Selle nimi on "Apollo Belvedere" ja see asub praegu Vatikanis. Isegi Vatikan ei saaks kunagi mööda minna kui eksisteerimisväärne konstruktsioon, ilma et ta varastaks jumalate muinasaegseid kunstiteoseid.

Apollo ilu on nii ulatuslik, et ikka veel kasutatakse esteetilise täiuslikkuse kirjeldamiseks tavaliselt väljendit "Apolloni keha". Apollo esindab väga tugevat tasakaalu inimese olemuse, kuid ilusa graatsia vahel.

Apollonit kutsuti regulaarselt "Uranios", mis tähendab "taevane", nagu taevane Apollon. Pealkiri, välja arvatud vaimne tiitel, viitab ka selle jumala ilule. Sajandeid peeti Apollot üheks inimliku ilu ja täiuslikkuse ülimaks tüübiks.

Meie kaasaegses maailmas on Apollo jätkuvalt meie inimeste jaoks kollektiivselt oluline inspiratsioon. NASA tähtsaim missioon Kuule jõudmiseks sai nime jumal Apollo järgi. See oli ka esimene edukas Kuule maandumise missioon. Välja arvatud sel viisil tähistaevasse jõudmine, on Apollo endiselt inspiratsiooniks neile, kes soovivad oma hinges taevasse jõuda.Need, kes otsivad vaimsest ühisosa
selle Jumalaga, leiavad, et kogu jõud särab tugevalt nende kohal.HAIL AZAZEL!!!


......
Allikad/Bibliograafia:


1. Wikipedia, Jumal UTU [sumeri keel].

2. Wikipedia Apollo kohta https://en.wikipedia.org/wiki/Apollo - Teisalt julgustas Apollo ka uute linnade asutamist ja tsiviilpõhiseaduse kehtestamist. Teda seostatakse kolonistide üle valitsemisega. Ta oli seaduste andja ja tema oraaklitega konsulteeriti enne seaduste kehtestamist linnas.

3. Luke Roman & Monica Roman, "Apollo", Kreeka ja Rooma mütoloogia entsüklopeedia, 2010.

4. HellenicGods.org - Apollo, https://www.hellenicgods.org/the-lyre-of-apollo.

5. Ibid 4.

6. Utu kui abistaja ja päästja, jagu sumeri jumal Utu kohta: https://www.encyclopedia.com/environmen ... d-maps/utu.

7. Plutarchos, "Seoses kreeka Epsilon Delfiga"

8. Ibid 7

9. Vikipeediast jumala Luguse kohta - Luguse täpne etümoloogia on teadmata ja vaieldav. Nime protokeldi juurest *lug- arvatakse üldiselt, et see on tuletatud ühest mitmest erinevast juurest, näiteks *leug- "must", *leuǵ- "murda" ja *leugʰ- "vanduda". Kunagi arvati, et juur võib olla tuletatud proto-indoeuroopa *leuk- "sära", kuid selle etümoloogiaga on raskusi ja vähesed tänapäeva teadlased aktsepteerivad seda kui võimalikku (eelkõige seetõttu, et proto-indoeuroopa *-k- ei ole kunagi tekitanud protokeldi *-g-).

10. See allikas on vaenlasest, kus nad ründavad juhuslikult jumalaid, HOIATUS: Christianity.com, "What Is the Apollyon?", https://www.christianity.com/wiki/chris ... llyon.html.

11. Eenoki raamat [hoiatus, see materjal on vaenlasest - räpane ja rikutud, kuid on esitatud üksnes viitena]: Ja Semjâzâ, kes oli nende juht, ütles neile: Ma kardan, et te tõepoolest ei nõustu seda tegu tegema, ja mina üksi pean maksma suure patu karistuse. Ja nad kõik vastasid talle ja ütlesid: "Andkem kõik vandetõotuse ja pühendagem üksteisele vastastikku vandesõnadega, et me ei loobu sellest plaanist, vaid teeme seda asja. Siis nad kõik koos vandusid ja sidusid end vastastikku vandumistega selle peale. (Eenok 6:3-5)

12. Coronis (Apollo naine), https://en.wikipedia.org/wiki/Coronis_( ... armastaja)


13. "Jumal maa peal": Apollonius of Tyana", Kalogerakis Gerasimos, 2009

14. Rosemary Ellen Guiley, "Encyclopedia of Demons and Demonology", lk 20

15. Andrei Orlov, "Azazel as the Celestial Scapegoat", millest on siinkohal tõlgitud väljavõtted: https://www.marquette.edu/maqom/azazelscapegoat.html Artikli autor viitab raamatule "Symbola Caelestis. Le symbolisme liturgique et paraliturgique dans le monde Chrétien".

16. Encyclopedia Britannica, jaotis "Azazel". Allikas täpsustab lähemalt:
"Pärast seda, kui ülempreester kandis sümboolselt kõik juudi rahva patud üle patuoinale, aeti "Azazelile" määratud kits kõrbesse ja visati üle kuristiku surnuks. Azazel oli roojuse kehastus ja hilisemates rabiinlikes kirjutistes kirjeldati teda mõnikord kui langenud inglit." https://www.britannica.com/topic/Azazel.

17. Wikipedia Apollo kohta https://en.wikipedia.org/wiki/Apollo : "Apollo kui noorte kaitsja (kourotrophos) tegeleb laste tervise ja kasvatusega. Ta seisis nende täiskasvanuks saamise eest."

18. Platoni Cratylos, Sokrates Ermogenesele Apolloni kohta
19. Pausanias, Kreeka kirjeldus 6. 24. 6 : "Apollon Akesios (ravitseja): Nime tähendus näib olevat täpselt sama, mis ateenlaste seas levinud nime Alexikakos (kurjuse muutja) tähendus."*Lord Azazelilt otse Ülempreestrile Kapuutsikobral
Deep Darkness
Posts: 47
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

HIGH RANKING GODS AND CROWNED PRINCES OF HELL

KÕRGED JUMALAD JA KROONITUD PÕRGUVÜRSTID

On neli suurt jumalat, kes valitsevad Põrgut: Saatan, Peltsebul, Astaroth ja Azazel. Saatan on kõige võimsam ja valitseb kõigi üle.

Suurt auastet ja võimu omavad jumalad abistavad ainult oma usaldusisikuid ja lähedasi sõpru.

Ea/Enki [Saatan], Enlil [Beelzebub; algne "Baal"], Inanna [Ištar, Isis, Astaroth] ja Šamaš/Utu, Aššur [Azazel] olid neli kõige populaarsemat, võimsamat ja tähelepanuväärsemat jumalat kogu maailmas. Nad olid Mesopotaamia, Vana-Kreeka, Sumeri, roomlaste jne algsed jumalad. Kõik on omavahel seotud. Beelzebub/Enlil on Saatana/Ea poolvend.

SATAN -

PELTSEBUL - [tuntud ka kui ZEUS, ENLIL, THOR, BEL, INDRA, PERKUNAS või kui "BAEL"].

ASTAROTH - [tuntud ka kui ISHTAR, INANNA, ISIS, APHRODITE, VENUS, DEMETER]

AZAZEL - [tuntud ka kui APOLLO, MITHRA, MITRA/SURYA, LUGH, SHAMMASH, UTU, SAMAS , BABBAR, Ashur (assüüria), SHAMIYAH, SEMIHAZAH]

PÕRGU KUUS PEAJUMALAT:

AGALIAREPT
Auaste: Kindral
Agaliarept paljastab saladusi ja paljastab müsteeriume.
Tema alluvad deemonid on: Buer, Gusion ja Botis.
Agaliarept kannab oma sügavmustasid juukseid Egiptuse stiilis, õlgadeni. Ta on oliiviõli värvi ning väga pikk ja tugeva kehaehitusega. Ta on üsna vaikne.
-Ülempreestrinna Maxine

ASMODEUS /ASMODAY ehk SYDONAY
Auaste: Kuningas, põrgu mängumajade juhataja.
Asmodeus kuulus serafide ordusse ja kannab tiitlit "deemonite kuningas". Ta valitseb paljusid naudingute kuningriike.
Ta eelistab, et teda kutsutakse palja peaga [ilma mütsi või peakatteta] ja ta õpetab astronoomia, aritmeetika, geomantia ja käsitöö kunsti. Ta vastab kõigile küsimustele, avastab ja valvab aardeid ning annab võime lugeda teiste mõtteid. Ta annab nähtamatuse ja võib lõhkuda abielusid/suhteid.
Asmodeusel on inimlik ema ja tema isa on jumal. Tal on mustad juuksed, mis on punutud patsis mööda selga, ja ta on oliivipärane jume. Asmodeus on äärmiselt viisakas ja väga härrasmehelik. Ta on pehme kõneviisiga ja tasase häälega. Asmodeus on väga meeldiv deemon.
- Ülempreestrinna Maxine
SIGIL

FLERUTY
Auaste: Kindralleitnant
Flerutil on õigus teha öösel mis tahes tööd. Samuti võib ta põhjustada rahekivide langemist mis tahes kohas.
Tema alluvad deemonid on: Bathin ja Eligos.

Flerutil on kuldne aura ja kuldkullatud tiivad koos valgete sulgedega. Ta on lihaseline ja heleda jumega. Tal on pikad lokkis blondid juuksed, mis ulatuvad alla õlgade.
SÜMBOL

LUCIFUGE ROFOCALE
Lucifuge on tuntud ka kui "Tarchimache" ja "Focalor"[Vaata].

Auaste: Kuningas [temalt isiklikult õpilasele].
Küünla värv: Must
Taim: Metsik roos
Ta kontrollib kõiki maailma rikkusi ja aardeid.
Tema alluvad deemonid on Agares ja Margas.
Lucifuge Rofocal abistab neid, kes on äsja pühendunud satanismile. Ta on kannatlik, viisakas ja vaikne. Tal on kiilaspea. Ta kannab heledalt säravat hõbedast rüüd, millel on kuldsed esiletõstmised. Ta on üsna vaikne. Tal on sügav hääl ja kerge aktsent.
- Ülempreestrinna Maxine
SIGIL

SARGATANAS
Auaste: BRIGAADIKINDRALMAJOR
Sargatanas on otse Astarothi alluvuses. Ta võib avada kõik lukud ja transportida astraalprojektsiooni abil ükskõik keda ükskõik kuhu.
Ta annab nähtamatuse ja annab oskuse armatseda.
Tema alluvad deemonid on: Loray, Valefar ja Foraii.

Sargatanasil on kaunid kuldsed tiivad ja ta kannab punast kullaga tolmutatud rüüd. Tal on pikad blondid juuksed ja helesinised silmad ning hele nahka. Ta oli väga vaikne
- Ülempreestrinna Maxine

SATANACHIA
Auaste: Ülemjuhataja
Satanachial on põhjalikud teadmised kõigist planeetidest. Tal on võim kõigi naiste ja tüdrukute üle ning ta pakub loomadest sõpru. Tema alluvad deemonid on: Prulas, Amon ja Barbatos.
SÜMBOL
SIGIL
Apolluse kunstiteos

ABADDON
Abaddon on tuntud ka kui Apollyon.
Auaste: Apaddon: Sõja vürst.
Abaddon on nõunik. Ta on kuristiku isand ja deemonite kuningas.
"Ta on üsna suur, ma ütleksin, et vähemalt 8 jalga pikk. Ta on kopsakas, kannab mingisugust lahinguriietust, kui ma teda näen. Ta on tumeda välimusega, tumeda jumega, tumedate silmade ja juustega ning koos vuntsidega."

ABIGOR
Abigor on tuntud ka gooti deemonite nimede "Eligor" ja "Eligos" all.
Auaste: Eligor: 60 leegioni ülem.
Abigor on vilunud sõjasaladustes ja ennustamises.
Abigoril on ilusad mustad tiivad, millel on valged triibud. Tal on must aura ümber pea ja suured mustad silmad ilma iiristeta. Tal on ka kaks musta triibu sarnast märki põskedel.
SIGIL

ADRAMELECH
Auaste: Suurkantsler
Saatana üldnõukogu president, Saatana garderoobi järelevalvaja. Adramelech oli Avitide jumal. Need olid iidne rahvas, keda iisraellased "Jäävi" juhtimisel julmalt välja suretasid
Adramelech on väga pikk ja tumemustade juustega. Tema juuksed on tukaga ja ulatuvad õlgadeni, nagu on näha paljudel Egiptuse templite ja püramiidide maalidel. Tal on väga läbitungivad mustad silmad ja intensiivne pilk. Ta on heleda nahaga.
- Ülempreestrinna Maxine

ALASTOR
Saatana kohtu poolt välja antud otsuste täitja
Alastoril on lühikesed heledad blondid juuksed, mis on viltused. Tal on helehallid silmad ja ta näeb väga noor välja. Tal on valged tiivad ja ta oli valgesse riietatud, kui ma teda kohtasin.
- Ülempreestrinna Maxine

ANUBIS
Anubis on tuntud ka kui gooti deemon "Ipos".
Anubis on hiiglane. Ta näib olevat kahe meetri pikkune ja väga hästi vormis. Tal on sirged blondid juuksed kuni kõrvadest allapoole ja päevitunud nahk. Anubis on šaakalipäine surnute jumal. Ta abistab surnute küsimustes. Ta juhib matuseid ja teda võib kutsuda kaitsma kõiki hiljuti surnuid. Ta on surnute hingede kaitsja ja teejuht.
- Ülempreestrinna Maxine
SIGIL

BEHEMOTH
Auaste: Öövalvur
Behemoth juhib kõiki pidustusi ning pidusid põrgus.

BELIAL

Tähtkuju positsioon: Veevalaja 10-20 kraadi
30. jaanuar - 8. veebruar
Tarot-kaart: Mõõkade 6
Planeet: Päike
Metallid: Kuld
Õhu element
Auaste: KUNINGAS
Belial on öine deemon ja valitseb 80 vaimude leegioni.
Belial jagab kingitusi ja tiitleid. Ta lepitab sõpru ja vaenlasi ning annab tuttavaid. Ta aitab inimesel oma ametis edasi jõuda ja kõrgemat positsiooni saavutada. Ta toob teiste, isegi oma vaenlaste soosingut. Belial oli vooruste ordu vürst.
Belial on väike ja peenike. Tal on plaatinablondid juuksed.
SIGIL

BELPHAGOR
Belphagor on geniaalsete avastuste ja rikkuse deemon. Ta kingib rikkust neile, kes talle meeldivad.
Belphagoril on blondid juuksed ja lihaseline kehaehitus. Tavaliselt jätab ta pärast kohtumist inimesele sooja sära. Tal on valged tiivad ja väga läbitungivad silmad.


CHARON ehk CHIRON
Charon veab hinged üle Styxi jõe põrgusse.

CIMERIES ehk CIMEJES
**Cimeries on tuntud ka kui Egiptuse jumal "Khepera". Ta on tuntud ka nimede "Kheperi" "Khepri" "Kheprer" ja "Chepera" all.
*Es teatas ühele õpilasele, et ta eelistab, kui teda kõnetatakse kui "Khepu".

Tähtkuju asend: 25-29 Veevalaja kraadi *[20-29 Kaljukits].
14.-18. veebruar *[10.-19. jaanuar]
Tarotkaart: 7 mõõkadest *[4 Pentaklit]
Küünla värv: tumesinine
Taim: Mänd
Element: Õhk *[Maa]
Planeet: Veenus *[Kuu]
Metall: Vask *[Hõbe]
Tiitel: Markii
Cimeries on öine deemon ja valitseb 20 vaimude leegioni üle.

Cimeries annab vaimule jõudu ja julgust. Ta teeb nad lahingus kangelaslikuks, õpetab kirjandust ja leiab kõik, mis on kadunud. Ta õpetab grammatikat, loogikat ja retoorikat ning on sõdurite ja sõjaväelaste patroon. Ta leiab ka maetud aardeid.
Tal on ilusad õlgade pikkused maasikablondid juuksed ja ta on heas vormis. Ta on väga ilus ja laia tiivaulatusega jumal. Tema tiivad on kuldsed. Ta on kaetud kuldse sädelusega.
SIGIL

DAGON
Dagon on tuntud ka kui GOETI DEEMON "ZAGAN"
Dagon oli vilistite jumal. Ta on väga suur nagu Anubis. Ta on vormis nagu kulturist. Tal on sirged blondid juuksed, väike õhukeste huultega suu ja sinakashallid läbilõikavad silmad. Ta on põllumajanduse, talupidamise ja viljakuse jumal. Ta on põllumeeste ja põlluharijate patroon. On tõendeid, et teda kummardati ka Kaug-Idas Myanmaris/Birma.
Shwedagoni pagood, mis tähendab "Suur Dagon", räägib enda eest.
- Ülempreestrinna Maxine
SIGIL

HORUS
Horus on tuntud ka kui gooti deemon "Purson".
Ta on väga õiglane. Ta sarnaneb Amon Ra'ga, ainult et tal on pehmemad näojooned. Tema juures on neli teist deemonit. Ta on deemonite seas väga lugupeetud ja on väga kõrge positsiooniga. Väga noorusliku väljanägemisega Horus võib oma energiaga valgustada kogu ruumi, kui ta ilmub.
- Ülempreestrinna Maxine
SIGIL

Lilith(klõpsa siin)
Lillith on Saatana lemmik tema viiest naisest.* Ta on naiste vabastajanna. Ta on tugevate naiste patroon ja naiste õiguste jumalanna. Lilith esindab seksuaalset vabanemist ja seksuaalset naudingut. Ta on naiseliku jumaliku ülendamine. Lilith seisab ka abordiõiguste ja sünnituskontrolli eest. Ta on tuntud ka naiste abistajana sünnitusel.

Lilithi ei saa kutsuda. Ta ilmub sellele, keda ta ise valib. Üks tema pühadest sümbolitest on öökull.

*Tema isiklikult; tal on viis naist.

Kunstnikutöö:
"Lilith", Hon John Collier, 1892.

MAMMON [ZEUS]
Ametikoht: Põrgu varahoidja
"Mammon" ei ole tema tegelik nimi. "Mammon" on heebrea sõna raha kohta ja ei midagi enamat. Kuidas seda nime kasutati deemonile/jumalale, oli valesti tõlgendamine ja teadmatus. Me leidsime oma töös deemonitega, et kreeka jumal Zeus vastab "Mammonile". Zeusil on lühikesed plaatinablondid lainetega juuksed ja väga heledad sinakashallid silmad. Ta kannab loorberikrooni, valget toogat ja on kopsaka kehaehitusega." - Ülempreestrinna Maxine

"Mammon" on Ammonase või Mammonas Zeusi üldnimetus, mis on seotud Zeusi kuningavõimu ja võimuga. Sellist "erinevat deemonit" ei ole olemas. Zeus Ammonas, millest Mammon tekkis, on Lord Zeus [Beelzebul], tipphierarhia jumal Vana-Kreeka panteonis. Mammonas oli Zeusi aspekt, mis oli seotud maise rikkuse ja rikkusega. Vajutage siia, et lugeda rohkem. " -Ülempreester Kapuutsigakobra 666

MASTEMA
Mastema on oluline Vana-Egiptuse deemonitar. Ta valitseb ja on musta maagia ja nõiduse ekspert. Tal on ilusad pikad blondid säravad juuksed, täis lokke ja puhtast kullast tiivad.
- Ülempreestrinna Maxine

MORAX
Morax on tuntud ka kui Foraii, Forfax, Marax ja on Egiptuse jumalanna "Maat".

Tähtkuju positsioon: 10-14 kraadi Vähki *[20-29 Kaalud].
2.-7. juuli *[13.-22. oktoober]
Tarot kaart: 4 mõõkade
Planeedid: Marss/Pluuto
Metallid: Raud/Plutoonium
Element: Vesi *[Õhk]
Küünla värvus: Punane
Vanem
Auaste: Krahv/President
Marax on päevane deemon ja valitseb 30 leegioni vaimude üle.

Morax õpetab astroloogiat, astronoomiat, humanitaarteadusi ning kivide ja taimede maagilisi omadusi. Ta pakub ka tuttavaid. Ta on korra, tõe ja õigluse jumalanna. Ta on teiste deemonite seas väga lugupeetud. Tal on tušimustad juuksed, millel on pungad, oliivipunane jume ja Egiptuse maalidel esinev juuksestiil. Tal on suured valged tiivad ja ta on väga pikk.
- Ülempreestrinna Maxine
SIGIL

MULCIBER
Auaste: Pandemoniumi linnavalve komandör.
Mulciber on Beelzebubi teine ülemus. Ta on Pandemoniumi nime all tuntud linna arhitekt ja insener. Ta on väga intelligentne ning strateegia ja sõjapidamise ekspert. Ta ehitas ja projekteeris Saatana suure palee.

NEPHTHYS
Nephthys on gooti deemoness "Bathin" ja on tuntud ka kui "Nebthet".
Nephthys on Set'i naine. Nagu Thoth ja Seshat, esinevad nad sageli koos. Kui Nephthys ilmub, on tema juures kaitsvad deemonid. Ta on heas vormis ja tal on palju pikki lokkis blonde juukseid. Nephthys on väga sõbralik ja jutukas. Ta on osav maagias, tunneb võimsussõnu ja on tervendav jumalanna. Ta on ka surma jumalanna ja nagu tema abikaasa Set; pimeduse jumalanna.
- Ülempreestrinna Maxine
SIGIL 1
SIGIL 2

NERGAL ehk HADES ehk PLUTO
Nergal on üks Saatana seitsmest pojast ja allmaailma valitseja. Tema naine on Erishkegal. Tal on võim surnute üle

NEBIROS
Nebiros on tuntud ka kui gootiline deemon "Neberius ehk Cerberus".
Auaste: väepealik ja peainspektor.
Tal on võime tekitada kurja kellelegi.
Ta õpetab mineraalide, metallide, köögiviljade ja loomade omadusi. Ta valdab ennustamise kunsti ja oskab suhelda surnutega.
Nebirosil on rohekas aura. Tema värvus on rikkalik roheline.
- Ülempreestrinna Maxine
SIGIL

OSIRIS
Osiris on tuntud ka kui gooti deemon "Orias, Oriax".
Osiris on allmaailma, surma ja ülestõusmise jumal. Ta annab pärast surma stabiilsust, jõudu ja uut jõudu. Osiris on sügava häälega ja ilmub kiilakana ning tema otsaesisel on tätoveering.
SIGIL

RAUM
RAUM ON EGIPTUSE JUMAL "KHNUM".

Tähtkuju positsioon: 15-19 kraadi Kaalud *[1-10 Sõnn]
8.-12. oktoober *[21.-30. aprill]
Tarotkaart: 5 Pentacles: 3 mõõka *[5 Pentacles]
Planeedid: Saturn *[Marss]
Metallid: Plii *[Raud]
Element: Õhk *[Maa]
Taim: Ohakas
Küünla värv: Must
Järjekord: Krahv .
Raum on öine deemon ja valitseb 30 vaimude leegioni üle.

Raum loob armastust ja lepitab vaenlasi. Ta võib hävitada maine, linnad ja/või vara. Ta võib võtta teiselt raha ja tuua selle maagile.
Ta on Egiptuse jumal "Khnum", tuntud ka kui Khnemu, Khnoumis, Chnemu, Chnum.
Ta on oinaspeaga jumal. Ta ilmub särava valge säraga ja kannab oinaspea maski. Tal on mustade ja valgete triipudega tiivad nagu sebral ja ta kannab Egiptuse stiilis riideid. Raum on väga helde. Ta annab telepaatia ja võime suhelda loomadega. Ta on väga sõbralik jumal.
SIGIL

SCIRLIN
Scirlin on üks põrgu käskjalgadest ja võib olla abiks teiste deemonite kutsumisel. Ta esindab Luciferi autoriteeti.


SEKHET
Sekhet on tuntud ka kui "Sekhmet", "Sechmet", "Sekhait", "Sekhautet", "Sekhem" ja "Sakhmis".
Sekhet on lõvi jumalanna ja on tuntud oma võimu poolest. Ta on sõdalane ja austatud sõja ja lahingu jumalanna.
Tal on pikad mustad tiivad, millel on punased triibud. Tal on väga tume nahk ja heledad rõngaste juustega juuksed. Tal on sügav ja võimas hääl.

SESHAT
Seshat on tuntud ka kui "Sefkhet-Aabut" ja "Sesheta".
Seshat on äärmiselt heledate pikkade heledate juustega, millel on kiharad rõngad. Ta on äärmiselt ilus ja Thoti naine. Ta saadab teda ja abistab teda paljudes projektides. Ta on Egiptuse mõistuse jumalanna ja on kirjutaja nagu tema abikaasa. Ta on kirjanduse ja raamatukogude jumalanna. Ta valitses kõigi Egiptuse iidsete raamatukogude üle. Mõnikord asendab ta Thothi, kui too on hõivatud. Need meist, kes on töötanud Thothi ja Seshatiga, näevad neid koos või mõnikord tuleb Seshat meie juurde oma abikaasa asemel, kes on alati väga hõivatud. Thoth on kõigist deemonitest kõige hõivatum.
- Ülempreestrinna Maxine

SET
Set on tuntud ka kui gooti deemon "SITRI, "** Seth, Sethi, Sit, Sut, Sutekh. Set on Egiptuse pimeduse isand. Ta on üks Saatana 7-st pojast. Ta on tumeda jume ja mustade juustega. Kui ma temaga energiatööd tegin, olid tal alguses kummist tumepruunid tiivad. Kui ta vabastati, muutusid need ilusateks pehmedeks mustadeks sulepeenikesteks tiibadeks nagu rongal. Ta kannab pikka musta satiinist rüüd. Ta oli väga lahke, leebe kõneviisiline ja jättis mulle tugeva energeetilise rahutunde. Tal on ilus energia. Set'i naine on jumalanna Nephthys. Nad võivad mõnikord ilmuda koos.
- Ülempreestrinna Maxine
SIGIL

SORATH
Sorath on Päikese jumal. Ta olevat olnud Adolf Hitleri isiklik kaitsedemon.
Sorath valitseb energiavoolu, mis tegeleb inimpsüühika, muutunud teadvuse seisundite, mõttevormide, elementaalide, seletamatu, ootamatu ja tundmatu ning imetegudega. Sorath on "Sulgeja", samas kui Azazel on "Avastaja". Sorath Suur Jumal ei meeldi kõigile, sest ta on igavesti musta põleva Päikese kehastus, mis on nagu öö igavene päev. Tema number on seitse ja ta valitseb sodiaagi kolmeteistkümnendat märki, millest on olemas ainult üks, ja tema aeg on iga, kui Kuu on muidugi tühi. Ta valitseb põhjast.
Mõistus on väga keeruline, eriti see osa, mida meie, maagid, kasutame. Meele jumala osa võib teha absoluutselt kõike. Saatan usaldab oma ja mitte kellegi teise seda võimu. See ei aktiveeru kellegi jaoks ja kui ta seda teeb, siis teeb ta seda hirmuäratavaks õppetunniks neile, kes on ilma, kes üritavad seda jõudu rakendada. Sorath valitseb "lähemat osa", "tundmatu mõistuse" energiavoolu üle ja on Jumal iga Universumi Päikese poolt kiiratud energia üle. Ta valitseb magnetismi ja kõigi eluteguri keskust koos fotogeenide ja igasuguse päikesejõuga. Sorath väitis, et kõik Päikesed Universumis mõjutavad meid, mitte ainult meie oma. Põhjatuli, Päike üleval. Lõpuks, imed ei ole midagi, mida jumalad põhjustavad. Jumalad on sellest kaugemal. Nende maailm on möödas vajadusest või arusaamast, mis on ime. Imed tulevad MEIST. See, mis on ühele ime, võib teisele needuseks olla; mis on kadunud, võib teine näiteks leida.
- Salem Burke

Sorath kuulub Põhjala jumalate rassi. Ta on pikk ja tal on heledad blondid pikad juuksed.
-kõrge preestrinna Maxine

THOTH on tuntud ka kui "Hermes" [kreeka], "Merkuur" [rooma], "Tehuti", "Ningishzidda" ja "Quetzalcoatl" [Kesk-Ameerika].

Tähtkuju: Kaksikud - Vähk
Tarot-kaart: 3 varrast
Planeedid: Merkuur, Kuu
Küünla värvid: Hõbedane, punane
Metall: Hõbe
Element: Õhk
Auaste: KÄSIKIRJADE JA JURIIDILISTE DOKUMENTIDE SALVESTAJA PÕRGUS; SUURES KANTSELEIS.
*Ülaltoodud teave on dikteeritud Thothilt isiklikult.
Thoth on väga kõrgetasemeline ja tähtis deemon. Ta on üks Saatana 7-st pojast. Ta on kõige geniaalsem ja intellektuaalsem jumalatest. Ta on väga sümpaatne, äärmiselt karismaatiline ja sõbralik. Ta on kõigist deemonitest kõige hõivatum ja teda võib olla raske kutsuda, kui ta ei ole tema jaoks oluline. Tema naine on Seshat. Ta täidab teda sageli, kui mees ei saa kohal olla.
Thoth on tervendamise ja meditsiini tõeline isa. Ta on arstide, meditsiiniõdede, parameedikute, haiglatöötajate, ravitsejate ja kõigi nende patroon, kes töötavad meditsiinis.

Kõik, kes on Thothi näinud ja temaga suhelnud, nõustuvad, et ta on pikk, lihaseline, väga hea kehaehitusega, paksude kuldblondide juuste ja siniste silmadega. Ta on hele nahk. Ta kannab oma juukseid tagasi kammitud ja punutuna nagu Asmodeus, mõlemal on juuksed õlgadeni.
Deep Darkness
Posts: 47
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

Gods A - B

Jumalad A - B

Märkus: tärniga tähistatud kanded on dikteeritud Thothilt.


AGARES/AGUARES

Tähtkuju positsioon: Jäär: 5-9 kraadi Jäär
25.-29. märts
Tarotkaart: 2 varrast
Küünla värv: Sügav veripunane*
Taim: Nelipuu
Planeet: Mars/Merkuur*
Metallid: Vask*
Õhu ja tule element*
Auaste: Suurhertsog Põrgu idapoolsetes piirkondades
Ta valitseb 31 vaimude leegioni
Tema loom on tiiger*
Agares on päevane deemon ja kuulus vooruste ordusse.

Agares valitseb lihtrahva üle; ta on lihtrahva hääl Põrgus. Tema positsioon on sarnane inimese linnapeaga.*
Ta õpetab kõiki keeli, toob põgenikud tagasi ja võib põgenemise peatada. Ta võib ka kedagi põgenema õhutada. Ta ajab vaenlasi minema, hävitab vaenlase vaime ja võib tuua oluliste meeste hukkumise, põhjustades nende positsiooni, avaliku au ja teiste austuse kaotamise. Ta võib põhjustada maavärinat ja õhutada tantsu.
*Kõik deemonid olid väga tuntud ja populaarsed paganlikud jumalad. Agares on naissoost. Legendid jumalate kohta olid kõik allegooriaid. Agares oli tuntud kui kreeka jumal "Argus". Argus oli legendides meessoost. Argus oli "kõiknägija" ja tal oli 100 silma.
Agares on äärmiselt ilus. Ta on väga heledapäine ja naiselik, pehmete sirgete blondide juustega ja valgete tiibadega. Ta on väga sõbralik ja sümpaatne.
- Ülempreestrinna Maxine

SIGIL
PILT
Marcos Macias'i tehtud kunstiteos

AINI ehk AYM/AIM, HARBORYM

Tähtkuju positsioon: 20-24 kraadi Vähki.
13.-17. juuli
Tarot-kaart: Kuppide 4
Küünla värv: Sügavsinine nagu mustikas*
Taim: Sidrun
Loom: Nokkloom*
Planeet: Neptuun*
Metall: Tina/Neptuunium
Õhu element*
Auaste: Markii*
Eesmärk- valitseb atmosfääri kontrolli Põrgus*
Valitseb 26 vaimude leegioni ja on päevane deemon.
Annab tõeseid vastuseid küsimustele, vastab küsimustele tundmatute asjade kohta, teeb inimesi vaimukaks ning õpetab kavalust ja nutikust. Ta võib levitada hävingut tule abil; süütab hooneid ja terveid linnu. Ta vastab küsimustele, mis puudutavad eraelulisi asju.
SIGIL

ALLOCES/ALLOCEN ehk ALLOIEN, ALLOCER

Tähtkuju asend: 15-19 kraadi Amburi järgi
8.-11.detsember
Taro kaart: 9 varrast
Küünla värv: roheline*
Loom: nahkhiir*
Taim: salvei
Planeet: Uraan*
Metall: pronks*
Vee element*
Auaste: PRESIDENT*
Alloces juhib 36 vaimude leegionit ja on öödeemon
Alloces valitseb põrgus asuva "avaliku" koosolekumaja üle, kuhu kogunevad deemonite kogukonnad, et arutada ja planeerida oma piirkonna kogukonnaüritusi. Need deemonid on spetsialiseerunud arhitektuurile ja kunstile.*
Ta pakub häid tuttavaid ja õpetab astronoomiat ja humanitaarteadusi. Teda saab saata salavaenlastele kätte maksma. Tal on sügav kähe hääl ja ta räägib valjult.
SIGIL

AMDUSIAS

Tähtkuju asend: 0-4 kraadi Kalades
19.-23.veebruar
Taro kaart: 8 tassi
Küünla värv: helesinine*
Taim: Mimosa
Planeet: Neptuun*
Loom: lind*
Metall: hõbe*
Vee ja õhu element*
Aste: kuningas*
Amdusias juhib 29 vaimude leegionit ja on öödeemon
Amdusias on põrgu muusikaline juht ja kõrgeimate muusikaoskustega jumal*
Ta suudab muusikat inspireerida. Ta laseb muusikariistu kuulda, aga mitte näha, ja annab suurepäraseid tuttavaid. Ta võib anda tuttava abiks mis tahes salajasel missioonil, mida inimene soovib täita, ja võib põhjustada puude viljatuks muutumist või isegi maapinnale kukkumist või inimese tahte järgi paindumist.
Amdusias ütles 2003. aastal väljaandele Joy of Saatan Ministry: "Nii nagu vaenlasel on inimesi, kes meid ei näe, ei näe ka meie neid. Kuid nad avalduvad jultunult, kui jõuame oma eesmärgi haripunktile lähemale."

Amdusias on pikad mustad juuksed. Ta on pikk, pikkade sõrmedega ja tal on tugevad, karedad käed. Tema tiivad on punakaspruunid ja tal on tume nahk.
SIGIL
Deep Darkness
Posts: 47
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

AMON
"Amon" on Egiptuse päikesejumal Amon Ra ehk Merodach ja Babüloonia jumal "Marduk"

Tähtkuju: 0-4 Sõnni kraadi
20-24 aprill
Tarokaart: 5 pentaklit
Küünla värv: punane või kuldne*
Taim: maavitsalised
Planeet: päike*
Metall: kuld*
Loom: Lõvi*
Element: tuli ja õhk*
Auaste: prints*
Amon valitseb põrgu läänepiirkonna üle*
Amon on päevadeemon ja juhib 40 leegioni vaimusid

Ta eristab minevikku, ennustab tulevikku, lepitab sõbrad ja vaenlased, hangib armastust ja paneb armastuse õitsele.
Ta on üks ilusamaid olendeid, keda ma kunagi näinud olen. Tal on väga heledad blondid juuksed taha kammitud; ta on tugeva kehaehitusega ja tal on tohutult palju positiivset energiat. Teda mõjutab tugev ja agressiivne pistrik. Ta on sõna otseses mõttes särav nagu Päike. Ta on üks Saatana seitsmest pojast. Ta on äärmiselt uhke, kauni kehaehitusega ning väga pikk ja tugev.
- Ülempreestrinna Maxine

SIGIL

AMY/AVNAS

Tähtkuju: 15-19 kraadi Kaljukitse järgi
6.-10.jaanuar
Taro kaart: 3 pentaklit
Küünla värv: roosa*
Taim: Vervain
Loom: Panter*
Planeet: Veenus*
Metall: vask*
Maa element*
Auaste: Krahv*
Amy juhib 36 vaimude leegionit ja on öödeemon
Ta õpetab astroloogiat ja humanitaarteadusi, pakub tutvusi ja avastab peidetud aardeid. Ta näitab teed varanduse, rikkuse ja aarde juurde.
SIGIL

ANDRAS

Tähtkuju asend: 10-14 kraadi Veevalaja järgi
30. jaanuar - 3. veebruar
Taro kaart: 6 mõõka
Küünla värv: must*
Taim: kannike
Loom: põrgukoer/hunt*>
Planeet: Pluuto ja Marss*
Metall: raud ja hõbe*
Tule element*
Auaste: tema auastme jaoks pole inimlikku vastet ega sõna*
Andras-Saatana peakaitsja ja turvaülem*
Andras juhib 30 leegioni vaime ja on öödeemon

Andras on jumal, keda Wealdis kummardati. Ta suudab vaenlasi täielikult hävitada. Andrasel on maine maagide ja nende abiliste tapjana. Ta on väidetavalt väga ohtlik
Andras, kuigi ta on mees, on Briti ja keldi jumalanna Andrasta. "Andrasta" tähendab "võitmatut". Andrasta oli Iceni hõimu kaitsejumalanna. Öeldi, et Briti sõjakuninganna Boudicca palvetas Andrasta poole, enne kui asus lahingusse oma Rooma vaenlaste vastu. 1

Tunnen Andrast juba mõnda aega. Ta on tegelikult väga meeldiv neile, kes on Saatanale pühendunud. Ta on tõeline sõdalane. Esmalt võttis ta minuga ühendust minu Ouija juhatuse kaudu. Esimest korda, kui teda nägin, oli ta lühikest kasvu, kandis musta-valgetriibulist särki ja tal oli konarlik välimus. Tema juures oli põrgukoer, punaste silmadega tige välimusega must hunt, kes urises ja oli tolmuste hallide karvadega. Pärast tema peal energiatöö tegemist muutus ta pikaks ja saledaks ning väga nägusaks deemoniks. Ta kannab pikka valget rüüd ja tal on kuldblondid juuksed keskelt lahku kammitud ning need on väga pikad, ulatuvad vööni. Ta on tõeline sõdalane, aga ka kunstnik. Ta on vaenlasele üks ohtlikumaid.
— Ülempreestrinna Maxine
SIGIL

ANDREALPHUS

Tähtkuju: 20-24 kraadi Veevalaja järgi
9-13 veebruar
Taro kaart: 7 mõõka
Küünla värv: hõbedane*
Taim: Lootos
Loom: konn*
Planeet: 4 Jupiteri kuud*
Metall: nikkel ja hõbe*
Maa element*
Auaste: krahv*
Andrealphus juhib 30 vaimude leegionit ja on öödeemon
Andrealphus on teadlane; spetsialiseerunud keemiale*
Ta õpetab astronoomiat, geomeetriat ja kõike, mis on seotud mõõtmisega. Ta õpetab ka matemaatikat
SIGIL

ANDROMALIUS

Tähtkuju asend: 25-29 kraadi Kalades
16.-20.märts
Taro kaart: kümme tassi
Küünla värv: Indigo*
Taim: koirohi
Loom: tuvi*
Planeet: Jupiter*
Metall: raud*
Õhu element*
Auaste: kindral*
Andromalius valitseb 36 vaimuleegionit ja on öödeemon
Andromalius on jälgija. Vaatlejad luuravad vaenlase järele ja annavad aru otse Saatanale, Andrasele või Azazelile*
Ta paljastab vargad, tagastab varastatud asjad, avastab kõik kurjuse ja leiab peidetud varanduse. Ta karistab vargaid ja maksab kurjategijaid kätte. Ta taastab kadunud kaubad ja leiab raha. Samuti paljastab ta salaplaanid ja suudab varga tabada.
SIGIL

ASMODEUS/ASMODAY ehk SYDONAY

Tähtkuju: 5-9 Neitsi kraadi
28. august - 1. september
Tarokaart: 8 pentaklit
Küünla värv: must või sinine*
Taim: piparmünt
Loom: vaal*
Planeet: Neptuun*
Metall: vask, kui see muutub siniseks*
Element: vesi*
Aste: kuningas*
Asmodeus on põrgu peaastroloog ja jälgib põrgu hasartmängumajasid. Ta on väga hõivatud deemon.*
Asmodeus on päevadeemon, ta on AMAYONi leegionide hulgas ja valitseb 72 vaimuleegionit
Asmodeus kannab tiitlit "Deemonite kuningas"

Asmodeust tuleb kutsuda palja peaga.
Asmodeus kuulus Serafimi klassi ja kannab tiitlit "Deemonite kuningas". Ta juhib paljusid naudinguvaldkondi. Ta eelistab, et teda kutsutakse palja peaga [ilma mütsi ja peakatteta] ning ta õpetab astronoomiat, aritmeetikat, geomantiat ja käsitööd. Ta vastab kõigile küsimustele, avastab ja valvab aardeid ning annab oskuse lugeda teiste mõtteid. Ta annab nähtamatuse ja võib abielusid/suhteid katkestada. Asmodeusel on inimesest Ema ja tema isa on jumal. Tal on süsimustad juuksed, punutud seljal, ja oliivivärvi jume. Asmodeus on äärmiselt viisakas ja väga härrasmehelik. Ta on pehme ja maheda häälega. Asmodeus on väga meeldiv deemon.
– Ülempreestrinna Maxine
SIGIL

Astaroth

Peltsebul

BALAAM

Tähtkuju asend: 10-14 kraadi Amburi järgi
3-7 detsember
Taro kaart: 9 varrast
Küünla värv: valge
Taim: tamm
Planeet: Marss
Metall: raud
Tule element
Auaste: kuningas
Balam on öödeemon ja juhib 40 leegioni vaimusid
Balam eristab minevikku ja tulevikku, annab huumorimeelt, vaimukust, mõistust, jääb nähtamatuks ja ennustab tulevikku.
SIGIL

BARBATOS

Tähtkuju: Sõnni 5-9 kraadi
25-29 aprill
Tarokaart: 5 pentaklit
Küünla värv: must
Taim: jahvatatud luuderohi
Planeet: Veenus
Metall: vask
Maa element
Auaste: hertsog
Barbatos on päevadeemon ja ta juhib 30 vaimuleegionit ja kuulub vooruste ordusse
Barbatos eelistab ilmuda siis, kui Päike on Amburi märgis
Barbatos õpetab kõiki teadusi, paljastab maagiaga peidetud aardeid ja ennustab tulevikku. Ta mõistab minevikku, lepitab sõpru ja viib sõpruseks kaks inimest kokku. Ta kindlustab nende hea tahte, kes on võimupositsioonidel. Ta silub kõik arusaamatused ja rahustab haigete tundeid. Ta annab oskuse loomadega suhelda ja neid mõista.

Barbatos on väga ilus jumal. Tal on pikad, heledad blondid juuksed ja säravad valged tiivad. Ta on väga hea kehaehitusega ja ta nahk on pruunikas.
SIGIL

BATHIN ehk BATHYM, MARTHIM **Bathin on Egiptuse jumalanna Nephthys [vt Kõrgetasemelised deemonid ja põrgu kroonprintsid]

Tähtkuju: Kaksikute 25-29 kraadi
16.-21.juuni
Tarokaart: 10 mõõka
Küünla värv: lilla
Taim: puuvõõrik
Planeet: Saturn/Uraan
Metall: plii/uraan
Õhu element
Auaste: hertsog
Bathin on päevadeemon ja valitseb üle 30 vaimude leegioni
Bathin paljastab ürtide ja vääriskivide omadused. Ta aitab inimesel saada hakkama astraalprojektsiooniga ja võib viia igaühe sinna kuhu ta soovib.
SIGIL 1
SIGIL 2

BELETH ehk BYLETH ehk ELYTH

Tähtkuju: Kaksikute 0-4 kraadi
21-25 mai
Taro kaart: 8 mõõka
Planeet: Merkuur
Metall: elavhõbe
Õhu element
Küünla värv: punane
Taim: till
Auaste: hertsog
Belet on päevadeemon ja valitseb 85 vaimude leegioni üle. Ta on võimude ordust
Beleth toob meeste ja naiste vahele armastuse vaimu. Ta on ettepanekut ootavate naiste lemmik.
Byleth on naine. Tal on ümmargused nukutaolised, läbistavad tumedad silmad ja pikad tumeblondid, rõngastatud lokkidega juuksed.
– Ülempreestrinna Maxine

SIGIL
PILT
Marcos Maciase kunstiteos

BELIAL

Tähtkuju: 5-9 kraadi Kalade järgi
24-29 veebruar
Tarokaart: 8 tassi
Küünla värv: oranž
Taim: Vägihein
Planeet: Jupiter/Neptuun
Metall: tina/neptuunium
Vee element
Auaste: kuningas
Belial on öödeemon ja juhib 80 leegioni vaimusid
Belial jagab esitlusi ja pealkirju. Ta lepitab sõpru ja vaenlasi ning pakub tuttavaid. Ta võib aidata kedagi töökohtade edutamisel ja aitab saavutada kõrgemat positsiooni. Ta võib saada teeneid teistelt, isegi oma vaenlastelt. Belial oli Vooruste Ordu prints. Belial on kõhna, väiksem kui enamik teisi deemoneid ja tal on plaatinablondid juuksed.
SIGIL

BERITH ehk BAALBERITH, BEAL, BOFI, BOLFRY

BIFRONID

Tähtkuju: Skorpioni 15-19 kraadi
7.-12. november
Tarokaart: 6 tassi
Küünla värv: helelilla
Taim: basiilik
Planeet: Jupiter/Neptuun
Metall: tina/neptuunium
Vee element
Auaste: krahv
Bifrons on öödeemon ja juhib 60 vaimude leegionit
Bifrons õpetab astroloogiat, geomeetriat, matemaatikat koos teiste erinevate kunstide ja teadustega. Ta paljastab ürtide, metsade ja kivide omadused. Ta suudab laipu maagiliselt liigutada ja sundida surnute vaime maagiaga abistama ja/või päringutele vastama.
Bifrons on pikk ja tal on vööni heleblondid juuksed, millel on palju pehmeid rõngas lokke. Ta on lahke ja kannatlik.
– Ülempreestrinna Maxine
SIGIL

BOTIS

Tähtkuju: Kaksikute 20-24 kraadi
11-15 juuni
Tarokaart: 10 mõõka
Küünla värv: valge
Taim: liilia
Planeet: Saturn/Uraan
Metall: plii/uraan
Õhu element
Auaste: president/krahv
Botis on päevadeemon ja valitseb üle 60 vaimude leegioni
Botis aitab langetada olulisi otsuseid ja tugevdab julgust. Ta kaitseb inimest teiste vihkamise või kadeduse eest haiget tegemise eest ja aitab leevendada pingeid kodus. Botis dikteerib asjasid minevikuks ja olevikuks ning lepitab sõbrad ja vaenlased.
Ta ilmus vana mehena. Ta oli pealt kiilakas pikkade valgete laineliste juustega. Tal oli pruun rüü. Pärast seda, kui ma temaga energiatööd tegin ja ta vabastasin, lõi ta lahti ilusad tohutud sügavpunased tiivad.
– Ülempreestrinna Maxine
SIGIL
Deep Darkness
Posts: 47
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

BUER

Tähtkuju: Sõnni 15-19 kraadi
5-9 mai
Tarokaart: 6 pentaklit
Küünla värv: helesinine
Taim: Aaloe
Planeet: Merkuur
Metall: elavhõbe
Maa element
Auaste: president
Buer on päevadeemon ja valitseb üle 50 vaimude leegioni
Buer ravib kõiki haigusi ja õpetab moraali-, loodus- ja loogilist filosoofiat. Ta heidutab joomist ja pakub tuttavaid. Samuti õpetab ta kõigi maitsetaimede ja taimede omadusi.
SIGIL

BUNE ehk BIM

Tähtkuju: 5-9 kraadi Lõvi järgi
28. juuli – 1. august
Taro kaart: 5 varrast
Küünla värv: oranž
Taim: apelsin
Planeet: Päike
Metall: kuld
Tule element
Auaste: hertsog
Bune on päevadeemon ja juhib 30 leegioni vaimusid
Bune aitab omandada rikkust ning pakub keerukust ja maist tarkust. Ta annab kõnes iluoskuse ja sõnaoskuse.
Bunel on õlgadeni sirged mustad juuksed, tumedad kaldus silmad, pruunikas jume ja mustad tiivad. Ta on väga sõbralik. Küsisin temalt, kas ta on egiptlane. Ta ütles: "Me kõik oleme egiptlased." Tema juuksed on kujundatud nagu Hollywoodi Kleopatral.
– Ülempreestrinna Maxine
SIGIL 1
SIGIL 2*Dikteeritud Thothist.

1 https://www.timelessmyths.com/celtic/br ... l#Andrasta
leht teemal "Briti jumalused"
Deep Darkness
Posts: 47
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

Gods C - F

Jumalad C-F

CAIM ehk CAMIO

Tähtkuju asend: 20-24 kraadi Amburi järgi
12.-16.detsember
Taro kaart: 10 varrast
Planeet: Päike
Metall: kuld
Element: tuli
Küünla värv: roheline
Taim: Jumikas
Auaste: president
Camio on öödeemon ja valitseb 30 vaimude leegionit ning kuulus Inglite ordusse

Camio ennustab tulevikku. Samuti õpetab ta loomadega suhtlemist. Ta suudab paljastada teiste maailmade saladusi ning on hüdromansia [vee abil ennustamine] ekspert. Ta oskab hästi argumenteerida ja vastab küsimustele.
Camio on heas vormis ja kullatolmuga kaetud. Tema tiibadel on kuldsed triibud ja ta kannab palju kuldehteid. Ta jätab lennates kullatolmu jälgi. Tal on võimas kuldne aura ja ta suudab lennata väga kiiresti. Ta plahvatas kullatolmus ja lendas läbi lae üles.
SIGIL

CIMERIES ehk CIMEJES
Cimeries on tuntud ka kui Egiptuse jumal "Khepera" "Kheperi" "Khepri" "Kheprer" ja "Chepera"
*Ta teatas jüngrile, et eelistab, et tema poole pöördutaks kui "Khepu"

Tähtkuju: 25-29 kraadi Veevalaja järgi
14.-18.veebruar
Taro kaart: 7 mõõka
Küünla värv: tumesinine
Taim: mänd
Element: õhk
Planeet: Veenus
Metall: vask
Auaste: krahv
Cimeries on öödeemon ja valitseb 20 leegioni vaimusid

Cimeries annab vaimule jõudu ja annab palju julgust; ta muudab lahingus kangelaslikuks, õpetab kirjandust ja leiab kõik, mis kaotsi läheb. Ta õpetab grammatikat, loogikat ja retoorikat ning on sõdurite ja sõjaväelaste patroon. Ta avastab ka maetud varanduse.
Tal on ilusad õlgadeni ulatuvad maasikablondid juuksed ja hea kehaehitus. Ta on väga ilus jumal, kellel on lai tiibade siruulatus. Tema tiivad on kuldsed ja ta on kaetud kuldse säraga.
SIGIL

CROCELL ehk PUCEL, PROCEL

Tähtkuju: 0-4 kraadi Amburi järgi
23.-27.11
Taro kaart: 8 varrast
Planeet: Jupiter
Metall: tina
Element: tuli
Küünla värvus: roosa
Taim: Harilik tõnnike
Auaste: hertsog
Crocell on öödeemon ja valitseb 48 vaimude leegionit. Ta kuulus Potentaatide või võimude ordusse.

Crocell õpetab müstikat, geomeetriat, kunsti, ajalugu ja kõiki humanitaarteadusi. Ta võib tekitada suurt müra ja tekitada suurt segadust. Ta võib tekitada ka vaenlastes segadust ja otsustusvõimetust. Ta soojendab vett. Ta ilmub pikkade lendlevate blondide juuste ja sinise suurte siniste tiibadega kleidis.
SIGIL

DANTALIAN

Tähtkuju asend: 20-24 Kalade kraadi
11-15 märts
Tarokaart: 10 tassi
Planeet: Marss / Pluuto
Metall: raud/plutoonium
Element: vesi
Küünla värv: lilla
Taim: Kuslapuu
Auaste: hertsog
Dantalian on öödeemon ja juhib 36 vaimuleegionit

Ta võib tekitada hallutsinatsioone. Ta paljastab teiste sisimad mõtted ja soovid ning võib mõjutada teiste meelt nende teadmata. Ta tunneb kõiki inimmõtteid ja suudab neid oma äranägemise järgi muuta. Ta õhutab meeste ja naiste vahel armastust ning õpetab kõiki kunste ja teadusi. Ta suudab näidata nägemust iga inimese sarnasusest.
Dantalianil on sinine aura. Tavaliselt lahkub ta läbi lae. Ta saab aidata muutunud seisundite saavutamisel.
SIGIL

DECARABIA ehk ABRAXAS

Tähtkuju asend: 10-14 Kalade kraadi
1.-5.märts
Taro kaart: 9 tassi
Planeet: Kuu
Metall: hõbe
Element: vesi
Küünla värv: must
Taim: Kuukress
Auaste: krahv
Decarabia on öödeemon ja valitseb 30 leegioni vaimusid

Ta tunneb kõiki taimede ja kivide omadusi ja jõudu ning pakub linde tuttavaks. Decarabia on Abraxas. Tal on lühikesed lokkis mustad juuksed heleda nahaga ja mustad punaste triipudega tiivad. Tal on sinine aura, mis eraldab palju soojust.
SIGIL

ELIGOR ehk ELIGOS
Teda tuntakse ka kui "ABIGOR" *VAATA Kõrgetasemelisi deemoneid ja põrgu kroonprintse

Tähtkuju asend: Kaksikute 10-14 kraadi
1.-5.juuni
Taro kaart: 9 mõõka
Küünla värvus: kollane
Taim: tüümian
Planeet: Veenus
Element: õhk
Metall: vask
Auaste: hertsog
Eligos on päevadeemon ja valitseb 60 leegioni vaimusid
Ta jagab poolehoidu kohtuasjades ja õigusasjades ning aitab meelitada äri- ja finantsedu. Ta loob armastust ja iha ning põhjustab sõda ja juhtida marssaliarmeed. Ta aitab peidetud asju avastada.
SIGIL

FLAUROS ehk HAVRES, HAURES

Tähtkuju asend: 15-19 kraadi Veevalaja järgi
4.-8.veebruar
Tarokaart: 6 mõõka
Planeet: Merkuur
Küünla värv: lilla
Taim: Tihashein
Metall: elavhõbe
Element: õhk
Auaste: hertsog
Haures valitseb 36 vaimude leegionit ja on öödeemon

Haures eristab minevikku, olevikku ja tulevikku. Ta hävitab ja põletab maagi vaenlasi ning tapab tulega mehi ning kaitseb maagi teiste vaimude eest. Ta teab kõiki saladusi ja teeb vaenlastele kahju. Haures on naine. Tema kuldsed juuksed võivad muutuda veripunaseks. Tal on suured silmad, mis sobivad tema juustega. Valget pole neis üldse. Ta on ilus deemons. Ta on väga heleda nahaga, pikkade jalgadega ja õhukese kehaehitusega. Ta on pigem rahulik ja vaikne ning hõljub õhus. Ta ilmus ilma tiibadeta.
SIGIL

FOCALOR ehk LUCIFUGE ROFOCALE
*VT Kõrgetasemelised jumalad ja põrgu kroonitud printsid

"Focalor" on Rofocale anagramm.

Tähtkuju: 20-24 Kaalude kraadi
13.-17.oktoober
Taro kaart: 4 mõõka
Küünla värv: must (temalt isiklikult jüngrile)
Taim: metsik roos (temalt isiklikult jüngrile)
Planeet: Merkuur
Metall: elavhõbe
Element: õhk
Aste: kuningas (temalt isiklikult)
Focalor on öödeemon ja valitseb 30 leegioni vaimusid

Tal on võim tuulte ja mere üle ning ta põhjustab laevade uppumise ja uppumissurma. Ta ei tee kellelegi ega midagi haiget, kui seda mitte paluda. Ta näeb välja kiilakana, rüüs, millel on eredalt säravad hõbedased ja kuldsed toonid. Tema tiivad, kui ta neid näitab, on kaetud säraga nagu tema rüü. Lucifuge Rofocal on kannatlik, viisakas ja pehme sõnaga. Ta on üsna vaikne ja väikese aktsendiga.
– Ülempreestrinna Maxine
SIGIL

FORAS ehk FORCAS

Tähtkuju: 0-4 Neitsi kraadi
23.-27. august
Tarokaart: 8 pentaklit
Planeet: Merkuur
küünla värv: oranž
Taim: sajanditaim
Metall: elavhõbe
Element: Maa
Auaste: president
Foras on päevadeemon ja valitseb 29 vaimude leegionit
Ta võib muuta inimese karismaatiliseks, targaks, jõukaks ja võitmatuks. Ta taastab kadunud vara ning õpetab loogikat ja eetikat. Ta paljastab ürtide ja vääriskivide jõud ning tal on vägi muuta inimene nähtamatuks, pikaealiseks ja karismaatiliseks.
SIGIL

FORNEUS

Tähtkuju: 25-29 kraadi lõvi järgi
18.-22. august
Taro kaart: 7 varrast
Küünla värv: oranž
Taim; Päevalill
Planeet: Marss
Element: tuli
Metall: raud
Auaste: krahv
Forneus on päevadeemon ja valitseb 29 vaimude leegionit. Ta kuulus osaliselt Troonide ja osaliselt Inglite klassi.

Forneus annab inimesele hea maine ja õpetab keeli. Ta õpetab kõiki kunste ja loodusteadusi, sealhulgas retoorikat, ning suudab panna vaenlased end armastama. Ta kaitseb kurjategijate eest.
Forneus on väga lahke ja inimsõbralik. Tal on ilus sügavpunane rüü nagu kuninga rüü, mis on kaunistatud valgeks mustade laikudega. Tal on mustad õlgadeni ulatuvad tukkidega juuksed, intensiivne välimus, tumedad kulmud ja oliivivärvi nahaga läbistavad mustad silmad. Ta ilmub ka roomaja mereolendiga. Ta mõistab vaenlase inglite kurjust.
– Ülempreestrinna Maxine
SIGIL

FURCAS
Furcas hääldab oma nime "Fur-ACK-us"

Tähtkuju asend: 5-9 kraadi Amburi järgi
28. november - 2. detsember
Taro kaart: 8 varrast
Planeet: Jupiter
Küünla värv: helesinine
Taim: Maran
Metall: tina
Element: tuli
Auaste: Rüütel
Furcas on öödeemon ja valitseb 20 leegioni vaimusid.

Furcas õpetab astroloogiat, hiromantiat ja püromaaniat [tulega ennustamist]. Samuti õpetab ta astronoomiat, filosoofiat, loogikat ja retoorikat, toob hingerahu ning hajutab hirmu ja pelglikkust.
Ta on väike, kiilakas ja näeb välja nagu Buda. Tal on väikesed valged tiivad. Ta on väga sõbralik.
– Ülempreestrinna Maxine
SIGIL

FURFUR

Tähtkuju: 15-19 Neitsi kraadi
8.-12.september
Tarokaart: 9 pentaklit
Küünla värv: punane
Taim: küpress
Planeet: Saturn
Element: Maa
Metall: plii
Auaste: krahv
Furfur on päevadeemon ja valitseb 26 vaimude leegionit
Ta õhutab mehe ja naise vahel armastust. Ta põhjustab ka äikest, valgust ja tuult. Ta annab armastuse võitluse vastu ja suudab paljastada teiste salajased mõtted. Furfur on ilus deemons. Tal on siidvalged tiivad, lokkis blondid juuksed ja suured sinised silmad.
SIGIL
Deep Darkness
Posts: 47
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

Gods G - M

Jumalad G-M

GAAP ehk TAP, GOAP

Tähtkuju: 10-14 Neitsi kraadi
2.-7.september
Tarokaart: 9 pentaklit
Planeet: Saturn
Metall: plii
Taim: sammal
Küünla värv: must
Element: Maa
Auaste: president/prints
Gaap on päevadeemon ja valitseb 66 vaimude leegionit. Ta kuulus potentaatide klassi.

Gaap võib põhjustada armastust või vihkamist. Ta aitab astraalprojektsioonil ja ennustab tulevikku. Ta toimetab tuttavaid teiste maagide käest, eristab minevikku ja olevikku ning õpetab filosoofiat ja humanitaarteadusi. Samuti võib ta muuta mehed teadmatuks. Gaap õpetab asju pühitsema.

Gaapil on roheline aura ja ta näeb välja väikese mehena.
SIGIL

GAMYGEN ehk SAMIGINA, GAMIGIN

Tähtkuju: 15-19 Jäära kraadi
4-8 aprill
Taro kaart: 3 varrast
Planeet: Päike
Metall: kuld
Element: tuli
Küünla värv: must
Taim: kadakas
Auaste: markii
Samigina on päevadeemon ja valitseb 30 leegioni vaimusid
Samigina annab uudiseid hukkunutest ja Põrgus viibinutest ning õpetab humanitaarteadusi. Tal on väga tumedad läbistavad silmad ja kaunid punakaspruunid tiivad.
SIGIL

GLASYA-LABOLAS ehk CAACRINOLAAS, CAASIMOLA

Tähtkuju asend: 0-4 kraadi Lõvi
23.-27.juuli
Taro kaart: 5 varrast
Planeedid: päike
Metallid: kuld
Küünla värvus: kollane
Taim: rosmariin
Element: tuli
Auaste: president/krahv
Glasya-Labolas on päevadeemon ja valitseb 36 vaimude leegionit

Ta teab kõiki iidseid tarkusi ja okultistlikke saladusi. Ta õpetab kõiki teadusi ja võib põhjustada mõrva ja surma. Ta võib muuta ühe nähtamatuks ja õhutada verevalamist. Ta ennustab tulevikku ja eristab minevikku ja olevikku. Ta võib tekitada armastust sõprade ja vaenlaste vastu.
Glasya-Labolas on lühikesed, väga sirged tumeblondid juuksed. Ta näib olevat väga noor, nagu teismeline. Tal on kergelt pargitud nahk ja ta lendas mu toas ringi. Tal on valged tiivad.
– Ülempreestrinna Maxine
SIGIL

GOMORY ehk GAMORI, GREMORY

Tähtkuju asend: 5-9 kraadi Kaljukitse järgi
27.-31.detsember
Taro kaart: 2 pentaklit
Planeet: Saturn
Metall: plii
Küünla värv: oranž
Taim: Põld-Lambalääts
Element: Maa
Auaste: hertsog
Gremory on öödeemon ja valitseb 26 vaimude leegionit
Gremory ilmub naise kujul. Ta paneb naisi armastama ja toob armastust meestele. Ta eristab minevikku, olevikku ja tulevikku ning avastab peidetud aardeid.
SIGIL

GUSION ehk GUSAYN

Tähtkuju asend: Sõnni 20-24 kraadi
10.-14.mai
Taro kaart: 7 pentaklit
Planeet: Saturn
Metall: plii
Element: Maa
Küünla värvus: kollane
Taim: Aaloe
Auaste: hertsog
Gusion on päevadeemon ja valitseb 40 leegioni vaimusid

Gusion võib anda positsiooni, anda autasusid ja panna neid, kes ei meeldi, armastama kõik, kellega nad kokku puutuvad. Ta loob ja lepitab sõprussuhteid, ennustab minevikku, olevikku ja tulevikku ning vastab kõigile küsimustele.
Gusionil on tuhmid juuksed. Tal on kõrged põseluud ja pargitud nahk. Ta on hästi ehitud helendavate valgete tiibadega. Gusion on väga rahulik ja rahumeelne ning toob turva- ja mugavustunde.

"Gusion on kindlasti nüri, kuid viisakas. Küsisin temalt millegi väljakutsumisega mitteseotud kohta ja ta ütles lihtsalt, et ma peaksin mõne teise Deemoni käest küsima, ja naasis suure kaalutlusega antud ülesande juurde. Gusion sobib hästi ka küsimustega. Kõik nad on ausad, kui teete selle selgeks. Ma arvan tõsiselt, et nad ei taha meie tundeid riivata. Gusioni meetod on raske teabe edastamine.
- Salem Burke
SIGIL

HAGENTI ehk HAAGENTI ehk Egiptuse jumalanna BASTET

Tähtkuju: Skorpioni 25-29 kraadi
18.-22.11
Taro kaart: 7 tassi
Planeet: Kuu
Metall: hõbe
Element: vesi
Küünla värv: punane
Taim: nõiapuu
Auaste: president
Haagenti on öödeemon ja valitseb 33 vaimude leegionit
Ta on võimas alkeemik ja suudab muuta metalli kullaks, veini veeks ja vastupidi. Ta annab tarkust ja õpetab erinevaid aineid.
Haagenti näib kassi moodi. Kassid on tema jaoks pühad. Kui ta ilmub, on temaga kaasas palju kasse. Tema silmad on kassi sarnased.
SIGIL

HALPAS

Tähtkuju: 5-9 kraadi Kaalud
28. september - 2. oktoober
Tarokaart: 2 mõõka
Planeet: Veenus
Element: õhk
Küünla värv: punane
Taim: aedmajoraan
Metall: vask
Auaste: krahv
Halpas on öödeemon ja valitseb 26 vaimude leegionit
Halpad võivad õhutada sõdu ja karistada vaenlasi karmilt. Ta ehitab torne, varustab relvi ja põletab linnu. Ta on sõdurite patroon, varustab neid laskemoonaga ja suunab neid. Ta räägib käheda häälega.
SIGIL

IPOS ehk IPES, AYPOROS, AYPEOS
Ipos on Egiptuse jumal Anubis [vt kõrgetasemelised jumalad ja põrgu kroonitud printsid]

Tähtkuju asend: 15-19 kraadi vähis
8.-12.juuli
Taro kaart: 3 tassi
Planeedid: Marss / Pluuto
Element: vesi
Küünla värv: tumesinine
Taim: sandlipuu
Metallid: raud/plutoonium
Auaste: krahv/president
Ipos on päevadeemon ja valitseb 36 vaimude leegionit
Ipos teeb inimese karismaatiliseks ja julgeks. Ta aitab hoida sõpru, leida uusi sõpru ning ennustada tulevikku ja eristada minevikku.
SIGIL

LERAJIE

Tähtkuju: Kaksikute 5-9 kraadi
26.-31.mai
Taro kaart: 6 varrast
Planeet: Merkuur
Küünla värv: punane
Taim: Plantain
Metall: elavhõbe
Element: õhk
Auaste: markii
Lerajie on päevadeemon ja valitseb 30 leegioni vaimusid

Lerajie on armastuse ja naudingu jumalanna. Tal on võime teisi nii meelitada kui ka eemale peletada. Ta põhjustab võistlusi ja lahinguid ning võib põhjustada haavade nakatumist [füüsiliselt ja emotsionaalselt] ning takistada nende paranemist. Ta võib purustada rivaalide armusuhted või abielud. Lerajie kannab Egiptuse stiilis peakatet ja meiki. Ta on lühike, sale ja umbes 5 jalga pikk, oliivipunase jume ja õlgadeni ulatuvate mustade tukkidega juustega. Ta kannab kuldseid riideid – seelikut ja toppi. Tema tiibade siruulatus on lai ning tiivad on sädelevad punased. Ta näib olevat noor, umbes 20-aastane ja väga ilus.

Ta oskab juhendada meteoroloogiat ning ravi ja meditsiini tööd, ta on rahutooja. Lerajie võib muuta tuult tema sooviks vaatlejale kasu saada ja põhjustada kliima muutumist. Tal on pehme sile võrgutav hääl ja ta võib olla väga sarkastiline. Lerajie on meie omasuguste seas väga sõbralik, aga ka meie vaenlaste suhtes täiesti heitlik. Ta võib meenutada üht iidse Sumeri suurepärast viisi. Olen näinud ilusat kunstiteost, mille Lerajie on päikeseloojangul harva asustatud piirkondades pilvedest teinud.
– autor Tjiat
SIGIL 1
SIGIL 2

MALPHAS

Tähtkuju: 10-14 Kaalude kraadi
3.-7.oktoober
Tarokaart: 3 mõõka
Planeet: Saturn
Metall: plii
Element: õhk
Taim: saialill
Küünla värv: helesinine
Auaste: president
Malphas on öödeemon ja valitseb 40 vaimude leegionit.

Malphas saab kasutada maagiat millegi loomiseks. Ta hävitab vaenlaste soovid ja mõtted ning pakub häid tuttavaid. Ta paljastab vaenlaste saladused. Ta ehitab kõrgeid torne ja maju.
Malphas on pruunikas nahk ja lihaseline kehaehitus. Tal on tumepruunid juuksed ja ta kannab kitsehabet. Tema nägu on ruudukujuline ning tal on kõrged põseluud ja sinised silmad. Ta võib tunduda väga tume, näidates ainult oma siniseid silmi. Tal on suured hallid tiivad ja sinine aura, mille ta projitseerib.
"Malphas näib mulle väga tumedate juuste, kitsehabe ja läbitorkavate roheliste silmadega. Tema aura on puhas deemonsinine, see on tohutu. Kui ma esimest korda Malphase aurat nägin, nägin, kuidas ruum täitus tema auraga. . See oli tohutu ja sekundi murdosaga oli kõik läbi. Malphas on uskumatult võimas. Esimest korda, kui ma teda edukalt kutsusin, tundsin, et mul on võim haarata terve maailm. Energia ja füüsiline jõud, mille ta mulle andis, oli uskumatu ja isegi see polnud murdosa Malphase väest ja jõust. Ta on minuga olnud pikka aega, isegi enne, kui ma pühendusin. Malphas oli minuga ka mu kundalini ärkamise ajal.
Vovim Baghie

SIGIL

MARBAS ehk BARBAS

Tähtkuju asend: Jäära 20-24 kraadi
9-14 aprill
Taro kaart: 4 varrast
Planeet: Jupiter
Metall: tina
Element: tuli
Küünla värvus: kollane
Taim: sigur
Auaste: president
Marbas on päevadeemon ja valitseb 36 vaimude leegionit
Marbas võib tuua paranemise või põhjustada haigusi. Ta vastab küsimustele varastatud asjade kohta ning annab palju tarkust ja teadmisi. Ta õpetab mehaanikat ja annab teadmisi varjatud või salajaste asjade kohta. Ta võib põhjustada inimese kuju muutusi.

Marbasel on mustad juuksed, pruunid silmad, väikesed kõrvad ja ta on keskmist kasvu.
SIGIL

MARCHOSIAS

Tähtkuju asend: Neitsi 20-24 kraadi
13.-17.september
Tarokaart: 10 viiest
Planeet: Veenus
Metall: vask
Element: Maa
Küünla värv: punane
Taim: Pennyroyal
Auaste: markii
Marchosias on päevadeemon ja valitseb 30 vaimude leegionit. Ta kuulus Dominatsioonide ordusse

Ta võib aidata igas võitluses, vaidluses või vastasseisus; kas verbaalselt või füüsiliselt ja ta vastab küsimustele.
Marchosias ilmus mulle teismelise tüdrukuna. Ta nägi noor välja. Ta on väga jutukas ja sõbralik. Tal on sirged pikad, keskelt poolitatud blondid juuksed ja suured mustad tiivad. Ta on sõdalane.
– Ülempreestrinna Maxine
SIGIL
PILT
Kunstiteose autor Marcos Macias

MORAX ehk FORAII, FORFAX, MARAX; Egiptuse jumalanna MAAT

Tähtkuju asend: 10-14 kraadi vähiga
2.-7.juuli
Taro kaart: 3 tassi
Planeedid: Marss / Pluuto
Metallid: raud/plutoonium
Element: vesi
Küünla värv: punane
Vanem
Auaste: krahv/president
Marax on päevadeemon ja valitseb 30 leegioni vaimusid

Ta õpetab astroloogiat ning kivide ja ürtide maagilist kasutamist. Ta annab ka tuttavaid, õpetab astronoomiat ja humanitaarteadusi. Ta on tõe, korra ja õigluse jumalanna. Ta on teiste deemonite seas väga lugupeetud. Tal on tumemustad juuksed koos tukkidega ja pruunikas nahk, mille soeng on iidse Egiptuse tüüpi. Tal on suured valged tiivad ja ta on väga pikk.
– Ülempreestrinna Maxine
SIGIL

MURMUR

Tähtkuju: 25-29 kraadi Amburi järgi
17.-21.detsember
Taro kaart: 10 varrast
Küünla värv: tumesinine
Planeet: Päike
Element: tuli
Taim: petersell
Metall: kuld
Auaste: hertsog/krahv
Murmur on öödeemon ja valitseb 30 vaimude leegionit. Ta kuulus Troonide ja osaliselt Inglite ordusse.
Ta õpetab filosoofiat ja paneb surnute hinged ilmuma ja küsimustele vastama.
SIGIL
Deep Darkness
Posts: 47
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

Gods N - R

Jumalad N-R

NABERIUS ehk CERBERUS
Naberius on tuntud ka kui "NEBIROS" Vaata kõrgetasemelisi jumalaid ja põrgu kroonitud printse

Tähtkuju: 20-29 kraadi vähiga
18.-22.juuli
Taro kaart: 4 tassi
Planeet: Jupiter/Neptuun
Metall: tina/neptuunium
Element: vesi
Küünla värv: punane
Taim: tuhk
Auaste: markii
Naberius on päevadeemon ja valitseb 19 vaimude leegionit

Naberius õpetab kunste, loodusteadusi, loogikat, retoorikat ning aitab kaotatud autasusid ja positsiooni tagasi saada. Samuti aitab ta kaotatud vara tagastada.
SIGIL

ORIAS ehk ORIAX
Orias on tuntud ka kui Egiptuse jumal "OSIRIS" Vaata kõrgetasemelisi jumalaid ja põrgu kroonitud printse

Tähtkuju: 20-24 kraadi Kaljukitse järgi
11.-15.jaanuar
Taro kaart: 4 pentaklit
Planeet: Merkuur
Metall: elavhõbe
Küünla värv: valge
Taim: soolarohi
Element: Maa
Auaste: markii
Oriax on öödeemon ja valitseb 30 vaimude leegionit
Oriax võib panna vaenlased ilmutama head tahet ja muuta ta mis tahes kujule. Ta aitab saavutada austust ja saavutada kõrgelt hinnatud positsioone. Ta õpetab tähti ja planeete.
SIGIL


OROBAS

Tähtkuju asend: 0-4 kraadi Kaljukitse järgi
22.-26.detsember
Taro kaart: 2 pentaklit
Planeet: Saturn
Metall: plii
Taim: broom
Küünla värv: oranž
Element: Maa
Auaste: prints
Orobas on öödeemon ja valitseb 20 leegioni vaimusid
Orobas vastab küsimustele ja annab ühele võimu ja kontrolli teiste üle. Ta kaitseb inimest kurjade vaimude tagakiusamise ja ka vaenlaste eest. Ta lõpetab laimu ja kuulujuttude. Ta suudab ennustada tulevikku ning eristada minevikku ja olevikku. Orobas on hobuste patroon.
Orobas ilmus mulle koos musta täkuga, kes ilmus valgustusega. Ta esineb nii väikese ebatavalise välimusega tumedajuukselise mehena kui ka keskmiselt blondide rõngaslokkidega poisina.
– Ülempreestrinna Maxine
SIGIL

OSE ehk OSO, VOSO

Tähtkuju: 10-14 kraadi Kaljukitse järgi
1.-5.jaanuar
Tarokaart: 3 pentaklit
Planeet: Veenus
Metall: vask
Taim: Osi
Küünla värv: roheline
Element: Maa
Auaste: president
Ose on öödeemon ja valitseb 30 leegioni vaimusid
Ose õpetab humanitaarteadusi ja suudab neid mis tahes vormis muuta. Ta võib tuua teistele meelepetteid ja hullumeelsust. Ta vastab ka küsimustele.

SIGIL

PAIMON

Tähtkuju asend: 10-14 Sõnni kraadi
30. aprill - 4. mai
Tarokaart: 6 pentaklit
Planeet: Merkuur
Metall: elavhõbe
Element: Maa
Taim: kassitapp
Küünla värv: must ja tumesinine
Auaste: kuningas
Paimon on päevadeemon ja valitseb 200 leegioni vaimusid. Mõned kuulusid Inglite ordusse ja teised Potentaatide ordusse. Ta on suur kuningas ja väga kuulekas Luciferile.

Paimon annab õiguse teisi mõjutada ja kontrollida ning õpetab kunste ja teadusi. Ta annab häid tuttavaid ja annab ühe positsiooni ja au. Ta võib paljastada kõike Maa ja inimese mõistuse kohta. Kui ta ilmub, osalevad tema juures ka teised deemonid. Paimon teeb teatavasti müra. Keegi paljastas, et nende suitsuandur läks lahti, ilma selgitusteta, kui Paimon pärast väljakutsumist välja ilmus.
Paimon ei ole Azazel, nagu mõned kirjutised väidavad. Nad on nii eraldiseisvad kui ka erinevad individuaalsed deemonid.

Paimon on energiat täis. Valju müra ja eredad tuled kipuvad teda aktiivsemaks muutma. Ta on väga värvikas ja väga sõbralik.
SIGIL 1
SIGIL 2

PHOENIX ehk PHENEX

Tähtkuju: 0-4 Kaalude kraadi
23.-27.september
Tarokaart: 2 mõõka
Planeet: Veenus
Metall: vask
Element: õhk
Taim: roos
Küünla värvus: roosa
Auaste: markii
Phenex on öödeemon ja valitseb 20 leegioni vaimusid
Tema erialaks on luule ja kirjade kirjutamine. Ta õpetab kõiki loodusteadusi ja vastab küsimustele. Phoenixil on mustad sulelised tiivad. Phenex paistab mustade sulgedega linnuna, mis lennates välja kukuvad. Tema sabal on punakasoranžid ja kollased suled, mis on väga pikad ja sirged. Teda saadab saatjadeemon, kes ilmub kotkana.
SIGIL

PURSON ehk EGIPTUSE JUMAL HORUS ehk CURSON

Tähtkuju asend: 5-9 kraadi vähiga
27. juuni - 1. juuli
Tarokaart: 2 tassi
Planeet: Kuu
Metall: hõbe
Taim: Orhidee
Küünla värv: lilla
Element: vesi
Auaste: kuningas
Purson/Horus on päevadeemon ja valitseb 22 vaimude leegionit. Osalt kuulus ta vooruste ja osalt Troonide ordu

Purson [hääldatakse "isik"] avastab peidetud asju ja aardeid ning eristab minevikku, olevikku ja tulevikku. Ta oskab lugeda ja avaldada teiste mõtteid ning pakkuda häid tuttavaid. Ta vastab kõigile küsimustele.
Ta on väga õiglane ja väga nooruslik välimus. Ta meenutab Amon Ra-d, ainult et tal on pehmemad näojooned. Temas osalevad veel mitmed deemonid. Ta on deemonite seas väga lugupeetud ja väga kõrgel kohal. Ta valgustas kogu mu tuba oma energiaga, kui ta mulle ilmus.
– Ülempreestrinna Maxine
SIGIL

RAUM
RAUM on Egiptuse jumal "KHNUM" Vaata kõrgeid jumalaid ja põrgu kroonitud printse

Tähtkuju: 15-19 Kaalude kraadi
8.-12.oktoober
Tarokaart: 3 mõõka
Planeet: Saturn
Metall: plii
Element: õhk
Taim: ohakas
Küünla värv: must
Auaste: krahv
Raum on öödeemon ja valitseb 30 leegioni vaimusid
SIGIL

RONOBE ehk RONEVE, RONOVE

Tähtkuju asend: 10-14 Lõvi kraadi
2.-7. august
Taro kaart: 6 varrast
Planeet: Jupiter
Metall: tina
Taim: kaneel
Küünla värv: lilla
Element: tuli
Auaste: Markii/Krahv
Ronove on päevadeemon ja valitseb 19 vaimude leegionit

Ronove õpetab keeli. Ta alandab vaenlasi ning õpetab kunsti ja retoorikat. Ta pakub ka teenijaid.
Ronovel on õlgadeni hiilgavad kuldsed juuksed, mis säravad ja sädelevad ning millel on särav aura. Tema näol on märgid nagu hõimusõdalasel. Tal on väga väike tiibade siruulatus. Ta oskab ruumis esemeid liigutada ning on väga jutukas ja sõbralik. Mõnikord kannab ta nime "Ben". Ta on tuledeemon ja on spetsialiseerunud pürokineesile. Ta annab palju energiat ja on spetsialiseerunud ka keeltele.
SIGIL
Deep Darkness
Posts: 47
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

Demons S - Z

Deemonid S-Z

SABNACK ehk SABURAC, SABNOCK

Tähtkuju: Skorpioni 0-4 kraadi
23.-27.oktoober
Tarokaart: 5 tassi
Planeet: Marss / Pluuto
Küünla värv: tumesinine
Taim: Pipar
Metall: raud/plutoonium
Element: vesi
Auaste: markii
Sabnock on öödeemon ja ta valitseb 50 vaimude leegionit
Sabnock võib põhjustada vaidlusi tõsisteks kaklusteks. Ta kaitseb sõdureid ja nende laagreid ning võib takistada haavade paranemist. Ta õpetab arhitektuuri ja pakub häid tuttavaid. Sabnockil on sinised tiivad, millel on jäätunud esiletõstmised.
SIGIL

SALEOS ehk ZALEOS, SALLOS

Tähtkuju asend: 0-4 kraadi vähis
22-26 juuni
Tarokaart: 2 tassi
Planeet: Kuu
Küünla värv: punane
Taim: Aster
Metall: hõbe
Element: vesi
Auaste: hertsog
Sallos on päevadeemon ja valitseb 30 leegioni vaimusid
Sallos tekitab meeste ja naiste vahel armastust, stimuleerib seksuaalset iha ja õhutab kirgi. Ta julgustab truudust oma partnerile. Tal on ereoranžid juuksed ja hõbedane aura. Ta muudab oma juuste värvi mustaks ja aura kuldseks. Ta kannab raudrüüd ja kaob ka sinna, kus on näha ainult tema pead.
SIGIL

SEERE

Tähtkuju asend: 15-19 kraadi Kalade suunas
6-10 märts
Taro kaart: 9 tassi
Planeet: Kuu
Küünla värv: roheline
Taim: paju
Metall: hõbe
Element: vesi
Auaste: prints
Seere on öödeemon ja valitseb 26 vaimude leegionit
Seere avastab vargusi, veab kaupu ja oskab aega kontrollida. Ta võib põhjustada koheselt loitsu või võluteo. Ta võib tuua palju asju korraga juhtuma. Ta on hea iseloomuga ja abivalmis kutsujale.
Seere'il on valged tiivad, millel on punakaspruunid märgid. Ta on keskmist kasvu, tugeva kehaehitusega. Tal on pehmed tumedad keskmise pikkusega juuksed ja tugev nägu. Seere on lennus väga väle ja väga pehme loomuga.

SIGIL 1
SIGIL 2

SHAX ehk CHAX, SCOX

Tähtkuju: Skorpioni 5-9 kraadi
28. oktoober - 1. november
Tarokaart: 5 tassi
Planeet: Marss / Pluuto
Küünla värv: must
Taim: portulak
Metall: raud/plutoonium
Element: vesi
Auaste: markii
Shax on öödeemon ja valitseb 30 leegioni vaimusid

Shax võib põhjustada kurdiks, tummaks või pimedaks muutumist ning mõistuse ära võtta. Ta võib võtta raha või vara ja paljastada tee varastatud vara või peidetud asjadeni. Ta pakub häid tuttavaid ja veab kõike.
Shaxil on lühikesed sinised juuksed, keskmise kehaehitusega ja tume nahk. Ta annab inimesele jõutunde, mis tuleb tema aurast. Ta on oma maagias väga võimas.
Shax on hea deemon. Kui esitate talle mitu küsimust, ignoreerib ta täielikult neid, mis ei ole antud ülesandega seotud (st armastus jne). See on tõenäoline, sest tema iseloomu järgi otsustades on ta inimestevahelise suhtlemisega harjunud; ta on rahva deemon. Mul pole tema vastustes kahtlust, ta vastab kiiresti ja täpselt. Ta on väga võimas. Tema jääkenergiast oli palju abi.
- Salem Burke
SIGIL

STOLAS ehk STOMAS

Tähtkuju: Neitsi 25-29 kraadi
18.-22.september
Tarokaart: 10 viiest
Planeet: Veenus
Küünla värv: tumesinine
Taim: lina
Metall: vask
Element: Maa
Auaste: prints
Stolas on päevadeemon ja valitseb 26 vaimude leegionit
Tal on teadmised kõigist tähtedest, planeetidest ja kivide omadustest. Ta õpetab astronoomiat ja ravimtaimede kasutamist.
Stolasel on ilusad pikad tumepruunid lokkis juuksed ja sinised silmad. Tema tiivad on kreemikavärvilised ja kuldse kaunistusega. Tema tiivad on nagu griffini tiivad."
SIGIL

SYTRY ehk SITRI ehk Egiptuse jumal SET, Seth, Sethi, Sit, Sut, Sutekh. [Vaata kõrgetasemelisi deemoneid ja põrgu kroonitud printse]

Tähtkuju asend: Sõnni 25-29 kraadi
15.-20.mai
Taro kaart: 7 pentaklit
Planeet: Saturn
Küünla värv: punane
Taim: hüatsint
Metall: plii
Element: Maa
Auaste: prints
Sytry/Set on päevadeemon ja valitseb 60 leegioni vaimusid

Ta on armastuse ja iha prints ning paneb naised end alasti paljastama. Ta õhutab mehi ja naisi üksteisesse armuma. Ta ilmub päeva jooksul, kuigi Set on Egiptuse pimeduse isand. Ta on üks Saatana seitsmest pojast. Tal on tume jume süsimustade juustega. Tal olid algul kummised tumepruunid tiivad, mis muutusid ilusateks pehmeteks mustadeks sulelisteks inglitiibadeks nagu ronk kohe pärast seda, kui tegin talle energiatööd ja vabastasin ta. Ta kannab pikka musta satiinist rüüd. Ta oli väga lahke, pehme sõnaga ja jättis mulle tugeva energeetilise rahutunde. Temas on kõige ilusam energia. Ta ilmus mulle päikesepaistelisel päeval pärastlõunal mu magamistoas. Ta võib olla nii päevane kui ka öödeemon/jumal. Ta ilmub ka koos oma naise Nephthysega [Bathin].
– Ülempreestrinna Maxine
SIGIL

VALEFOR ehk MALAPHAR

Tähtkuju: 25-29 Jäära kraadi
15.-19.aprill
Taro kaart: 4 varrast
Planeet: Jupiter
Küünla värvus: roosa
Taim: võilill
Metall: tina
Element: tuli
Auaste: hertsog
Valefor on päevadeemon ja valitseb 10 leegioni vaimusid
Valefor on okultse meditsiini ekspert ja suudab vaimu ja hinge jõududega ravida kõiki haigusi. Ta annab kätega osavust ja teeb meele teravaks.
Valeforil on suur pea nagu Lucifuge Rofocal. Tal on rohekas jume tumedate väljendunud kulmudega. Tal on suured valged sulelised tiivad.
– Ülempreestrinna Maxine
SIGIL

VAPULA ehk NAPHULA

Tähtkuju: 25-29 kraadi Kaljukitse suunas
16.-19.jaanuar
Taro kaart: 4 pentaklit
Planeet: Merkuur
Küünla värv: tumesinine
Taim: papüürus
Metall: elavhõbe
Element: Maa
Auaste: hertsog
Vapula on öödeemon ja valitseb 36 vaimude leegionit
Vapula õpetab filosoofiat ja muid teadusi. Ta saab aidata neid testide ja eksamite sooritamisel. Samuti aitab ta arukalt vestelda peaaegu igal teemal ja annab oskusi kõigil käsitsitöölistel ametitel. Ta õpetab käsitööd.
Vapulal on väga pikad, sirged, mustad juuksed, punaste silmadega. Ta on keskmist kasvu ja punakaspruuni tiibadega, teravate kõrvade ja tumeda nahaga.
SIGIL

VASSAGO

Tähtkuju: 10-14 kraadi Jäära suunas
30. märts - 3. aprill
Taro kaart: 3 varrast
Planeet: Päike
Küünla värvus: helesinine
Taim: porrulauk
Metall: kuld
Element: tuli
Auaste: prints
Vassago on päevadeemon ja valitseb 26 vaimude leegionit
Vassago on deemonitest üks sõbralikumaid. Ta paljastab mineviku, oleviku ja tuleviku ning võib leida kõike, mis on peidetud, valesti paigutatud, kadunud või varastatud.
SIGIL

VEPAR ehk SEPAR

Tähtkuju: 25-29 kraadi Kaalude suunas
18.-22.oktoober
Taro kaart: 4 mõõka
Planeet: Merkuur
Küünla värv: must
Taim: Mugwort
Metall: elavhõbe
Element: õhk
Auaste: hertsog
Vepar on öödeemon ja valitseb 29 vaimude leegionit

Vepar kontrollib merd ja võib põhjustada torme või rahustada merd. Ta võib põhjustada katastroofi ja surma. Vepar juhib lahingulaevu ja põhjustab surma nakatunud haavade kaudu.
Vepar annab kergustunde ja võib aidata levitatsioonil. Ta esineb sõdalase deemonina. Tal on tumepruunid juuksed ja ta kannab peas nahkrihma. Ta näib kandvat nahkseelikut. Ta on väga leebe ja väga lahke. Ta lahkub ühest õnneliku tundega ja tal on sinine aura.
SIGIL 1
SIGIL 2

VINE

Tähtkuju asend: Skorpioni 10-14 kraadi
2.-6. november
Tarokaart: 6 tassi
Planeet: Jupiter/Neptuun
Küünla värv: valge
Taim: Mallow
Metall: tina/neptuunium
Element: vesi
Auaste: kuningas/krahv
Vine on öödeemon ja valitseb 36 vaimude leegionit

Vine on ainus deemon, kes suudab paljastada teiste nõidade ja sortside isiku. Ta teab kõiki saladusi ja suudab vaenlasi hävitada. Ta suudab kaitsta maagi teiste nõidade ja sortside rünnakute eest. Ta teab ja paljastab minevikku, olevikku ja tulevikku. Ta avastab peidetud asju, põhjustab torme, lõhub seinu ja ehitab torne.
Vine ilmub koos musta lõviga. Vine on väga kõhn ja tumeda nahaga. Tal on mustad tiivad ja tal on kuldkepp. Tema mustad õlgadeni ulatuvad juuksed on sirged, otstes on need plaatinablondid.
SIGIL

VOLAC

Tähtkuju: 5-9 kraadi Veevalaja järgi
25.-29.jaanuar
Tarokaart: 5 mõõka
Planeet: Saturn/Uraan
Küünla värv: valge
Taim: seesam
Metall: plii/uraan
Element: õhk
Auaste: president
Volac on öödeemon ja valitseb 38 leegionit vaime
Volac paljastab peidetud aarded. Ta võib viia inimese hea töökohani ja pakub õnnenumbreid. Ta liigub kiiresti. Ta lendab väga kiiresti ja lahkub tavaliselt läbi lae.
SIGIL

VUAL ehk UVALL

Tähtkuju: 20-24 kraadi Skorpioni suunas
13.-17.november
Taro kaart: 7 tassi
Planeet: Kuu
Küünla värv: tumesinine
Taim: mürr
Metall: hõbe
Element: vesi
Auaste: hertsog
Vual on öödeemon ja valitseb 37 vaimude leegionit. Ta kuulus Potentaatide või Võimude ordusse

Uvall paljastab mineviku, oleviku ja tuleviku. Ta lepitab vaenlased ja toob mehele naise armastuse. Ta loob sõprussuhteid ja tagab lugupidamise. Ta teab kõike ja oskab ajaga manipuleerida.
Uvall on unisex Deemon pikkade lendlevate blondide lokkis juustega, sügavroheliste silmadega, väga pikk ja jässakas. Uvalli nime hääldatakse "Ewe-Val". Uvall kannab kuldset soomust ja tal on valged tiivad
SIGIL 1
SIGIL 2

ZAGAN
ZAGAN ON JUMAL "DAGON" Vaata kõrgetasemelisi deemoneid ja põrgu kroonitud printse

Tähtkuju: 0-4 kraadi Veevalaja järgi
20.-24.jaanuar
Tarokaart: 5 mõõka
Planeet: Saturn/Uraan
Küünla värv: valge
Taim: Iisop
Metall: plii/uraan
Element: õhk
Auaste: kuningas/president
Zagan on öödeemon ja valitseb 33 vaimude leegionit

Zagan suudab muuta vedelikke, näiteks veini vereks ja vett veiniks. Ta suudab kõigis sündmustes pähe tuua huumori. Zagan muudab metalli müntideks ja annab vaimukust. Ta annab tarkust ja suudab lollid targaks teha.
SIGIL

ZEPAR

Tähtkuju: 15-19 kraadi Kaksikutes
6.-10.juuni
Taro kaart: 9 mõõka
Planeet: Veenus
Küünla värv: must
Taim: alraun
Metall: vask
Element: õhk
Auaste: hertsog
Zepar on päevadeemon ja valitseb 26 vaimude leegionit
Zepar õhutab sugupoolte vahel armastust ja kirge. Ta võib muuta naised viljatuks ja põhjustada kujumuutusi.
SIGIL
Deep Darkness
Posts: 47
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

Names of Demons

Deemonite nimed


AGLASIS
Ta on Haeli ja Sergulathi võimu all. Ta suudab transportida kõike üle maailma.


BARTZABEL
Marsi kabalistlik deemon. Tal on võim torme tõsta.

Bartzabelil on mustad tiivad. Ta on kiilakas, väikese musta karva hobusesabaga ja ta on veidi turske. Ta näib olevat väga tume deemon, välja arvatud tema särav valge aura. Ta ei ole valgustatud, kuid tema ümber on valge aura. Kui ta lahkus, kõndis ta otse läbi seina. Ta on väga tark ja tundub olevat väga vana.
SIGIL


BECHARD Bechardil
on võim tuulte ja tormide, välgu,
vihma ja rahe üle. Reede on tema võimupäev. Bechard on hertsog "Syrachi" võimu all. Bechard valitseb reedeti.
SIGIL

BRULEFER
Teda valitsevad Hael ja Sergulath. Ta teeb ühe armastatuks.


BUCON
Bucon on Haeli ja Sergulathi võimu all. Tal on võim õhutada sugudevahelist vihkamist ja armukadedust.


CARNIVEAN
Ta oli Võimude Ordu prints. Ta annab enesekindlust, julgust ja jõudu.

CARREAU
Ta oli Võimude Ordu vürst. Ta annab inimesele kontrolli emotsioonide üle ja annab jõudu.


CLAUNECK
Clauneckil on võim kaupade, raha ja rahanduse üle. Ta suudab avastada peidetud aardeid ja kinkida suurt rikkust. Lucifer armastab teda väga. Ta toob raha eemalt. Ta on sõnakuulelik neile, kes kohtlevad teda lugupidavalt. Clauneck on hertsog "Syrachi" võimu all.
SIGIL

CLISTHERET
Ta võib muuta päeva ööks ja ööst päevaks. Ta on hertsog "Syrachi" võimu all.
Tal on roheline jume ja suur sibulakujuline pea nagu Lucifuge Rofocal ja Valefor. Ta on sõbralik. -Ülepreestrinna Maxine
SIGIL

ELELOGAP
Elelogapi üle valitsevad Agaliarept ja Tarihimal. Tal on võim vee elemendi üle.


FRIMOST
Frimostil on võim naiste üle ja ta pakub naudingut meestele, kes teda välja kutsuvad. Ta on hertsog "Syrachi" võimu all. Ta valitseb teisipäeviti.
SIGIL

FRUCISSIERE
Ta äratab surnud ellu. Ta on hertsog "Syrachi" võimu all.
SIGIL

FRUTIMIERE
Ta valitseb pidusid ja festivale Ta on hertsog "Syrachi" võimu all.
SIGIL

GRESSIL
Gressil oli Troonide ordu kolmas. Ta julgustab inimest mugavusele, luksusele ja järeleandmisele.


GULAND
Guland võib põhjustada igasuguseid haigusi. Ta on hertsog "Syrachi" võimu all.
SIGIL

HAEL
Hael on Nebirose võimu all. Ta juhendab igasuguste tähtede kirjutamist; rääkimist. Ta annab vahetu võimu rääkida teistes keeltes ja selgitab kõige salajasemaid asju.


HARISTUM
Tema üle valitsevad Hael ja Sergulath. Ta annab võimaluse läbida tuld ilma põletust saamata.


HERAMAEL
Heramael on Satanachia võimu all. Ta õpetab meditsiinikunsti ja annab teadmisi kõigist haigustest koos nende täieliku ja lõpliku raviga. Ta on ekspert botaanika, taimede tervendavate jõudude ning nende kogumise kohtade ja viiside alal. Tema üle valitseb Satanachia.


HIEPAKT
Ta suudab kutsuja juurde tuua inimesi, kes on eemal. Ta on hertsog "Syrachi" võimu all.
SIGIL


HUICTHGARA
Tal on võim une ja ärkveloleku üle; unetus. Ta on hertsog "Syrachi" võimu all.
SIGIL


HUMOTS
Humotid võivad kutsuja rõõmuks transportida kõiki raamatuid. Ta on hertsog "Syrachi" võimu all.
SIGIL

KLEPOTH
Klepoth toob igasuguseid unistusi ja nägemusi. Ta on hertsog "Syrachi" võimu all.
SIGIL

KHIL
Khil võib põhjustada suuri maavärinaid. Ta on hertsog "Syrachi" võimu all.
SIGIL

MERSILDE
Mersilde suudab inimest transportida läbi astraalprojektsiooni. Ta on hertsog "Syrachi" võimu all.
SIGIL

MINOSON
Minoson on Haeli ja Sergulathi võimu all. Ta kindlustab kõigi mängude võidu.


MORAIL
Ta suudab teha kõik nähtamatuks. Ta on hertsog "Syrachi" võimu all.
SIGIL

MUSISIN
Musisinil on võimud suurte isandate ja valitsusametnike üle. Ta saab neid juhendada. Musisin on hertsog "Syrachi" võimu all.
SIGIL

OEILLET
Ta oli Dominioonide ordu vürst. Tal on võim raha ja rikkuse üle.


OLIVIER
Olivier oli peainglite prints. Tal on võim rikkuse ja raha üle.

PAZUZU
Pazuzu on pikka aega olnud tuntud kui kaitsja deemon, eriti sünnitusel olevate naiste puhul. Pazuzu kogus kuulsust filmiga "The Exorcist", kus teda kujutati kontrolliva deemonina.

Leroy Anderson kirjeldab oma kogemust Pazuzuga:
võtsin Pazuzuga ühendust umbes 1 nädal tagasi, lihtsalt vaimselt. Kutsusin teda pidevalt ja mõne aja pärast tundsin teda. Ta on väga, väga võimas ja positiivne deemon. Palusin temalt teene, mida ta tegi kõigest 24 tunniga ja on lubanud mind muude asjadega aidata. Ta armastab luulet ja tunneb väga tugevalt isa teenimist. Ta inspireerib luuletajaid ja armastab, kui teda mäletatakse. Kui olete temaga sõber, kaitseb ta teid ja annab teile ülevaate sellest, mida teie vaenlased teevad. Ta on tõesti väga hea seltskond. Ka mina tundsin tema poole tõmmet sellest ajast peale, kui nägin filmi "The Exorcist". Ma lihtsalt teadsin sügaval sisimas, et ta ei ole vastik, nagu filmis teda näidatakse, ja mul oli õigus. Praegu tahab ta, et ma temast luuletuse kirjutaksin. Ta on hea sõber. Issand Saatan õnnistagu teda.


PENTAGNONY
Ta on Sergulathi ja Haeli võimu all. Ta muudab nähtamatuks ja armastab neid, kes on võimul.


PROCULO
Proculot juhivad Hael ja Sergulath. Ta valitseb une ja unenägude üle.

ROSIER
Rosier oli Dominioonide ordus teine. Ta kingib armastuses romantilise ja väljamõeldud kõne. Ta õhutab sugupooltevahelist armastust ja loob romantikat.


SIRCHADE
Sirchadel on võim loomade üle. Ta on hertsog "Syrachi" võimu all.
SIGIL

SERGULATH
Sergulath on Nebirose võimu all. Ta õpetab spekuleerimise kunsti, taktikat ja vaenulike auastmete murdmist.


SERGUTHY
Serguthyt valitseb Satanachia. Tal on võim naiste üle.


SIDRAGROSM
Ta on Sergulathi ja Haeli võimu all. Ta paneb naised alasti tantsima.


SONNEILLON
Ta oli troonide ordenis neljas. Ta kingib inimesele julgust ja enesekindlust.

SURGAT
Surgat suudab avada mis tahes lukke. Ta on hertsog "Syrachi" võimu all.
SIGIL

SUSTUGRIEL
Sustugrieli üle valitseb Satanachia. Ta õpetab maagiat ja toob tuttavaid kõikidele soovidele.


TRIMASEL
Trimasel õpetab kogu keemiat ja oskusi. Ta teab kõiki Alkeemia saladusi. Ta on Satanachia võimu all

VERRIER Verrier annab enesekindlust, jõudu ja julgust. Ta kuulus Vürstiriikide ordusse, kus tal oli printsi ametikoht.


VERRINE
Verrine motiveerib tegutsema. Ta kuulus Troonide ordusse.

© Autoriõigus 2002,2003,2005, Joy of Saatan Ministries;
Kongressi raamatukogu number: 001-216-457

Tagasi Deemonite avalehele
Deep Darkness
Posts: 47
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

About Demons

Deemonitest

**[2002. aasta lõpust kuni 2003. aasta kevadeni] mina ja veel kolm ülempreestrit ja üks ülempreestrinna tegime energiatööd deemonite kallal. Nad EI ole koletised. Paljud neist on tuntud ja populaarsed EGIPTUSE JUMALAD. Sajandeid on neid vaimselt kuritarvitatud, kasutades vaenuliku jumala nimesid, üheksajalgseid ringe ja hulgaliselt jumalateotusi ja solvanguid. See on põhjus, miks paljud ilmusid koletistena. DEEMONID on kõik eelkristlikud JUMALAD; ORIGINAALSED PAGANLIKUD JUMALAD.
- Ülempreestrinna Maxine Dietrich, mai, 2003

DEEMONID EI OLE KURJAD! Kuna peavoolu religioonid ja ühiskond üldiselt moonutavad head ja kurja, on paljud inimesed segaduses.

See tsitaat katoliku entsüklopeediast on väga paljastav:
Samamoodi võisid kreeklased ja roomlased kummardada oma jumalusi, uskudes siiralt, et nad on head. Kuid kristlikud pühakirjad kuulutavad, et kõik paganate jumalad on deemonid.
Katoliku entsüklopeedia: Kuradi kummardamine
https://www.newadvent.org/cathen/04767a.htm
DEEMONID ON PAGANATE JUMALAD!!!!

Ei ole mingit põhjust karta Saatana deemoneid. Kui neid kohelda austusega ja läheneda neile ausate kavatsustega, on nad tõeliselt imelised.
Nende suurem eesmärk on õpetada inimkonda. Mis puutub kättemaksu ja vaenlaste karistamise eesmärkidesse, siis on õiglus oluline. Teise põse pööramine tekitab tõelist seadusetust, kaost ja lõpuks tsiviliseeritud ühiskonna kokkuvarisemist. Kättemaks ja õiglus on vajalikud, sest ilma parandamiseta; õigusrikkujad ainult jätkavad oma kuritahtlikku käitumist ja kuritarvitavad vabalt teisi.

Kui me sõbruneme deemonitega, siis külastavad nad sageli kättemaksu neile, kelle kavatsus on meid väärata, ja nad hoiavad ka meie selja taga. Ma olen näinud oma vaenlasi ja oma lähedaste vaenlasi karistatuna, enne kui ma isegi pidin paluma.

Paljud deemonid on spetsialiseerunud eetika õpetamisele. See siinkohal annab tunnistust reaalsusest, et Dementsed ei ole kurjad. Vastutus vastutustundlike ees. Au ja tõde on Saatanale väga olulised. Saatan vaatab vihkamisega nende peale, kes on argpüksid ja liiga nõrgad, et võtta vastutust oma tegude eest. Saatan esindab tugevaid ja õiglasi.

Deemonid on nefilased, [ürgjumalad] iidsed tulnukad, kes tulid Maale kulda kaevandama tuhandeid aastaid tagasi. Nad on intellektuaalselt, füüsiliselt ja vaimselt väga arenenud. Paljud neist võtsid endale inimestest naised/mehed ja teised Jumalad, kes olid neid selle eest neednud, olid vastu kõigele, mis kasvataks või tõstaks inimese loomast kõrgemale. Inimesed olid mõeldud orjadeks ja kui kaevandusprojekt oli lõpetatud, tuli nad hävitada. Deemonid sõbrunesid inimestega ja soovisid, et me muutuksime nagu Jumalad, nii nagu Isa Saatan püüdis tuua inimestele jumalikku teadmist ja võimu. Selle eest olid nad neetud ja karistatud.

Deemonid on väga inimsõbralikud. Mul on olnud au lasta neil minuga töötada ja mind õpetada. Olen sõlminud tõelise sõpruse mitme deemoniga, kes on mind mitmel viisil aidanud. Ma olen oma deemonlikelt õpetajatelt nii palju õppinud. Arvestades, et kristlased hävitasid iidsed raamatukogud ja õpikeskused, on nii palju teadmisi igaveseks kaduma läinud. Mõnikord võivad Deemonid olla ranged, julgustades meid ennast parandama, kuid see on meie enda heaolu ja arengu huvides. Saatan väidab Al Jilwahis: "Ma viin sirgele teele ilma ilmutatud raamatuta."

Populaarsed grimoirid ja okultistlikud raamatud, mis on saadaval tavapärastes raamatupoodides, on suur probleemiallikas. Grimoire'id kirjutasid juudi rabid ja kristlased. Deemonid EI ole "tühjad kestad", nagu väidavad vaenulikud kabbalistid. Nad ei ole "qlippoth". Deemonid, kellega ma olen töötanud, on väga võimsa, positiivse energiaga ja nad on väga elusad. Kuna me tegime nendega energiatööd, siis on nende võimsus drastiliselt kasvanud. Paljudel neist on nüüd väga heledad aurad.

Mis puutub vampiirlusse ja "qlippothi", siis kristlik "Jumal" on mõlemat eeskujuks, sest enamik kristlasi on vaimselt kurnatud. Vaadake katoliku paavsti [Johannes Paulus II], ta on tühi kest. Vaenulike programmide õpetused, mis propageerivad askeesiat, eneseeitust ja muid inimesele kahjulikke eluvastaseid tavasid, esindavad "qlippothi". Õpetused, mis puudutavad qlippothi, on veel üks viis, kuidas vaenlane meie jumalaid halvustab ja rüvetab.

On olemas deemonite madalam klass. Neil on tulised punased silmad ja kummist tiivad. Nad teenivad selliseid eesmärke nagu kaitse või vaenlase vaimude eemaleajamine ja on kõrgema astme deemonite abilised. Nad on ET-de rass ja on abilised.

Kui me kutsume deemoneid, ilmutavad nad end mõnikord astraalprojektsiooni kaudu. Tavaliselt suhtlevad nad meiega telepaatiliselt.
Deep Darkness
Posts: 47
Joined: Fri Jul 15, 2022 9:04 pm
Location: NAZI ESTLAND

Re: Estonian Translation Thread

Post by Deep Darkness »

How to Summon Demons

Kuidas kutsuda deemoneid

*Neile, kellel on olnud probleeme deemoni ilmumisega, klõpsake lehe allosas olevale lingile.

Märkus, 24. veebruar 2015:
See artikkel on algselt kirjutatud üle kümne aasta tagasi. Sellest ajast on palju juhtunud. Sellest ajast saadik on Joy of Satan toonud tuhandeid inimesi Saatana juurde, et õppida tõde ja areneda vaimses mõistmises ja võimetes. Kui ma 2002. aastal satanismiga alustasin artikleid ja jutlusi kirjutades, oli meie tollane väike publik enamasti juba satanistid ja mõned teised okultismiga kursis olevad inimesed. Sellest ajast alates on publik muutunud ja Joy of Satan Ministries'i kaudu on satanismi juurde tulnud inimesi igasuguse tausta ja eluvaldkonnaga. Mõned teist ei ole tuttavad vanade grimoiride ja teiste okultsete kirjutistega, mis on ja on olnud äärmuslik meie Jumalate rüvetamine ja teotamine. Ma jätan suure osa sellest artiklist puutumata, kuid palun pidage meeles, et kui te olete uued ja/või ei ole tuttavad mõne allpool oleva sisuga, siis olge lihtsalt teadlikud, et see on algselt kirjutatud publikule, kes on kõigest sellest mõnevõrra teadlik. Põhjalikuma teabe saamiseks ülaltoodu kohta külastage palun veebilehte Spirit Abuse kohta.

- Ülempreestrinna Maxine Dietrich


Kõige tähtsam, mida te saate teha, on unustada kõik, mida teile on õpetatud deemonite kohta allikatest, mis on satanismile vaenulikud.

Enamus kergesti kättesaadavatest ja populaarsematest kirjutistest ei sisalda midagi muud kui valeinformatsiooni. Enamikus grimoirides kirjutatud juhiste järgimine ei ole mitte ainult vale, vaid võib olla ka väga ohtlik.

Minu enda kogemus erinevate deemonitega on see, et nad on väga uhked ja nende suhtes on väga oluline olla lugupidav.

[2002. aasta lõpust kuni 2003. aasta kevadeni] Mitmed ülempreestrid ja ülempreestrinnad tegid energiatööd paljude erinevate deemonitega, sealhulgas kõigi Goetia deemonitega. Kõik 72 Goetia deemonit on vabastatud, nagu ka paljud teised. Me leidsime enamiku nende deemonite tegeliku identiteedi. Paljud on kasutanud erinevaid varjunimesid, et vältida julma kuritarvitamist. Erinevalt paljudes vanades grimoirides esitatud kirjeldustest ei ole need deemonid koletised. Nad on ilusad, populaarsed ja tähtsad jumalad.

Märkus: Sõjapidamine enamikus teistes maailmades [eriti nendes, mis on arenenud] on vaimne. See ei ole relvad, pommid ja muud meetodid, mida siin planeedil Maa kasutatakse.

ASMODEUS ÜTLES SOLOMONILE:
"NII ET ÄRGE KÜSIGE MINULT PALJU ASJU, SEST KA SINU KUNINGRIIK ON MÕNE AJA PÄRAST HÄIRITUD JA SINU HIILGUS ON VAID AJUTINE JA LÜHIKE ON SINU TÜRANNIA MEIE ÜLE."

Deemonid on surematud; "hooaeg" on nende jaoks vaid paar tuhat aastat. Kristlik "Jumal" kaotab võimu. Isa Saatan on mulle teatanud, et meie pool on võitnud. Me hoiatame kõiki: vanade grimoiride vaimselt kuritarvitavate meetodite kasutamine ei ole mitte ainult rumal, vaid toob paratamatult kaasa isikliku katastroofi. Deemonitele tuleb alati läheneda äärmise aususe ja austusega. Vaenlase "Jumala" nimede, inglite, üheksajalgsete ringide, ähvarduste ja muude destruktiivsete ja kuritarvitavate meetodite kasutamise päevad on möödas. Ärge öelge, et teid ei hoiatatud.....

Kui me oleme uued, on enamik deemonitest valmis meid aitama. Satanismi eesmärk on saada nagu jumal. See tähendab eneseteostust järjepideva meditatsiooni kaudu ning oma mõistuse ja hinge jõudude kasutamist oma eesmärkide ja isiklike soovide saavutamiseks.

Kui me oma jõupingutuste kaudu edeneme, muutume üha osavamaks ja osavamaks. Me peaksime suutma toetuda omaenda jõududele, mitte teiste, meist väljaspool asuvate jõududele. Deemonid on parimad, kui tegemist on teadmiste ja tarkuse edasiandmisega, et me saaksime õppida ja edendada omaenda võimeid.

Kui me edeneme, peaksime olema võimelised olema pädevad kõigis maagia aspektides ja suutma mõjutada teisi ja oma keskkonda iseseisvalt, ilma igasuguse välise abita. Kuigi isegi adeptiga võib esineda olukordi, kus probleemid võivad olla üle jõu käivad ja on vaja deemoni abi. Vaimse juhendamise eesmärgil on Demeonid siin meie jaoks kõigil tasanditel, alates neist, kes on alles alustanud, kuni nende juurde, kes on juba edasijõudnud.

Oma kogemuste põhjal soovitan neile, kes soovivad tõsiselt vaimselt edasi areneda, luua lähedane ja tugev suhe deemoniga, kes on valmis teiega töötama ja teid mööda vasakpoolset teed juhatama. See võib olla pehmelt öeldes väga rahuldust pakkuv kogemus. Palun pidage meeles, et me kõik tuleme siia maailma erineva tasemega psüühiliste võimetega, mis on päritud meie eelmistest eludest. Mõned teist ei pruugi olla piisavalt avatud, et olla võimelised tajuma deemoni. Olge lihtsalt kannatlikud, avatud ja aja jooksul, järjepideva meditatsiooniga, teie psüühika avaneb. Olen ka otsesest kogemusest leidnud, et verbaalne telepaatiline kommunikatsioon võib olla välja lülitatud, see võib olla avatud teistele ja mõnikord soovimatutele astraalsetele mõjudele ning võib olla ka allutatud sellele, mis on meie enda mõtetes. Teatud tugev intuitsioon asjade kohta [sisetunne], ideed, mis meile pähe tulevad [eriti need, mis on kasulikud], ja kasulikud tungid tegutseda millegi järgi, mis aitab probleemi lahendada, ning võimalused on sageli tingitud sellest, et Deemon valvab meie üle. Deemonid, erinevalt vaenulikest vaimudest, ei anna kunagi negatiivset ennustust. Pidage seda alati meeles.

Kuidas kutsuda:

Käsitlege deemoneid alati ausalt ja lugupidavalt. Ärge kunagi käskige, nõudke ega püüdke neid mingil viisil ära kasutada.

Õiged meetodid deemoni kutsumiseks:

Teadke, millist deemonit te kavatsete kutsuda. Sellel veebilehel on loetletud erinevate Deemonite omadused ja olemasolevad teadmised. Kõik gooti deemonid on inimsõbralikud, nagu me kogemusest teame.

Oluline on, et teil oleks konkreetne eesmärk; te peate täpselt teadma *milleks* te konkreetset deemoni kutsute.

Kui me palume deemonilt abi, siis on kohane pakkuda midagi vastutasuks. Olge valmis midagi vastu andma. Selles peaksid nii teie kui ka deemon kokku leppima. Pidage meeles, et Vanemad Jumalad hindavad kõige tähtsamaks oma sõna, ausust, ausameelsust ja au. Ärge kunagi nõustuge millegagi, millest te teate, et te ei suuda seda ellu viia. Millegi andmine tähendab sageli mingil viisil vaenlase vastu võitlemist.

Üks tähtsamaid samme teile veel tundmatu deemoni kutsumisel on minna läbi Saatana.
Selle põhjused on tõsised. Mitte kõik Deemonid ei ole inimeste suhtes sõbralikud ega ka kõik Saatana Deemonid. Saatanal on võim kõigi gooti Deemonite üle. Enamik Deemoneid on sõbralikud, kui neid koheldakse austusega ja suhtlemine toob kaasa positiivse kogemuse. Ma olen leidnud, et paljud Deemonid, kes on tekitanud kõrvalistele inimestele probleeme, on sageli sõbralikud pühendunud satanisti suhtes.

Ma olen palju õppinud läbi oma suhtlemise deemonitegaa ja teiste, nii JoSi liikmete kui ka ministeeriumi liikmete paljude kogemuste kaudu. Kogemus on, nagu alati, parim õpetaja.

On olemas erinevad kogemuste tasemed, kui keegi võtab ühendust deemoniga:

Deemon räägib meiega meie mõtete kaudu [telepaatia]. Telepaatia puhul jõuavad deemoni sõnad meie mõtetega meieni. Alguses võib neil, kes ei ole nii tundlikud või kellel puudub psüühiline võime, olla raske eristada teise olendi suhtlust omaenda mõtetest. Jõumeeditatsiooni ja kogemuste abil muutub see aja jooksul palju lihtsamaks.

Me näeme ja kuuleme deemoni. See on inimestega, kes on rohkem psüühilised ja avatud.

Me kutsume esile deemoni energiat. See on võimas ja elektriseeriv. Meid ümbritseb tugev aura. Selle aja jooksul kuuleme sageli, kuidas deemon meiega räägib, ja me võime lisaks näha deemonit.

Tegeliku kutsumise ajal ilmub deemon ja räägib meiega peeglisse, suitsus või mõnel muul viisil. See on parim neile, kes on uued. Kui me oleme piisavalt tundlikud, siis võime sageli tunda, kuidas deemon meid puudutab, kui ta seda teha soovib.

Käegakatsutav kontakt; meie ruumides olevad esemed liigutatakse, on olemas tegelikud füüsilised tõendid selle kohta, et deemon on kohal olnud.
[Minu enda kogemuse põhjal on see erakordselt haruldane. Mõnes raamatus ja sellises on olnud sellest juttu. Ma olen viimased viisteist aastat olnud sügavalt seotud telepaatilises suhtluses Saatana, Lilithi, Azazeli ja teiste Deemonitega, kuna ma töötan nende heaks. Ma kogesin seda ainult väga harva, eriti kui ma olin uus satanist].

Populaarsetes raamatutes on kirjeldusi äärmiselt võimsate energiate kohta, millega on kokku puututud deemoni esilekutsumisel. Minu teada ei ole keegi, kes kasutab sellel veebilehel kirjeldatud meetodeid, kunagi kogenud midagi negatiivset või ülekaalukat. Ma olen mitu korda kutsunud Deemoneid [vt Invocation & Evocation] ja energia ei olnud kunagi üle millegi, millega ma ei suutnud toime tulla või mis tahes viisil ebamugav.

Ametlikud meetodid:
Kopeerige, printige välja või joonistage puhtale paberile selle deemoni sigil, keda soovite kutsuda. Oluline on, et teid jäetaks üksi ja et teid ei häiritaks mingil viisil. Sulgege silmad ja visualiseerige sigilit oma mõtetes nii hästi kui võimalik. See on okei, kui te need avate ja vaatate Sigilit uuesti [nii mitu korda kui vaja], et saada selgem pilt. Visualiseerimise ajal lausuge või lauldage korduvalt deemoni nime kas mõtetes või valjusti.

Lausuge järgmine palve:
Anna mulle, Issand Saatan, sinu armu läbi, ma palun sulle jõudu, et ma suudaksin oma mõtetes ette kujutada ja teostada seda, mida ma tahan teha, eesmärki, mille ma sinu abiga saavutaksin, oo vägev Saatan, ainus Tõeline Jumal, kes elad ja valitsed igavesti ja igavesest ajast igavesti. Ma palun sind, et sa inspireeriksid [deemoni nimi] ilmutama minu ees, et ta annaks mulle tõese ja ustava vastuse, et ma saaksin saavutada oma soovitud eesmärgi, tingimusel, et see on tema ametile kohane. Seda palun ma lugupidavalt ja alandlikult Sinu nimel, Issand Saatan, peaksid Sa mind selle vääriliseks, Isa.

Deemon võib avalduda eri viisidel.

Läbi peegli nagu "scrying". Te näete peeglis Demeoni.
Läbi suitsu
Deemon ilmub otse, kui ollakse piisavalt tundlik ja sügavas meditatiivses seisundis.

Valmistage oma ala ette. Teie esimesed kutsumisrituaalid tuleks läbi viia öösel. Selle põhjuseks on see, et öösel on energiad teistsugused kui päeval ning on lihtsam olla üksi ja häiretest vaba. Kui on loodud suhted teatud deemonitega, ei ole enam vaja sooritada ametlikku kutsumisrituaali. Deemon võib meile ilmuda nii öösel kui päeval ja kõik, mida me peame tegema, on keskenduda, et nendega telepaatiliselt ühendust võtta. Selleks visualiseerime deemoni [kui suudame] ja/või keskendume temale ja kutsume tema nime meeltes.

Te vajate:
Vaikne koht, kus teid ei segata.
Kvaliteetne meeldiva lõhnaga suitsupuu. Ma soovitan tungivalt, kui töötate mis tahes uue suitsuga, seda enne tegelikku rituaali või kutsumist proovida, sest odav haisev suits solvab vaime ja võib olla piinlik igas rituaalis. Vt VIIRUK
Üks või mitu musta, sinist või punast küünalt. Valik on must, kuid punane ja sinine sobivad asenduseks, kui te ei saa musta. Samuti, kui see on olemas, selle konkreetse deemoni küünla värv, keda soovite kutsuda. [Need on loetletud sellel veebilehel].
Teie paber, mis sisaldab deemoni sigilli.

Kui olete sigiliga valmis, leidke selle hoidmiseks turvaline koht, eelistatavalt oma mustas raamatus või päevikus. Käsitlege seda paberit/sigilit ALATI äärmiselt lugupidavalt ja ärge kunagi põletage seda! Sigilli võib uuesti kasutada.

Üheksajalgset ringi või kolmnurka ei ole vaja. Deemonid *vihkavad* ringe ja "lahkumisluba" ei ole vaja, kuna mõlemad on solvavad. Käsitlege deemoneid austusega ja te omakorda saate sama.

Pärast saatanale esitatud palvet, peaksite tundma tema positiivset energiat. See on hea märk ja edasiminek. Kui deemon mingil põhjusel ei vasta, proovige teinekord. Paljudel juhtudel ilmub Deemon küll, kuid need, kes on kutsumisega alles alustanud, ei ole psüühiliselt piisavalt avatud või kogenud, et teda tajuda. Enamik inimesi on pidanud kutsumisrituaali läbi viima rohkem kui üks kord, et deemon ilmuks.
Sageli vastab deemon, kuid paljud ei ole sellest teadlikud. Otsige positiivseid kokkusattumusi ja tavapärasest erinevaid asju. Teadlikkus on siin kõik.

Pakkuge alati tänu ja tänulikkust oma teenuste eest. Mõned ideed on deemoni propageerimine, töö vaenlase vastu, töö satanismi edendamiseks või mis tahes teenus, milles te mõlemad saate kokku leppida.

Palun lugege KORDUMA KIPPUVAID KÜSIMUSI, kui olete uus.
Inimesed küsivad e-rühmades ikka ja jälle samu vanu küsimusi. Enamusele küsimustele saab vastuse, kui klõpsate ülaltoodud lingile ja võtate aega informatsiooni lugemiseks.

Kui teil on olnud probleeme deemoni ilmumisega pärast mitmeid kutsumise katseid, KLIKKIGE SIIN.

Seoses Vaimude kuritarvitamisega.
Post Reply